Parkside PAH 1300 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
DEMOLITION HAMMER PAH 1300 A1
MŁOT
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
ABBRUCHHAMMER
Originalbetriebsanleitung
IAN 285125
SKELIAMASIS KŪJIS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAH 1300 A1

 • Seite 1 DEMOLITION HAMMER PAH 1300 A1 MŁOT SKELIAMASIS KŪJIS Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Naudojimo instrukcijos originalo vertimas ABBRUCHHAMMER Originalbetriebsanleitung IAN 285125...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ..............8 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności ......9 │ PAH 1300 A1    1...
 • Seite 5: Wstęp

  Uchwyt narzędzi: SDS MAX niem Klasa ochrony: II / (podwójna Młot PAH 1300 A1 przeznaczony jest do kucia w izolacja) betonie, kamieniu i tynku. Jakikolwiek inny rodzaj użycia lub modyfikacje Wartość emisji hałasu: urządzenia uważa się za niezgodne z przezna- Wartość...
 • Seite 6: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  W czasie użytkowania elektronarzędzia zwrócić uwagę na to, aby w pobliżu nie przebywały dzieci ani żadne inne osoby. W przypadku odwrócenia uwagi od pracy możesz stracić kontrolę nad urządzeniem. │ PAH 1300 A1    3 ■...
 • Seite 7: Bezpieczeństwo Elektryczne

  Należy nosić odpowiednią odzież. Nie za- kładać luźnych ubrań ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice trzymać z dala od rucho- mych części urządzenia. Ruchome części urządzenia mogą chwycić luźną, odstającą odzież, biżuterię lub długie włosy. │ ■ 4    PAH 1300 A1...
 • Seite 8: Użytkowanie I Obsługa Elektro-Narzędzia

  Dbać o to, aby narzędzia skrawające były ostre i czyste. Zadbane narzędzia skrawające z ostrymi ostrzami rzadziej się blokują i pozwa- lają się lepiej prowadzić. │ PAH 1300 A1    5 ■...
 • Seite 9: Montaż

  średnictwem naszego działu obsługi klienta. do żądanego położenia. ♦ Zwolnić pierścień do przestawiania przecinaka i obrócić go, aż się zatrzaśnie. │ ■ 6    PAH 1300 A1...
 • Seite 10: Utylizacja

  Jeżeli wada jest objęta naszą gwarancją, otrzy- masz z powrotem naprawiony lub nowy produkt. Wykonanie naprawy lub wymiana produktu nie rozpoczyna biegu nowego okresu gwarancji. │ PAH 1300 A1    7 ■...
 • Seite 11: Serwis

  (paragonem) oraz opisem i datą wystąpienia usterki wysłać nieodpłatnie na przekazany wcześniej adres serwisu. Na stronie www.lidl-service.com możesz pobrać te i wiele innych instrukcji, filmów o produktach oraz oprogramowanie. │ ■ 8    PAH 1300 A1...
 • Seite 12: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 60745-2-6:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Oznaczenie typu maszyny: Młot PAH 1300 A1 Rok produkcji: 01 - 2017 Numer seryjny: IAN 285125 Bochum, 16.01.2017 Semi Uguzlu - Kierownik ds. zarządzania jakością - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania urzą- dzenia.
 • Seite 13 │ ■ 10    PAH 1300 A1...
 • Seite 14 Importuotojas ............. . 17 Atitikties deklaracijos originalo vertimas ......18 │ PAH 1300 A1    11...
 • Seite 15: Įžanga

  230 V ∼ 50 Hz asmenims, kartu perduokite visus jo dokumentus. (kintamoji srovė) Naudojimas pagal paskirtį Smūgių dažnis: 3800 min Skeliamasis Kūjis PAH 1300 A1 tinka aižyti beto- Smūgių energija: 15 džaulių ną, akmenį ir tinką. Laikiklis: SDS MAX Kitoks įrankio naudojimas ar jo pakeitimas laikomas Apsaugos klasė:...
 • Seite 16: Elektrinių Įrankių Naudojimui Taikomi Bendrieji Saugos Nurodymai

  įžeminimu, nenaudokite adapterių. Originalūs kištukai ir tinkami elektros lizdai sumažina elektros smūgio pavojų. b) Stenkitės nesiliesti prie įžemintų paviršių, pvz., vamzdžių, šildymo įrenginių, viryklių ir šal- dytuvų. Kai kūnas įžemintas, padidėja elektros smūgio pavojus. │ PAH 1300 A1    13 ■...
 • Seite 17: Žmonių Sauga

  (arba) akumuliatoriaus, prieš jį pa- keldami ar nešdami įsitikinkite, kad elektrinis įrankis yra išjungtas. Jei nešdami elektrinį įrankį laikysite pirštą ant jungiklio ar prie elektros tin- klo prijungsite įjungtą elektrinį įrankį, gali įvykti nelaimingas atsitikimas. │ ■ 14    PAH 1300 A1...
 • Seite 18: Techninė Priežiūra

  įrankio maitinimo laidą.Prisilietus prie laido, kuriame yra įtampa, įtampa gali persiduoti metalinėms įrankio dalims ir sukelti elektros smūgį. ■ Dėvėkite kaukę nuo dulkių! │ PAH 1300 A1    15 ■...
 • Seite 19: Pradėjimas Naudoti

  Jei trūkumui taikoma mūsų garantija, jums grąžin- prijungimo laidu, kurį galima įsigyti klientų sime sutaisytą arba pristatysime naują gaminį. aptarnavimo tarnyboje. Sutaisius ar pakeitus gaminį, garantijos teikimo laikotarpis nepratęsiamas. │ ■ 16    PAH 1300 A1...
 • Seite 20: Priežiūra

  įgaliotoji klientų Importuotojas aptarnavimo tarnyba. Atminkite, kad šis adresas nėra techninės priežiūros tarnybos adresas. Pirmiausia susisiekite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM VOKIETIJA www.kompernass.com │ PAH 1300 A1    17 ■...
 • Seite 21: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-6:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Įrankio tipas: Skeliamasis Kūjis PAH 1300 A1 Pagaminimo metai: 2017-01 Serijos numeris: IAN 285125 Bochumas, 2017-01-16 Semi Uguzlu - Kokybės vadybininkas - Galimi techniniai pakeitimai tobulinant gaminį. │...
 • Seite 22 Original-Konformitätserklärung ........26 DE │ AT │ CH │ PAH 1300 A1    19...
 • Seite 23: Einleitung

  Schlagzahl: 3800 min Schlagenergie: 15 Joule Bestimmungsgemäßer Gebrauch Aufnahme: SDS MAX Der Abbruchhammer PAH 1300 A1 ist geeignet zum Meißeln in Beton, Gestein und Verputz. Schutzklasse: II / (Doppelisolierung) Jede andere Verwendung oder Veränderung des Geräuschemissionswert: Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren.
 • Seite 24: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Risiko eines elektrischen Schlages. b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist. DE │ AT │ CH │ PAH 1300 A1    21 ■...
 • Seite 25: Sicherheit Von Personen

  Finger am Schalter haben oder das Gerät bereits eingeschaltet an die Stromversorgung werkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. anschließen, kann dies zu Unfällen führen. │ DE │ AT │ CH ■ 22    PAH 1300 A1...
 • Seite 26: Service

  Leitung kann auch metallene Geräte teile unter Position. Spannung setzen und zu einem elektrischen ♦ Lassen Sie den Meißelverstellring los und Schlag führen. drehen Sie Ihn bis er einrastet. ■ Tragen Sie eine Staubschutzmaske. DE │ AT │ CH │ PAH 1300 A1    23 ■...
 • Seite 27: Inbetriebnahme

  Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. │ DE │ AT │ CH ■ 24    PAH 1300 A1...
 • Seite 28: Service

  Nachweis für den Kauf bereit. ■ Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite. DE │ AT │ CH │ PAH 1300 A1    25 ■...
 • Seite 29: Original-Konformitätserklärung

  EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-6:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typbezeichnung der Maschine: Abbruchhammer PAH 1300 A1 Herstellungsjahr: 01 - 2017 Seriennummer: IAN 285125 Bochum, 16.01.2017 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 30 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stan informacji · Informacijos data · Stand der Informationen: 01 / 2017 · Ident.-No.: PAH1300A1-012017-1 IAN 285125...

Inhaltsverzeichnis