Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PHPA 3.6 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS HOT GLUE GUN PHPA 3.6 A1
CORDLESS HOT GLUE GUN
Translation of the original instructions
TEPELNÁ LEPIACA PIŠTOĽ
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 110145
AKU TAVNÁ LEPICÍ PISTOLE
Překlad originálního provozního návodu
AKKU-HEISSKLEBEPISTOLE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHPA 3.6 A1

 • Seite 1 CORDLESS HOT GLUE GUN PHPA 3.6 A1 CORDLESS HOT GLUE GUN AKU TAVNÁ LEPICÍ PISTOLE Translation of the original instructions Překlad originálního provozního návodu TEPELNÁ LEPIACA PIŠTOĽ AKKU-HEISSKLEBEPISTOLE Preklad originálneho návodu na obsluhu Originalbetriebsanleitung IAN 110145...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všet- kými funkciami prístroja.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ........16 Translation of the original Conformity Declaration . 17 │    1 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 5: Introduction

  CORDLESS HOT GLUE GUN PHPA 3.6 A1 Introduction Congratulations on the purchase of your new appliance. You have selected a high-quality product. The operating instruc- tions are part of this product. They contain important informa- tion on safety, usage and disposal. Before using the product, familiar- ise yourself with all handling and safety guidelines.
 • Seite 6: Package Contents

  Package contents 1 Cordless hot glue gun PHPA 3.6 A1 1 charger with stand 6 glue sticks 1 operating instructions Technical data Cordless hot glue gun PHPA 3.6 A1: Rated voltage: 230 - 240 V ∼, 50 Hz (alternating current) Rated power: Battery rated voltage: 3.7 V...
 • Seite 7: General Power Tool Safety Warnings

  CAUTION! This appliance must be placed into the charger with appliance cradle when not in use. ■ Always protect the appliance from rain and moisture. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock. │ ■ 4    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 8 Do not attempt to remove the adhesive from the skin. ■ Always route the power cord towards the rear, away from the appliance. │    5 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 9: Use And Handling Of The Cordless Power Tool

  fluid may cause skin irritation or burns. CAUTION! RISK OF EXPLOSION! Never charge non-rechargeable batteries! Protect the appliance from heat, e.g. also from continuous sunlight, fire, water and humidity. There is a risk of explosion! │ ■ 6    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 10: Safety Guidelines For Battery Chargers

  The temperature of the nozzle reach a temperature of around 170°C. WARNING! ■ Never operate the charger with a damaged power cord or power plug. A damaged power cord causes danger to life by electric shock. │    7 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 11: Before Initial Operation

  ♦ Remove the cordless hot glue gun from the charging cradle ♦ Disconnect the mains adapter from the power supply. │ ■ 8    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 12: Battery Level Display

  The area to be glued must be clean, dry and free of grease. ♦ Smooth surfaces should be roughened before gluing. ♦ Quick-cooling materials such as steel should be warmed a little to facilitate adhesion. │    9 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 13: Initial Operation

  ► To save energy, do not switch the cordless hot glue gun on unless you plan to use it. │ ■ 10    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 14: Maintenance And Cleaning

  The appliance must always be kept clean, dry and free from oil or grease. ■ Never permit fluids to penetrate inside the appliance. ■ Use a soft cloth to clean the appliance housing. Never use ben- zine, solvents or cleansers which can damage plastic. │    11 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 15: Disposal

  Please comply with all applicable regulations. Please contact your waste disposal facility if you are in any doubt. Do not dispose of batteries in your normal domestic waste! │ ■ 12    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 16: Kompernass Handels Gmbh Warranty

  If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period. │    13 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 17 The warranty shall be deemed void in cases of mis- use or improper handling, use of force and modifications/repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres. │ ■ 14    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 18 (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred. You can download these instructions along with many other manuals, product videos and software on www.lidl-service.com. │    15 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 19: Service

  Service WARNING! ► Have your appliance repaired by qualified specialists only. Always use original spare parts. This will ensure the ongoing safety of the appliance. WARNING! ► Plugs and power cords should only be replaced by the manufacturer of the power tool or the manufacturer's authorised customer service agent.
 • Seite 20: Translation Of The Original Conformity Declaration

  EN 60335-1:2012+A11 EN 60335-2-45:2002+A1+A2 EN 62233:2008 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Type/Appliance designation: Cordless hot glue gun PHPA 3.6 A1 Year of manufacture: 04 - 2016 Serial number: IAN 110145 Bochum, 26/04/2016 │    17 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 21 Semi Uguzlu - Quality Manager - The right to effect technical changes in the context of further develop- ment is reserved. │ ■ 18    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 22 Dovozce ........34 Překlad originálu prohlášení o shodě ... . 35 │    19 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 23: Úvod

  AKU TAVNÁ LEPICÍ PISTOLE PHPA 3.6 A1 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení vašeho nového přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se prosím dobře seznamte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny. Výro- bek používejte pouze předepsaným způsobem a pro uvedené...
 • Seite 24: Rozsah Dodávky

  Rozsah dodávky 1 aku tavná lepicí pistole PHPA 3.6 A1 1 nabíječka s držákem 6 tavných tyčinek 1 návod k obsluze Technické údaje Aku tavná lepicí pistole PHPA 3.6 A1: Jmenovité napětí: 230 - 240 V ∼, 50 Hz (střídavý proud) Jmenovitý výkon: Jmenovité...
 • Seite 25: Obecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrické Nářadí

  Udržujte kabel v dostatečné vzdálenosti od zdrojů vysoké te- ploty, oleje, ostrých hran. Pokud dojde při práci k poškození nebo přerušení síťového kabelu, nedotýkejte se jej a ihned vytáhněte │ ■ 22    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 26: Použití A Akumulátorového Nářadí A Nakládání S Ním

  Nepoužívaný přístroj udržujte v dostatečné vzdálenosti od kancelářských sponek, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů a jiných drobných kovových předmětů, které mohou způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může způsobit popáleni- ny nebo požár. │    23 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 27: Bezpečnostní Pokyny Pro Nabíječky

  Nabíječka je vhodná pouze pro provoz ve vnitřních pros- torách. VÝSTRAHA! K nabíjení akumulátoru tohoto přístroje používejte pouze síťový adaptér dodaný s tímto přístrojem. Tryska se zahřívá na více než 170 °C. │ ■ 24    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 28: Před Uvedením Do Provozu

  Zelená indikace stavu nabití Vám signalizuje, že nabíjení je ukončeno a akumulátorová termoaktivní pistole je připravena k použití. ♦ Akumulátorovou termoaktivní pistoli sejměte z nabíječky ♦ Odpojte síťový adaptér od zdroje elektrické energie. │    25 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 29: Ukazatel Kapacity Akumulátoru

  ■ Lepené plochy musí být čisté, suché a bez mastnot. ♦ Hladké povrchy před lepením zdrsněte. ♦ Rychle se ochlazující materiály jako např. ocel mírně zahřejte, aby k sobě lepené plochy lépe přilnuly. │ ■ 26    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 30: Uvedení Do Provozu

  K vypnutí akumulátorové termoaktivní pistole stiskněte vypínač tak dlouho, dokud indikace teploty nezhasne. ♦ Akumulátorovou termoaktivní pistoli po použití bezpečně odložte a než přístroj uklidíte, nechte jej zcela vychladnout. Horká tryska může způsobit škody a/nebo popáleniny. │    27 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 31 30 sekund přitiskněte. Lepený spoj je zatížitelný po cca 5 mi- nutách. ♦ Pokud práci přerušíte, nasaďte akumulátorovou termoaktivní pistoli na nabíječku ♦ Po vychladnutí odstraňte ostrým nožem veškeré zbytky lepidla. Po zahřátí lze lepené plochy od sebe opět oddělit. │ ■ 28    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 32: Údržba A Čištění

  Přístroj a akumulátor se musí likvidovat odděleně. 1) Za tím účelem povolte všechny křížové šrouby na přístroji a roze- berte jej. 2) Odřežte přípojný kabel akumulátoru a vyjměte akumulátor z přístroje. │    29 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 33 Každý spotřebitel je ze zákona povinen baterie a akumulátory ode- vzdat na sběrném místě ve své obci / městské čtvrti nebo v obchodě. Tato povinnost slouží k tomu, aby se baterie/akumulátory mohly ode- vzdat k ekologické likvidaci. Baterie/akumulátory odevzdávejte pouze zcela vybité. │ ■ 30    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 34: Záruka Společnosti Kompernass Handels Gmbh

  Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje. To platí i pro vyměněné a opravené součásti. Poškození nebo vady vyskytující se případně již při nákupu se musí oznámit ihned po vybalení. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění. │    31 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 35 Výrobek je určen pouze pro soukromé účely a ne pro komerční pou- žití. Při nesprávném a neodborném používání, při použití násilí a při zásazích, které nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními provozovnami, záruční nároky zanikají. │ ■ 32    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 36 čem spočívá vada a kdy k ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poštovného na adresu, kterou Vám oznámí servis. Na webových stránkách www.lidl-service.com si mů- žete stáhnout tyto a mnoho dalších příruček, videí o výrobku a software. │    33 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 37: Servis

  Zajistíte tak, že zůstane zachována bezpečnost přístroje. Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 110145 Dovozce Dbejte prosím na to, že následující adresa není adresou servisu. Kontaktujte nejprve uvedený servis. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ ■ 34    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 38: Překlad Originálu Prohlášení O Shodě

  EN 60335-1:2012+A11 EN 60335-2-45:2002+A1+A2 EN 62233:2008 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typ / označení přístroje: Aku tavná lepicí pistole PHPA 3.6 A1 Rok výroby: 04 - 2016 Sériové číslo: IAN 110145 Bochum, 26.04.2016 │    35 ■...
 • Seite 39 Semi Uguzlu - manažer kvality - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny. │ ■ 36    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 40 Dovozca ........51 Preklad originálneho vyhlásenia o zhode ..52 │    37 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 41: Úvod

  TEPELNÁ LEPIACA PIŠTOĽ PHPA 3.6 A1 Úvod Srdečne vám gratulujeme ku kúpe svojho nového prístroja. Touto kúpou ste sa rozhodli pre výrobok vysokej kvality. Ná- vod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Pred používaním výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu...
 • Seite 42: Rozsah Dodávky

  Rozsah dodávky 1 Tepelná lepiaca pištoľ PHPA 3.6 A1 1 nabíjacia stanica s držiakom zariadenia 6 lepiacich tyčiniek 1 návod na obsluhu Technické údaje 1 Tepelná lepiaca pištoľ PHPA 3.6 A1: Menovité napätie: 230 – 240 V ∼, 50 Hz (striedavý prúd) Menovitý...
 • Seite 43: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Náradie

  POZOR! Tento prístroj sa musí položiť do nabíjacej stanice s držiakom prístroja , keď sa nepoužíva. ■ Nevystavujte prístroj dažďu ani vlhkosti. Vniknutie vody do elekt- rického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom. │ ■ 40    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 44 Po kontakte horúceho lepidla s pokožkou ihneď podržte postihnuté miesto niekoľko minút pod prúdom stude- nej vody. Nepokúšajte sa odstrániť lepidlo z pokožky. ■ Sieťový kábel smerujte vždy od prístroja smerom dozadu. │    41 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 45: Používanie A Zaobchádzanie S Akumulátorovým Prístrojom

  POZOR! NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU! Nikdy nenabíjajte akumulátory, ktoré nie sú opätovne nabíjateľné. Zariadenie chráňte pred horúčavou, napr. aj pred trvalým slnečným žiarením, ohňom, vo- dou a vlhkosťou. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu. │ ■ 42    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 46: Bezpečnostné Upozornenia Pre Nabíjačky

  Dýza sa zahreje na teplotu nad 170 °C. VÝSTRAHA! ■ Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným sieťovým káblom alebo zástrčkou. Poškodené sieťové káble znamenajú ohrozenie života zásahom elektrickým prúdom. │    43 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 47: Pred Uvedením Do Prevádzky

  ♦ Vyberte akumulátorovú lepiacu pištoľ z nabíjacej stanice ♦ Sieťový adaptér odpojte od zdroja prúdu. Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora vám signalizuje stav nabi- tia akumulátora pomocou 2 farebných LED. │ ■ 44    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 48: Príprava Lepených Miest

  ♦ Na zapnutie akumulátorovej lepiacej pištole stláčajte tlačidlo ZAP/VYP , kým sa ukazovateľ teploty nerozsvieti na červeno. Lepidlo sa zahrieva. ♦ Ukazovateľ teploty bude svietiť na zeleno ihneď po do- siahnutí pracovnej teploty. │    45 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 49 30 sekúnd k sebe. Lepené miesto sa môže zaťažiť po približne 5 minútach. ♦ Prístroj počas prestávok v práci vložte do nabíjacej stanice ♦ Po vychladnutí odstráňte prípadné zvyšky lepidla ostrým nožom. Zlepené miesta sa dajú nahriať a znova rozpojiť. │ ■ 46    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 50: Údržba A Čistenie

  Prístroj a akumulátor sa musia likvidovať oddelene. 1) Za tým účelom povoľte všetky krížové skrutky na prístroji a ro- zoberte ho. 2) Odstrihnite pripojovací kábel akumulátora a vyberte akumulátor z prístroja. │    47 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 51 Každý spotrebiteľ je zo zákona povinný odovzdávať batérie a akumulátory na zbernom mieste svojej obce/mestskej časti alebo v predajni. Táto povinnosť má prispieť k ekologickej likvidácii batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory odovzdajte len vo vybitom stave. │ ■ 48    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 52: Záruka Spoločnosti Kompernass Handels Gmbh

  Záručná doba sa záručným plnením nepredĺži. To platí aj pre vy- menené a opravené diely. Poškodenia a chyby zistené prípadne už pri kúpe, sa musia hlásiť okamžite po vybalení. Po uplynutí záruč- nej doby podliehajú prípadné opravy poplatku. │    49 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 53 Výrobok, zaevidovaný ako poruchový, môžete potom spolu s dokladom o nákupe (pokladničný blok) a uvedením popisu chyby a dátumu, kedy k nej došlo, bezplatne odoslať na adresu servisného strediska, ktorá Vám bude oznámená. │ ■ 50    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 54: Servis

  Tel. 0850 232001 E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 110145 Dovozca Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servis- ného strediska. Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │    51 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 55: Preklad Originálneho Vyhlásenia O Zhode

  EN 60335-1:2012+A11 EN 60335-2-45:2002+A1+A2 EN 62233:2008 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typ / označenie prístroja: Tepelná lepiaca pištoľ PHPA 3.6 A1 Rok výroby: 04 ‒ 2016 Sériové číslo: IAN 110145 Bochum, 26.04.2016 │ ■ 52    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 56 Semi Uguzlu – Manažér kvality – Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja sú vyhradené. │    53 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 57 │ ■ 54    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 58 Importeur ........72 Original-Konformitätserklärung ....73 DE │ AT │ CH │    55 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 59: Einleitung

  AKKU-HEISSKLEBEPISTOLE PHPA 3.6 A1 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Seite 60: Lieferumfang

  Düse Hitzeschutzmantel der Düse Lieferumfang 1 Akku-Heißklebepistole PHPA 3.6 A1 1 Ladestation mit Gerätehalter 6 Klebesticks 1 Bedienungsanleitung Technische Daten Akku-Heißklebepistole PHPA 3.6 A1: Nennspannung: 230 - 240 V ∼, 50 Hz (Wechselstrom) Nennleistung: Batterie-Nennspannung: 3,7 V (Gleichstrom) Zellen: Akku (integriert): LITHIUM-Ionen Akku-Kapazität:...
 • Seite 61: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt. ■ Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. │ DE │ AT │ CH ■ 58    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 62 Stelle einige Minuten unter einen kalten Wasserstrahl halten. Versuchen Sie nicht den Klebstoff von der Haut zu entfernen. ■ Führen Sie das Netzkabel immer nach hinten vom Gerät weg. DE │ AT │ CH │    59 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 63: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR! Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals auf. Schützen Sie das Gerät vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es besteht Explosionsgefahr. │ DE │ AT │ CH ■ 60    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 64: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Die Düse wird über 170 °C heiß. WARNUNG! ■ Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit beschädigtem Netz- kabel oder Netzstecker. Beschädigte Netzkabel bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. DE │ AT │ CH │    61 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 65: Vor Der Inbetriebnahme

  Die grüne Ladezustandsanzeige signalisiert Ihnen, dass der Ladevorgang abgeschlossen und die Akku-Heißklebepistole einsatzbereit ist. ♦ Nehmen Sie die Akku-Heißklebepistole aus der Ladestation ♦ Trennen Sie den Netzadapter von der Stromquelle. │ DE │ AT │ CH ■ 62    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 66: Akku-Kapazitätsanzeige

  Klebestellen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. ♦ Rauen Sie glatte Oberflächen vor dem Kleben an. ♦ Wärmen Sie schnell abkühlende Materialien wie z.B. Stahl zur besseren Klebhaftung etwas an. DE │ AT │ CH │    63 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 67: Inbetriebnahme

  Legen Sie die Akku-Heißklebepistole nach Gebrauch sicher ab und lassen Sie sie vollständig auskühlen, bevor Sie das Gerät wegpacken. Die heiße Düse kann Schaden anrichten und/ oder Verbrennungen verursachen. │ DE │ AT │ CH ■ 64    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 68 Setzen Sie das Gerät zwischen Arbeitsunterbrechungen in die Ladestation ein. ♦ Entfernen Sie etwaige Kleberreste nach dem Erkalten mit einem scharfen Messer. Klebestellen lassen sich durch Erhitzen wieder lösen. DE │ AT │ CH │    65 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 69: Wartung Und Reinigung

  1) Lösen Sie hierzu alle Kreuzschrauben am Gerät und nehmen Sie es auseinander. 2) Schneiden Sie das Anschlusskabel des Akkus ab und nehmen Sie den Akku aus dem Gerät. │ DE │ AT │ CH ■ 66    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 70 Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien/ Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück. DE │ AT │ CH │    67 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 71: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. │ DE │ AT │ CH ■ 68    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 72 Gravur, auf dem Titelblatt ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite. ▯ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontak- tieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. DE │ AT │ CH │    69 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 73 Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Anschrift übersenden. Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen. │ DE │ AT │ CH ■ 70    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 74: Service

  (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz) E-Mail: kompernass@lidl.de Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 110145 DE │ AT │ CH │    71 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 75: Importeur

  Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Servicean- schrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH ■ 72   ...
 • Seite 76: Original-Konformitätserklärung

  Angewandte harmonisierte Normen: EN 60335-1:2012+A11 EN 60335-2-45:2002+A1+A2 EN 62233:2008 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typ / Gerätebezeichnung: Akku-Heißklebepistole PHPA 3.6 A1 Herstellungsjahr: 04 - 2016 Seriennummer: IAN 110145 Bochum, 26.04.2016 DE │ AT │ CH │    73 ■...
 • Seite 77 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbe- halten. │ DE │ AT │ CH ■ 74    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 78 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 03 / 2016 · Ident.-No.: PHPA3.6A1-032016-3 IAN 110145...