Parkside PABS 14.4 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS DRILL PABS 14.4 A1
CORDLESS DRILL
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
SLADDLÖS BORRSKRUVDRAGARE
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Översättning av bruksanvisning i original
ACCU SCHROEFBOORMACHINE
Bedienings- en veiligheidsinstructies
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 102814
AKKUPORAKONE
Käyttö- ja turvaohjeet
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
BATTERIDREVET BORE- / SKRUEMASKINE
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Oversættelse af den originale driftsvejledning
AKKU-BOHRSCHRAUBER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PABS 14.4 A1

 • Seite 1 CORDLESS DRILL PABS 14.4 A1 CORDLESS DRILL AKKUPORAKONE Operation and Safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet Translation of original operation manual Alkuperäisen käyttöohjeen käännös SLADDLÖS BORRSKRUVDRAGARE BATTERIDREVET BORE- / SKRUEMASKINE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Brugs- og sikkerhedsanvisninger Översättning av bruksanvisning i original Oversættelse af den originale driftsvejledning...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended purpose ..........................Page 6 Equipment Components ........................Page 6 Scope of delivery ..........................Page 6 Technical Data ............................Page 6 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ...........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 8 4.
 • Seite 6: Intended Purpose

  Introduction Cordless drill PABS 14.4 A1 Scope of delivery 1 Cordless drill with rechargeable battery pack Introduction 1 Bit PZ2 50 mm 1 Fast charger We congratulate you on the purchase of your new 1 Carry case device. You have chosen a high quality product. The 1 Directions for use instructions for use are part of the product.
 • Seite 7: General Safety Advice For Electrical Power Tools

  Introduction / General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety Total vibration (vector sum of three directions) is calculated in accordance with EN 60745: a) Keep your working area clean and well lit. Untidy or poorly lit working areas can lead Screwing: Vibration emission value <...
 • Seite 8: Personal Safety

  General safety advice for electrical power tools f) Use a residual current device (RCD) for correctly used. The use of these devices protection if operating the electrical reduces the hazard presented by dust. power tool in a moist environment is unavoidable.
 • Seite 9: Use And Handling Of The Cordless Electrical Power Tool

  General safety advice for electrical power tools Safety instructions for the stipulations drawn up for this par- cordless drill ticular type of device. In doing this, take into account the working conditions and the task in hand. The use of electrical Hold the device by the insulated handles when performing power tools for purposes other than those in-...
 • Seite 10: Original Accessories / Tools

  General safety advice for electrical power tools / Start-up prepared for high reaction torques as they may pack becoming overcharged and to a reduced cause kickback. The inserted tool will jam if it is service life of the battery and charging station. overloaded or if it becomes stuck in the work- S witch the charger off for at least 15 minutes piece.
 • Seite 11: Torque Pre-Selection

  Start-up / Operation Torque pre-selection Setting the speed You can adjust the torque by using torque pre-se- The ON / OFF switch has a variable speed control lection device. Slight pressure on the ON / OFF switch S elect a low setting for small screws, soft work will cause the rotation speed to slow down.
 • Seite 12: Maintenance And Cleaning

  Operation / Maintenance and Cleaning / Warranty Note: Spare parts not listed (e.g. carbon brushes, F or hard materials, select a low drill speed. For soft materials, select a high drill speed. switches) can be ordered through our call centre. S ecure or fix down the workpiece (if possible) in a clamp or vice.
 • Seite 13: Disposal

  EN 61000-3-3:2008 Do not dispose of rechargeable Type / Appliance Designation: batteries with your household Cordless drill PABS 14.4 A1 refuse! Li-Ion Date of manufacture (DOM): 09–2014 Defective or worn out rechargeable batteries must Serial number: IAN 102814 be recycled according to Directive 2006 / 66 / EC.
 • Seite 15 Sisällysluettelo Johdanto Määräystenmukainen käyttö ....................... Sivu 16 Varustelu ............................... Sivu 16 Toimitukseen kuuluu ..........................Sivu 16 Tekniset tiedot ............................Sivu 16 Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 1. Työpaikkaturvallisuus........................Sivu 17 2. Sähköturvallisuus ..........................Sivu 17 3. Henkilöiden turvallisuus ........................Sivu 18 4.
 • Seite 16: Määräystenmukainen Käyttö

  Johdanto Akkuporakone PABS 14.4 A1 Toimitukseen kuuluu 1 akkuporakone akkupaketilla Johdanto 1 bit PZ2 50 mm 1 pikalatauslaite Onnittelemme sinua hyvästä valinnastasi! Valitsit erit- 1 kantolaukku täin korkealaatuisen tuotteen. Käyttöohje on osa tätä 1 käyttöohje tuotetta. Se sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita sekä...
 • Seite 17: Sähkötyökaluja Koskevat Yleiset Turvaohjeet

  Johdanto / Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet b) Älä käytä laitetta räjähdysvaaralli- Porata: Värähtelyemissioarvo sessa ympäristössä, jossa säilytetään < 2,5 m / s helposti syttyviä nesteitä, kaasuja tai epävarmuus K= 1,5 m / s jossa kehittyy pölyä. Sähkötyökalut kehit- Näissä ohjeissa ilmoitettu vä- tävät kipinöintiä, joka voi sytyttää...
 • Seite 18: Henkilöiden Turvallisuus

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 3. Henkilöiden turvallisuus työkalua. Sopivan sähkötyökalun kanssa työs- kentelet paremmin ja varmemmin sen tehoalueella. a) Ole aina tarkkaavainen, tarkista aina, b) Älä käytä mitään sähkötyökalua, mitä teet ja toimi järkevästi sähkölait- jonka käynnistyskytkin on viallinen. teilla työskennellessäsi. Älä käytä Sähkötyökalu, jota ei voi enää...
 • Seite 19: Huolto

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet b) Käytä sähkötyökaluissa vain niille he käyttävät laitettavalvonnan alaisina tai heitä tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen käyttö on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he voi johtaa loukkaantumisiin ja tulipalon vaaraan. ovat tietoisia laitteeseen liittyvistä vaaroista. Lap- c) Pidä käyttämätön akku loitolla klem- set eivät saa leikkiä...
 • Seite 20: Käyttöönotto

  Käyttöönotto / Käyttö Käyttöönotto PUNAINEN / ORANGE = keskinkertainen lataus / teho Akkupakkauksen lataaminen PUNAINEN = heikko lataus – lataa akku VARO! Irrota aina verkkopistoke, ennen kuin Työkalujen vaihtaminen otat akkupakkauksen latauslaitteesta tai asetat sen lataukseen. Akkuporakoneessasi on täysautomaattinen karalu- Ä...
 • Seite 21: Käyttö

  Käyttö Käyttö Ruuvaus kovaan materiaaliin (metalli): E rityisen suuria vääntömomentteja syntyy esim. K äynnistäminen / metalliin ruuvattaessa holkkiavainkappaleita sammuttaminen käytettäessä. Valitse alhainen kierrosnopeus. Päällekytkentä: Ruuvaus pehmeään materiaaliin (esim. O ta laite käyttöön painamalla virtakytkintä pehmeä puu): ja pitämällä sitä painettuna. R uuvaa myös tässä...
 • Seite 22: Huolto Ja Puhdistus

  Huolto ja puhdistus / Takuu / Hävittäminen Huolto ja puhdistus Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa. Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia. Mahdollisista jo LOUKKAANTUMISVAARA! ostettaessa olemassa olevista vahingoista ja puut- Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta teista on ilmoitettava välittömästi pakkauksesta pur- sekä...
 • Seite 23: Käännös Alkuperäisestä Ey- Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta / Valmistajan

  (2011 / 65 / EU) Sovelletut harmonisoidut normit EN 60745-1/A11:2010 EN 60745-2-1:2010 EN 60745-2-2:2010 EN 62233:2008 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 60335-1:2012 EN 60335-2-29/A2:2010 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Tyyppi /Laitekuvaus: Akkuporakone PABS 14.4 A1 Date of manufacture (DOM): 09–2014 Sarjanumero: IAN 102814...
 • Seite 25 Innehållsförteckning Inledning Föreskriven användning ........................Sidan 26 Utrustning ............................Sidan 26 Leveransens omfattning ........................Sidan 26 Tekniska data .............................Sidan 26 Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 1. Säkerhet på arbetsplatsen ......................Sidan 27 2. Elsäkerhet ............................Sidan 27 3. Personsäkerhet ..........................Sidan 28 4. Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg ..............Sidan 28 5.
 • Seite 26: Föreskriven Användning

  Den innehåller viktiga anvisningar för Tekniska data säkerhet, användning och avfallshantering. Läs säker- hetsanvisningarna och monteringsanvisningen innan PABS 14.4 A1 sladdlös borrskruvdragare: du använder produkten. Använd produkten endast enligt beskrivningen och endast för de angivna än- Märkspänning: 14,4 V damålen.
 • Seite 27: Allmänna Säkerhetsanvisningar För Elverktyg

  Inledning / Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 1. Säkerhet på arbetsplatsen Borrning: Vibrationsemission < 2,5 m / s a) Se till att arbetsplatsen är städad och Osäkerhet K= 1,5 m / s ombesörj ordentlig belysning. Oreda Den vibrationsnivå som anges i och dålig belysning kan medföra olycksfall.
 • Seite 28: Personsäkerhet

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 4. Omsorgsfull hantering och Användning av jordfelsbrytare minimerar risken användning av elverktyg för elstötar. a) Överbelasta inte maskinen! Använd 3. Personsäkerhet rätt elverktyg för respektive arbete. Med passande elverktyg blir arbetsresultatet a) Var alltid medveten om vad du gör bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Seite 29: Användning Och Hantering Av Batteridrivet Verktyg

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 5. Användning och hantering även produktens metalldelar blir strömförande. Risk av batteridrivet verktyg för elektriska stötar föreligger. a) Ladda endast laddbara batterier i Säkerhetsinformation laddare som rekommenderats av till- för laddare verkaren. Risk för eldsvåda föreligger om laddaren används med andra batterier, vilka inte är avsedda för laddaren.
 • Seite 30: Originaltillbehör / Extrautrustning

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg / Idrifttagning FARA! Förvissa dig om att du inte kan Ta bort batteripacken: stöta på några el-, gas- eller vattenled- T ryck upplåsningsknappen och ta bort ningar, när du arbetar med det elekt- batteripacken. riskt verktyget. Prova vid behov med hjälp av en ledningssökare innan du t ex borrar eller Kontrollera batteristatus sågar i en vägg.
 • Seite 31: 2-Växeldrift

  Idrifttagning / Användning 2-växeldrift Ändra rotationsriktning OBSERVERA! Tryck endast hastighetsom- Ä ndra rotationsriktning genom att flytta rota- kopplaren när verktyget står stilla. Annars kan tionsriktningsväljaren åt höger eller vänster. verktyget skadas. Tips och tricks I ettans växel (växelomkopplaren på läge: 1) kommer apparaten upp i ett varvtal på...
 • Seite 32: Underhåll Och Rengöring

  Användning / Underhåll och rengöring / Garanti / Kassering Borra i sten: ningsdelar eller skador på ömtåliga delar som t ex A nvänd en stenborr med hårdmetallbeläggning. brytare och batterier. Produkten är endast avsedd för privat bruk och får inte användas yrkesmässigt. Borra i trä: A nvänd träborr med centreringsspets, om du Vid missbruk och felaktig behandling, användande...
 • Seite 33: Översättning Av Tillverkarens Original-Eg Försäkran Om Överensstämmelse

  … / Översättning av tillverkarens original-EG försäkran om överensstämmelse Kasta inte batterierna Typ / beskrivning: i hushållssoporna! Sladdlös borrskruvdragare PABS 14.4 A1 Li-Ion Date of manufacture (DOM): 09–2014 Defekta eller uttjänta uppladdningsbara batterier Serienummer: IAN 102814 ska återvinnas enligt direktiv 2006 / 66 / EC.
 • Seite 35 Indholdsfortegnelse Indledning Bestemmelsesmæssig anvendelse .......................Side 36 Udstyr ..............................Side 36 Samlet levering .............................Side 36 Tekniske specifikationer ........................Side 36 Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj 1. Sikkerhed på arbejdsstedet ......................Side 37 2. Elektrisk sikkerhed ..........................Side 37 3. Personlig sikkerhed ..........................Side 38 4. Omhu i omgangen med og anvendelsen af elektriske redskaber ..........Side 38 5.
 • Seite 36: Bestemmelsesmæssig Anvendelse

  Brugervejledningen er en del af dette produkt. Den Tekniske specifikationer indeholder vigtige informationer om sikkerhed, brug og bortskaffelse. Gør dig inden ibrugtagning af PABS 14.4 A1 Batteridrevet bore- / produktet fortrolig med alle betjenings- og sikkerhe- skruemaskine: dsanvisninger. Benyt kun produktet som beskrevet og til de oplyste formål.
 • Seite 37: Generelle Sikkerhedsinstrukser For Elektrisk Værktøj

  Indledning / Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj Samlede svingningsværdier (vektorsum af tre der anvendes med ledning til lysnettet og til akku- retninger) målt i henhold til EN 60745: mulatordrevne elektriske redskaber (uden ledning til lysnettet). Skruer: Svingningsemissionsværdi < 2,5 m / s 1.
 • Seite 38: Personlig Sikkerhed

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj des forlængerledninger der også er væk. Hår, beklædningsdele og hand- godkendt til udendørs anvendelse. sker skal holdes borte fra bevægelige dele. Løst siddende beklædning, smykker eller Anvendelsen af en sådan ledning nedsætter risikoen for elektrisk stød. hår kan blive grebet af dele der bevæger sig.
 • Seite 39: Anvendelse Og Behandling Af Akkuværktøjet

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj servedele. På den måde er der garanti for skaber med skarpe ægge klemmer sig ikke så ofte fast og er lettere at føre. at apparatets sikkerhed bevares. g) Redskabet, tilbehør, udskiftelige dele osv. skal anvendes i overensstemmelse Sikkerhedsanvisninger til med disse anvisninger og sådan som akku-boremaskine...
 • Seite 40: Originalt Tilbehør / Originale Ekstradele

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj / Ibrugtagning Hold elektroværktøjet godt fast. Når O plad aldrig en akku-pakke igen umiddelbart skruer skrues fast eller løsnes kan der kort fore- efter hurtigopladningen. Der er fare for, at akku- komme høje reaktionsøjeblikke. pakken bliver overopladet, og at akkuens og Sluk det batteridrevet værktøjet med opladerens levetid reduceres.
 • Seite 41: Forvalg Af Drejningsmoment

  Ibrugtagning / Betjening Forvalg af drejningsmoment Indstil omdrejningstallet Du kan indstille omdrejningskraften med forvalg af TÆND- / SLUK-knappen er udstyret med en va- drejningsmomentet riabel hastighedsregulator. Let tryk på TÆND / SLUK-knappen bevirker et lavt omdrejningstal. V ælg et lavt trin til små skruer og bløde materialer. Med tiltagende tryk øges omdrejningstallet.
 • Seite 42: Vedligeholdelse Og Rengøring

  Betjening / Vedligeholdelse og rengøring / Garanti / Bortskaffelse Henvisning: Ikke anførte reservedele (som f.eks. kul- V ælg et lavt omdrejningstal ved hårde materialer og et højt omdrejningstal ved bløde materialer. børster, kontakt) kan De bestille via vores callcentre. S ørg for at sikre eller fastgøre emnet i en fast- spændingsanordning (om muligt).
 • Seite 43: Oversættelse Af Original-Eg-Konformitetserklæring / Producent

  EN 61000-3-3:2008 national lovgivning skal kasseret el-værktøj indsamles sorteret og transporteres til miljørigtig genvinding. Type / enhedens betegnelse: Batterierne må ikke smides Batteridrevet bore-/skruemaskine PABS 14.4 A1 i husholdningsaffaldet! Li-Ion Date of manufacture (DOM): 09–2014 Serienummer: IAN 102814 Defekte eller kasserede batterier skal genvindes i henhold til direktiv 2006 / 66 / EC.
 • Seite 45 Inhoudsopgave Inleiding Gebruik volgens de bestemming ....................Pagina 46 Uitrusting ............................Pagina 46 Leveringsomvang ..........................Pagina 46 Technische gegevens ........................Pagina 46 Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen 1. Veiligheid op de werkplek ......................Pagina 47 2. Elektrische veiligheid ........................Pagina 47 3.
 • Seite 46: Gebruik Volgens De Bestemming

  Gebruik Technische gegevens Q het apparaat alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle PABS 14.4 A1 Accu schroefboormachine: documenten bij doorgifte van het product aan derden. Nominale spanning: 14,4 V Nullasttoerental: 1e stand: max. 400 min...
 • Seite 47: Algemene Veiligheidsinstructies Voor Elektrische Gereedschappen

  Inleiding / Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen Bewaar alle veiligheidstechnische Totale trillingswaarde (vectortotaal uit drie richtingen) instructies en aanwijzingen om deze berekend overeenkomstig EN 60745: eventueel later te kunnen raadplegen! Schroeven: trillingsemissiewaarde < 2,5 m / s Het in de veiligheidsinstructies toegepaste begrip onzekerheid K = 1,5 m / s “elektrische gereedschappen”...
 • Seite 48: Veiligheid Van Personen

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen d) Gebruik de kabel nooit ondoelmatig, AAN- / UIT-Schakelaar hebt of het apparaat bijv. om het apparaat te dragen, op te ingeschakeld is, kan dit tot ongevallen leiden. hangen of om de steker uit de contact- d) Verwijder de instelgereedschappen doos te trekken.
 • Seite 49: Gebruik Van En Omgang Met Het Accugereedschap

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen kinderen. Laat géén personen met het talen voorwerpen die de contacten van apparaat werken die niet vertrouwd de accu zouden kunnen overbruggen. zijn met het apparaat of die deze aan- Een kortsluiting tussen de accucontacten kan wijzingen niet hebben gelezen.
 • Seite 50: Aanvullende Instructies

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen / Ingebruikname Originele accessoires / met betrekking tot het veilige gebruik van het -hulpapparatuur apparaat en de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het appa- Gebruik uitsluitend toebehoren en hul- raat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud papparatuur die in de gebruiksaanwij- mogen niet door kinderen zonder toezicht wor- zing worden aangegeven c.q.
 • Seite 51: Accutoestand Controleren

  Ingebruikname / Bediening 2-standen aandrijving Accupak verwijderen: Q D ruk op de ontgrendelingstoets opzij en VOORZICHTIG! Bedien de standenschake- verwijder het accupak. laar alléén wanneer het apparaat stilstaat. In het andere geval dreigt gevaar voor schade aan Accutoestand controleren Q het apparaat.
 • Seite 52: Draairichting Veranderen

  Bediening / Onderhoud en reiniging Draairichting veranderen Q T rek de draaiende boor regelmatig uit het boorgat om spanen of zaagsel te verwijderen V erander de draairichting, door de draairich- en de boor te koelen. tingschakelaar naar rechts resp. naar links Boren in metaal: te drukken.
 • Seite 53: Garantie Afvalverwerking

  Garantie / Afvalverwerking Garantie Afvalverwerking Q U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie De verpakking bestaat uitsluitend uit vanaf de aankoopdatum. Het apparaat milieuvriendelijke materialen. Dank het is met de grootst mogelijke zorg vervaar- apparaat af bij de lokale recycleplaatsen. digd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd.
 • Seite 54: Vertaling Van De Originele Eg-Conformiteitsverklaring / Fabrikant

  Toegepaste, geharmoniseerde normen EN 60745-1/A11:2010 EN 60745-2-1:2010 EN 60745-2-2:2010 EN 62233:2008 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 60335-1:2012 EN 60335-2-29/A2:2010 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Type / Apparaatbeschrijving: Accu schroefboormachine PABS 14.4 A1 Date of manufacture (DOM): 09–2014 Serienummer: IAN 102814 54 NL...
 • Seite 55 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 56 Ausstattung ............................Seite 56 Lieferumfang ............................Seite 56 Technische Daten ..........................Seite 56 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 57 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 57 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 58 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 58 5.
 • Seite 56: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Einleitung Akku-Bohrschrauber PABS 14.4 A1 Lieferumfang 1 Akku-Bohrschrauber mit Akku-Pack Einleitung 1 Bit PZ2 50 mm 1 Schnell-Ladegerät Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Tragekoffer Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Bedienungsanleitung Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts.
 • Seite 57: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit Bohren: Schwingungsemissionswert < 2,5 m / s a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber Unsicherheit K= 1,5 m / s und gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuch- Der in diesen Anweisungen tete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen. b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfahren ge-...
 • Seite 58: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Außenbereich zugelassen sind. Die Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Anwendung eines für den Außenbereich Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen geeigneten Verlängerungskabels verringert besser kontrollieren. f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen das Risiko eines elektrischen Schlages. f) Wenn der Betrieb des Elektrowerk- Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
 • Seite 59: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Teile einwandfrei funktionieren und nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann so beschädigt sind, dass die Funktion zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen. des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR! Laden ist.
 • Seite 60: Ergänzende Anweisungen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Inbetriebnahme Ergänzende Anweisungen Inbetriebnahme Akku-Pack laden Sichern Sie das Werkstück. Ein mit Spannvor- richtungen oder Schraubstock festgehaltenes VORSICHT! Ziehen Sie immer den Netzstecker, Werkstück ist sicherer gehalten als mit Ihrer Hand. GIFTIGE STÄUBE! Die durch bevor Sie den Akku-Pack aus dem Ladegerät nehmen die Bearbeitung entstehenden schädlichen / bzw.
 • Seite 61: Werkzeuge Wechseln

  Inbetriebnahme / Bedienung Der Zustand bzw. die Restleistung wird in der sich für alle Schraubarbeiten, aber auch zur Ver- Akku-Display-LED wie folgt angezeigt: wendung von Zubehör (s. Beispiel Abb. B). GRÜN / ROT / ORANGE = maximale Ladung / Im zweiten Gang (Gangwahlschalter Leistung in Position: 2) ROT / ORANGE = mittlere Ladung / Leistung...
 • Seite 62: Tipps Und Tricks

  Bedienung / Wartung und Reinigung Tipps und Tricks Metallbohrer können Sie auch zum Bohren in Kunststoff verwenden. Überprüfen Sie vor dem Betrieb, ob der Schraub- Bohren in Gestein: bzw. Bohreinsatz korrekt angebracht ist, d.h. zentriert im Bohrfutter sitzt. Verwenden Sie einen Hartmetallbestückten Schraub-Bits sind mit ihren Maßen und der Form Steinbohrer.
 • Seite 63: Garantie Entsorgung

  Garantie / Entsorgung Garantie Service Schweiz Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Tel.: 0842 665566 rantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde (0,08 CHF/Min., Mobilfunk sorgfältig produziert und vor Anlieferung max. 0,40 CHF/Min.) gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie E-Mail: kompernass@lidl.ch den Kassenbon als Nachweis für den Kauf IAN 102814 auf.
 • Seite 64: Original-Eg-Konformitätserklärung / Hersteller

  (2011 / 65 / EU) angewandte harmonisierte Normen EN 60745-1/A11:2010 EN 60745-2-1:2010 EN 60745-2-2:2010 EN 62233:2008 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 60335-1:2012 EN 60335-2-29/A2:2010 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Akku-Bohrschrauber PABS 14.4 A1 Herstellungsjahr: 09–2014 Seriennummer: IAN 102814 64 DE/AT/CH...
 • Seite 65 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus · Tilstand af information · Stand van de informatie · Stand der Informationen: 09 / 2014 Ident.-No.: PABS14.4A1092014-FI / DK / NL IAN 102814...

Diese Anleitung auch für:

Ian 102814

Inhaltsverzeichnis