Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PKLL 8 A1 Originalbetriebsanleitung

Kreuzlinienlaser
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CROSS LINE LASER PKLL 8 A1
CROSS LINE LASER
Translation of the original instructions
KORSLINJELASER
Översättning av bruksanvisning i original
KRYŽMINIŲ LINIJŲ LAZERIS
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
IAN 290958
RISTILINJALASER
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
LASER KRZYŻOWY
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
KREUZLINIENLASER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKLL 8 A1

 • Seite 1 CROSS LINE LASER PKLL 8 A1 CROSS LINE LASER RISTILINJALASER Translation of the original instructions Alkuperäisen käyttöohjeen käännös KORSLINJELASER LASER KRZYŻOWY Översättning av bruksanvisning i original Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi KRYŽMINIŲ LINIJŲ LAZERIS KREUZLINIENLASER Originalios naudojimo instrukcijos vertimas Originalbetriebsanleitung IAN 290958...
 • Seite 2 Translation of the original instructions Page Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Sivu Översättning av bruksanvisning i original Sidan Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Strona Originalios naudojimo instrukcijos vertimas Puslapis 60  DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung Seite...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  List of pictograms used ..........Page 6 Introduction ............... Page 6 Intended use ................Page 7 Description of parts ..............Page 7 Scope of delivery ..............Page 7 Technical data ................. Page 8 Safety notes ..............Page 8 Safety instructions for batteries / rechargeable batteries ..Page 10 Initial use ................
 • Seite 5: List Of Pictograms Used

  Attention! Protect yourself from laser radiation! Do not stare into the laser beam! Cross Line Laser PKLL 8 A1 Introduction We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product.
 • Seite 6: Intended Use

  Intended use The product is suitable for the the determination and verification of horizontal and vertical lines. The product is exclusively suitable for use in enclosed operating sites. Any other use or modification of the product shall be considered improper use and may result in serious accidents. The manufacturer assumes no liability for damages due to improper use.
 • Seite 7: Technical Data

  Technical data Operating voltage: (direct current) Working area at least Levelling accuracy: +/- 0.5 mm / m Typical self-levelling range: ± 4° Typical levelling time: approx. 4 seconds Operating temperature: +5 °C–35 °C Max. relative humidity: ≤ 90 % Laser class: Wave length (λ): 635 nm Maximum performance P max: 1 mW...
 • Seite 8 This product may be used by children from the age of 8, by per- sons of reduced physical, sensory or mental abilities or a lack of experience and / or knowledge if they are supervised or instructed with regard to the safe use of the product and have understood the risks resulting from use.
 • Seite 9: Safety Instructions For Batteries / Rechargeable Batteries

  Protect yourself from laser radiation! LASER < 1 mW λ = 635 nm EN 60825-1:2014 Do not look directly into the laser beam or the laser beam opening Viewing the laser beam with optical instruments (e.g. loupe, magnifying glass etc.) is associated with risk injury to the eyes.
 • Seite 10 DANGER OF EXPLOSION! Never recharge non-re- chargeable batteries. Do not short-circuit batteries / re- chargeable batteries and / or open them. Overheating, fire or bursting can be the result. Never throw batteries / rechargeable batteries into fire or water. Do not exert mechanical loads to batteries / rechargeable batteries. Risk of leakage of batteries / rechargeable batteries Avoid extreme environmental conditions and temperatures, which could affect batteries / rechargeable batteries, e.g.
 • Seite 11: Initial Use

  Remove exhausted batteries / rechargeable batteries from the product immediately. Initial use Check that the delivery is complete and that there is no visible damage. Remove the packaging material from the product. Inserting / Changing batteries Open the battery compartment Insert the batteries.
 • Seite 12: Use Automatic Levelling System

  To switch the product off, push the LOCK switch to the position . When switched off, the pendulum unit is locked. Use automatic levelling system To work with automatic levelling, place the product on a level, firm surface, or fasten it with the - tripod thread to the tripod.
 • Seite 13: Working Without The Automatic Levelling System

  Or correspondingly press the V-button to turn the vertical line on or off. Crossed lines can be locked with this product: When the product is performing automatic levelling and the base of the measurement device deviates from the horizontal by less than 4°...
 • Seite 14: Practical Guidance

  Practical guidance Always use only the middle of the laser line for markings. The width of the line depends on the distance. Working with the tripod The tripod offers a stable, height-adjustable measurement base. Align - thread with the - screw of the tripod.
 • Seite 15: Storage

  Storage If you will not be using the product for a prolonged period of time, remove the batteries and store it in a clean, dry place that is not exposed to direct sunlight. Disposal The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.
 • Seite 16: Warranty

  Faulty or used batteries / rechargeable batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments. Please return the batteries / rechargeable batteries and / or the product to the available collection points. Environmental damage through incorrect dis- posal of the batteries / rechargeable batteries! Batteries / rechargeable batteries may not be disposed of with the usual domestic waste.
 • Seite 17 The warranty applies to defects in material or manufacture. This warranty does not cover product parts subject to normal wear, thus possibly considered consumables (e.g. batteries) or for damage to fragile parts, e.g. switches, rechargeable batteries or glass parts. 18 GB...
 • Seite 18 Merkkien selitykset ............Sivu 20 Yleistä ..................Sivu 20 Tarkoituksenmukainen käyttö ...........Sivu 21 Osien kuvaus ................Sivu 21 Toimituksen sisältö ..............Sivu 21 Tekniset tiedot ................Sivu 22 Turvallisuusohjeet ............Sivu 22 Paristoja / akkuja koskevat turvallisuuohjeet ......Sivu 24 Käyttöönotto ..............Sivu 26 Paristojen sisäänasettaminen ja vaihtaminen ......Sivu 26 Päälle- ja poiskytkeminen ............Sivu 26 Vaaitusautomaatin käyttäminen ..........Sivu 27 Yksittäisten ja ristiviivalaserien käyttäminen ......Sivu 27...
 • Seite 19: Merkkien Selitykset

  Merkkien selitykset Lue käyttöohje. Räjähdysvaara! Käytä suojakäsineitä! Huomio! Suojaa itsesi lasersäteilyltä! Älä katso suoraan lasersäteeseen! Ristilinjalaser Yleistä Onnittelemme sinua uuden tuotteen hankinnasta. Valitsit erit- täin korkealaatuisen tuotteen. Käyttöohje on osa tätä tuo- tetta. Se sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita sekä käyttöä ja hävitystä...
 • Seite 20: Tarkoituksenmukainen Käyttö

  Tarkoituksenmukainen käyttö Tämä tuote on tarkoitettu vaaka- ja pystysuorien linjojen määrittämi- seen ja tarkastamiseen. Tuote soveltuu käytettäväksi ainoastaan sulje- tuilla toimipaikoilla. Kaikenlainen muu käyttö tai tuotteeseen tehtävät muutokset ovat tarkoituksenvastaisia toimia, joihin liittyy huomattavia vaaratilanteita. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat tarkoi- tuksenvastaisesta käytöstä.
 • Seite 21: Tekniset Tiedot

  Tekniset tiedot Käyttöjännite: (tasavirta) Työskentelyalue vähintään Vaaituksen tarkkuus: +/- 0,5 mm/m Itseisvaaitusalue tyypillisesti: ± 4° Vaaitusaika tyypillisesti: n. 4 sekuntia Käyttölämpötila: +5°C–35°C Suhteellinen ilmankosteus maks.: ≤ 90 % Laserluokka: Aallonpituus (λ): 635 nm Maksimiteho P max: 1 mW Kolmijalka: 1/4“ Paristot: 2 x 1,5 V-paristot, tyyppi AA Tuotteen paino:...
 • Seite 22 Tuotetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisiltä tai psyykkisiltä kyvyiltään tai aisteiltaan rajoittu- neita tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos he käyttävät laitetta valvonnan alaisina tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ovat tietoisia laitteeseen liittyvistä vaa- roista.
 • Seite 23: Paristoja / Akkuja Koskevat Turvallisuuohjeet

  Suojaa itsesi lasersäteilyltä! LASER < 1 mW λ = 635 nm EN 60825-1:2014 Älä katso suoraan lasersäteeseen tai lasersäteen ulostuloaukkoon Lasersäteeseen katsominen optisilla instrumenteilla (esim suurennuslasi tai vastaava) voi johtaa silmävaurioihin. VARO! Jos käytetään muita kuin tässä määriteltyjä käyttö- tai säätölaitteita tai muita toimenpiteitä, se voi johtaa vaaralliseen säteilyaltistukseen.
 • Seite 24 RÄJÄHDYSVAARA! Älä koskaan lataa paristoja, jotka eivät ole uudelleenladattavia. Älä oikosulje paristoja / akkuja äläkä avaa niitä. Siitä voi seurata ylikuumeneminen, tulipalo tai räjähdys. Älä koskaan heitä paristoja / akkuja tuleen tai veteen. Älä altista paristoja / akkuja mekaaniselle kuormitukselle. Paristojen / akkujen vuotamisesta johtuva vaara Vältä...
 • Seite 25: Käyttöönotto

  Käyttöönotto Tarkista, että toimitus sisältää kaikki osat ja että ne ovat moitteetto- massa kunnossa. Poista tuotteesta kaikki pakkausmateriaalit. Paristojen sisäänasettaminen ja vaihtaminen Avaa paristolokero Aseta partistot sisään. Ota huomioon oikea napaisuus paristokote- lon sisäpuolen kuvauksen mukaisesti. Sulje paristolokero Ohje: Kun paristojen lataus on lopussa, LED-merkkivalo vilkkuu punaisena.
 • Seite 26: Vaaitusautomaatin Käyttäminen

  Vaaitusautomaatin käyttäminen Käyttääksesi vaaitusautomaattia, aseta tuote vaakatasoon kiinteälle alustalle tai kiinnitä se 1/4”-kolmijalan ruuvilla kolmijalalle. Kytkennän jälkeen vaaitusautomaatti tasoittaa epätasaisuudet itseisvaaitusalueen sisältä ±4° automaattisesti. Vaaitus on valmis, kun laserviivat eivät enää liiku, tai LED-merkkivalo palaa vihre- änä. Jos automaattinen vaaitus ei ole mahdollista, esim siksi, että mitta- laitteen alapuoli poikkeaa vaakatasosta enemmän kuin 4°, tai tuotetta pidetään vapaasti kädessä, LED-merkkivalo palaa...
 • Seite 27: Työskentely Ilman Vaaitusautomaattia

  Ristiviivalaserin voi kytkeä laitteessa päälle: Kun automaattinen vaaitus on kytketty päälle ja mittalaitteen alapuoli poikkeaa vaakatasosta vähemmän kuin 4° (vihreä LED palaa), pidä H-painike pohjassa, kunnes LED-merkkivalo vaihtuu punaiseksi. Nyt automaattinen vaaitus on pois päältä ja ristiviivalaserit ovat päällä pysyvästi - myös silloin, kun mittalaitteen alaosa poikkeaa enemmän kuin 4°...
 • Seite 28: Työskentely Kolmijalan Kanssa

  Työskentely kolmijalan kanssa Kolmijalka mahdollistaa tukevan mittausalustan, jonka korkeutta voi muuttaa. Ruuvaa tuote 1/4“-kolmijalkaan kiinni 1/4”-ruuvilla Huolto ja puhdistus Tuotetta ei tarvitse huoltaa. HUOMIO! Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muihin nestei- siin. Puhdistuksen aikana tuotteen sisään ei saa mennä kosteutta. Pidä...
 • Seite 29: Hävittäminen

  Hävittäminen Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaa- leista, jotka voidaan viedä paikalliseen kierrätyspisteeseen. Vihreä piste -merkki ei koske Saksaa. Noudata pakkausmateriaalien jätteiden lajittelua koskevia merkintöjä. Ne koostuvat lyhenteistä (a) sekä numeroista (b) ja tarkoittavat seuraavaa: 1–7 = muovit / 20–22 = paperi ja pahvi / 80–98 = komposiitit.
 • Seite 30: Takuu

  Paristoja / akkuja ei saa hävittää talousjätteenä. Ne voivat sisältää myrkyllisiä raskasmetalleja, minkä vuoksi ne kuuluvat ongelmajätekäsit- telyyn. Raskasmetallien kemialliset merkit ovat seuraavat: Cd = kad- mium, Hg = elohopea, Pb = lyijy. Toimita tästä syystä käytetyt paristot / akut paikalliseen keräyspisteeseen. Takuu Tuote on valmistettu huolellisesti tiukkojen laatudirektiivien mukaan ja tarkistettu huolella ennen toimitusta.
 • Seite 31 Teckenförklaring till använda piktogram ..........Sidan 33 Inledning ................Sidan 33 Avsedd användning ...............Sidan 34 Beskrivning av delarna ............Sidan 34 Leveransomfattning ..............Sidan 34 Tekniska specifikationer ............Sidan 35 Säkerhetsinformation ..........Sidan 35 Säkerhetsinformation om batterier / batteripack ....Sidan 37 Idrifttagning ..............Sidan 39 Sätta i / byta batterier ............Sidan 39 Påslagning / avstängning ............Sidan 39 Användning av automatisk nivellering ........Sidan 40 Användning av enskild linje och korsade linjer ....Sidan 40...
 • Seite 32: Teckenförklaring Till Använda Piktogram

  Teckenförklaring till använda piktogram Läs bruksanvisningen. Explosionsrisk! Använd skyddshandskar! OBS! Skydda dig mot laserstrålning! Titta inte direkt in i laserstrålen! Korslinjelaser Inledning Grattis till köpet av din nya produkt. Du har köpt en högklassig produkt. Bruksanvisningen hör till produkten. Den innehåller viktiga anvisningar för säkerhet, användning och avfallshan- tering.
 • Seite 33: Avsedd Användning

  Avsedd användning Produkten är avsedd för att beräkna och kontrollera vågräta och lo- dräta linjer. Produkten är endast lämplig för användning i slutna utrym- men. Varje annan användning gäller som icke avsedd användning och kan förorsaka allvarliga olyckor. Tillverkaren ansvarar inte för skador som förorsakas av icke ändamålsenlig användning.
 • Seite 34: Tekniska Specifikationer

  Tekniska specifikationer Driftspänning: (likström) Arbetsområde minst Nivelleringsnoggrannhet: +/- 0,5 mm/m Självnivellerande område typiskt: ± 4° Nivelleringstid typisk: ca 4 sekunder Arbetstemperatur: +5 °C–35 °C Relativ luftfuktighet max.: ≤ 90 % Laserklass: Våglängd (λ): 635 nm Maximal effekt P max: 1 mW Stativfäste: 1/4“...
 • Seite 35 damm. Det kan skapas gnistor i produkten, som tänder eld på damm eller ångor. Denna produkt kan användas av barn från och med 8 år samt av personer med nedsatt fysisk, motorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och/eller kunskap, om de hålls under uppsikt eller instruerats om en säker användning av produkten och om de förstått de risker som användningen kan medföra.
 • Seite 36: Säkerhetsinformation Om Batterier / Batteripack

  Skydda dig mot laserstrålning! LASER < 1 mW λ = 635 nm EN 60825-1:2014 Titta aldrig direkt in i laserstrålen resp. i laserns utgångsöppning Att betrakta laserstrålen med optiska instrument (t.ex. lupp, förstoringsglas och liknande) kan orsaka ögonskador. SE UPP! Risk för farlig strålningsexponering föreligger om andra manövrerings- eller inställningsdon än de som beskrivs här används eller andra tillvägagångssätt utförs.
 • Seite 37 Kasta aldrig batterier / batteripack i öppen eld eller vatten. Utsätt inte batterier / batteripack för mekanisk belastning. Risk för läckande batterier / batteripack Undvik extrema förhållanden och temperaturer som kan påverka batterier / batteripack, t.ex. på värmeelement / i direkt solljus. Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor! Spola omedelbart av de ställen som kommit i kontakt med batterisyra.
 • Seite 38: Idrifttagning

  Idrifttagning Kontrollera leveransen med avseende på fullständighet och synliga skador. Ta bort allt förpackningsmaterial från produkten. Sätta i / byta batterier Öppna batterifacket Sätt i nya batterier. Beakta rätt polaritet i enlighet med illustra- tionen på batterifackets insida. Stäng batterifacket Hänvisning: Vid låg batteristatus blinkar LED-kontrollampan rött.
 • Seite 39: Användning Av Automatisk Nivellering

  Användning av automatisk nivellering För att arbeta med automatisk nivellering ställer du produkten på ett vågrätt, fast underlag eller fäster den med 1/4”- stativgängan på ett stativ. Efter påslagning jämnar den automatiska nivelleringen ut ojämn- heter på ±4°av sig själv. Nivelleringen är avslutad så snart laser- linjerna slutat att röra sig och LED-kontrollampan lyser grönt.
 • Seite 40: Arbeta Utan Automatisk Nivellering

  De korsade linjerna kan fixeras på denna produkt: När produkten befinner sig i den automatiska nivelleringen och mätverktygets undersida avviker mindre än 4° från den vågräta linjen (grön LED till), håller du H-knappen tryckt, tills LED-kon- trollampan blir röd. Nu är den automatiska nivelleringen av- stängd och de korsade linjerna är permanent påslagna –...
 • Seite 41: Att Arbeta Med Stativet

  Att arbeta med stativet Stativet ger ett stabil mätunderlag som kan justeras i höjdled. Skruva produkten med 1/4“-stativgängan på stativets 1/4”-skruv. Underhåll och rengöring Produkten är underhållsfri. OBS! Doppa aldrig produkten i vatten eller andra vätskor. Vid rengöring får ingen fukt tränga in i produkten. Håll alltid produkten ren för att kunna arbeta bra och säkert.
 • Seite 42: Avfallshantering

  Avfallshantering Förpackningen består av miljövänliga material, som kan lämnas på lokala återvinningsstationer. Den Gröna Punkten gäller inte för Tyskland. Beakta märkningen på förpackningsmaterialet för rätt källsortering vid avfallshantering. Dessa har markerats med förkortningar (a) och siffror (b) med följande betydelse: 1–7: plaster / 20–22: papper och kartong / 80–98: kompositmaterial.
 • Seite 43: Garanti

  Batterier / batteripack får inte kastas i hushållssoporna. De kan in- nehålla giftiga tungmetaller och ska behandlas som farligt avfall. De kemiska symbolerna för tungmetaller är följande: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly. Lämna därför förbrukade batterier / batteri- pack på...
 • Seite 44 Legenda zastosowanych piktogramów ..............Strona 46 Wstęp .................. Strona 46 Przeznaczenie produktu ............Strona 47 Opis części ................Strona 47 Zawartość ................Strona 48 Dane techniczne ..............Strona 48 Wskazówki bezpieczeństwa ......Strona 49 Wskazówki bezpieczeństwa dla baterii / akumulatorów..Strona 51 Uruchomienie ..............
 • Seite 45: Legenda Zastosowanych Piktogramów

  Legenda zastosowanych piktogramów Proszę przeczytać instrukcję obsługi. Niebezpieczeństwo wybuchu! Zakładać rękawice ochronne! Uwaga! Należy chronić się przed promieniowaniem lasero- wym! Nie wpatrywać się w promień lasera! Laser krzyżowy Wstęp Gratulujemy Państwu zakupu nowego produktu. Tym sa- mym zdecydowali się Państwo na zakup produktu wysokiej jakości.
 • Seite 46: Przeznaczenie Produktu

  przeznaczeniem. W przypadku przekazania produktu innej osobie należy dołączyć do niego całą jego dokumentację. Przeznaczenie produktu Produkt nadaje się do ustalania i sprawdzania poziomych i piono- wych linii. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w zamkniętych miejscach zastosowania. Jakiekolwiek inne użycie lub zmiany produktu uważane są...
 • Seite 47: Zawartość

  Zawartość 1 laser krzyżowy 1 statyw 2 baterie 1,5 V, typu AA 1 instrukcja obsługi Dane techniczne Napięcie robocze: (prąd stały) Zakres pracy przynajmniej Dokładność niwelacji: +/- 0,5 mm/m Zakres samoniwelacji typowy: ± 4° Czas niwelacji typowy: ok. 4 sekundy Temperatura robocza: +5°C–35°C Względna wilgotność...
 • Seite 48: Wskazówki Bezpieczeństwa

  Wskazówki bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA SIĘ! Materiały opako- waniowe (np. folie lub polistyren) nie mogą być używane do za- bawy. Trzymać materiał opakowaniowy poza zasięgiem dzieci. Materiał opakowaniowy nie jest zabawką. Nie używać urządzenia pomiarowego w środowisku zagrożonym eksplozją, w którym znajdują się palne ciecze, gazy lub pyły. W produkcie mogą...
 • Seite 49 Unikać mocnych uderzeń lub upadków urządzenia pomiarowego. Przez uszkodzenie urządzenia pomiarowego dokładność może zostać ograniczona. Po mocnym uderzeniu lub upadku należy po- równać linię lasera ze znaną poziomą lub pionową linią referen- cyjną w celu kontroli. Podczas transportu wyłączyć urządzenie pomiarowe. Podczas wyłączania blokowana jest jednostka wahadła, która w innym razie mogłaby zostać...
 • Seite 50: Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Baterii / Akumulatorów

  OSTROŻNIE! Jeśli używa się innych urządzeń manipulacyjnych lub regulacyjnych lub stosuje inne metody postępowania niż tutaj podane, może dojść do niebezpiecznego wpływu promieniowania. Nigdy nie należy kierować promienia lasera w stronę odbijają- cych powierzchni, osób lub zwierząt. Już krótki kontakt wzrokowy z promieniem lasera może prowadzić...
 • Seite 51: Uruchomienie

  przepłukać dane miejsce czystą wodą i niezwłocznie udać się do lekarza! ZAKŁADAĆ RĘKAWICE OCHRONNE! Wylane lub uszkodzone baterie / akumulatory po dotknięciu skóry mogą spowodować poparzenia chemiczne. Dla- tego należy w takim przypadku nakładać odpowiednie rękawice ochronne. W przypadku wycieku baterii / akumulatorów natychmiast usunąć je z produktu, aby uniknąć...
 • Seite 52: Wkładanie/Wymiana Baterii

  Wkładanie/Wymiana baterii Otworzyć komorę baterii Włożyć dwie nowe baterie. Zwrócić przy tym uwagę na po- prawne ułożenie biegunów zgodnie z prezentacją na wewnętrz- nej stronie komory baterii. Zamknąć komorę baterii Wskazówka: Przy niskim stanie baterii lampka kontrolna LED miga na czerwono. Wszystkie baterie należy zawsze wymieniać...
 • Seite 53: Używanie Linii Pojedynczej I Linii Skrzyżowanych

  Po włączeniu niwelacja automatyczna wyrównuje nierówności w zakresie samoniwelacji ±4° automatycznie. Niwelacja jest zakoń- czona, jeśli linie lasera przestają się ruszać, a lampka kontrolna świeci na zielono. Jeśli automatyczna niwelacja nie jest możliwa, np. ponieważ dolna strona urządzenia pomiarowego odbiega ponad 4° od poziomu lub produkt trzymany jest swobodnie w ręku, wówczas lampka kontrolna LED świeci na czerwono, a poziome i...
 • Seite 54: Praca Bez Niwelacji Automatycznej

  Skrzyżowane linie w przypadku tego produktu można ustalić: Jeśli produkt znajduje się w trybie niwelacji automatycznej, a dolna strona urządzenia pomiarowego odbiega od poziomu mniej niż 4° (włączona zielona kontrolka LED), przytrzymać wci- śnięty przycisk H , aż lampka kontrolna LED będzie świe- ciła na czerwono.
 • Seite 55: Wskazówki Dotyczące Pracy

  Wskazówki dotyczące pracy Do zaznaczania należy zawsze używać tylko środka linii lasero- wej. Szerokość linii lasera zmienia się wraz z odległością. Praca ze statywem Statyw zapewnia stabilną podstawę pomiaru z regulowaną wysoko- ścią. Przykręcić produkt przy pomocy gwintu statywu 1/4“ śruby 1/4”...
 • Seite 56: Przechowywanie

  zamiennych. Zapewnia to utrzymanie urządzenia pomiarowego w bezpiecznym stanie. Przechowywanie Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie i przechowywać go w czystym, suchym miejscu bez bez- pośrednich promieni słonecznych. Utylizacja Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać...
 • Seite 57: Gwarancja

  Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowa- nego produktu udziela urząd gminy lub miasta. Z uwagi na ochronę środowiska nie wyrzucać urządzenia po zakończeniu eksploatacji do odpadów domowych, lecz prawidłowo zutylizować. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd. Uszkodzone lub zużyte baterie / akumulatory muszą...
 • Seite 58 Produkt objęte jest 3 gwarancją, licząc od daty zakupu. Gwarancja wygasa w razie zawinionego przez użytkownika uszkodzenia pro- duktu, niewłaściwego użycia lub konserwacji. W przypadku wystąpienia w ciągu 3 lat od daty zakupu wad mate- riałowych lub fabrycznych, dokonujemy – według własnej oceny – bezpłatnej naprawy lub wymiany produktu.
 • Seite 59 Šioje instrukcijoje naudojamų piktogramų reikšmės ..........Puslapis 61 Įžanga ................Puslapis 61 Naudojimas pagal paskirtį ..........Puslapis 62 Dalių aprašas ..............Puslapis 62 Tiekiamas rinkinys ..............Puslapis 63 Techniniai duomenys ............Puslapis 63 Saugos nurodymai ..........Puslapis 64 Baterijų / akumuliatorių naudojimo saugos nurodymai ...Puslapis 66 Naudojimo pradžia ..........Puslapis 67 Baterijų...
 • Seite 60: Šioje Instrukcijoje Naudojamų Piktogramų Reikšmės

  Šioje instrukcijoje naudojamų piktogramų reikšmės Perskaitykite naudojimo instrukciją. Sprogimo pavojus! Mūvėkite apsaugines pirštines! Dėmesio! Saugokite save nuo lazerinės spinduliuotės! Niekada nežiūrėkite į lazerio spindulį! Kryžminių linijų lazeris Įžanga Sveikiname Jus įsigijus naują gaminį. Tai aukštos kokybės gaminys. Naudojimo instrukcija yra neatskiriama šio gami- nio dalis.
 • Seite 61: Naudojimas Pagal Paskirtį

  nurodymais. Naudokite gaminį tik pagal aprašymą ir nurodytą pa- skirtį. Perduodami šį gaminį kitiems asmenims, kartu perduokite visus jo dokumentus. Naudojimas pagal paskirtį Šis produktas skirtas horizontalioms ir vertikalioms linijoms nustatyti ir tikrininti. Šį produktą galima naudoti tik uždarose patalpose. Bet koks kitas šio produkto naudojimas ar modifikavimas bus laikomas naudo- jimu ne pagal paskirtį...
 • Seite 62: Tiekiamas Rinkinys

  Tiekiamas rinkinys 1 kryžminis lazeris 1 stovas 2 AA tipo baterijos po 1,5 V 1 naudojimo instrukcija Techniniai duomenys Veikimo įtampa: (nuolatinė srovė) Mažiausia darbo zona Niveliavimo tikslumas: +/- 0,5 mm/m Savaiminis išsilyginimas (tipiškas): ± 4° Niveliavimo laikas (tipiškas): apie 4 sekundes Naudojimo temperatūra: +5 °C–35 °C Santykinis oro drėgnumas, maks.: ≤...
 • Seite 63: Saugos Nurodymai

  Saugos nurodymai UŽSPRINGIMO PAVOJUS! Draudžiama žaisti su pakuotės medžiagomis (pvz., plėvele arba polistirenu). Laikykite pakuotės medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakuotės medžiaga nėra žaislas. Nesinaudokite šiuo matavimo įrankiu potencialiai sprogioje aplin- koje, kurioje yra degių skysčių, dujų ar dulkių. Šis produktas gali sukelti kibirkštis, kurios uždega dulkes ar susikaupusius garus.
 • Seite 64 Transportuojant išjunkite matavimo įrankį. Išjungus maitinimą kom- pensatorius blokuojamas, kadangi purtant jį galima pažeisti. Nenaudokite matavimo įrankio arti širdies stimuliatorių. Magnetas matavimo įrankio viduje sukuria lauką, kuris gali paveikti širdies sti- muliatorių veikimą. Laikykite matavimo įrankį toliau nuo magnetinių duomenų lai- kmenų...
 • Seite 65: Baterijų / Akumuliatorių Naudojimo Saugos Nurodymai

  Baterijų / akumuliatorių naudojimo saugos nurodymai PAVOJUS GYVYBEI! Baterijas / akumuliatorius laikykite vai- kams nepasiekiamoje vietoje. Prarijus nedelsdami kreipkitės į gydytoją! SPROGIMO PAVOJUS! Niekada nemėginkite įkrauti neįkraunamųjų baterijų. Nejunkite baterijų / aku- muliatorių trumpuoju jungimu ir (ar) neardykite jų. Taip elgiantis, baterijos / akumuliatoriai gali perkaisti, sprogti arba sukelti gaisrą.
 • Seite 66: Naudojimo Pradžia

  Išimkite baterijas / akumuliatorius, jei produkto ilgesnį laiką nenau- dosite. Produkto sugadinimo pavojus Naudokite tik nurodyto tipo baterijas / akumuliatorius! Baterijas / akumuliatorius įdėkite atsižvelgdami į polius (+) ir (-), nurodytus ant baterijos / akumuliatoriaus ir produkto. Prieš įdėdami nuvalykite baterijos / akumuliatoriaus kontaktus ir kontaktus baterijų...
 • Seite 67: Įjungimas / Išjungimas

  Išimkite baterijas iš produkto, jei jo ilgesnį laiką nenaudosite. Ilgesnį laiką nenaudojant baterijų, gali prasidėti jų korozija ir jos išsikrauti. Įjungimas / išjungimas Norėdami įjungti produktą, pastumkite „LOCK“ jungiklį į padėtį . Iš karto įjungus produktą, jis siunčia dvi lazerio linijas iš spindulio išėjimo angos Norėdami išjungti produktą, pastumkite „LOCK“...
 • Seite 68: Vienos Linijos Ir Sukryžiuotų Linijų Naudojimas

  niveliavimo, siekiant išvengti klaidų, patikrinkite horizontalios arba vertikalios lazerio linijos pozicijas, naudojantis atskaitos taškais. Vienos linijos ir sukryžiuotų linijų naudojimas Kada produktas yra automatiškai niveliuojamas ir matavimo įran- kio pagrindas skiriasi mažiau nei 4° nuo horizontalios padėties (šviečia žalia LED), tada lengvai paspauskite H mygtuką įjunkite arba išjunkite horizontaliąją...
 • Seite 69: Darbas Be Automatinio Niveliavimo

  Darbas be automatinio niveliavimo LOCK jungiklį pastumkite į padėtį . Laikykite nuspaudę H mygtuką tol, kol įsijungia raudona LED signalinė lemputė . Tada produktas siunčia dvi lazerio linijas iš spindulio išėjimo angos , kurios nėra niveliuotos. Darbas be au- tomatinio niveliavimo visada nurodomas raudona LED signaline lempute Naudojimo nurodymai Žymėjimui visada naudokite tik lazerio linijos centrą.
 • Seite 70: Laikymas Nenaudojant

  Valykite spindulio išėjimo angą švelnia oro srove. Stipriai purvino produkto nešvarumus, pašalinkite drėgna vatos lazdele. Valydami, stipriai nespauskite produkto! Remonto tikslais produktas leidžiamas atidaryti tik kvalifikuotam specialistui. Šio matavimo įrankio remontą leidžiama atlikti tik kvalifikuotiems specialistams ir tik naudojant originalias atsargines dalis. Tik taip užtikrinama šio matavimo įrankio naudojimo sauga.
 • Seite 71: Garantija

  Daugiau informacijos apie nebetinkamo naudoti gaminio išmetimą sužinosite savo savivaldybės ar miesto administracijoje. Aplinkos apsaugos sumetimais neišmeskite nebetinkamo naudoti gaminio kartu su buitinėmis atliekomis; pristatykite jį į nurodytus surinkimo punktus. Informacijos apie surinkimo punktus ir jų darbo laiką suteiks vietos kompetentingos institucijos.
 • Seite 72 apibrėžtomis jūsų teisėmis. Šių teisių neapriboja toliau aprašyta mūsų teikiama garantija. Suteikiame šio gaminio 3 metų garantiją nuo pirkimo dienos. Garanti- nis laikotarpis įsigalioja pirkimo dieną. Prašome išsaugoti originalų pirkimo čekį. Jo gali prireikti pirkimui įrodyti. Jei per 3 metus nuo pirkimo dienos aptiksite šio gaminio medžiagų ar gamybos defektą, jis bus nemokamai jums sutaisytas ar pakeistas (mūsų...
 • Seite 73 Legende der verwendeten Piktogramme ..............Seite 75 Einleitung ................Seite 75 Bestimmungsgemäßer Gebrauch ........... Seite 76 Teilebeschreibung ..............Seite 76 Lieferumfang ................Seite 76 Technische Daten ..............Seite 77 Sicherheitshinweise ............ Seite 77 Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus ....... Seite 80 Inbetriebnahme .............
 • Seite 74: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  Legende der verwendeten Piktogramme Lesen Sie die Bedienungsanleitung. Explosionsgefahr! Schutzhandschuhe tragen! Achtung! Schützen Sie sich vor Laserstrahlung! Nicht in den Laserstrahl blicken! Kreuzlinienlaser Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts.
 • Seite 75: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Bestimmungsgemäßer Gebrauch Das Produkt eignet sich zum Ermitteln und Überprüfen von waagrech- ten und senkrechten Linien. Das Produkt ist ausschließlich für den Betrieb an geschlossenen Einsatzorten geeignet. Jede andere Verwen- dung oder Veränderung des Produkts gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
 • Seite 76: Technische Daten

  Technische Daten Betriebsspannung: (Gleichstrom) Arbeitsbereich mindestens Nivelliergenauigkeit: +/- 0,5 mm / m Selbstnivellierbereich typisch: ± 4° Nivellierzeit typisch: ca. 4 Sekunden Betriebstemperatur: +5 °C–35 °C Relative Luftfeuchte max.: ≤ 90 % Laserklasse: Wellenlänge (λ): 635 nm Maximale Leistung P max: 1 mW Stativaufnahme: Batterien:...
 • Seite 77 befinden. Im Produkt können Funken erzeugt werden, die den Staub oder die Dämpfe entzünden. Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
 • Seite 78 Bringen Sie das Messwerkzeug nicht in die Nähe von Herzschritt- machern. Durch den Magnet im Inneren des Messwerkzeugs wird ein Feld erzeugt, das die Funktion von Herzschrittmachern beein- trächtigen kann. Halten Sie das Messwerkzeug fern von magnetischen Datenträgern und magnetisch empfindlichen Geräten. Durch die Wirkung des Magnets kann es zu irreversiblen Datenverlusten kommen.
 • Seite 79: Sicherheitshinweise Für Batterien / Akkus

  Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus LEBENSGEFAHR! Halten Sie Batterien / Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf! EXPLOSIONSGEFAHR! Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien / Akkus nicht kurz und / oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
 • Seite 80: Inbetriebnahme

  Risiko der Beschädigung des Produkts Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp / Akkutyp! Setzen Sie Batterien / Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie / Akku und des Produkts ein. Reinigen Sie Kontakte an Batterie / Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen! Entfernen Sie erschöpfte Batterien / Akkus umgehend aus dem Produkt.
 • Seite 81: Ein- / Ausschalten

  Nehmen Sie die Batterien aus dem Produkt, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen. Die Batterien können bei längerer Lagerung korrodieren und sich selbst entladen. Ein- / Ausschalten Zum Einschalten des Produkts schieben Sie den LOCK-Schalter in die Position . Das Produkt sendet sofort nach dem Einschalten zwei Laserlinien aus der Laseraustrittsöffnung Zum Ausschalten des Produkts schieben Sie den LOCK-Schalter in die Position .
 • Seite 82: Einzellinie Und Gekreuzte Linien Verwenden

  Hinweis: Bei Erschütterungen oder Lageänderungen während des Betriebs wird das Produkt automatisch wieder einnivelliert. Überprüfen Sie nach einer erneuten Nivellierung die Position der waagrechten bzw. senkrechten Laserlinie in Bezug auf Referenz- punkte, um Fehler zu vermeiden. Einzellinie und gekreuzte Linien verwenden Wenn sich das Produkt in der automatischen Nivellierung befindet und die Unterseite des Messwerkzeugs weniger als 4°...
 • Seite 83: Ohne Nivellierautomatik Arbeiten

  Die gekreuzten Linien werden abgeschaltet, sobald die Unterseite des Messwerkzeugs mehr als 4° von der Waagerechten abweicht, die LED-Kontrollleuchte leuchtet dann wieder rot. Ohne Nivellierautomatik arbeiten Schieben Sie den LOCK-Schalter in die Position . Halten Sie die H-Taste gedrückt, bis sich die rote LED-Kontroll- leuchte einschaltet.
 • Seite 84: Wartung Und Reinigung

  Wartung und Reinigung Das Produkt ist wartungsfrei. ACHTUNG! Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Beim Reinigen darf keine Feuchtigkeit in das Produkt dringen. Halten Sie das Produkt sauber, um gut und sicher zu arbeiten. Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses ein trockenes Tuch. Reinigen Sie die Laseraustrittsöffnung mit einem sanften Luft- strahl.
 • Seite 85 Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmateria- lien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeu- tung: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe. Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycel- bar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbe- handlung.
 • Seite 86: Garantie

  folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab. Garantie Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produ- ziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetz- liche Rechte zu.
 • Seite 87 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 DE-74167 Neckarsulm GERMANY Model-No.: HG02736 Version: 08/ 2017 Last Information Update · Tietojen tila Informationsstatus · Stan informacji · Informa- cijos pobūdis · Stand der Informationen: 09 / 2017 · Ident.-No.: HG02736092017-3 IAN 290958...

Diese Anleitung auch für:

Ian 290958