Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

M Szaki Adatok - HANSGROHE AXOR Starck 40140000 Gebrauchsanleitung, Montageanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 1
Biztonsági utasítások
A szerelésnél a zúzódások és vágási sérülések
elkerülése érdekében kesztyűt kell viselni.
A telepítési és ellenőrzési munkákat szakképzett
villanyszerelőnek kell elvégeznie a VDE 0100 701.
részének megfelelően.
Minden munkát csak feszültségmentes állapotban
szabad végezni.
Ezt a lámpát a fürdőszobában csak 3-as védelmi
területen szabad felszerelni.
A lámpa és az izzó az üzem alatt forró lesz. A
lámpa távolsága éghető tárgyakhoz legalább 50
cm legyen.
Szerelési utasítások
• A szerelés előtt ellenőrizni kell, hogy a terméknek
nincs-e szállítási sérülése. Beépítés után a szállítási-
vagy felületi sérüléseket nem ismerik el.
• Csak a falazathoz alkalmas rögzítőanyag
használható! A mellékelt csavarok és dübelek csak
masszív falazathoz valók.
Műszaki adatok
Névleges feszültség:
Teljesítmény:
Védettség
Szabványok és irányelvek
DIN EN 60598-1:2009-09
EN 60598-1:2008 + A11:2009-05
DIN VDE 0711 201 rész:1991-09
EN 60598-2-1:1989
Magyar
230 V
40 W / E14 / C35
IP 20
Szereléslásd a 32. oldalon
Szimbólumok leírása
Figyelmeztetés veszélyes
elektromos feszültségre
Tartozékok (lásd a 31. oldalon)
Tükör frelületápolása
A foltok (zsír, kozmetikumok, stb.) eltávolításához
használjon egy meleg vízben kimosott és jól kicsavart
ablaktisztító bört. A széleken beszáradt vízcseppeket
egy száraz, puha kendővel távolítsa el. Ne használjon
üveg- vagy ablaktisztítót vagy egyéb vegyszereket, mert
ezek károsítják a tükör ezüstbevonatát, és barna foltokat
okozhatnak. A tükör szakszerűtlen használatakor elvész
minden felelősség és garancia iránti jogosultság.
Felület ápolása: lámpa
• A lámpát kikapcsolni.
• A felületét száraz, esetleg nedves ronggyal törölje le.
• Közben ügyelni kell arra, hogy a lámpába ne kerüljön
folyadék.
• Ne használjon savtartalmú tisztítószert, súrolószert
vagy ecetes tisztítót.
• A lámpa burkolatát a tisztításhoz le lehet venni, és a
házi tisztítószerrel vagy szappanoldattal való tisztítás
után tiszta vízzel le lehet öblíteni és ezután át lehet
polírozni.
• Károk, amelyek a nem rendeltetésszerű kezelésből
keletkeznek nem tartoznak jótállásunk alá.
15

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Axor starck 40141000

Inhaltsverzeichnis