Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside 273273 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ANGLE GRINDER PWS 230 B2
ANGLE GRINDER
Translation of the original instructions
ÚHLOVÁ BRUSKA
Překlad originálního provozního návodu
WINKELSCHLEIFER
Originalbetriebsanleitung
IAN 273273
SAROKCSISZOLÓ
Az originál használati utasítás fordítása
UHLOVÁ BRÚSKA
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside 273273

 • Seite 1 ANGLE GRINDER PWS 230 B2 ANGLE GRINDER SAROKCSISZOLÓ Translation of the original instructions Az originál használati utasítás fordítása ÚHLOVÁ BRUSKA UHLOVÁ BRÚSKA Překlad originálního provozního návodu Preklad originálneho návodu na obsluhu WINKELSCHLEIFER Originalbetriebsanleitung IAN 273273...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrákat tartalmazó mindkét oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Před čtením si odklopte obě dvě strany s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte obidve strany s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of Contents Introduction ............2 Intended use .
 • Seite 6: Introduction

  ANGLE GRINDER PWS 230 B2 Package contents 1 angle grinder PWS 230 B2 Introduction 1 auxiliary handle We congratulate you on the purchase of your new device. You have chosen a high 1 disc guard cover quality product. The instructions for use 1 Two-pin spanner are part of the product.
 • Seite 7: General Power Tool Safety Warnings

  c) Keep children and bystanders away while WARNING! operating a power tool. Distractions can cause ► The vibration level specified in these instruc- you to lose control. tions has been measured in accordance 2. Electrical safety with the standardised measuring procedure specified in EN 60745 and can be used to a) Power tool plugs must match the outlet.
 • Seite 8: Power Tool Use And Care

  power tool repaired before use. Many accidents to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools are caused by poorly maintained power tools. with your finger on the switch or energising f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly power tools that have the switch on invites maintained cutting tools with sharp cutting edges accidents.
 • Seite 9 speed could disintegrate or fly off. hidden electricity cables or the device’s mains lead. Contact with a live wire could cause e) The external diameter and the thickness of the metal parts of the device to become live and attachment must be compatible with the dimen- lead to electric shock.
 • Seite 10: Safety Advice Relating To Kickback

  e) Do not use saw-chain woodcarving discs Safety advice relating to kickback or toothed discs. Such attachments create Kickback is the sudden reaction to a pinched or frequent kickback and loss of control of the snagged rotating attachment, such as a grinding electrical power tool.
 • Seite 11: Further Special Safety Advice For Disc-Cutting

  Further special safety advice for disc-cutting a) Avoid snagging the cutting disc and do not use too much contact pressure. Do not attempt to make excessively deep cuts. Overloading the cutting disc increases the load and the tendency of the disc to twist or snag in the cut, making kickback or disc breakage more likely.
 • Seite 12: Permissible Accessories

  Permissible Accessories Max. Max. Spindle Rated Rated thick- Protection diameter thread speed speed Tool ness guard Ø (mm) (mm) (min (m/s) (mm) Cutting disc Two-pin 6500 spanner Grinding disc Two-pin 6500 spanner Storing and handling recommended accessories ■ Handle and transport grinding/buffing tools with care. ■...
 • Seite 13: Working Procedures

  ■ Materials containing asbestos may NOT be Working procedures processed. Asbestos is a known carcinogen. NOTE ► Grinding tools should only be used for the Tip! This symbol indicates proper recommended applications. Otherwise, they behaviour! can break, be damaged or cause injuries. Rough grinding: DANGER! GUIDE THE APPLIANCE THROUGH THE WORKPIECE IN...
 • Seite 14: Operation

  The appliance must always be kept clean, dry the clamping force of the connection can be and free from oil or grease. adjusted by tightening or loosening the adjuster ■ Remain alert at all times! Always pay attention screw . Ensure that the disc guard cover to what you are doing and act with common sits firmly on the spindle collar.
 • Seite 15: Switching On And Off

  ♦ Then replace the clamping nut , with its ♦ Press the unlocking button and rotate the raised side facing upwards, on to the mounting hand grip to the right or left. spindle ♦ Make sure the hand grip engages. ♦...
 • Seite 16: Warranty

  Angle grinder PWS 230 B2 be subject to charge. Year of manufacture: 10 - 2015 Service Service Great Britain Serial number: IAN 273273 Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk Bochum, 21/08/2015 IAN 273273 Hotline availability:...
 • Seite 17 Tartalomjegyzék Bevezető ............14 Rendeltetésszerű...
 • Seite 18: Bevezető

  KÉZI SAROKCSISZOLÓ PWS A csomag tartalma 1 kézi sarokcsiszoló, PWS 230 B2 230 B2 1 pótmarkolat Bevezető 1 védőburkolat Gratulálunk új készüléke megvásárlásához. Vásárlásával kiváló minőségű termék mellett 1 kétlyukú kulcs döntött. A használati útmutató a termék 1 használati útmutató része.
 • Seite 19: Általános Biztonsági Előírások Elektromos Kéziszerszámokhoz

  1. A munkaterület biztonsága FIGYELMEZTETÉS! a) Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkate- ► Jelen használati útmutatóban megadott rez- rületét. A rendetlenség és a rosszul megvilágí- gésszint az EN 60745 szabvány által meg- tott munkaterület balesetet okozhat. határozott szabványos mérési eljárással lett b) Ne dolgozzon a készülékkel olyan robba- meghatározva és felhasználható...
 • Seite 20: Személyi Biztonság

  f) Ha az elektromos kéziszerszám nedves helyen g) Amennyiben a készülékhez porelszívó és por- való használata elkerülhetetlen, használjon gyűjtő berendezés is szerelhető, akkor győ- hibaáram védőkapcsolót. A hibaáram védőkap- ződjön meg arról, hogy azok csatlakoztatva csoló használata csökkenti az áramütés veszélyé- vannak és használatuk helyesen történik.
 • Seite 21: Szerviz

  g) Az elektromos kéziszerszámot, a tartozékokat, A megengedettnél gyorsabban forgó tartozék a betétszerszámokat stb. a használati utasítás- összetörhet, darabjai pedig szétrepülhetnek. nak megfelelően használja. Vegye figyelembe e) A cserélhető szerszám külső átmérőjének és a munkakörülményeket és az elvégzendő vastagságának meg kell felelnie az Ön elekt- feladatot.
 • Seite 22: Visszaütés És Megfelelő Biztonsági Utasítások

  i) Ügyeljen arra, hogy más személyek biztonsá- Visszaütés és megfelelő biztonsági gos távolságban legyenek az Ön munkaterü- utasítások letétől. A munkaterületre belépő személyeknek A visszaütés egy megakadt vagy blokkolt forgó személyi védőfelszerelést kell viselniük. cserélhető szerszám, mint például csiszolókorong, A munkadarab letört részei, illetve a törött cse- csiszoló...
 • Seite 23: A Csiszolással És A Vágással Kapcsolatos Különleges Biztonsági Tudnivalók

  A forgó cserélhető szerszám sarkokban, éles sze- f) Ne használja a nagyobb elektromos kéziszer- gélyeken vagy ha visszaütődik, könnyen beékelő- számok elhasználódott csiszolókorongjait. dik. Ennek következtében elveszítheti uralmát A nagyobb elektromos kéziszerszámok csiszo- a készülék felett vagy a készülék visszaüthet. lókorongjait nem a kisebb elektromos kéziszer- számok magasabb fordulatszámára tervezték e) Ne használjon lánc- vagy fogazott fűrészlapot.
 • Seite 24: Engedélyezett Tartozék

  Engedélyezett tartozék Max. Max. vas- Fordu- Fordu- Menetmé- Védőbur- átmérő Ø tag- latszám latszám Szerszám ret (mm) kolat (mm) ság (min (m/s) (mm) Vágókorong Kétlyukú 6500 Igen kulcs Nagyoló koron- Kétlyukú 6500 Igen kulcs Az ajánlott cserélhető szerszámok tárolása és kezelése ■...
 • Seite 25: Munkavégzésre Vonatkozó Tudnivalók

  Munkavégzésre vonatkozó VIGYÁZAT! tudnivalók A csiszolószerszám még a kikapcsolást követően TUDNIVALÓ is foroghat. Ne próbálja meg oldalirányú nyomás kifejtésével lefékezni. ► A csiszolószerszám kizárólag az ajánlott felhasználási célra használható. Ellenkező ■ Rögzítse megfelelően a munkadarabot. esetben eltörhet, megsérülhet és sérüléseket A munkadarab befogásához használjon befo- okozhat.
 • Seite 26: Használat

  ■ Ferde felületek megmunkálásánál a készülé- Használat ket nem szabad erősen a munkadarabhoz nyomni. A biztonságos és hatékony munkavég- Védőburkolat felszerelése gyorszár zés érdekében a fordulatszám erős lecsökkenése segítségével esetén Ön is csökkentse a nyomóerőt. FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY A készülék teljes lefékeződése vagy blokkolása esetén azonnal kapcsolja ki a hálózati áramel- ►...
 • Seite 27: Pótmarkolat Felszerelése

  Pótmarkolat felszerelése ♦ Ezt követően helyezze vissza a szorítóanyát kiemelkedő oldallal felfelé a befogóorsóra FIGYELEM! ♦ A hajtómű blokkolásához nyomja le az orsóre- ► Biztonsági okok miatt ez a készülék kizárólag teszelő gombot pótmarkolattal használható. Ellenkező eset- ♦ Húzza meg ismét a szorítóanyát a kétlyukú...
 • Seite 28: Készülékmarkolat Megfordítása

  Kikapcsolás: Ártalmatlanítás ♦ Engedje el ismét a BE/KI kapcsolót A csomagolás környezetbarát anyagok- ból áll. A helyi hulladék-újrahasznosító Készülékmarkolat megfordítása tartályokba lehet kidobni. ■ A készülékmarkolat 90°-kal jobbra vagy Ne dobjon elektromos kéziszerszá- balra forgatható (lásd az A ábrát). mot a háztartási hulladékba! ■...
 • Seite 29: Szerviz

  EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 A gép típusmegjelölése: Kézi sarokcsiszoló PWS 230 B2 Gyártási év: 10 - 2015 Sorozatszám: IAN 273273 Bochum, 2015.08.21. Semi Uguzlu - minőségbiztosítási vezető - A továbbfejlesztés érdekében fenntartjuk a műszaki változtatások jogát. PWS 230 B2...
 • Seite 30 PWS 230 B2...
 • Seite 31 Obsah Úvod ............28 Použití...
 • Seite 32: Úvod

  ÚHLOVÁ BRUSKA PWS 230 B2 Rozsah dodávky 1 úhlová bruska PWS 230 B2 Úvod 1 přídavná rukojeť Blahopřejeme vám k zakoupení vašeho nového přístroje. Rozhodli jste se pro 1 ochranný kryt vysoce kvalitní výrobek. Návod k obsluze 1 stranový klíč je součástí tohoto výrobku. Návod obsahuje důležité 1 návod k obsluze informace o bezpečnosti, použití...
 • Seite 33: Obecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrické Nářadí

  1. Bezpečnost na pracovišti VÝSTRAHA! a) Svůj pracovní prostor udržujte v čistotě a dobře ► Hladina vibrací uvedená v tomto návodu osvětlený. Nepořádek a neosvětlený pracovní byla měřena v souladu se standardizovanou prostor mohou vést k úrazům. metodou měření dle EN 60745 a lze ji použít b) S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí...
 • Seite 34: Bezpečnost Osob

  3. Bezpečnost osob 4. Použití a údržba elektrického nářadí a) Buďte stále pozorní, sledujte, co děláte, a) Přístroj nepřetěžujte. Pro svou práci používej- a k práci s elektrickým nářadím přistupujte te elektrické nářadí, vhodné k danému účelu. s rozumem. Elektrické nářadí nepoužívejte, S vhodným elektrickým nářadím se vám bude jste-li unavení...
 • Seite 35: Servis

  f) Vložné nástroje se závitem musí přesně od- 5. Servis povídat závitu brusného vřetene. U vložných a) Nechte své elektrické nářadí opravovat pou- nástrojů, montovaných pomocí příruby, musí ze kvalifikovanými odborníky a používejte jen průměr otvoru vložného nástroje odpovídat originální náhradní díly. Tím zajistíte, že zůsta- průměru upínky příruby.
 • Seite 36: Zpětný Ráz A Příslušné Bezpečnostní Pokyny

  j) Při práci, u které by mohlo dojít ke kontaktu rázu. Brusný kotouč se pak na zablokovaném místě vložného nářadí se skrytými vodiči nebo se pohybuje směrem k obsluhující osobě nebo naopak směrem od ní, v závislosti na směru otáčení kotou- síťovým kabelem, držte elektrické nářadí pouze za izolované...
 • Seite 37: Speciální Bezpečnostní Pokyny K Broušení A Rozbrušování

  Speciální bezpečnostní pokyny Další speciální bezpečnostní pokyny k broušení a rozbrušování k rozbrušování a) Zabraňte zablokování dělicího kotouče a příliš a) Používejte výlučně brusné nástroje povolené silnému přítlaku. Neprovádějte příliš hluboké pro vaše elektrické nářadí a ochranný kryt řezy. Přetěžováním dělicího kotouče se zvyšuje určený...
 • Seite 38: Schválené Příslušenství

  Schválené příslušenství Max. Max. Otáčky Otáčky Ochranný průměr Ø tloušťka Závit (mm) Nástroj (min (m/s) kryt (mm) (mm) Řezné kotouče Stranový 6500 klíč Hrubovací Stranový 6500 kotouče klíč Skladování a manipulace s doporučenými pracovními nástroji ■ Při manipulaci s brusnými nástroji a jejich přepravě je třeba zvláštní opatrnosti. ■...
 • Seite 39: Pracovní Pokyny

  Pracovní pokyny POZOR! UPOZORNĚNÍ Brusný nástroj po vypnutí ještě nějakou dobu dobí- há. Nesnažte se ho zabrzdit bočním protitlakem. ► Brusné nástroje se mohou používat pouze pro doporučené možnosti použití. Jinak by se ■ Obrobek zajistěte. K upevnění obrobku použí- mohly zlomit, poškodit a způsobit zranění. vejte upínací...
 • Seite 40: Obsluha

  ■ Při obrábění šikmých ploch se přístroj nesmí Obsluha tlačit na obrobek velkou silou. Když otáčky silně klesnou, musíte přítlak snížit, abyste mohli praco- Montáž ochranného krytu vat bezpečně a efektivně. Pokud dojde k náhlému s rychlouzávěrem úplnému zabrzdění nebo zablokování přístroje, VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ...
 • Seite 41: Montáž Přídavné Rukojeti

  Montáž přídavné rukojeti ♦ Poté nasaďte upínací matici zvýšenou stranou nahoru opět na upínací vřeteno POZOR! ♦ K zablokování převodovky stiskněte tlačítko pro ► Z bezpečnostních důvodů se tento přístroj smí aretaci vřetena používat pouze s přídavnou rukojetí . Jinak ♦ Utáhněte opět upínací matici stranovým může dojít ke zraněním.
 • Seite 42: Otočení Rukojeti Přístroje

  Otočení rukojeti přístroje Likvidace ■ Rukojeť přístroje lze otáčet o 90° doprava Obal se skládá z ekologických materiálů. nebo doleva (viz Obr. A). Lze ho zlikvidovat v místních recyklačních kontejnerech. ■ Tak je možné mít spínač dle pracovních podmínek ve výhodnější poloze. Nevyhazujte elektrické nářadí do ♦...
 • Seite 43: Servis

  EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typové označení stroje: Úhlová bruska PWS 230 B2 Rok výroby: 10/2015 Sériové číslo: IAN 273273 Bochum, 21.8.2015 Semi Uguzlu - manažer kvality - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny. PWS 230 B2...
 • Seite 44 PWS 230 B2...
 • Seite 45 Obsah Úvod ............42 Používanie v súlade s určením .
 • Seite 46: Úvod

  UHLOVÁ BRÚSKA PWS 230 B2 Rozsah dodávky 1 uhlová brúska PWS 230 B2 Úvod 1 prídavná rukoväť Srdečne vám gratulujeme ku kúpe tohto nového prístroja. Touto kúpou ste sa roz- 1 ochranný kryt hodli pre výrobok vysokej kvality. Návod 1 dvojdierový kľúč na obsluhu je súčasťou tohto výrobku.
 • Seite 47: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Náradie

  1. Bezpečnosť na pracovisku VÝSTRAHA! a) Udržiavajte vaše pracovisko v čistote a dobre ► Vibračná hladina uvedená v týchto inštrukci- osvetlené. Neporiadok a neosvetlené pracovné ách bola meraná v súlade s postupom mera- oblasti môžu viesť k úrazom. nia uvedeným v norme EN 60745 a môže b) Nepracujte s elektrickým náradím na miestach sa použiť...
 • Seite 48: Bezpečnosť Osôb

  f) Ak nie je možné zabrániť prevádzke elektric- g) Ak je možná montáž zariadení na odsávanie kého náradia vo vlhkom prostredí, použite a zachytávanie prachu, presvedčte sa, či sú prúdový chránič. Použitie prúdového chrániča tieto zapojené a či sú používané správne. znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Seite 49: Servis

  f) Vložené nástroje so závitovou vložkou musia 5. Servis presne sedieť na závit brúsneho vretena. Pri a) Elektrické náradie smie opravovať len kvali- vložených nástrojoch, ktoré sa montujú pros- fikovaný personál a len s použitím originál- tredníctvom príruby, priemer otvoru vloženého nych náhradných dielov.
 • Seite 50: Spätný Náraz A Príslušné Bezpečnostné Upozornenia

  j) Ak vykonávate práce, pri ktorých môže vlože- Keď sa napríklad brúsny kotúč zasekne alebo za- ný nástroj naraziť na ukryté elektrické vedenia blokuje v obrobku, môže sa zachytiť hrana brúsneho kotúča, ktorá je zapichnutá do obrobku, v dôsledku alebo na sieťový kábel, držte náradie len za izolované...
 • Seite 51: Osobitné Bezpečnostné Upozornenia K Brúseniu A Rezaniu

  Osobitné bezpečnostné upozornenia Ďalšie osobitné bezpečnostné k brúseniu a rezaniu upozornenia k rezaniu brúsnym kotúčom a) Používajte výlučne brúsne nástroje schvále- a) Vyhýbajte sa zablokovaniu rezacieho kotúča né pre vaše elektrické náradie a ochranný kryt určený pre tieto brúsne nástroje. Brúsne alebo použitiu príliš...
 • Seite 52: Schválené Príslušenstvo

  Schválené príslušenstvo Max. Max. Rozmer Otáčky Otáčky Ochranný priemer hrúbka závitu Náradie (min (m/s) kryt Ø (mm) (mm) (mm) Rezacie kotúče Dvojdiero- 6500 Áno vý kľúč Hrubovacie Dvojdiero- 6500 Áno kotúče vý kľúč Úschova a manipulácia s odporúčanými vloženými nástrojmi ■...
 • Seite 53: Pracovné Pokyny

  Pracovné pokyny POZOR! UPOZORNENIE Brúska po vypnutí dobieha. Nepokúšajte sa ju zastaviť bočným protitlakom. ► Brúsne nástroje sa smú používať len na odporú- čané možnosti použitia. V opačnom prípade sa ■ Zaistite obrobok. Na pevné upnutie obrobku môžu zlomiť, poškodiť a spôsobiť poranenia. používajte upínacie prípravky/zverák.
 • Seite 54: Obsluha

  ■ Pri opracovávaní šikmých povrchov nesmiete Obsluha zariadenie tlačiť veľkou silou na obrobok. Pri intenzívnom poklese otáčok musíte znížiť silu Montáž ochranného krytu s rýchlo- tlaku, aby ste umožnili bezpečnú a efektívnu uzáverom prácu. Ak by sa zariadenie náhle úplne zabrzdilo VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO alebo zablokovalo, musíte hneď...
 • Seite 55: Montáž Prídavnej Rukoväti

  Montáž prídavnej rukoväti ♦ Následne nasaďte upínaciu maticu , zvýšenou stranou nahor, opäť na upínacie vreteno POZOR! ♦ Stlačte tlačidlo na aretáciu vretena na zablo- ► Z bezpečnostných dôvodov sa toto zariade- kovanie prevodovky. nie môže používať iba s prídavnou rukoväťou ♦...
 • Seite 56: Otočenie Rukoväti Prístroja

  Otočenie rukoväti prístroja Zneškodnenie ■ Rukoväť zariadenia sa dá otočiť o 90° Balenie sa skladá výlučne z materiálov, doprava alebo doľava (pozri obr. A). ktoré neškodia životnému prostrediu. Môžete ho vyhodiť do nádob určených ■ Spínač ZAP/VYP môžete takto uviesť, v zá- na zber a recykláciu odpadov.
 • Seite 57: Servis

  EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typové označenie stroja: Uhlová brúska PWS 230 B2 Rok výroby: 10 ‒ 2015 Sériové číslo: IAN 273273 Bochum, 21. 8. 2015 Semi Uguzlu - Manažér kvality - Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja sú vyhradené.
 • Seite 58 PWS 230 B2...
 • Seite 59 Inhaltsverzeichnis Einleitung ............56 Bestimmungsgemäßer Gebrauch .
 • Seite 60: Einleitung

  WINKELSCHLEIFER PWS 230 B2 Lieferumfang 1 Winkelschleifer PWS 230 B2 Einleitung 1 Zusatz-Handgriff Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein 1 Schutzhaube hochwertiges Produkt entschieden. Die 1 Zweilochschlüssel Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie 1 Betriebsanleitung enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
 • Seite 61: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  1. Arbeitsplatz-Sicherheit WARNUNG! a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und ► Der in diesen Anweisungen angegebene gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete Schwingungspegel ist entsprechend einem Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen. in EN 60745 genormten Messverfahren b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in gemessen worden und kann für den Gerä- explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich tevergleich verwendet werden.
 • Seite 62: Sicherheit Von Personen

  f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in g) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtun- feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, ver- gen montiert werden können, vergewissern wenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Sie sich, dass diese angeschlossen sind und Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters ver- richtig verwendet werden. Die Verwendung mindert das Risiko eines elektrischen Schlages.
 • Seite 63: Service

  für andere als die vorgesehenen Anwendungen f) Einsatzwerkzeuge mit Gewindeeinsatz müssen kann zu gefährlichen Situationen führen. genau auf das Gewinde der Schleifspindel pas- sen. Bei Einsatzwerkzeugen, die mittels Flansch 5. Service montiert werden, muss der Lochdurchmesser a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von quali- des Einsatzwerkzeuges zum Aufnahmedurch- fiziertem Fachpersonal und nur mit Original- messer des Flansches passen.
 • Seite 64: Rückschlag Und Entsprechende Sicherheitshinweise

  Rückschlag verursachen. Die Schleifscheibe bewegt ren, bei denen das Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen oder das Netzkabel treffen kann. sich dann auf die Bedienperson zu oder von ihr weg, Der Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung je nach Drehrichtung der Scheibe an der Blockierstel- kann auch metallene Geräteteile unter Spannung le.
 • Seite 65: Weitere Besondere Sicherheitshinweise Zum Trennschleifen

  b) Gekröpfte Schleifscheiben müssen so montiert c) Falls die Trennscheibe verklemmt oder Sie die werden, dass ihre Schleiffläche nicht über der Arbeit unterbrechen, schalten Sie das Gerät Ebene des Schutzhaubenrandes hervorsteht. aus und halten Sie es ruhig, bis die Scheibe Eine unsachgemäß...
 • Seite 66: Zulässiges Zubehör

  Zulässiges Zubehör Max. Max. Durch- Gewinde- Drehzahl Drehzahl Dicke Werkzeug Schutzhaube messer Ø maß (mm) (min (m/s) (mm) (mm) Trennscheiben Zweiloch- 6500 schlüssel Schruppscheiben Zweiloch- 6500 schlüssel Aufbewahrung und Handhabung der empfohlenen Einsatzwerkzeuge ■ Schleifwerkzeuge sind mit Vorsicht zu behandeln und zu transportieren. ■...
 • Seite 67: Arbeitshinweise

  Arbeitshinweise VORSICHT! HINWEIS Das Schleifwerkzeug läuft nach dem Ausschalten nach. Bremsen Sie es nicht durch seitliches Gegen- ► Schleifkörper dürfen nur für die empfohlenen drücken ab. Einsatzmöglichkeiten verwendet werden. An- dernfalls könnten sie zerbrechen, beschädigt ■ Sichern Sie das Werkstück. Benutzen Sie werden und Verletzungen verursachen.
 • Seite 68: Bedienung

  ■ Beim Bearbeiten von schrägen Flächen darf Bedienung das Gerät nicht mit großer Kraft auf das Werkstück gedrückt werden. Wenn die Dreh- Schutzhaube mit Schnellverschluss zahl stark abfällt, müssen Sie die Andruckkraft montieren reduzieren, um sicheres und effektives Arbeiten WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR zu ermöglichen.
 • Seite 69: Zusatz-Handgriff Montieren

  Zusatz-Handgriff montieren ♦ Setzen Sie anschließend die Spannmutter mit der erhobenen Seite nach oben, wieder auf VORSICHT! die Aufnahmespindel ► Aus Sicherheitsgründen darf dieses Gerät ♦ Drücken Sie die Spindel-Arretiertaste nur mit dem Zusatz-Handgriff verwendet Blockieren des Getriebes. werden. Andernfalls können Verletzungen die ♦...
 • Seite 70: Gerätegriff Drehen

  Ausschalten: Entsorgung ♦ Lassen Sie den EIN- /AUS-Schalter wieder los. Die Verpackung besteht aus umweltfreund- lichen Materialien. Sie kann in den örtlichen Gerätegriff drehen Recyclebehältern entsorgt werden. ■ Der Gerätegriff lässt sich um 90° nach rechts Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht oder nach links drehen (siehe Abb.
 • Seite 71: Service

  BURGSTRASSE 21 EN 61000-3-3:2013 44867 BOCHUM Typbezeichnung der Maschine: GERMANY Winkelschleifer PWS 230 B2 www.kompernass.com Herstellungsjahr: 10 - 2015 Seriennummer: IAN 273273 Bochum, 21.08.2015 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten. PWS 230 B2...
 • Seite 72 PWS 230 B2...
 • Seite 73 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Információk állása Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 08 / 2015 Ident.-No.: PWS230B2-082015-1 IAN 273273...

Diese Anleitung auch für:

Pws 230 b2