Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PHPA 4 B3 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS HOT GLUE GUN PHPA 4 B3
AKUMULATORSKA PIŠTOLA
ZA VROČE LEPLJENJE
Prevod originalnega navodila za uporabo
AKKU-HEISSKLEBEPISTOLE
Originalbetriebsanleitung
IAN 338353_2001
AKU TAVNÁ LEPICÍ PISTOLE
Překlad originálního provozního návodu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHPA 4 B3

 • Seite 1 CORDLESS HOT GLUE GUN PHPA 4 B3 AKUMULATORSKA PIŠTOLA AKU TAVNÁ LEPICÍ PISTOLE Překlad originálního provozního návodu ZA VROČE LEPLJENJE Prevod originalnega navodila za uporabo AKKU-HEISSKLEBEPISTOLE Originalbetriebsanleitung IAN 338353_2001...
 • Seite 2 Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Garancijski list .......15 Prevod izvirne izjave o skladnosti ....17 │    1 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 5: Uvod

  AKUMULATORSKA PIŠTOLA ZA VROČE LEPLJENJE PHPA 4 B3 Uvod Čestitamo vam ob nakupu nove naprave. Odločili ste se za kakovosten izdelek. Navodila za uporabo so sestavni del tega izdelka. Vsebujejo pomembna navodila za var- nost, uporabo in odlaganje izdelka med odpadke. Preden začnete izdelek uporabljati, se seznanite z vsemi navodili za uporabo in varnost.
 • Seite 6: Oprema

  šobo Vsebina kompleta 1 akumulatorska pištola za vroče lepljenje 1 polnilnik z držalom za napravo 1 odlagalni podstavek 1 polnilni kabel 1 napajalnik 6 palčk lepila 1 navodila za uporabo │    3 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 7: Tehnični Podatki

  Tehnični podatki Akumulatorska pištola za vroče lepljenje PHPA 4 B3 Nazivna napetost akumulatorja 4 V (enosmerni tok) Celice Akumulator (vgrajen) LITIJ-IONSKI Kapaciteta akumulatorja 1500 mAh Čas segrevanja pribl. 60 sek. Temperatura pribl. 170 °C Premer palčke lepila Ø 7 mm OPOMBA ►...
 • Seite 8: Splošna Varnostna Navodila Za Električna Orodja

  POZOR! Kadar naprave ne uporabljate, jo ■ morate odložiti na njen odlagalni podstavek ali polnilnik Naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi. ■ Vdor vode v električno napravo poveča tveganje električnega udara. │    5 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 9 živalmi. V primeru stika s kožo prizadeto mesto takoj za nekaj minut držite pod curkom mrzle vode. Lepila ne poskušajte odstraniti s kože. Palčke lepila ne povlecite nazaj! ■ │ ■ 6    PHPA 4 B3...
 • Seite 10: Uporaba In Ravnanje Z Akumulatorskim Orodjem

  Iztekajoča akumulatorska tekočina lahko draži kožo ali povzroči opekline. POZOR! NEVARNOST EKSPLOZIJE! Nikoli ne polnite baterij, ki niso namenjene za polnjenje. Akumulator zaščitite pred vročino in tudi pred trajnimi vplivi sončne svetlobe, ognjem, vodo ter vlago. Obstaja nevarnost eksplozije. │    7 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 11: Varnostna Navodila Za Polnilnike

  OPOZORILO! Za polnjenje akumulatorja te naprave uporabljajte samo polnilnik , priložen tej napravi. Šoba se segreje nad 170 °C. OPOZORILO! ■ Polnilnika ne uporabljajte s poškodovanim električnim vtičem. Poškodovan električni vtič pomeni smrtno nevarnost zaradi električnega udara. │ ■ 8    PHPA 4 B3...
 • Seite 12: Pred Prvo Uporabo

  Zeleni prikaz napolnjenosti  prikazuje, da je postopek pol- njenja zaključen in je akumulatorska pištola za vroče lepljenje pripravljena za uporabo. ♦ Vzemite akumulatorsko pištolo za vroče lepljenje iz polnilnika ♦ Ločite napajalnik  od omrežja. │    9 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 13: Prikaz Napolnjenosti Akumulatorja

  , da prikaz tempe- rature  zasveti rdeče in prikaz napolnjenosti akumulatorja  zasveti zeleno/rdeče. Lepilo se segreva. ♦ Napravo pustite pribl. 60 sekund, da se segreje. Naprava je zdaj pripravljena za uporabo. │ ■ 10    PHPA 4 B3...
 • Seite 14 Lepilo nanašajte po točkah. Pri mehkih materialih, npr. tekstilu, nanašajte lepilo cikcakasto. ♦ Po nanosu lepila oba obdelovanca, ki ju želite zlepiti, takoj za 30 sekund stisnite skupaj. Mesto lepljenja je mogoče obremeniti po približno 5 minutah. │    11 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 15: Vzdrževanje In Čiščenje

  (a) in številkami (b) z naslednjim pomenom: 1–7: umetne snovi, 20–22: papir in karton, 80–98: sestavljeni materiali. O možnostih za odstranitev odsluženega izdelka vprašaj- te pri svoji občinski ali mestni upravi. │ ■ 12    PHPA 4 B3...
 • Seite 16 Vsak potrošnik je po zakonu dolžan baterije/akumulatorje oddati na zbirališču svoje občine/četrti ali v trgovini. Ta obveza služi temu, da se baterije/akumulatorji lahko oddajo za okolju prijazno odstranjevanje. Baterije/akumulatorje oddajajte samo prazne. │    13 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 17: Proizvajalec

  Vtič ali priključni kabel naj vam vedno zamenja proizvajalec električnega orodja ali njegova servisna služba. S tem zagotovite, da se ohrani varnost naprave. Pooblaščeni serviser Servis Slovenija Tel.: 080080917 E-Mail: kompernass@lidl.si IAN 338353_2001 │ ■ 14    PHPA 4 B3...
 • Seite 18: Garancijski List

  če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan. 8. Jamčimo servisiranje in rezervne dele za minimalno dobo, ki je zahtevana s strani zakonodaje. │    15 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 19 · normalnem zmanjšanju kapacitete akumulatorja, · poslovni rabi izdelka, · poškodbi ali spremembi izdelka s strani stranke, · neupoštevanju predpisov o varnosti in vzdrževanju, napačne uporabe, · poškodbah zaradi naravnih nesreč. Prodajalec Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda │ ■ 16    PHPA 4 B3...
 • Seite 20: Prevod Izvirne Izjave O Skladnosti

  Uporabljeni harmonizirani standardi EN 60335-1:2012/A2:2019 EN 60335-2-45:2002/A2:2012 EN 60335-2-29:2004/A11:2018 EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-3:2013/A1:2019 EN 50581:2012 │    17 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 21 Tip/naziv naprave Akumulatorska pištola za vroče lepljenje PHPA 4 B3 Leto izdelave: 05–2020 Serijska številka: IAN 338353_2001 Bochum, 4. 6. 2020 Semi Uguzlu – vodja kakovosti – Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb zaradi razvoja. │ ■ 18    PHPA 4 B3...
 • Seite 22 Dovozce ........36 Překlad originálu prohlášení o shodě ... .37 │    19 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 23: Úvod

  AKU TAVNÁ LEPICÍ PISTOLE PHPA 4 B3 Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení Vašeho nového přístroje. Rozhodli jste se tím pro vysoce kvalitní výrobek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznamte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny. Výrobek používejte pouze předepsaným způsobem a pro uvedené...
 • Seite 24: Vybavení

  Rozsah dodávky 1 aku tavná lepicí pistole 1 nabíječka s držákem přístroje 1 odstavný stojánek 1 nabíjecí kabel 1 síťový adaptér 6 lepicích tyčinek 1 návod k obsluze │    21 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 25: Technické Údaje

  Technické údaje Aku tavná lepící pistole PHPA 4 B3 Jmenovité napětí akumulátoru (stejnosměrný proud) Články Akumulátor (integrovaný) LITHIUM-IONTOVÝ Kapacita akumulátoru 1500 mAh Doba zahřívání cca 60 sek. Teplota cca 170 °C Průměr lepicí tyčinky Ø 7 mm UPOZORNĚNÍ ► Doporučujeme použít běžně dostupné lepící tyčinky o Ø 7 mm.
 • Seite 26: Obecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrická Nářadí

  Děti by měly být pod dohledem, aby se ■ zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát. POZOR! Pokud se tento přístroj nepoužívá, musí ■ se odložit na jeho odstavný stojánek  nebo položit na nabíječku │    23 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 27 Osoby ani zvířata nesmí přijít do kontaktu s horkým lepidlem. Při kontaktu s pokožkou ihned postižené místo ochladit několik minut proudem studené vody. Nepokoušejte se lepidlo z  pokožky odstranit. Netahejte lepicí tyčinku zpět! ■ │ ■ 24    PHPA 4 B3...
 • Seite 28: Použití Akumulátorového Nářadí A Manipulace S Ním

  POZOR! NEBEZPEČÍ VÝBUCHU! Nikdy nenabíjejte baterie/akumulátory, které nejsou určeny k nabíjení. Chraňte přístroj před horkem, např. také před dlouhodobým slunečním zářením, ohněm, vodou a vlhkostí. Hrozí nebezpečí výbuchu. │    25 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 29: Bezpečnostní Pokyny Pro Nabíječky

  VÝSTRAHA! K nabíjení akumulátoru tohoto přístroje používejte pouze nabíječku dodanou s tímto přístrojem Tryska se zahřeje na více než 170 °C. VÝSTRAHA! ■ Neprovozujte nabíječku s poškozenou síťovou zástrčkou. Poškozená síťová zástrčka znamená ohrožení života úrazem elektrickým proudem. │ ■ 26    PHPA 4 B3...
 • Seite 30: Před Uvedením Do Provozu

  Zelená indikace stavu nabití  Vám signalizuje, že nabíjení je ukončeno a akumulátorová tavná lepicí pistole je připravena k použití. ♦ Akumulátorovou tavnou lepicí pistoli sejměte z nabíječky  . ♦ Odpojte síťový adaptér  od sítě. │    27 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 31: Indikace Kapacity Akumulátoru

  +5 °C a vyšší než +50 °C. ■ Lepené plochy musí být čisté, suché a bez mastnot. ♦ Hladké povrchy před lepením zdrsněte. ♦ Pro lepší přilnavost rychle se ochlazující materiály, jako je např. ocel, mírně zahřejte. │ ■ 28    PHPA 4 B3...
 • Seite 32: Uvedení Do Provozu

  . Zobrazení teploty  zhasne. ♦ Při přerušení práce odložte akumulátorovou tavnou lepicí pistoli na odstavný stojánek  . Než přístroj uklidíte, nechte jej zcela vychladnout. Horká tryska může způsobit škody a/nebo po- páleniny. │    29 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 33 5  minutách. ♦ Při přerušení práce odložte akumulátorovou tavnou lepicí pistoli na odstavný stojánek  . ♦ Po vychladnutí odstraňte ostrým nožem veškeré zbytky lepidla. Po zahřátí lze lepené plochy od sebe opět oddělit. │ ■ 30    PHPA 4 B3...
 • Seite 34: Údržba A Čištění

  (a) a číslicemi (b) s následujícím významem: 1–7: plasty, 20–22: papír a lepenka, 80–98: kompozitní materiály. Informace o možnostech likvidace vysloužilého výrobku vám podá správa vašeho obecního nebo městského úřadu. │    31 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 35 Každý spotřebitel je ze zákona povinen baterie a akumulátory odevzdat na sběrném místě ve své obci/městské čtvrti nebo v obchodě. Tato povinnost slouží k tomu, aby se baterie/ akumulátory mohly odevzdat k ekologické likvidaci. Baterie/akumu- látory odevzdávejte pouze zcela vybité. │ ■ 32    PHPA 4 B3...
 • Seite 36: Záruka Společnosti Kompernass Handels Gmbh

  Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje. To platí i pro vymě- něné a opravené součásti. Poškození nebo vady vyskytující se pří- padně již při nákupu se musí oznámit ihned po vybalení. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění. │    33 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 37 Záruční lhůta neplatí v těchto případech ■ normální opotřebení kapacity akumulátoru ■ komerční použití výrobku ■ poškození nebo změna výrobku zákazníkem ■ nedodržení bezpečnostních předpisů a předpisů údržby, chyby obsluhy ■ škody vlivem přírodních živlů │ ■ 34    PHPA 4 B3...
 • Seite 38 Zajistíte tak, že zůstane zachována bezpečnost přístroje. ► Výměnu zástrčky nebo přípojného vedení nechte provádět vždy příslušným výrobcem nebo jeho zákaznickým servi- sem. Zajistíte tak, že zůstane zachována bezpečnost přístroje. │    35 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 39: Servis

  Servis Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 338353_2001 Dovozce Dbejte prosím na to, že následující adresa není adresou servisu. Kontaktujte nejprve uvedený servis. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NĚMECKO www.kompernass.com │ ■ 36    PHPA 4 B3...
 • Seite 40: Překlad Originálu Prohlášení O Shodě

  Použité harmonizované normy EN 60335-1:2012/A2:2019 EN 60335-2-45:2002/A2:2012 EN 60335-2-29:2004/A11:2018 EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-3:2013/A1:2019 EN 50581:2012 │    37 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 41 Typ/označení přístroje: Aku tavná lepicí pistole PHPA 4 B3 Rok výroby: 05–2020 Sériové číslo: IAN 338353_2001 Bochum, 04.06.2020 Semi Uguzlu - manažer kvality - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny. │ ■ 38    PHPA 4 B3...
 • Seite 42 Importeur ........56 Original-Konformitätserklärung ....57 DE │ AT │ CH │    39 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 43: Einleitung

  AKKU-HEISSKLEBEPISTOLE PHPA 4 B3 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt ent- schieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsor- gung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Seite 44: Ausstattung

  USB-Stecker des Ladekabels Netzadapter Anschlusskontakte Aufstellbügel Ladegerät mit Gerätehalter Düse Hitzeschutzmantel der Düse Lieferumfang 1 Akku-Heißklebepistole 1 Ladegerät mit Gerätehalter 1 Aufstellbügel 1 Ladekabel 1 Netzadapter 6 Klebesticks 1 Bedienungsanleitung DE │ AT │ CH │    41 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 45: Technische Daten

  Technische Daten Akku-Heißklebepistole PHPA 4 B3 Batterie-Nennspannung (Gleichstrom) Zellen Akku (integriert) LITHIUM-Ionen Akku-Kapazität 1500 mAh Aufheizzeit ca. 60 Sek. Temperatur ca. 170 °C Durchmesser Klebestick Ø 7 mm HINWEIS ► Wir empfehlen Ihnen handelsübliche Klebestifte mit Ø 7 mm zu verwenden.
 • Seite 46: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowärmewerkzeuge

  Gebrauch ist Halten Sie das Gerät von Regen oder Nässe fern. ■ Das Eindringen von Wasser in ein Elek trogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages. DE │ AT │ CH │    43 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 47 Tiere gelangen. Bei Hautkontakt sofort die Stelle einige Minuten unter einen kalten Wasserstrahl halten. Versuchen Sie nicht den Klebstoff von der Haut zu entfernen. Ziehen Sie den Klebestift nicht zurück! ■ │ DE │ AT │ CH ■ 44    PHPA 4 B3...
 • Seite 48: Verwendung Und Behandlung Des Akku Werkzeugs

  VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR! Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals auf. Schützen Sie das Gerät vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es besteht Explosionsgefahr. DE │ AT │ CH │    45 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 49: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des USB-Netzteils. WARNUNG! Um den Akku dieses Gerätes aufzuladen, verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät Die Düse wird über 170 °C heiß. │ DE │ AT │ CH ■ 46    PHPA 4 B3...
 • Seite 50: Vor Der Inbetriebnahme

  ♦ Schließen Sie den Netzadapter  an eine Stromquelle mit 100–240 V ∼, 50/60 Hz an. ♦ Setzen Sie die Akku-Heißklebepistole in das Ladegerät  ein. Die Ladezustandsanzeige  leuchtet rot. DE │ AT │ CH │    47 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 51: Akku-Kapazitätsanzeige

  Klebestellen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. ♦ Rauen Sie glatte Oberflächen vor dem Kleben an. ♦ Wärmen Sie schnell abkühlende Materialien wie z. B. Stahl zur besseren Klebhaftung etwas an. │ DE │ AT │ CH ■ 48    PHPA 4 B3...
 • Seite 52: Inbetriebnahme

  Stellen Sie die Akku-Heißklebepistole während Arbeitsunter- brechungen auf dem Aufstellbügel ab. Lassen Sie sie voll- ständig auskühlen, bevor Sie das Gerät wegpacken. Die heiße Düse  kann Schaden anrichten und/oder Verbrennungen ver- ursachen. DE │ AT │ CH │    49 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 53 Stellen Sie die Akku-Heißklebepistole während Arbeitsunter- brechungen auf dem Aufstellbügel ♦ Entfernen Sie etwaige Kleberreste nach dem Erkalten mit einem scharfen Messer. Klebestellen lassen sich durch Erhitzen wieder lösen. │ DE │ AT │ CH ■ 50    PHPA 4 B3...
 • Seite 54: Wartung Und Reinigung

  Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadt- verwaltung. DE │ AT │ CH │    51 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 55 Batterien/Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im ent- ladenen Zustand zurück. │ DE │ AT │ CH ■ 52    PHPA 4 B3...
 • Seite 56: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vor handene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit an- fallende Reparaturen sind kostenpflichtig. DE │ AT │ CH │    53 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 57 Abnutzung der Akkukapazität ■ gewerblichen Gebrauch des Produktes ■ Beschädigung oder Veränderung des Produktes durch den Kunden ■ Missachtung der Sicherheits- und Wartungs vorschriften, Bedienungsfehler ■ Schäden durch Elementarereignisse │ DE │ AT │ CH ■ 54    PHPA 4 B3...
 • Seite 58 Lassen Sie den Austausch des Steckers oder der Anschluss- leitung immer vom Hersteller des Elektrowerkzeugs oder seinem Kundendienst ausführen. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt. DE │ AT │ CH │    55 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 59: Service

  Service Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz) E-Mail: kompernass@lidl.de Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 338353_2001 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist.
 • Seite 60: Original-Konformitätserklärung

  Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Angewandte harmonisierte Normen EN 60335-1:2012/A2:2019 EN 60335-2-45:2002/A2:2012 EN 60335-2-29:2004/A11:2018 EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-3:2013/A1:2019 EN 50581:2012 DE │ AT │ CH │    57 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 61 Typ/Gerätebezeichnung: Akku-Heißklebepistole PHPA 4 B3 Herstellungsjahr: 05–2020 Seriennummer: IAN 338353_2001 Bochum, 04.06.2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten. │ DE │ AT │ CH ■ 58    PHPA 4 B3...
 • Seite 62 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacij · Stav informací · Stand der Informationen 06 / 2020 · Ident.-No.: PHPA4B3-062020-1 IAN 338353_2001...