Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

EINHELL RT-VE 550 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für RT-VE 550:

Werbung

Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_
Bedienungsanleitung
Absauganlage
Navodilo za uporabo
X
Odsesovalne naprave
Használati utasítás
Elszívóberendezés
B
Upute za uporabu
f
Uređaj za odsisavanje
Uputstva za korišćenje
4
Uređaj za usisavanje
Návod k obsluze
j
Odsávací zařízení
Návod na obsluhu
W
odsávacieho zariadenia
Art.-Nr.: 43.041.40
09.09.2008
8:27 Uhr
Seite 1
I.-Nr.: 01018
550
RT-VE

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für EINHELL RT-VE 550

 • Seite 1 Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:27 Uhr Seite 1 Bedienungsanleitung Absauganlage Navodilo za uporabo Odsesovalne naprave Használati utasítás Elszívóberendezés Upute za uporabu Uređaj za odsisavanje Uputstva za korišćenje Uređaj za usisavanje Návod k obsluze Odsávací zařízení Návod na obsluhu odsávacieho zariadenia Art.-Nr.: 43.041.40 I.-Nr.: 01018 RT-VE...
 • Seite 2 Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:27 Uhr Seite 2 Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten Pred uporabo preberite in upoštevajte navodila za uporabo in varnostne napotke. Üzembehelyezés előtt elolvasni és figyelembe venni a használati utasítást és a biztonsági utasításokat. Bf Prije puštanja u rad pročitajte i pridržavajte se ovih uputa za uporabu i sigurnosnih napomena.
 • Seite 3 Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:27 Uhr Seite 3...
 • Seite 4 Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:27 Uhr Seite 4...
 • Seite 5 Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:27 Uhr Seite 5...
 • Seite 6 Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:27 Uhr Seite 6...
 • Seite 7: Gerätebeschreibung (Bild 1-2)

  Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:27 Uhr Seite 7 3. Bestimmungsgemäße Verwendung Achtung! Beim Benutzen von Geräten müssen einige Die Absauganlage dient zum Absaugen von Spänen Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um und Staub, welche beim Bearbeiten von Holz oder Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie holzähnlichen Werkstoffen entstehen.
 • Seite 8: Sicherheitshinweise

  Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:27 Uhr Seite 8 Beim Entleeren des Spänefangsackes und bei Geräuschemissionswerte Nichtbenutzung der Maschine muss der Netz- stecker gezogen werden! Leerlauf Gefahr durch Holzstaub Schalldruckpegel L 75,5 dB(A) Das Einatmen von Holzstaub ist gesundheits- gefährdend! Tragen Sie beim Entleeren des Schalleistungspegel L 95,5 dB(A) Fangsackes immer eine Staubschutzmaske.
 • Seite 9: Betrieb

  Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:27 Uhr Seite 9 mit den Schrauben (B) und Muttern (C) (Bild 6). 8.3 Leeren des Spänefangsackes Verschrauben Sie das Fahrgestell (8) mit den Den Spänefangsack (6) regelmäßig kontrollieren und Schrauben (D) und Muttern (C) an den entleeren! Seitenblechen (12) (Bild 7).
 • Seite 10: Entsorgung Und Wiederverwertung

  Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:27 Uhr Seite 10 10. Entsorgung und Wiederverwertung Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B.
 • Seite 11: Predpisana Namenska Uporaba

  Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:27 Uhr Seite 11 3. Predpisana namenska uporaba Pozor! Pri uporabi naprav je potrebno upoštevati nekatere Odsesovalna naprava služi odsesovanju žagovine in preventivne varnostne ukrepe, da bi preprečili prahu, ki nastajata pri obdelavi lesa ali lesu poškodbe in škodo. Zato skrbno preberite navodila za podobnih materialov.
 • Seite 12: Varnostna Navodila

  Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:27 Uhr Seite 12 električni vtikač iz električne vtičnice! Vrednosti emisij hrupa Nevarnost zaradi lesnega prahu prosti tek Vdihovanje lesnega prahu je škodljivo za Nivo zvočnega tlaka L 75,5 dB(A) zdravje! Pri praznjenju lovilne vreče zmeraj Nivo zvočne moči L 95,5 dB(A) uporabljajte masko za zaščito pred vdihovanjem prahu.
 • Seite 13: Odstranjevanje In Reciklaža

  Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:28 Uhr Seite 13 Vstavite kljuko vreče za prah (1) v luknjo za jo pritrdite s hitrovpenjalno pripravo (5). kljuko vreče za prah (14) na plastičnem ohišju (13) in obesite vrečo za prah (2) na kljuko vreče 8.4 Transport (Slika 6) za prah (1) (Slika 10).
 • Seite 14 Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:28 Uhr Seite 14 3. Rendeltetésszerě használat Figyelem! A készülékek használatánál, a sérülések és a károk Az elszívóberendezés fa vagy fához hasonló megakadályozásának az érdekében be kell tartani anyagok feldolgozásánál keletkezô forgács és por egy pár biztonsági intézkedéseket. Olvassa ezért ezt elszívására szolgál.
 • Seite 15 Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:28 Uhr Seite 15 Veszély a gép akaratlan indulása által Zajkibocsátási értékek A forgácsfelfogózsák kiürítésénél és a gép üresmenet nemhasználatánál ki kell húznia a hálózati Hangnyomásmérték L 75,5 dB(A) dugót! Hangteljesítménymérték L 95,5 dB(A) Veszély a fapor által Fapornak a belélegzése veszélyes az A megadott értékek, emissziós értékek, és ezért egészségre! Hordjon a felfogózsák kiürítésénél...
 • Seite 16: Tisztítás, Karbantartás És Pótalkatrészmegrendelés

  Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:28 Uhr Seite 16 (12) (7-es kép). Figyelem: Kihúzni a hálózati csatlakozót! Fűzze most a gyorsszorítóberendezést (3) a Az egyik kézzel feszesen fogni a porfelfogó zsákba (2) belevarrt vezetésbe (kép 8- forgácsfelfogózsákot. Kinyitni a gyorsszorítóberendezést (5) Dugja a porfelfogózsákkampót (1) a Kivenni a zsákot és a tartalmát műanyaggépházon (13) a környezetmegfelelően megsemmisíteni.
 • Seite 17 Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:28 Uhr Seite 17 10. Megsemmisítés és újrahsznosítás A szállítási károk megakadályozásához a készülék egy csomagolásban található. Ez a csomagolás nyersanyag és ezáltal ismét felhasználható vagy pedig visszavezethető a nyersanyagi körforgáshoz. A szállítási és annak a tartozékai különböző anyagokból állnak, mint például fém és műanyagok.
 • Seite 18: Namjenska Uporaba

  Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:28 Uhr Seite 18 3. Namjenska uporaba Pažnja! Kod korištenja uređaja morate se pridržavati Usisni uredjaj služi za usisavanje piljevine i prašine sigurnosnih propisa kako biste spriječili ozljeđivanja i koje nastaju kod obrade drva ili njemu sličnih štete. Zbog toga pažljivo pročitajte ove upute za materijala.
 • Seite 19: Sigurnosne Upute

  Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:28 Uhr Seite 19 Strojem nikad ne usisavajte vruće predmete! opreza ili ne. Faktori koji u tom trenutku mogu Oštećenje sluha u slučaju nekorištenja potrebne utjecati na postojeću imisiju buke na radnom mjestu zaštite. obuhvaćaju trajanje djelovanja, specifičnost radnog Kod uporabe u zatvorenim prostorijama može prostora, druge izvore buke itd., npr.
 • Seite 20: Čišćenje, Održavanje I Narudžba Rezervnih Dijelova

  Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:28 Uhr Seite 20 Stavite obujmicu (A) preko usisnog crijeva (11). 9. Čišćenje, održavanje i narudžba Sad utaknite usisno crijevo (11) do kraja na rezervnih dijelova usisni priključak uređaja i pričvrstite ga stezaljkom za crijeva (A) (slika 13). Prije svih radova čišćenja izvucite mrežni utikač.
 • Seite 21: Namensko Korišćenje

  Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:28 Uhr Seite 21 3. Namensko korišćenje Pažnja! Kod korišćenja uređaja morate se pridržavati propisa Uređaj za usisavanje služi za usisavanje ivera i o bezbednosti kako biste sprečili povrede i štete. prašine koji nastaju kod obrade drva ili materijala Stoga pažljivo pročitajte ova uputstva za upotrebu.
 • Seite 22: Sigurnosna Uputstva

  Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:28 Uhr Seite 22 s ekološkim propisima! Navedene vrednosti su vrednosti emisije i ne moraju Opanost od požara istovremeno da predstavljaju bezbedne vrednosti na Nikada nemojte da usisavate mašinom vruće dotičnom radnom mestu. Iako postoji korelacija predmete! između nivoa emisije i imisije buke iz nje ne može Oštećenje sluha zbog nekorišćenja potrebne pouzdano da se utvrdi da li su potrebne mere zaštite za sluh.
 • Seite 23: Zbrinjavanje I Reciklovanje

  Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:28 Uhr Seite 23 Navucite kesu za sakupljanje (6) preko donjeg 9. Čišćenje, održavanje i narudžba otvora plastičnog kućišta (13) tako da kompletno rezervnih dijelova prekriva otvor i osigurajte je pomoću naprave za brzo stezanje (5)(slika 12). Prije svih radova čišćenja izvucite mrežni utikač. Stavite obujmicu (A) preko usisnog creva (11).
 • Seite 24: Použití Podle Účelu Určení

  Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:28 Uhr Seite 24 3. Použití podle účelu určení Pozor! Při používání přístrojů musí být dodržována určitá Odsávací zařízení slouží k odsávání prachu a třísek, bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a které vznikají při zpracování dřeva a dřevu škodám.
 • Seite 25: Bezpečnostní Pokyny

  Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:28 Uhr Seite 25 dbejte na likvidaci neškodící životnímu prostředí! odvodit, jestli jsou nutná dodatečná preventivní Nebezpečí požáru bezpečnostní opatření, nebo ne. Faktory, které Nikdy strojem nenasávejte horké předměty! mohou ovlivnit současnou, na pracovišti existující Poškození sluchu při nepoužívání ochrany imisní...
 • Seite 26: Čištění, Údržba A Objednání Náhradních Dílů

  Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:28 Uhr Seite 26 zařízením (5) (obr. 12). 9. Čištění, údržba a objednání Na odsávací hadici (11) namontujte hadicovou náhradních dílů sponu (A). Nyní nastrčte odsávací hadici (11) až na doraz na přípojku odsávání přístroje a Před všemi čisticími pracemi vytáhněte síťovou upevněte ji pomocí...
 • Seite 27: Správne Použitie Prístroja

  Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:28 Uhr Seite 27 3. Správne použitie prístroja Pozor! Pri používaní prístrojov sa musia dodržiavať Odsávacie zariadenie slúži na odsávanie triesok aa príslušné bezpečnostné opatrenia, aby bolo možné alebo drevu podobných materiálov. zabrániť prípadným zraneniam a vecným škodám. Prístroj smie byť...
 • Seite 28: Bezpečnostné Pokyny

  Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:28 Uhr Seite 28 Nebezpečenstvo prachu z dreva Uvedené hodnoty sú namerané emisné hodnoty Vdychovanie prachu z dreva je zdraviu škodlivé! a nemusia tak zároveň predstavovať taktiež Používajte pri vyprázdňovaní zachytávacieho bezpečné hodnoty na pracovisku. Napriek tomu, že vreca vždy ochrannú...
 • Seite 29: Čistenie, Údržba A Objednanie Náh Radných Dielov

  Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:28 Uhr Seite 29 umelohmotného krytu (13) tak, aby otvor celkom 8.4 Transport (obr. 6) obopínalo a zaistite ho pomocou Odsávacie zariadenie je vybavené sériovo rýchloupínacieho prípravku (5) (obr. 11). dodávaným podvozkom (8). Natiahnite zachytávacie vrece (6) cez spodný Pri transporte ľahko nadvihnúť...
 • Seite 30: Konformitätserklärung

  Normlar∂ gere©ince aμa©∂daki uygunluk aç∂kla Samræmisyfirl‡sing sta›festir eftirfarandi samræmi mas∂n∂ sunar. samkvæmt reglum Evfrópubandalagsins og stö›lum ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘Ìʈӛ· Û‡Ìʈӷ Ì fyrir vörur ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∂ Î·È Ù· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Absauganlage RT-VE 550 98/37/EC 87/404/EEC 2006/95/EC R&TTED 1999/5/EC 97/23/EC 2000/14/EC_2005/88/EC:...
 • Seite 31 Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:28 Uhr Seite 31 Technische Änderungen vorbehalten Tehnične spremembe pridržane. Technikai változások jogát fenntartva Bf Zadržavamo pravo na tehnične izmjene. Zadržavamo pravo na tehničke promen Technické změny vyhrazeny Technické změny vyhradené...
 • Seite 32 Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:28 Uhr Seite 32 Naknadno tiskanje ili slična umnožavanja dokumentacije i pratećih papira ovih proizvoda, čak i djelomično kopiranje, moguće je samo uz Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und izričito dopuštenje tvrtke ISC GmbH. Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit aus- drücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig.
 • Seite 33 Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:28 Uhr Seite 33 k Nur für EU-Länder Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung: Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachge- rechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet.
 • Seite 34 Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:28 Uhr Seite 34 B Samo za zemlje Europske zajednice Elektroalate ne bacajte u kućno smeće. U skladu s europskom odredbom 2002/96/EG o starim električnim i elektroničkim uredjajima i njezinom primjenom u okviru državnog prava, istrošeni elektroalati moraju se odvojeno sakupiti i zbrinuti na ekološki način u svrhu recikliranja.
 • Seite 35 Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:28 Uhr Seite 35...
 • Seite 36 Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:28 Uhr Seite 36...
 • Seite 37: Garancijski List

  Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:28 Uhr Seite 37 X GARANCIJSKI LIST Spoštovana stranka! Naši proizvodi podležejo strogi kontroli kakovosti. Če ta naprava kljub temu ne bi delovala brezhibno, to zelo obžalujemo in Vas prosimo, da se obrnete na našo servisno službo na naslov, ki je naveden spodaj na tem garancijskem listu.
 • Seite 38 Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:28 Uhr Seite 38 GARANCIAOKMÁNY Tisztelt Vevő, termékeink szigorú minőségi kontroll alá vannak vetve. Ha ez a készülék mégis egyszer nem működne kifogástalanul, akkor azt nagyon sajnáljuk és kérjük Önt forduljon a szervízszolgáltatásunkhoz amely ebben a garanciakártyában megadott cím alatt található. Szívesen állunk a rendelkezésére telefonon is, az alul megadott szervízszám alatt.
 • Seite 39 Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:28 Uhr Seite 39 Bf JAMSTVENI LIST Poštovani kupče, naši proizvodi podliježu strogoj kontroli kvalitete. Žao nam je ako bi ipak došlo do toga da uređaj ne funkcionira besprijekorno i zamolili bismo Vas da se u tom slučaju obratite na adresu naše servisne službe navedenu ispod ovog jamstva.
 • Seite 40 Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:28 Uhr Seite 40 4 GARANCIJSKI LIST Poštovani kupče, naši proizvodi podvrgavaju se strogoj kontroli kvalitete. Žao nam je ako bi se ipak desilo da uređaj ne funkcioniše besprekorno i zamolili bismo Vas da se u tom slučaju obratite na adresu naše servisne službe navedenu ispod ove garancije.
 • Seite 41: Záruční List

  Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:28 Uhr Seite 41 j ZÁRUČNÍ LIST Vážená zákaznice, vážený zákazníku, naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud i přesto tento přístroj bezvadně nefunguje, velice toho litujeme a prosíme Vás, abyste se obrátili na náš zákaznický servis, jehož adresa je uvedena na tomto záručním listu.
 • Seite 42 Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:28 Uhr Seite 42 W ZÁRUČNÝ LIST Vážená zákazníčka, vážený zákazník, naše výrobky podliehajú prísnej kontrole kvality. V prípade, že nebude prístroj napriek tomu bezchybne fungovať, je nám to veľmi ľúto a prosíme Vás, aby ste sa obrátili na našu servisnú službu na adrese uvedenej na tomto záručnom liste.
 • Seite 43 Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:28 Uhr Seite 43 GARANTIEURKUNDE Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht ein- wandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf die- ser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden.
 • Seite 44 Anleitung_RT_VE_550_SPK4:_ 09.09.2008 8:28 Uhr Seite 44 EH 09/2008 (01)

Inhaltsverzeichnis