Začetek Uporabe; Vklop In Izklop; Vzdrževanje In Čiščenje; Odstranjevanje Med Odpadke - Parkside PAH 1300 A1 Originalbetriebsanleitung

Demolition hammer
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Začetek uporabe

Vklop in izklop

Izbirate lahko med kratkotrajnim in trajnim obrato-
vanjem naprave.
Vklop kratkotrajnega obratovanja:
Pritisnite stikalo za vklop/izklop
Izklop kratkotrajnega obratovanja:
Spustite stikalo za vklop/izklop
Vklop trajnega obratovanja:
Pritisnite stikalo za vklop/izklop
pritisnjenem stanju zavarujte z nastavitvenim
stikalom
.
Izklop trajnega obratovanja:
Pritisnite stikalo za vklop/izklop
Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO! NEVARNOST TELESNIH
POŠKODB! Pred vsemi deli na napravi
to izklopite in električni vtič potegnite
iz vtičnice.
Naprava mora biti zmeraj čista, suha in brez
olja ali maziv.
Za čiščenje ohišja uporabljajte suho krpo.
Nastavek za orodje
Pred vstavljanjem orodja rahlo premažite nasta-
vek za orodje
.
OPOZORILO!
Če je priključna napeljava električnega
orodja poškodovana, jo je treba zamenjati
za posebej pripravljeno priključno napeljavo,
ki je na voljo preko organizacije servisnih
storitev za stranke.
22 
SI
.
.
in ga v
in ga spustite.
redno čistite:

Odstranjevanje med odpadke

Embalaža je iz okolju prijaznih materialov
in jo lahko oddate na lokalnih zbirališčih
reciklažnih odpadkov.
Električnih orodij ne zavrzite med
gospodinjske odpadke!
V skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU je
treba rabljena električna orodja zbirati ločeno in
jih oddati za ekološko primerno predelavo.
O možnostih za odstranitev neuporabne naprave
povprašajte pri svoji občinski ali mestni upravi.

Proizvajalec

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Servis

Servis Slovenija
Tel.: 080080917
E-Mail: kompernass@lidl.si
IAN 277023

Garancijski list

1. S tem garancijskim listom jamčimo Kom-
pernass Handels GmbH, da bo izdelek v
garancijskem roku ob normalni in pravilni
uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo,
da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih
pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in
okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi
oz. po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili
kupnino.
2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike
Slovenije.
3. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od
dneva nabave.
4. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu
servisu oz. se informirati o nadaljnjih postop-
kih na zgoraj navedeni telefonski številki. Sve-
tujemo vam, da pred tem natančno preberete
navodila o sestavi in uporabi izdelka.
PAH 1300 A1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

277023

Inhaltsverzeichnis