Nevarnosti Zaradi Ponavljajočih Se Gibov; Nevarnosti Zaradi Delov Dodatne Opreme; Nevarnosti Na Delovnem Mestu - Parkside 43095 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Splošna varnostna pravila
udarcev, ureznin, odrgnin in toplote. Za zaščito
rok nosite ustrezne rokavice.
Uporabniki naprave in vzdrževalci morajo biti
fizično v stanju rokovati s težo in zmogljivostmi
naprave.
Pravilno držite napravo: Bodite pripravljeni se
odzvati na običajne in nenadne gibe - držite obe
roki v pripravljenosti.
Pazite, da je vaše telo v ravnotežju in da stojite
stabilno.
V primerih, ko so na razpolago pomožna sred-
stva za sprejem reakcijskega vrtilnega momenta
priporočamo, da uporabite napravo za obeša-
nje kadarkoli je to mogoče. V kolikor to ni mo-
goče, priporočamo stranske ročaje za naprave
z ravnim ročajem in naprave z ročajem pištole.
V vsakem primeru priporočamo, da uporabite
pripomočke za sprejem reakcijskega vrtilnega
momenta, če je večji od 4 Nm pri napravah z
ravnim ročajem, večji od 10 Nm pri napravah
zročajem pištole in večji od 60 Nm pri vogalnih
vijačnikih.
Upravljalna naprava za zagon ali zaustavitev se
v primeru prekinitve oskrbe z električnim tokom
zaustavi.
Uporabljajte samo maziva, ki jih priporoča pro-
izvajalec.
Prsti se lahko stisnejo v navojih matic z odprto
plosko glavo.
Orodja ne uporabljajte v ozkih prostorih in pa-
zite, da ne stisnete rok med napravo in obdelo-
vanca, posebej pri odvijanju.
Nevarnosti zaradi
ponavljajočih se gibov
Pri uporabi naprave za vijačne povezave, upo-
rabnik pri izvedbi z delom povezanih dejavnosti
lahko začuti neprijetne občutke v dlaneh, rokah,
ramenih, na področju vratu ali na drugih delih
telesa.
Pri delu s to napravo zavzemite udoben polo-
žaj, pazite na varno postavitev in se izogibajte
neugodnim ter takšnih položajev, pri katerih je
težko držati ravnotežje. Uporabnik naj med dlje
časa trajajočim delom zamenja držo, kar lahko
pomaga preprečiti neprijetnosti in utrujenost.
20 SI
43095_par_Druckluft-Ratschenschrauber PDRS_content_SI_CZ.indd 20
V kolikor uporabnik kaže znake kot so npr. daljše
slabo počutje, tegobe, hitrejše bitje srca, bole-
čine, mravljinčenje, gluhost, skelenje ali togost,
teh opozorilnih znakov ne ignorirajte. Uporab-
nik naj le-to sporoči svojemu delodajalcu in se
posvetuje s kvalificiranim zdravnikom.
Nevarnosti zaradi delov
dodatne opreme
Pred menjavo orodja naprave ali delov dodatne
opreme, ločite napravo od oskrbe z električnim
tokom.
Okovja ali delov dodatne opreme se ne dotikajte
med udarnim postopkom, saj le-to lahko poveča
nevarnost ureznin, opeklin ali poškodb zaradi
tresljajev.
Uporabljajte izključno dele dodatne opreme in
potrošni material velikosti in tipov, ki jih priporoča
proizvajalec stroja za vijačne spoje; ne upora-
bljajte drugih tipov ali velikosti dodatne opreme
in potrošnih materialov.
Uporabljajte izključno udarno okovje v dobrem
stanju, saj pomanjkljivo stanje ročnega okovja
in delov dodatne opreme lahko povzroči, da
le-to pri uporabi z udarnimi vijačniki poči in jih
izvrže.

Nevarnosti na delovnem mestu

Najpogostejši vzroki za poškodbe na delovnem
mestu so da spodrsnete, se spotaknete in padete.
Bodite pozorni na površine, ki z uporabo naprave
lahko postanejo spolzke ter na nevarnosti za-
radi spotikanja čez zračno ali hidravlično cev.
V neznani okolici bodite previdni. Skrite nevar-
nosti lahko nastanejo zaradi električnega kabla
ali druge dovodne napeljave.
Naprava za vijačne spoje ni namenjena za
uporabo v ozračju, kjer grozi nevarnost eksplo-
zije in ni izolirana proti kontaktu z viri elektrike.
Prepričajte se, da na razpolago ni električnih
vodov, napeljav plinskih cevi itd., ki v primeru
poškodbe zaradi uporabe naprave lahko pov-
zročijo nevarnost.
28.05.14 11:15

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Air ratchet set pdrs

Inhaltsverzeichnis