Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PTSS 1200 C2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PLUNGE SAW PTSS 1200 C2
URANJAJUĆA PILA
Prijevod originalnih uputa za uporabu
TAUCHSÄGE
Originalbetriebsanleitung
IAN 361911_2007
TESTERA ZA URANJANJE
Prevod originalnog uputstva za upotrebu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PTSS 1200 C2

 • Seite 1 PLUNGE SAW PTSS 1200 C2 URANJAJUĆA PILA TESTERA ZA URANJANJE Prijevod originalnih uputa za uporabu Prevod originalnog uputstva za upotrebu TAUCHSÄGE Originalbetriebsanleitung IAN 361911_2007...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite obe strane sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 8a 9a 14a 14...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Originalna izjava o sukladnosti ......... . 14 │ PTSS 1200 C2 HR ...
 • Seite 5: Uvod

  Oprema URANJAJUĆA PILA Blokada uključivanja PTSS 1200 C2 Prekidač UKLJ/ISKLJ Uvod Ručka Čestitamo na kupnji Vašeg novog uređaja. Time ste Imbus ključ (mali) se odlučili za vrlo kvalitetan proizvod. Upute za Imbus ključ (veliki) uporabu dio su opreme ovog proizvoda. One Motorna jedinica sadrže važne napomene za sigurnost, rukovanje i...
 • Seite 6: Tehnički Podaci

  = 3 dB Nosite zaštitu sluha! Ukupna vrijednost vibracija Ukupne vrijednosti vibracija (zbroj vektora triju smjerova) izračunate su u skladu s normom EN 62841: Piljenje drveta = 1,3 m/s Odstupanje K = 1,5 m/s │ PTSS 1200 C2 HR   3 ■...
 • Seite 7: Opće Sigurnosne Napomene Za Uporabu Električnog Alata

  Ako prilikom nošenja elek- štednjaci ili hladnjaci. Rizik od strujnog udara tričnog alata prst držite na sklopci ili priključite veći je kada je tijelo uzemljeno. napajanje uključenog uređaja, može doći do nezgode. │ ■ 4    PTSS 1200 C2...
 • Seite 8: Korištenje I Rukovanje Električnim Alatom

  Električni alat koji se ne koristi čuvajte izvan dohvata djece. Osobama koje nisu upoznate s načinom rada električnog alata ili nisu pro- čitale upute nemojte dozvoliti da koriste ure- đaj. Električni alat je opasan ako njime rukuju osobe bez iskustva. │ PTSS 1200 C2 HR   5 ■...
 • Seite 9: Sigurnosne Napomene Specifične Za Ručnu Kružnu Pilu

  Velike se ploče mogu svinuti usli- jed vlastite težine. Ploče moraju biti podbočene s obje strane u blizini reznog utora kao i na bridovima. │ ■ 6    PTSS 1200 C2...
 • Seite 10: Sigurnosne Napomene Za Listove Pile Kružnih Pila

  Čak i manji kvar može usporiti zatvara- nje zaštitne kupole. Originalni pribor/dodatni uređaji ■ Koristite samo pribor i dodatne uređaje navedene u uputama za uporabu, odnosno čiji su nastavci kompatibilni s uređajem. │ PTSS 1200 C2 HR   7 ■...
 • Seite 11: Prije Uključivanja Uređaja

  (vidi sliku A). Isključivanje ♦ Pustite prekidač UKLJ/ISKLJ Slika. A 6. Montiranje lista pile obavite suprotnim redoslijedom od gore opisanog. UPOZORENJE! ► Smjer okretanja lista pile i stroja moraju se podudarati. │ ■ 8    PTSS 1200 C2...
 • Seite 12: Podešavanje Dubine Reza (Dubina Uranjanja)

  Na stolu pile urezane su oznake linija rezanja 0°/45°. ♦ Poravnajte uređaj u skladu s podešenim kutom rezanja na oznake linija rezanja 0° ili 45°. ♦ Referentne točke za to su kose površine. │ PTSS 1200 C2 HR   9 ■...
 • Seite 13: Ekscentrični Vijci

  ♦ Uređaj s utorom postavite na šinu vodilicu ♦ Uređaj uključite kao što je opisano pod „Uključi vanje i isključivanje“. ♦ Uređaj objema rukama držite za ručke i zakrenite ga. │ ■ 10    PTSS 1200 C2...
 • Seite 14: Uranjajući Rezovi Sa Šinom Vodilicom

  1–7: Plastika, 20–22: Papir ve bez vodilice i karton, 80–98: Kompozitni materijali. Drugačije primjene nisu dopuštene. O mogućnostima zbrinjavanja starih uređaja možete se raspitati u grad- skom ili općinskom poglavarstvu. │ PTSS 1200 C2 HR   11 ■...
 • Seite 15: Jamstvo Tvrtke Kompernass Handels Gmbh

  ■ komercijalne uporabe proizvoda ■ oštećenja ili izmjena proizvoda od strane kupca ■ zanemarivanja sigurnosnih uputa i propisa za održavanje, te pogrešnog upravljanja ■ oštećenja uzrokovanih elementarnim nepogo- dama │ ■ 12    PTSS 1200 C2...
 • Seite 16: Servis

  Tako se jamči očuvanje sigurnosti uređaja. ► Zamjenu utikača ili priključnog voda uvijek treba izvršiti proizvođač uređaja ili njegov servis. Tako se jamči očuvanje sigurnosti ure- đaja. │ PTSS 1200 C2 HR   13 ■...
 • Seite 17: Originalna Izjava O Sukladnosti

  EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Tip/naziv uređaja: Uranjajuća pila PTSS 1200 C2 Godina proizvodnje: 11–2020 Serijski broj: IAN 361911_2007 Bochum, 13.11.2020. Semi Uguzlu - Voditelj odjela kvalitete - Zadržavamo pravo na tehničke izmjene u svrhu daljnjeg razvoja proizvoda.
 • Seite 18 Prevod originalne Izjave o usklađenosti ........27 │ PTSS 1200 C2  ...
 • Seite 19: Uvod

  X Prirubnica (fabrički montirana) Obim isporuke 1 testera za uranjanje 1 list testere 165 mm/24 zupca (montiran) 2 vodilice 1 spojni element 1 adapter za izbacivanje piljevine 2 imbus-ključa 1 uputstvo za upotrebu │ ■ 16    PTSS 1200 C2...
 • Seite 20: Tehnički Podaci

  = 3 dB Nosite štitnike za sluh! Ukupna vrednost vibracija Ukupne vrednosti vibracija (suma vektora tri smera) određene u skladu sa EN 62841: Pravljenje rezova u drvetu = 1,3 m/s Odstupanje K = 1,5 m/s │ PTSS 1200 C2    17 ■...
 • Seite 21: Opšte Bezbednosne Napomene Za Električne Alate

  Utikač ne smete ni na od povreda. koji način da promenite. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Ne- promenjeni utikači i odgovarajuće utičnice sma- njuju rizik od električnog udara. │ ■ 18    PTSS 1200 C2...
 • Seite 22: Upotreba I Rukovanje Električnim Alatom

  Na taj način bezbednost električnog alata području snage. ostaje nepromenjena. b) Ne koristite električni alat čiji je prekidač neispravan. Električni alat koji više ne može da se uključi ili isključi, je opasan i morate da ga popravite. │ PTSS 1200 C2    19 ■...
 • Seite 23: Specifične Bezbednosne Napomene Za Ručne Kružne Testere

  Ako se list teste- Vašu testeru, za optimalni učinak i bezbednost re zaglavi i ako ponovo pokrenete testeru, on u radu. može da izađe iz radnog predmeta ili da izazo- ve povratni udar. │ ■ 20    PTSS 1200 C2...
 • Seite 24: Bezbednosne Napomene Za Listove Kružne Testere

  Ne upotrebljavajte testeru sa iskrivljenim razdelnim klinom. Već i mala smetnja može da uspori zatvaranje štitnika. │ PTSS 1200 C2    21 ■...
 • Seite 25: Pre Puštanja U Rad

  Isključivanje ♦ Pustite prekidač za uključivanje/isključivanje Slika. A 6. Novi list testere stavite obrnutim redosledom u odnosu na postupak skidanja. UPOZORENJE! ► Smer rotacije lista testere i mašine moraju da budu usklađeni. │ ■ 22    PTSS 1200 C2...
 • Seite 26: Podešavanje Dubine Sečenja (Dubina Upuštanja)

  Uključite uređaj kako je opisano u poglavlju kosine. »Uključivanje i isključivanje«. ♦ Postavite uređaj prednjim delom osnovne ploče na radni predmet. ♦ Zakrenite motor nadole i secite, uz umeren pritisak, prema napred - nikada unazad. │ PTSS 1200 C2    23 ■...
 • Seite 27: Pravljenje Rezova (Sa Vodilicom)

  , i za upuštene rezove bez Pravljenje rezova pod pravim uglom, sa vodilice vodilicom ♦ Postavite vodilicu sa elementima od penaste Ostale vrste upotrebe nisu dopuštene. gume na radni predmet. ♦ Postavite uređaj sa žlebom na vodilicu │ ■ 24    PTSS 1200 C2...
 • Seite 28: Čišćenje I Održavanje

  O mogućnostima za odlaganje dotrajalih proizvoda saznaćete u Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom roku, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i Vašoj opštinskoj ili gradskoj upravi. nedostataka na proizvodu u roku predviđenim Zakonom. │ PTSS 1200 C2    25 ■...
 • Seite 29 Testera za uranjanje Garancija važi počev od dana kada je roba predata kupcu, a na osnovu fiskalnog odsečka. U Model PTSS 1200 C2 istom periodu davalac garancije, odnosno proda- IAN / Serijski broj 361911_2007 vac je u obavezi da otkloni sve tehničke kvarove bez naknade, u zakonskom roku.
 • Seite 30: Prevod Originalne Izjave O Usklađenosti

  EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Tip/naziv uređaja: Testera za uranjanje PTSS 1200 C2 Godina proizvodnje: 11–2020. Serijski broj: IAN 361911_2007 Bohum, 13.11.2020. Semi Uguzlu - Menadžer kvaliteta - Zadržavamo pravo na tehničke izmene u svrhu daljeg razvoja proizvoda.
 • Seite 31 │ ■ 28    PTSS 1200 C2...
 • Seite 32 Original-Konformitätserklärung ......... . 42 DE │ AT │ CH │ PTSS 1200 C2    29...
 • Seite 33: Einleitung

  Ausstattung TAUCHSÄGE PTSS 1200 C2 Einschaltsperre Einleitung EIN-/AUS-Schalter Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Handgriff Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Innensechskantschlüssel (klein) Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Innensechskantschlüssel (groß) Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
 • Seite 34: Technische Daten

  Belastung läuft). Gehörschutz tragen! Schwingungsgesamtwert Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 62841: Sägen von Holz = 1,3 m/s Unsicherheit K = 1,5 m/s DE │ AT │ CH │ PTSS 1200 C2    31 ■...
 • Seite 35: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehör- veränderte Stecker und passende Steckdosen schutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerk- verringern das Risiko eines elektrischen Schlages. zeugs, verringert das Risiko von Verletzungen. │ DE │ AT │ CH ■ 32    PTSS 1200 C2...
 • Seite 36: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und siche- Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs rer im angegebenen Leistungsbereich. in unvorhergesehenen Situationen. DE │ AT │ CH │ PTSS 1200 C2    33 ■...
 • Seite 37: Service

  Möglichkeit, dass das Säge- bringen. Bei einem Rückschlag kann die Kreis- blatt klemmt. säge rückwärts springen, jedoch kann die Bedienperson durch geeignete Vorsichtsmaß- nahmen die Rückschlagkräfte beherrschen. │ DE │ AT │ CH ■ 34    PTSS 1200 C2...
 • Seite 38 Seien Sie besonders vorsichtig beim Sägen in bestehende Wände oder andere nicht einsehbare Bereiche. Das eintauchende Säge- blatt kann beim Sägen in verborgene Objekte blockieren und einen Rückschlag verursachen. DE │ AT │ CH │ PTSS 1200 C2    35 ■...
 • Seite 39: Sicherheitshinweise Für Kreissägeblätter

  6. Einbau des Sägeblattes entsprechend in sind bzw. deren Aufnahme mit dem Gerät umgekehrter Reihenfolge wie beschrieben vor- kompatibel ist. nehmen. WARNUNG! ► Drehrichtung von Sägeblatt und Maschine müssen übereinstimmen. │ DE │ AT │ CH ■ 36    PTSS 1200 C2...
 • Seite 40: Spanabsaugung Anschließen

  Ziehen Sie die Schraube der Schnitttiefen- verstellung wieder fest. HINWEIS ► Passen Sie die Schnitttiefe an die Dicke des Werkstücks an. Es sollte weniger als eine volle Zahnhöhe unter dem Werkstück sichtbar sein. DE │ AT │ CH │ PTSS 1200 C2    37 ■...
 • Seite 41: Exzenterschrauben

  Sie sie. mit dem vorderen Teil des Sägetisches das Werkstück. ♦ Schwenken Sie den Motor nach unten und sägen Sie mit mäßigem Druck nach vorne – niemals nach hinten. │ DE │ AT │ CH ■ 38    PTSS 1200 C2...
 • Seite 42: Tauchsägen Mit Führungsschiene

  Schnitttiefe. Dies ausgedienten Produkts erfahren Sie bei gilt sowohl für Tauchschnitte mit Führungs- Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. schiene als auch für Tauchschnitte ohne Führungsschiene Weitere Anwendungen sind nicht zulässig. DE │ AT │ CH │ PTSS 1200 C2    39 ■...
 • Seite 43: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Abnutzung der Akkukapazität ■ gewerblichen Gebrauch des Produktes ■ Beschädigung oder Veränderung des Produktes durch den Kunden ■ Missachtung der Sicherheits- und Wartungs- vorschriften, Bedienungsfehler ■ Schäden durch Elementarereignisse │ DE │ AT │ CH ■ 40    PTSS 1200 C2...
 • Seite 44: Service

  Lassen Sie den Austausch des Steckers oder der Netzleitung immer vom Hersteller des Gerätes oder seinem Kundendienst ausführen. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt. DE │ AT │ CH │ PTSS 1200 C2    41 ■...
 • Seite 45: Original-Konformitätserklärung

  EN 62841-2-5:2014 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ/Gerätebezeichnung: Tauchsäge PTSS 1200 C2 Herstellungsjahr: 11–2020 Seriennummer: IAN 361911_2007 Bochum, 13.11.2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten. │...
 • Seite 46 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacija · Stanje informacija · Stand der Informationen: 11 / 2020 · Ident.-No.: PTSS1200C2-112020-1 IAN 361911_2007...