Začetek Uporabe; Po Začetku Uporabe; Vzdrževanje; Čiščenje In Nega - Parkside 43095 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
... / ... / Po začetku ... / Vzdrževanje / Čiščenje ... / Napotki za garancijo in ...
vedno zaprite dovod zraka, zračna cev naj
bo brez pritiska in napravo ločite od dovoda
stisnjenega zraka.
– Zračnega toka nikoli ne usmerite proti sebi
ali proti drugim osebam.
Vihteče cevi lahko povzročijo resne poškodbe.
Zato vedno preverite, ali so cevi in pritrdilna
sredstva nepoškodovana ter se niso razrahljala.
Mrzel zrak odvajajte stran od rok.
Pri udarnih in impulznih vijačnikih ne uporabljajte
sklopk s hitrim zapiralom na vhodu obdelovanca.
Za cevne priključke z navojem uporabite samo
takšne iz kaljenega jekla (ali obdelovanec s
primerljivo odpornostjo proti udarcem).
V kolikor uporabite univerzalne vrtljive sklopke
(zobate sklopke), morate vstaviti zatike, upora-
bite tudi varovalo cevi whipcheck, da zagotovite
zaščito v primeru zatajitve spoja cevi z napravo
ali spoja med cevmi.
Poskrbite, da najvišji tlak, ki je naveden na na-
pravi, ni presežen.
Pri napravah s stalno rotacijo, krmiljene z vrtilnim
momentom, ima zračni tlak varnostne učinke
na zmogljivost. Zato je potrebno določiti zah-
teve glede dolžine in premera cevi.
Naprav, ki delujejo na zrak, pri nošenju nikoli
ne nosite za cev.
Začetek uporabe (glej sliko B / C)
Privijte priloženo vtično spojko
priključek, potem ko ste prej navili 2–3 sloje
tesnilnega traku (ni priložen) na navoj.
Nataknite potrebni nastavek na štirirobo vpe-
njalno napravo.
Nastavite pravo smer vrtenja na rotacijskem
svorniku
:
11
R = vrtenje v levo / odvijanje vijaka,
F = vrtenje v desno / privijanje vijaka.
Nataknite nastavek na glavo vijaka.
Pritisnite sprožilno ročko
Napotek: Za priključitev na vir stisnjenega zraka
je potrebna pnevmatska cev s hitro spojko.
Najboljšo zmogljivost Vaše raglje boste dosegli z
pnevmatsko cevjo LW 10 mm.
22 SI
43095_par_Druckluft-Ratschenschrauber PDRS_content_SI_CZ.indd 22
Po opravljenem delu morate napravo ločiti od pri-
ključka stisnjenega zraka
Ob upoštevanju tukaj navedenih napotkov za vzdr-
ževanje sta dolga življenjska doba in nemoteno obra-
tovanje tega kakovostnega izdelka zagotovljena.
Za dolgotrajno brezhibno delovanje Vaše raglje je
obvezno dnevno mazanje.
Na razpolago imate naslednje možnosti:
O razpršilniku olja
Kompletna enota za vzdrževanje vsebuje razpršilnik
olja in je pritrjen na kompresor.
Ročno
Pred vsakim zagonom pnevmatskega orodja dajte
3–5 kapljic olja v priključek stisnjenega zraka. Če
pnevmatskega orodja nekaj dni niste uporabljali,
pred vklopom nakapajte 5–10 kapljic olja v prev-
matski priključek.
v zračni
4
.
2
Garancija podjetja Creative Marketing
Consulting GmbH
Spoštovana stranka,
za to napravo prejmete 3 leta garancije od datuma
nakupa. V primeru pomanjkljivosti tega izdelka, lahko
Po začetku uporabe
.
3
Vzdrževanje
Hranite Vaše pnevmatsko orodje v suhem
prostoru.
Čiščenje in nega
Za čiščenje v nobenem primeru ne uporabljajte
tekočin, kot so bencin, razredčilo ali voda.
V notranjost naprave ne smejo vdreti tekočine.
Orodje čistite samo s suho krpo.
Napotki za garancijo in
postopek servisa
28.05.14 11:15

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Air ratchet set pdrs

Inhaltsverzeichnis