Herunterladen Diese Seite drucken

Märklin c96 Einbauhinweis Seite 7

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inbouwaanwijzing decoder c96
Belangrijke opmerking:
Alleen als de functie decoder 60960 ingebouwd
wordt door een Märklin digitaal winkelier geldt
de Märklin garantie termijn van 12 maanden.
Bij inbouw door een niet geautoriseerd persoon
vervalt elke aanspraak op garantie!
Gebruiksmogelijkheden
De functiedecoder is bestemd voor inbouw in
Märklin H0 of spoor 1 locomotieven en H0 of
spoor 1 wagens. Met behulp van een Märklin
digitaal rij regelaar kunnen dan in de locomotief
of wagen verschillende elektrische verbruikers,
zoals verlichting, rookgenerator, geluidsmodule
en dergelijke, in en uitgeschakeld worden.
De volgende aanwijzingen dienen in acht genomen
te worden:
– Als digitale centrale zijn alleen de
Control Unit 6021, het Central Station 60212
of het Mobile Station 60652 te gebruiken.
– De viervoudige bedrijfsmodusschakelaar op
de achterzijde van de Control-Unit dient, of in
de stand UNIVERSEEL, (schakelaar 1, 3 en 4
op "off" = naar beneden, schakelaar 2 op "on"
= naar boven) of in de stand CONTROL UNIT
(schakelaar 1, 2 en 3 op "on" = naar boven,
schakelaar 4 op "off" = naar beneden) te staan.
Opmerking: de instelling van de bedrijfmodus-
schakelaar is pas vanaf 1998 in de gebruiks-
aanwijzing van de 6021 beschreven. Instel-
lingen in oude gebruiksaanwijzingen zijn niet
meer geldig.
Downloaded from
www.Manualslib.com
manuals search engine
– De locomotief dient voorzien te zijn van een
digitaal decoder of een Delta-module voor de
besturing van de motor.
– De wagen moet voorzien zijn van een stroom-
toevoer en een massa afvoer naar de rails.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij wagens met
binnenverlichting.
– In loc of wagen moet ruimte beschikbaar
zijn voor de inbouw van de decoder 60960
(minimaal 25 mm lang, 20 mm hoog en 10 mm
breed).
– De te schakelen verbruikers dienen elektrisch
vrij te zijn van massa (uitgezonderd rookgene-
ratoren).
– De te schakelen verbruikers moeten op een
niet afgevlakte gelijkspanning van 12 – 16 volt
werken.
Belangrijke opmerking:
Bij H0 kan via de stroomvoerende koppeling de
verlichting in een aangekoppelde wagen via de
decoder 60960 geschakeld worden. Deze wagen
gebruikt dan de massa als retour verbinding.Bij
spoor 1 wagen is dit alleen mogelijk als er tussen
de wagen met de ingebouwde decoder en de
andere wagen met verlichting een tweedraads
verbinding aangebracht word! Gebruik van de
wielslepers voor de retour verbinding in de aan-
gekoppelde wagen kan tot kortsluiting leiden!
Maximale belasting:
functie 1 en 2: elk max. 500 mA
functie 3 en 4: elk max. 200 mA
functie 1 tot/met 4 gezamenlijk
max. 1000 mA = 1 A!

Werbung

loading