Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PHPA 3.6 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS HOT GLUE GUN PHPA 3.6 A1
CORDLESS HOT GLUE GUN
Translation of the original instructions
AKKU-HEISSKLEBEPISTOLE
Originalbetriebsanleitung
IAN 110145
AKUMULATOROWY PISTOLET DO
KLEJENIA NA GORĄCO
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHPA 3.6 A1

 • Seite 1 CORDLESS HOT GLUE GUN PHPA 3.6 A1 CORDLESS HOT GLUE GUN AKUMULATOROWY PISTOLET DO Translation of the original instructions KLEJENIA NA GORĄCO Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi AKKU-HEISSKLEBEPISTOLE Originalbetriebsanleitung IAN 110145...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ........16 Translation of the original Conformity Declaration . 17 │    1 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 5: Introduction

  CORDLESS HOT GLUE GUN PHPA 3.6 A1 Introduction Congratulations on the purchase of your new appliance. You have selected a high-quality product. The operating instruc- tions are part of this product. They contain important informa- tion on safety, usage and disposal. Before using the product, familiar- ise yourself with all handling and safety guidelines.
 • Seite 6: Package Contents

  Package contents 1 Cordless hot glue gun PHPA 3.6 A1 1 charger with stand 6 glue sticks 1 operating instructions Technical data Cordless hot glue gun PHPA 3.6 A1: Rated voltage: 230 - 240 V ∼, 50 Hz (alternating current) Rated power: Battery rated voltage: 3.7 V...
 • Seite 7: General Power Tool Safety Warnings

  CAUTION! This appliance must be placed into the charger with appliance cradle when not in use. ■ Always protect the appliance from rain and moisture. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock. │ ■ 4    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 8 Do not attempt to remove the adhesive from the skin. ■ Always route the power cord towards the rear, away from the appliance. │    5 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 9: Use And Handling Of The Cordless Power Tool

  fluid may cause skin irritation or burns. CAUTION! RISK OF EXPLOSION! Never charge non-rechargeable batteries! Protect the appliance from heat, e.g. also from continuous sunlight, fire, water and humidity. There is a risk of explosion! │ ■ 6    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 10: Safety Guidelines For Battery Chargers

  The temperature of the nozzle reach a temperature of around 170°C. WARNING! ■ Never operate the charger with a damaged power cord or power plug. A damaged power cord causes danger to life by electric shock. │    7 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 11: Before Initial Operation

  ♦ Remove the cordless hot glue gun from the charging cradle ♦ Disconnect the mains adapter from the power supply. │ ■ 8    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 12: Battery Level Display

  The area to be glued must be clean, dry and free of grease. ♦ Smooth surfaces should be roughened before gluing. ♦ Quick-cooling materials such as steel should be warmed a little to facilitate adhesion. │    9 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 13: Initial Operation

  ► To save energy, do not switch the cordless hot glue gun on unless you plan to use it. │ ■ 10    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 14: Maintenance And Cleaning

  The appliance must always be kept clean, dry and free from oil or grease. ■ Never permit fluids to penetrate inside the appliance. ■ Use a soft cloth to clean the appliance housing. Never use ben- zine, solvents or cleansers which can damage plastic. │    11 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 15: Disposal

  Please comply with all applicable regulations. Please contact your waste disposal facility if you are in any doubt. Do not dispose of batteries in your normal domestic waste! │ ■ 12    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 16: Kompernass Handels Gmbh Warranty

  If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period. │    13 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 17 The warranty shall be deemed void in cases of mis- use or improper handling, use of force and modifications/repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres. │ ■ 14    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 18 (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred. You can download these instructions along with many other manuals, product videos and software on www.lidl-service.com. │    15 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 19: Service

  Service WARNING! ► Have your appliance repaired by qualified specialists only. Always use original spare parts. This will ensure the ongoing safety of the appliance. WARNING! ► Plugs and power cords should only be replaced by the manufacturer of the power tool or the manufacturer's authorised customer service agent.
 • Seite 20: Translation Of The Original Conformity Declaration

  EN 60335-1:2012+A11 EN 60335-2-45:2002+A1+A2 EN 62233:2008 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Type/Appliance designation: Cordless hot glue gun PHPA 3.6 A1 Year of manufacture: 04 - 2016 Serial number: IAN 110145 Bochum, 26/04/2016 │    17 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 21 Semi Uguzlu - Quality Manager - The right to effect technical changes in the context of further develop- ment is reserved. │ ■ 18    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 22 Importer ........36 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności ..37 │    19 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 23: Wstęp

  AKUMULATOROWY PISTOLET DO KLEJENIA NA GORĄCO PHPA 3.6 A1 Wstęp Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Wybrany produkt charakteryzuje się wysoką jakością. Instrukcja obsługi stano- wi część niniejszego produktu. Zawiera ona ważne infor- macje na temat bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się ze wszystki- mi informacjami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa.
 • Seite 24: Zakres Dostawy

  Styki przyłączeniowe Stacja ładowania z uchwytem Dysza Izolacja termiczna dyszy Zakres dostawy 1 akumulatorowy pistolet do klejenia na gorąco PHPA 3.6 A1 1 stacja ładowania z uchwytem 6 wkładów klejowych 1 instrukcja obsługi Dane techniczne Akumulatorowy pistolet do klejenia na gorąco PHPA 3.6 A1:...
 • Seite 25 Ładowarka PHPA 3.6 A1-1: WEJŚCIE/ Input: Napięcie znamionowe: 100 - 240 V ∼ 50/60 Hz (prąd przemienny) Prąd znamionowy: 200 mA WYJŚCIE / Output: Napięcie znamionowe: 5,5 V (prąd stały) Prąd znamionowy: 600 mA Czas ładowania: ok. 3 godz. Klasa ochrony: II / (podwójna izolacja)
 • Seite 26: Ogólne Zasady Bezpieczeństwa Obsługi Elektronarzędzi

  ■ UWAGA! Gdy urządzenie nie jest używane, należy odkładać je na stację ładowania z uchwytem ■ Urządzenie chronić przed deszczem i wilgocią. Przedostanie się wody do wnętrza elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym. │    23 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 27 W razie kon- taktu ze skórą oparzone miejsce natychmiast przemyć przez kilka minut strumieniem zimnej wody. Nie próbować odrywania kleju od skóry. ■ Kabel sieciowy prowadzić zawsze z tyłu urządzenia. │ ■ 24    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 28: Stosowanie I Obsługa Narzędzia Akumulatorowego

  Wydostająca się z akumulatora ciecz może powodować podrażnienia skóry lub poparzenia. OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU! Nigdy nie ładować baterii jednorazowych. Urządzenie chronić przed wysoką temperaturą, np. przed ciągłym działaniem promieni słonecznych, ognia, wody i wilgoci. Niebezpieczeństwo wybuchu. │    25 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 29: Zasady Bezpieczeństwa Podczas Obsługi Ładowarek

  Dysza nagrzewa się do ponad 170°C. OSTRZEŻENIE! ■ Nie używać ładowarki z uszkodzonym kablem sieciowym lub wtykiem. Uszkodzone kable sieciowe mogą stanowić niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym. │ ■ 26    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 30: Przed Uruchomieniem

  Zakończenie procesu ładowania: ♦ Zielony wskaźnik stanu naładowania akumulatora sygnali- zuje zakończenie procesu ładowania i gotowość pistoletu do użytku. ♦ Wyjąć akumulatorowy pistolet do klejenia ze stacji ładowania ♦ Odłączyć zasilacz sieciowy od źródła zasilania. │    27 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 31: Wskaźnik Stanu Naładowania Akumulatora

  ■ Klejone powierzchnie muszą być suche, czyste i odtłuszczone. ♦ Gładkie powierzchnie należy przed klejeniem uszorstnić. ♦ W celu zapewnienia lepszej przyczepności kleju, szybko schładzające się powierzchnie, jak np. stal należy nieco podgrzać. │ ■ 28    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 32: Uruchomienie

  ♦ Po użyciu akumulatorowy pistolet do klejenia na gorąco odłożyć w bezpieczne miejsce i przed przechowaniem odczekać do jego ostygnięcia. Gorąca dysza może spowodować szkody i / lub oparzenia. │    29 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 33 ♦ W czasie przerw w pracy akumulatorowy pistolet do klejenia na gorąco należy umieszczać w stacji ładowania ♦ Po ostygnięciu usunąć resztki kleju ostrym nożem. Miejsca kleje- nia można ponownie rozłączyć przez podgrzanie. │ ■ 30    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 34: Konserwacja I Czyszczenie

  Urządzenie musi być zawsze czyste, suche i niezabrudzone olejem lub smarem. ■ Do wnętrza obudowy nie może przedostać się żadna ciecz. ■ Do czyszczenia obudowy używać ściereczki. Nigdy nie używać benzyny, rozpuszczalników ani środków myjących, niszczących tworzywo sztuczne. │    31 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 35: Utylizacja

  Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów. W razie pytań i wątpliwości odnośnie zasad utylizacji należy zwrócić się do miejsco- wego zakładu utylizacji odpadów. Akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z od- padami domowymi! │ ■ 32    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 36: Gwarancja Kompernaß Handels Gmbh

  fiskalnym) oraz krótkim opisem, na czym polega wada oraz kiedy wystąpiła. Jeżeli wada jest objęta naszą gwarancją, otrzymasz z powrotem naprawiony lub nowy produkt. Wykonanie naprawy lub wymiana produktu nie rozpoczyna biegu nowego okresu gwarancji. │    33 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 37 Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, a nie do zastosowań komercyjnych. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, używanie go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, użycie siły lub ingerencja w urządzenie, dokonywana poza naszymi autory- zowanymi punktami serwisowymi, powodują utratę gwarancji. │ ■ 34    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 38 (paragonem) oraz opisem i datą wystąpienia usterki wysłać nieodpłatnie na przekazany wcze- śniej adres serwisu. Na stronie www.lidl-service.com możesz pobrać te i wiele innych instrukcji, filmów o produktach oraz oprogramowanie. │    35 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 39: Serwis

  Serwis OSTRZEŻENIE! ► Naprawę urządzenia powierzać wyłącznie wykwalifiko- wanym specjalistom i tylko przy wykorzystaniu oryginal- nych części zamiennych. Zapewni to odpowiedni poziom bezpieczeństwa użytkowania urządzenia po naprawie. OSTRZEŻENIE! ► Wymianę wtyku lub przewodu zasilającego powierzać tylko producentowi elektronarzędzia lub autoryzowanemu serwisowi.
 • Seite 40: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 60335-2-45:2002+A1+A2 EN 62233:2008 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typ / Oznaczenie urządzenia: Akumulatorowy pistolet do klejenia na gorąco PHPA 3.6 A1 Rok produkcji: 04 - 2016 Numer seryjny: IAN 110145 │    37 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 41 Bochum, 26.04.2016 Semi Uguzlu - Kierownik ds. zarządzania jakością - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania urządzenia. │ ■ 38    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 42 Importeur ........56 Original-Konformitätserklärung ....57 DE │ AT │ CH │    39 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 43: Einleitung

  AKKU-HEISSKLEBEPISTOLE PHPA 3.6 A1 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Seite 44: Lieferumfang

  Düse Hitzeschutzmantel der Düse Lieferumfang 1 Akku-Heißklebepistole PHPA 3.6 A1 1 Ladestation mit Gerätehalter 6 Klebesticks 1 Bedienungsanleitung Technische Daten Akku-Heißklebepistole PHPA 3.6 A1: Nennspannung: 230 - 240 V ∼, 50 Hz (Wechselstrom) Nennleistung: Batterie-Nennspannung: 3,7 V (Gleichstrom) Zellen: Akku (integriert): LITHIUM-Ionen Akku-Kapazität:...
 • Seite 45: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt. ■ Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. │ DE │ AT │ CH ■ 42    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 46 Stelle einige Minuten unter einen kalten Wasserstrahl halten. Versuchen Sie nicht den Klebstoff von der Haut zu entfernen. ■ Führen Sie das Netzkabel immer nach hinten vom Gerät weg. DE │ AT │ CH │    43 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 47: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR! Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals auf. Schützen Sie das Gerät vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es besteht Explosionsgefahr. │ DE │ AT │ CH ■ 44    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 48: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Die Düse wird über 170 °C heiß. WARNUNG! ■ Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit beschädigtem Netz- kabel oder Netzstecker. Beschädigte Netzkabel bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. DE │ AT │ CH │    45 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 49: Vor Der Inbetriebnahme

  Die grüne Ladezustandsanzeige signalisiert Ihnen, dass der Ladevorgang abgeschlossen und die Akku-Heißklebepistole einsatzbereit ist. ♦ Nehmen Sie die Akku-Heißklebepistole aus der Ladestation ♦ Trennen Sie den Netzadapter von der Stromquelle. │ DE │ AT │ CH ■ 46    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 50: Akku-Kapazitätsanzeige

  Klebestellen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. ♦ Rauen Sie glatte Oberflächen vor dem Kleben an. ♦ Wärmen Sie schnell abkühlende Materialien wie z.B. Stahl zur besseren Klebhaftung etwas an. DE │ AT │ CH │    47 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 51: Inbetriebnahme

  Legen Sie die Akku-Heißklebepistole nach Gebrauch sicher ab und lassen Sie sie vollständig auskühlen, bevor Sie das Gerät wegpacken. Die heiße Düse kann Schaden anrichten und/ oder Verbrennungen verursachen. │ DE │ AT │ CH ■ 48    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 52 Setzen Sie das Gerät zwischen Arbeitsunterbrechungen in die Ladestation ein. ♦ Entfernen Sie etwaige Kleberreste nach dem Erkalten mit einem scharfen Messer. Klebestellen lassen sich durch Erhitzen wieder lösen. DE │ AT │ CH │    49 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 53: Wartung Und Reinigung

  1) Lösen Sie hierzu alle Kreuzschrauben am Gerät und nehmen Sie es auseinander. 2) Schneiden Sie das Anschlusskabel des Akkus ab und nehmen Sie den Akku aus dem Gerät. │ DE │ AT │ CH ■ 50    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 54 Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien/ Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück. DE │ AT │ CH │    51 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 55: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. │ DE │ AT │ CH ■ 52    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 56 Gravur, auf dem Titelblatt ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite. ▯ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontak- tieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. DE │ AT │ CH │    53 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 57 Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Anschrift übersenden. Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen. │ DE │ AT │ CH ■ 54    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 58: Service

  (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz) E-Mail: kompernass@lidl.de Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 110145 DE │ AT │ CH │    55 ■ PHPA 3.6 A1...
 • Seite 59: Importeur

  Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Servicean- schrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH ■ 56    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 60: Original-Konformitätserklärung

  Angewandte harmonisierte Normen: EN 60335-1:2012+A11 EN 60335-2-45:2002+A1+A2 EN 62233:2008 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typ / Gerätebezeichnung: Akku-Heißklebepistole PHPA 3.6 A1 Herstellungsjahr: 04 - 2016 Seriennummer: IAN 110145 Bochum, 26.04.2016 DE │ AT │ CH │    57 ■...
 • Seite 61 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbe- halten. │ DE │ AT │ CH ■ 58    PHPA 3.6 A1...
 • Seite 62 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update Stan informacji · Stand der Informationen: 03 / 2016 · Ident.-No.: PHPA3.6A1-032016-3 IAN 110145...