Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDBNP 14 A1 Originalbetriebsanleitung

Pneumatic blind rivet gun
Vorschau ausblenden

Werbung

PNEUMATIC BLIND RIVET GUN PDBNP 14 A1
PISTOL PNEUMATIC PENTRU
NITURI OARBE
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
DRUCKLUFT-BLINDNIETPISTOLE
Originalbetriebsanleitung
IAN 285821
ПНЕВМАТИЧНА НИТАЧКА
Превод на оригиналното ръководство
за експлоатация

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDBNP 14 A1

 • Seite 1 PNEUMATIC BLIND RIVET GUN PDBNP 14 A1 PISTOL PNEUMATIC PENTRU ПНЕВМАТИЧНА НИТАЧКА NITURI OARBE Превод на оригиналното ръководство за експлоатация Traducerea instrucţiunilor de utilizare original DRUCKLUFT-BLINDNIETPISTOLE Originalbetriebsanleitung IAN 285821...
 • Seite 2 Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на уреда. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importator ....23 Pericole la locul de muncă . . . 9 Traducerea declaraţiei de Pericole provocate de zgomot 9 conformitate originale .24 Pericole provocate de vibraţii 10 │ RO  PDBNP 14 A1  1 ■...
 • Seite 5: Introducere

  PISTOL PNEUMATIC PENTRU NITURI OARBE PDBNP 14 A1 Introducere Vă felicităm pentru cumpărarea noului dvs. aparat. Aţi decis să alegeţi un produs de calitate superioară. Instrucţiunile de utilizare fac parte integrantă din acest produs. Acestea cuprind informaţii importante privind siguranţa, utilizarea şi eliminarea.
 • Seite 6: Elemente De Operare (Fig. A)

  Cheie de montaj 14 | 19 mm 4 × 20 de nituri (2,4 – 3,2 – 4,0 – 4,8 mm) Recipient de ulei 3 ajutaje de înlocuire (2,4 – 3,2 – 4,0 mm) Niplu de racord 1 m bandă izolatoare Recipient colector pentru ştifturi cu inel de montare 2 × fălci de prindere de rezervă │ RO  PDBNP 14 A1  3 ■...
 • Seite 7: Furnitura

  15744. Nivelul de zgomot evaluat al sculei este în mod tipic de: Nivelul presiunii acustice: L = 76,1 dB (A) Incertitudine: = 3 dB Nivelul puterii acustice: = 87,1 dB (A) Incertitudine: = 3 dB │ ■ 4   RO PDBNP 14 A1...
 • Seite 8: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Aparatele Cu Aer Comprimat

  şi înţelese înaintea instalării, operării, reparării, întreţinerii şi înlocuirii accesoriilor la pistolul pentru nituri oarbe, precum şi înaintea lucrului în apropierea maşinii. În caz contrar, consecinţele pot fi reprezentate de vătămări corporale grave. │ RO  PDBNP 14 A1  5 ■...
 • Seite 9: Pericole Provocate De Componentele Proiectate

  fiecare utilizare în parte. ■ La efectuarea lucrărilor deasupra înălţimii capului se va purta o cască de protecţie. În acest caz este necesară evaluarea riscurilor şi pentru alte persoane. │ ■ 6   RO PDBNP 14 A1...
 • Seite 10: Pericole Survenite În Timpul Operării

  şi cel existent, care se poate ridica. ■ Pistolul pentru nituri oarbe trebuie utilizat şi întreţinut în conformitate cu recomandările prevăzute în aceste instrucţiuni, în vederea redu- cerii la minimum a degajării de praf şi vapori. │ RO  PDBNP 14 A1  7 ■...
 • Seite 11: Pericole Provocate De Mişcările Repetate

  Dacă operatorul prezintă simptome precum stare îndelungată sau repetată de disconfort, tulburări, palpitaţii, durere, furnicături, amorţeală, arsuri sau anchilozare, aceste semne nu trebuie ignora- te. În aceste situaţii, operatorul trebuie să solicite asistenţă medica- lă calificată. │ ■ 8   RO PDBNP 14 A1...
 • Seite 12: Pericole Provocate De Accesorii

  ■ Folosiţi echipamente de protecţie a auzului conform recomandări- lor angajatorului sau conform prevederilor privind protecţia muncii şi sănătăţii. │ RO  PDBNP 14 A1  9 ■...
 • Seite 13: Pericole Provocate De Vibraţii

  ■ Pentru evitarea rănirii se vor înlocui toate componentele dispozi- tivului de blocare care prezintă semne de uzură, sunt rupte sau curbate. │ ■ 10   RO PDBNP 14 A1...
 • Seite 14: Instrucţiuni Suplimentare De Siguranţă Pentru Maşinile Pneumatice

  (sau un material cu rezistenţă la şoc similară). ■ Se va avea în vedere ca presiunea maximă indicată pe maşină să nu fie depăşită. ■ Nu transportaţi niciodată maşinile pneumatice ţinându-le de furtun. │ RO  PDBNP 14 A1  11 ■...
 • Seite 15: Înainte De Punerea În Funcţiune

  Dacă nu dispuneţi de un atomizor de ulei, înaintea fiecărei pu- neri în funcţiune, respectiv în cazul operaţiunilor îndelungate, efectuaţi o lubrifiere. În acest scop aplicaţi 3-4 picături de ulei special pentru aer comprimat în orificiul pentru lubrifiant │ ■ 12   RO PDBNP 14 A1...
 • Seite 16: Completarea Cu Ulei

  Scoateţi capacul racordului de aer comprimat ♦ Pentru etanşare aplicaţi 2-3 lungimi de bandă izolatoare în jurul filetului niplului de racord . Înşurubaţi niplul de racord cheia de montaj în racordul de aer comprimat │ RO  PDBNP 14 A1  13 ■...
 • Seite 17: Operarea

  ► În cazul întreruperii alimentării cu aer comprimat, eliberaţi imedi- at declanşatorul ► Înaintea pornirii maşinii, scula maşinii trebuie aşezată fix pe suprafaţa de prelucrat. │ ■ 14   RO PDBNP 14 A1...
 • Seite 18 ♦ Procedaţi în mod corespunzător cu celelalte nituri de aplicat ♦ Goliţi recipientul colector pentru ştifturi la anumite intervale. ♦ După încheierea tuturor lucrărilor deconectaţi aparatul de la sursa de aer comprimat. │ RO  PDBNP 14 A1  15 ■...
 • Seite 19: Întreţinerea Şi Curăţarea

  Utilizaţi exclusiv accesorii şi consumabile cu dimensiunile şi tipurile recomandate de producător. ■ Curăţaţi aparatul numai cu o lavetă uscată şi moale sau cu aer comprimat. ■ În niciun caz nu utilizaţi produse de curăţare agresive şi/sau care pot zgâria aparatul. │ ■ 16   RO PDBNP 14 A1...
 • Seite 20: Schimbarea Fălcilor De Prindere

  ♦ Deşurubaţi conul metalic din două părţi (E) care susţine fălcile de prindere (G), eventual cu ajutorul ambelor chei de montaj şi de la axul aparatului (A). │ RO  PDBNP 14 A1  17 ■...
 • Seite 21 (E2) în poziţie verticală, cu fălcile de prindere (G) orientate în jos. ♦ Introduceţi dornul extensibil (F) astfel încât vârfurile acestuia să pătrundă în crestătura formată de capetele posterioare ale fălcilor de prindere (G). │ ■ 18   RO PDBNP 14 A1...
 • Seite 22 (B). ca. 70 mm ♦ Pentru înşurubarea conectorului frontal apăsaţi-l depăşind o uşoară rezistenţă pe filet şi rotiţi-l manual. ♦ Cu ajutorul cheii de montaj strângeţi ferm conectorul frontal │ RO  PDBNP 14 A1  19 ■...
 • Seite 23: Remedierea Defecţiunilor

  Ambalajul este format din materiale ecologice. Acesta poate fi eliminat în recipientele locale de reciclare. Nu aruncaţi aparatul în gunoiul menajer! Informaţii despre posibilităţile de eliminare a aparatului uzat pot fi obţinute de la administraţia locală. │ ■ 20   RO PDBNP 14 A1...
 • Seite 24: Garanţia Kompernass Handels Gmbh

  Garanţia se acordă în caz de defecte de material sau de fabricaţie. Această garanţie nu se extinde asupra componentelor produsului care sunt expuse uzurii normale şi care, prin urmare, pot fi considerate pie- se de uzură sau asupra deteriorărilor apărute la componentele fragile, │ RO  PDBNP 14 A1  21 ■...
 • Seite 25 (bonul fiscal) şi indicând în ce constă defectul şi când a apărut acesta. INDICAŢIE ► În cazul uneltelor Parkside şi Florabest trimiteţi numai articolul defect, fără accesorii (de exemplu acumulator, geantă de depozi- tare, scule de montaj etc.). │...
 • Seite 26: Service-Ul

  Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că următoarea adresă nu repre- zintă o adresă pentru service. Contactaţi mai întâi centrul de service indicat. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANIA www.kompernass.com │ RO  PDBNP 14 A1  23 ■...
 • Seite 27: Traducerea Declaraţiei De Conformitate Originale

  Directiva privind echipamentele tehnice (2006/42/EC) Norme armonizate aplicate: EN ISO 11148-10: 2011 Denumirea tipului maşinii: Pistol pneumatic pentru nituri oarbe PDBNP 14 A1 Anul de fabricaţie: 03 - 2017 Număr de serie: IAN 285821 Bochum, 21.06.2017 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice în scopul dezvoltării...
 • Seite 28 Опасности поради шум. . . 33 съответствие ..52 Опасности поради вибрации ....34 │ BG  PDBNP 14 A1  25 ■...
 • Seite 29: Въведение

  ПНЕВМАТИЧНА НИТАЧКА PDBNP 14 A1 Въведение Поздравяваме ви за покупката на вашия нов уред. Избрали сте висококачествен продукт. Ръководството за потребителя е част от този продукт. То съдържа важни указания относно безопасността, употребата и предаването за отпадъци. Преди да използвате...
 • Seite 30: Елементи За Обслужване (Фиг. A)

  Принадлежности (фиг. B) Монтажен ключ 10 | 15 | 24 mm Монтажен ключ 14 | 19 mm 4 × 20 нита (2,4 – 3,2 – 4,0 – 4,8 mm) Масльонка 3 сменяеми накрайника (2,4 – 3,2 – 4,0 mm) Свързващ нипел 1 m уплътнителна лента Контейнер за улавяне на откъснати стебла c монтажен пръстен 2 × резервни захващащи челюсти │ BG  PDBNP 14 A1  27 ■...
 • Seite 31: Окомплектовка На Доставката

  Измереното ниво на шума на инструмента обикновено възлиза на: Ниво на звуковото налягане: L = 76,1 dB (A) Възможна неточност на измерването: = 3 dB Ниво на звуковата мощност: L = 87,1 dB (A) Възможна неточност на измерването: = 3 dB │ ■ 28   BG PDBNP 14 A1...
 • Seite 32: Общи Указания За Безопасност За Пневматични Уреди

  безопасност трябва да бъдат прочетени и разбрани преди оборудване, експлоатация, ремонт, техническо обслужване и смяна на принадлежности на нитачката за слепи нитове, както и преди работи в близост до машината. В противен случай са възможни тежки телесни наранявания. │ BG  PDBNP 14 A1  29 ■...
 • Seite 33: Опасности Поради Отхвръкващи Части

  бъдат изложени на опасности, напр. порязване, ожулване и топлина. Носете подходящи ръкавици за защита на ръцете. ■ Операторът и персоналът по техническото обслужване трябва да са физически в състояние да манипулират с размера, ма- сата и мощността на машината. │ ■ 30   BG PDBNP 14 A1...
 • Seite 34: Опасности Поради Прах И

  държа съгласно посочените в настоящото ръководство пре- поръки с цел редуциране до минимум отделянето на прах и пари. ■ Отработеният въздух трябва да се отвежда така, че вдигането на прах в напрашени зони да се сведе до минимум. │ BG  PDBNP 14 A1  31 ■...
 • Seite 35: Опасности Поради Повтарящи Се Движения

  или често проявяващ се дискомфорт, натоварване, туптене, болка, дразнене, изтръпване, парене или схващане, тези признаци не трябва да се пренебрегват. В такъв случай опе- раторът трябва да се консултира с медик със съответната квалификация. │ ■ 32   BG PDBNP 14 A1...
 • Seite 36: Опасности При Употреба На Принадлежности

  териали за избягване на образуващи се на детайла звънтящи шумове. ■ Използвайте средства за защита на слуха съгласно инструкци- ите на вашия работодател или в съответствие с разпоредбите за здравословни и безопасни условия на труд. │ BG  PDBNP 14 A1  33 ■...
 • Seite 37: Вибрации

  по правило рискът от вибрации се увеличава с нарастване на силата на захващане. ■ За да се предотвратят наранявания, трябва да се сменят всич- ки показващи признаци на износване, счупени или деформи- рани части за фиксиране. │ ■ 34   BG PDBNP 14 A1...
 • Seite 38: Допълнителни Указания За Безопасност За Пневматични Машини

  инструмента. За свързване на маркучи с резба използвайте само съединители от закалена стомана (или материал със съпоставима удароустойчивост). ■ Уверете се, че посоченото на машината максимално налягане не се превишава. ■ Никога не носете за маркуча работещи с въздух машини. │ BG  PDBNP 14 A1  35 ■...
 • Seite 39: Преди Пускането В Експлоатация

  не усилва мощността, а само увеличава разхода на въздух и ускорява износването на уреда. Затова винаги спазвайте техническите изисквания. ► Увийте всички резбови връзки с включената в окомплектов- ката на доставката уплътнителна лента │ ■ 36   BG PDBNP 14 A1...
 • Seite 40: Смазване

  Инсталирайте масльонка в тръбопровода за сгъстен въздух или на пневматичния уред. ♦ На всеки 15 работни минути сипвайте ръчно около 3 – 5 капки пневматично масло от включената в окомплектовката на доставката масльонка в свързващия нипел │ BG  PDBNP 14 A1  37 ■...
 • Seite 41: Свързване Към Източник На Сгъстен Въздух

  Поставете съединителя на захранващия маркуч на бързодейст- ващия заключващ механизъм на свързващия нипел така, че да се фиксира осезаемо. УКАЗАНИЕ За да можете да регулирате налягането на въздуха, източникът на сгъстен въздух трябва да е оборудван с редуцирвентил. │ ■ 38   BG PDBNP 14 A1...
 • Seite 42: Работа С Уреда

  Ако не е, отвинтете предната втулка при необходимост с помощта на монтажния ключ от уреда. ВНИМАНИЕ! ► Преди поставяне или отвинтване на предната втулка не- пременно разединете уреда от източника на сгъстен въздух. │ BG  PDBNP 14 A1  39 ■...
 • Seite 43 Постъпете по същия начин с останалите нитове , които тряб- ва да се поставят. ♦ От време на време изпразвайте контейнера за улавяне на откъснати стебла ♦ След приключване на всички работи разединете уреда от източника на сгъстен въздух. │ ■ 40   BG PDBNP 14 A1...
 • Seite 44: Техническо Обслужване И Почистване

  няеми части на производителя, тъй като в противен случай съществува опасност за потребителя. В случай на съмнение се свържете със сервизния център. ■ Използвайте единствено принадлежности и експлоатационни материали с размери и от видове, препоръчани от произво- дителя. │ BG  PDBNP 14 A1  41 ■...
 • Seite 45: Смяна На Захващащите

  Контрагайка Назъбена шайба Метален конус от две части Захващащи челюсти ♦ Отвинтете от оста на уреда (A) металния конус от две части (E), държащ захващащите челюсти (G), при необходимост с монтажни ключа и │ ■ 42   BG PDBNP 14 A1...
 • Seite 46 предната част на металния конус (E2) вертикално със сочещи надолу захващащи челюсти (G). ♦ Поставете цангата (F) така, че върховете да влизат в прорези- те, които образуват задните краища на захващащите челюсти (G). │ BG  PDBNP 14 A1  43 ■...
 • Seite 47 адаптирайте размера чрез регулиране на контрагайката (B). ca. 70 mm ♦ За завинтване натиснете предната втулка , преодолявайки леко съпротивление, към резбата и я затегнете на ръка. ♦ С помощта на монтажния ключ затегнете предната втулка │ ■ 44   BG PDBNP 14 A1...
 • Seite 48: Отстраняване На Неизправности

  Тя може да се изхвърля в местните контейнери за отпадъ- ци за рециклиране. Не изхвърляйте уреда с битовите отпадъци! Информация относно предаването за отпадъци на излезлия от употреба уред можете да получите от вашата общинска или градска управа. │ BG  PDBNP 14 A1  45 ■...
 • Seite 49: Гаранция

  важи също и за сменените и ремонтирани части. За евентуално наличните повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането. Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане. │ ■ 46   BG PDBNP 14 A1...
 • Seite 50 Вземете артикулния номер от фабричната табелка. ■ При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с долупосочения серви- зен отдел. След това ще получите допълнителна информация за уреждането на Вашата рекламация. │ BG  PDBNP 14 A1  47 ■...
 • Seite 51 принадлежности, доставени при покупката, и осигурете доста- тъчно сигурна транспортна опаковка. УКАЗАНИЕ ► При инструментите Parkside и Florabest моля изпращайте единствено дефектния артикул без принадлежностите (напр. акумулаторна батерия, куфар за съхранение, монтажни инструменти и др.). Ремонтен сервиз / извънгаранционно обслужване...
 • Seite 52: Сервизно Обслужване

  (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетя- ване са неразумни, като се вземат предвид: │ BG  PDBNP 14 A1  49 ■...
 • Seite 53 дажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113 , той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената. │ ■ 50   BG PDBNP 14 A1...
 • Seite 54 постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е об- вързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1. │ BG  PDBNP 14 A1  51 ■...
 • Seite 55: Превод На Оригиналната Декларация За

  те стандарти, нормативни документи и директиви на ЕО: Директива относно машините (2006/42/ЕC) Приложени хармонизирани стандарти: EN ISO 11148-10: 2011 Типово обозначение на машината: ПНЕВМАТИЧНА НИТАЧКА PDBNP 14 A1 Година на производство: 03 - 2017 Сериен номер: IAN 285821 Бохум, 21.06.2017 г. Семи Угузлу - Мениджър качество - Запазено...
 • Seite 56 Zubehörteile ... . . 61 Gefährdungen am Arbeitsplatz 61 Gefährdungen durch Lärm . . 61 Gefährdungen durch Schwingungen ... 62 DE │ AT │ CH  │ PDBNP 14 A1  53 ■...
 • Seite 57: Einleitung

  DRUCKLUFT-BLINDNIETPISTOLE PDBNP 14 A1 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungs- anleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benut- zung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Seite 58: Bedienelemente (Abb. A)

  Schmiermittelöffnung Abdeckung des Druckluftanschlusses Druckluftanschluss 1/4“ Handgriff Gewinde für Stiftauffangbehälter Zubehör (Abb. B) Montageschlüssel 10 | 15 | 24 mm Montageschlüssel 14 | 19 mm 4 × 20 Nieten (2,4 – 3,2 – 4,0 – 4,8 mm) Öl-Behälter 3 Wechselmundstücke (2,4 – 3,2 – 4,0 mm) Anschlussnippel 1 m Dichtband Stiftauffangbehälter mit Befestigungsring 2 × Ersatz-Greifbacken DE │ AT │ CH  │ PDBNP 14 A1  55 ■...
 • Seite 59: Lieferumfang

  Messwert für Geräusch ermittelt entsprechend ISO 15744. Der bewertete Geräuschpegel des Werkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel: = 76,1 dB (A) Unsicherheit: = 3 dB Schallleistungspegel: = 87,1 dB (A) Unsicherheit: = 3 dB │  DE │ AT │ CH ■ 56  PDBNP 14 A1...
 • Seite 60: Allgemeine Sicherheits- Hinweise Für Druckluft

  Austausch von Zubehörteilen an der Blindnietpistole sowie vor der Arbeit in der Nähe der Maschine zu lesen und müssen verstanden werden. Ist dies nicht der Fall, so kann dies zu schweren körperli- chen Verletzungen führen. DE │ AT │ CH  │ PDBNP 14 A1  57 ■...
 • Seite 61: Gefährdungen Durch Herausgeschleuderte Teile

  ■ Beim Einsatz der Maschine können die Hände der Bedienungsper- son Gefährdungen wie z.B. Schnitten sowie Abschürfungen und Wärme ausgesetzt sein. Tragen Sie geeignete Handschuhe zum Schutz der Hände. │  DE │ AT │ CH ■ 58  PDBNP 14 A1...
 • Seite 62: Gefährdungen Durch Staub Und Dämpfe

  Regelungsmechanismen zu implementieren. ■ In die Risikobewertung sollten die bei der Verwendung der Maschi- ne entstehenden Stäube und die dabei möglicherweise aufwirbeln- den vorhandenen Stäube einbezogen werden. DE │ AT │ CH  │ PDBNP 14 A1  59 ■...
 • Seite 63: Gefährdungen Durch Wiederholte Bewegungen

  Bei der Verwendung einer nicht drehenden, schlagenden Ma- schine kann der Bediener bei der Ausführung arbeitsbezogener Tätigkeiten unangenehme Empfindungen in den Händen, Armen, Schultern, im Halsbereich oder an anderen Körperteilen erfahren. │  DE │ AT │ CH ■ 60  PDBNP 14 A1...
 • Seite 64: Gefährdungen Durch Zubehörteile

  Gefährdungen durchzuführen und entsprechende Regelungs- mechanismen zu implementieren. ■ Zu den für die Risikominderung geeigneten Regelungsmechanismen gehören Maßnahmen wie z. B. die Verwendung von Dämmstoffen, um an den Werkstücken auftretende Klingelgeräusche zu vermeiden. DE │ AT │ CH  │ PDBNP 14 A1  61 ■...
 • Seite 65: Gefährdungen Durch Schwingungen

  Folge. ■ Halten Sie die Maschine mit nicht allzu festem, aber sicherem Griff unter Einhaltung der erforderlichen Hand-Reaktionskräfte, denn das Schwingungsrisiko wird in der Regel mit zunehmender Griffkraft größer. │  DE │ AT │ CH ■ 62  PDBNP 14 A1...
 • Seite 66: Zusätzliche Sicherheitsanweisungen Für Pneumatische Maschinen

  Stahl (oder einem Werkstoff von vergleichbarer Stoßfestigkeit). ■ Sorgen Sie dafür, dass der auf der Maschine angegebene Höchst- druck nicht überschritten wird. ■ Tragen Sie mit Luft arbeitende Maschinen niemals am Schlauch. DE │ AT │ CH  │ PDBNP 14 A1  63 ■...
 • Seite 67: Vor Der Inbetriebnahme

  Wenn Sie über keinen Nebelöler verfügen, nehmen Sie vor jeder Inbetriebnahme bzw. bei längeren Arbeitsgängen eine Schmierung vor. Lassen Sie dazu 3 - 4 Tropfen Druckluft- Spezialöl in die Schmiermittelöffnung tropfen. │  DE │ AT │ CH ■ 64  PDBNP 14 A1...
 • Seite 68: Öl Nachfüllen

  ♦ Zur Abdichtung wickeln Sie 2 bis 3 Lagen des Dichtbandes um das Gewinde des Anschlussnippels . Schrauben Sie den Anschlussnippel mit dem Montageschlüssel in den Druckluft- anschluss ein. DE │ AT │ CH  │ PDBNP 14 A1  65 ■...
 • Seite 69: Bedienung

  Im Falle einer Unterbrechung der Druckluftversorgung, lassen Sie den Auslöser sofort los. ► Bevor die Maschine eingeschaltet wird, ist das Maschinenwerk- zeug fest auf der zu bearbeitenden Oberfläche aufzusetzen. │  DE │ AT │ CH ■ 66  PDBNP 14 A1...
 • Seite 70 Verfahren Sie mit weiteren zu setzenden Nieten entsprechend. ♦ Leeren Sie den Stiftauffangbehälter von Zeit zu Zeit aus. ♦ Nach Beendigung aller Arbeiten, trennen Sie das Gerät von der Druckluftquelle. DE │ AT │ CH  │ PDBNP 14 A1  67 ■...
 • Seite 71: Wartung Und Reinigung

  Hersteller empfohlenen Größen und Typen. ■ Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen, weichen Tuch oder mit Druckluft. ■ Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe und/oder kratzende Reini- gungsmittel. │  DE │ AT │ CH ■ 68  PDBNP 14 A1...
 • Seite 72: Greifbacken Wechseln

  Zahnscheibe zweiteiliger Metallkonus G Greifbacken ♦ Schrauben Sie den zweiteiligen Metallkonus (E), der die Greifba- cken (G) hält, ggf. mit Hilfe der beiden Montageschlüssel von der Geräteachse (A) ab. DE │ AT │ CH  │ PDBNP 14 A1  69 ■...
 • Seite 73 Teil des Metallkonuses (E2) dabei vertikal mit den Greifbacken (G) nach unten zeigend. ♦ Setzen Sie den Spreizdorn (F) so ein, dass dessen Spitzen in die Kerbe greifen, die die hinteren Enden der Greifbacken (G) bilden. │  DE │ AT │ CH ■ 70  PDBNP 14 A1...
 • Seite 74 Zum Anschrauben der vorderen Buchse drücken Sie diese über einen leichten Widerstand hinweg an das Gewinde und drehen sie handfest. ♦ Mit Hilfe des Montageschlüssels ziehen Sie die vordere Buchse fest an. DE │ AT │ CH  │ PDBNP 14 A1  71 ■...
 • Seite 75: Fehlerbehebung

  Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. │  DE │ AT │ CH ■ 72  PDBNP 14 A1...
 • Seite 76 Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Backformen oder Teile die aus Glas gefertigt sind. DE │ AT │ CH  │ PDBNP 14 A1  73 ■...
 • Seite 77 Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden. HINWEIS ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen senden Sie bitte ausschließlich den defekten Artikel ohne Zubehör (z. B. Akku, Aufbewahrungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein. │  DE │ AT │ CH ■...
 • Seite 78: Service

  IAN 285821 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com DE │ AT │ CH  │ PDBNP 14 A1  75 ■...
 • Seite 79: Original - Konformitätserklärung

  Normen, normativen Dokumenten und EG-Richtlinien übereinstimmt: Maschinenrichtlinie (2006 / 42 / EG) Angewandte harmonisierte Normen: EN ISO 11148-10: 2011 Typbezeichnung der Maschine: Druckluft-Blindnietpistole PDBNP 14 A1 Herstellungsjahr: 03 - 2017 Seriennummer: IAN 285821 Bochum, 21.06.2017 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbe-...
 • Seite 80 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Stand der Informationen: 04 / 2017 · Ident.-No.: PDBNP 14 A1-032017-3 IAN 285821...