Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

HANSGROHE AXOR Starck 40140000 Gebrauchsanleitung, Montageanleitung Seite 11

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 1
Bezpečnostní pokyny
Pro zabránění řezným zraněním a pohmožděninám
je nutné při montáži nosit rukavice.
Instalaci a zkoušky musí provést autorizovaný
elektrikář se zohledněním předpisů VDE 0100, část
701
Veškeré práce se smí provádět pouze v
beznapěťovém stavu.
Toto světlo smí být v koupelně namontováno pouze
v ochranné zóně 3.
Svítidlo a žárovka se během provozu zahřívají.
Udržujte svítidlo ve vzdálenosti min. 50 cm od
hořlavých předmětů.
Pokyny k montáži
• Před montáží je třeba produkt zkontrolovat, zda nebyl
při transportu poškozen. Po zabudování nebudou
uznány žádné škody způsobené transportem nebo
poškození povrchu.
• Smí se použít pouze takový upevňovací materiál, který
je pro zdivo vhodný! Přiložené vruty a hmoždinky jsou
určeny pouze pro plné zdivo.
Technické údaje
Nízké napětí:
Výkon:
Třída krytí
Normy a směrnice
DIN EN 60598-1:2009-09
EN 60598-1:2008 + A11:2009-05
DIN VDE 0711 část 201:1991-09
EN 60598-2-1:1989
Česky
230 V
40 W / E14 / C35
IP 20
Montážviz strana 32
Popis symbolů
Varování před nebezpečným
elektrickým napětím
Servisní díly (viz strana 31)
Ošetřování povrchu zrcadla
K odstranění skvrn (tuk, kosmetik atd.) se může
použít kůže na mytí oken, vypraná v teplé vodě a
dobře vyždímaná. Kapky ulpělé na okrajích se musí
bezpodmínečně odstranit měkkým a suchým hadrem.
Nepoužívejte čisticí prostředky na sklo nebo na okna,
jakož i jiné chemikálie, neboť by tyto mohly poškodit
stříbrnou vrstvu zrcadla a způsobit hnědé skvrny. Při
neodborném zacházení se zrcadlem zaniká jakýkoli
nárok na záruku a ručení.
Ošetřování povrchu svítidlo
• Vypněte svítidlo.
• Povrchy otřete suchým příp. vlhkým hadrem.
• U toho je třeba dbát toho, aby do světla nemohla
vniknout žádná kapalina.
• Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující kyseliny,
abrazivní prostředky ani prostředky na octové bázi.
• Kryt svítidla je možné při čištění sejmout, po čištění
pomocí univerzálního čisticího prostředku pro
domácnosti nebo mýdlového roztoku je možné kryt
opláchnout čistou vodou a následně vyleštit.
• Škody vzniklé neodborným zacházením nepodléhají
naší záruce.
11

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Axor starck 40141000

Inhaltsverzeichnis