Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Kenwood BM260 Bedienungsanleitungen
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für BM260:

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 88
BM260
instructions
istruzioni
instrucciones
Bedienungsanleitungen
gebruiksaanwijzing

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Kenwood BM260

 • Seite 1 BM260 instructions istruzioni instrucciones Bedienungsanleitungen gebruiksaanwijzing...
 • Seite 2: Inhaltsverzeichnis

  English 2 - 27 Nederlands 28 - 55 French 56 - 83 Deutsch 84 - 110 Italiano 111 - 138 Dansk 139 - 165 Svenska 166 - 192 Norsk 193 - 218 Suomi 219 - 244...
 • Seite 3 bm bo...
 • Seite 5 500g 750g...
 • Seite 6: English

  safety Read these instructions carefully and retain for future reference. Remove all packaging and any labels. Do not touch hot surfaces. Accessible surfaces are liable to get hot during use. Always use oven gloves to remove the hot bread pan. To prevent spillages inside the oven chamber, always remove the bread pan from the machine before adding the ingredients.
 • Seite 7 before plugging in before using your bread maker for the first time WARNING: THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.
 • Seite 8 There is no kneader action during this period. how to measure ingredients (refer to illustrations 3 to 7) Please note: the heating element will switch on and off and will glow intermittently during the keep warm cycle.
 • Seite 9 To prevent spillages inside the oven chamber, always remove the bread pan from the machine before adding the ingredients. Ingredients that splash onto the heating element can burn and cause smoke. Always use oven gloves as the pan handle will be hot.
 • Seite 16 Unplug the bread maker and allow to cool completely before cleaning. baking chamber/heating element To avoid damage take care when cleaning the element - avoid pushing down or lifting the element up. bread pan immediately Do not dishwash the lid bread maker feet...
 • Seite 17 Recipes Program 1 Ingredients 500g 750g 1Kg loaf - either Program 2 Ingredients 500g 750g Program 3 Ingredients 500g 750g...
 • Seite 18 Program 4 Ingredients 500g 750g Loaf 500g 750g Program 5 Ingredients Glutafin® Gluten Juvela® Gluten Schär Mix B® Free Select Free Mix Gluten Free Mix Bread Mix Crust Colour LIGHT MEDIUM DARK...
 • Seite 19 Program 5 Ingredients 1 Loaf Crust colour DARK Program 6 Ingredients...
 • Seite 20 Program 7 Ingredients 750g For the topping: Dough 750g...
 • Seite 21 Program 8 Ingredients Makes 2 x Makes 1 x 30cm (12”) 30cm (12”) For the topping:...
 • Seite 22 Program 9 Ingredients 450g Jam eco Button Ingredients Ingredients Reduced Salt No Salt Using Low Salt Substitute (contains Potassium)
 • Seite 23 eco button Program 10 The bread maker should not be left unattended when using the Bake only program. Manually stop the program when the desired crust colour has been achieved.
 • Seite 24 granary bread flour wheat flours non-wheat flours white flours salt wholemeal flours sweeteners strong brown flour...
 • Seite 25 fats and oils liquid yeast...
 • Seite 26 storing...
 • Seite 28 PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION LOAF SIZE AND SHAPE...
 • Seite 29 PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION LOAF SIZE AND SHAPE BREAD TEXTURE CRUST COLOUR AND THICKNESS...
 • Seite 30 PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION PAN PROBLEMS MACHINE MECHANICS...
 • Seite 31 IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH THE EUROPEAN DIRECTIVE ON WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE)
 • Seite 32: Nederlands

  Nederlands Vouw voor het lezen a.u.b. de voorpagina met illustraties uit veiligheid Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Verwijder de verpakking en alle labels.
 • Seite 33 Kinderen van 8 jaar en ouder mogen dit apparaat gebruiken, reinigen en gebruikersonderhoud uitvoeren in overeenstemming met de gebruikersinstructies, mits ze onder toezicht staan van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en ze instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de gevaren.
 • Seite 34 voordat u de stekker in het stopcontact ingrediënten afwegen (zie illustratie 3 tot steekt en met 7) WAARSCHUWING: DIT APPARAAT MOET GEAARD ZIJN. Dit apparaat voldoet aan EG Verordening 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen.
 • Seite 35 Let op: het verhittingselement schakelt aan en uit en gloeit met tussenpozen tijdens de warmhoudcyclus. Het handvat van het blik is heet: gebruik dus altijd ovenhandschoenen. Om te voorkomen dat er gemorst wordt in de oven, dient u het broodblik altijd te verwijderen vóór u ingrediënten toevoegt.
 • Seite 43 pootjes van de broodmachine Haal de stekker van de broodmachine uit het stopcontact en laat hem volledig afkoelen voordat u hem reinigt. oven/verwarmingselement Om beschadiging te voorkomen, dient u het verwarmingselement voorzichtig te reinigen; duw er niet tegen en til het niet broodblik deksel Het deksel niet in de afwasmachine...
 • Seite 44 Recepten Programma 1 Ingrediënten 500 g 750 g 1 kg brood van 1 kg Programma 2 Ingrediënten 500 g 750 g 1 kg Programma 3 Ingrediënten 500 g 750 g 1 kg...
 • Seite 45 Programma 4 Ingrediënten 500 g 750 g 1 kg Ingrediënten 500 g 750 g 1 kg Programma 5 Ingrediënten Glutafin® gluten Juvela® glutenvrije Schär-mix B® Free Select glutenvrije mix broodmix Korstkleur LICHT MEDIUM DONKER...
 • Seite 46 Programma 5 Ingrediënten 1 brood Korstkleur DONKER Programma 6 Ingrediënten 1 kg...
 • Seite 47 Programma 7 Ingrediënten 1 kg 750 g Voor het glazuur: Deeg 1 kg 750 g...
 • Seite 48 Programma 8 Ingrediënten Voor 2 x Voor 1 x 30 cm 30 cm Voor het beleg:...
 • Seite 49 Programma 9 Ingrediënten 450 g jam eco-toets Ingrediënten 1 kg Ingrediënten Minder zout Geen zout Zoutsubstituut (met kalium)
 • Seite 50 eco-toets Programma 10 Laat de broodmachine bij het gebruik van het programma Alleen bakken niet onbeheerd achter. Stop het programma met de hand als de gewenste korstkleur is bereikt.
 • Seite 51 Broodmeel met volle korrel Tarwemeel Meelsoorten van andere granen dan tarwe Bloem (wit meel) Zout Volkorenmeel Zware bruine bloem...
 • Seite 52 Zoetmiddelen Vloeistof Vetten en oliën Gist...
 • Seite 53 Bewaring...
 • Seite 55 PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING GROOTTE EN VORM VAN BRODEN 1. Brood rijst niet • Volkorenbrood rijst minder dan • Normale situatie, geen oplossing. voldoende. wittebrood, omdat volkorenmeel een lager gehalte aan glutenvormende eiwitten heeft. • Onvoldoende vloeistof. • Verhoog de hoeveelheid vloeistof met 15ml/3 tl.
 • Seite 56 PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING 4. Bovenkant en • Te veel vloeistof. • Verlaag de volgende keer de hoeveelheid zijkanten zakken in. vloeistof met 15 ml/3 tl. of voeg wat extra meel toe. • Te veel gist. • Gebruik de in het recept aanbevolen hoeveelheid of probeer de volgende keer een snellere cyclus.
 • Seite 57 PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING BROODTEXTUUR 9. Dichte textuur. • Te veel deeg. • Nauwkeurig afmeten. • Onvoldoende gist. • De juiste hoeveelheid aanbevolen gist afmeten. • Onvoldoende suiker. • Nauwkeurig afmeten. 10. Open, grove, • Geen zout toegevoegd. • Verzamel de in het recept genoemde sponsachtige ingrediënten.
 • Seite 58 PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING MECHANISCHE ASPECTEN VAN DE MACHINE 18. De broodmachine functioneert niet/De kneder beweegt niet. • De broodpan is niet goed in de • Controleer of de pan goed vergrendeld is. machine geplaatst. • De vertragingstimer werd ingesteld. •...
 • Seite 59 Als uw Kenwood product niet goed functioneert of dat deze service verschaft. Het apart verwerken van als u defecten opmerkt, kunt u het naar een...
 • Seite 60: French

  Français Avant de lire, dépliez la première page pour voir les illustrations sécurité Lisez et conservez soigneusement ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Retirez tous les éléments d’emballage et les étiquettes.
 • Seite 61 Les enfants âgés de 8 ans et plus peuvent utiliser, nettoyer et effectuer la maintenance utilisateur de cet appareil conformément au Mode d’emploi Utilisateur, à condition qu’ils se trouvent sous la surveillance d’une personne responsable de leur sécurité et qu’ils aient reçu les instructions relatives à l’utilisation de l’appareil, et eu connaissance des risques potentiels.
 • Seite 62 avant de brancher l’appareil AVERTISSEMENT : CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE Cet appareil est conforme au règlement 1935/2004 de la CE sur les matériaux et les articles destinés au contact alimentaire. avant d'utiliser votre machine à pain pour la première fois : pétrin ne fonctionne pas pendant cette période.
 • Seite 63 Remarque : l’élément chauffant s’allume, s’éteint et s’illumine par intermittence pendant le cycle de maintien au chaud. Utilisez toujours des gants isolants car la poignée de la cuve est chaude. Pour éviter tout déversement à l’intérieur de l’enceinte du four, retirez toujours le moule à...
 • Seite 71 pieds de l’appareil Débranchez la machine à pain et laissez refroidir totalement avant le nettoyage. chambre de cuisson / élément chauffant Pour éviter tout endommagement lors du nettoyage de l’élément chauffant, évitez de le baisser ou de le lever. cuve à pain immédiatement couvercle Ne lavez pas le couvercle au lave-...
 • Seite 72 Recettes Programme 1 Ingrédients 500 g 750 g 1 Kg pain de 1 Kg si le pain lève Programme 2 Ingrédients 500 g 750 g 1 Kg Programme 3 Ingrédients 500 g 750 g 1 Kg...
 • Seite 73 Programme 4 Ingrédients 500 g 750 g 1 Kg Taille de la miche 500 g 750 g 1 Kg Programme 5 Ingrédients Gluten Glutafin® Mélange Juvela® Mélange Schär Sélectionner sans sans gluten Mix B® Mélange pour pain sans gluten Couleur de la croûte PÂLE MOYENNE FONCÉE...
 • Seite 74 Programme 5 Ingrédients 1 Pain Couleur de la croûte FONCÉE Programme 6 Ingredients 1 Kg...
 • Seite 75 Programme 7 Ingrédients 1 Kg 750 g Pour la garniture Pâte 1 Kg 750 g...
 • Seite 76 Programme 8 Ingrédients Pour faire Pour faire une pizza deux pizzas de 30 cm de 30 cm de diamètre diamètre Pour la garniture :...
 • Seite 77: Touche Eco

  Programme 9 Ingrédients Confitures de 450g Touche eco Ingrédients 1 Kg...
 • Seite 78 Ingrédients Teneur réduite Sans sel Utilisation de en sel substitute à faible teneur en sel (contient du potassium)
 • Seite 79 Bouton éco Programme 10 La machine à pain ne doit pas être laissée sans surveillance lorsque le programme Cuisson uniquement est enclenché. Arrêtez manuellement le programme une fois la couleur de la croûte souhaitée obtenue.
 • Seite 80 La farine bis forte Les farines de blé La farine pour pain avec grains broyés Les farines autres que de blé Les farines blanches Les farines complètes Le sel...
 • Seite 81 Les édulcorants La levure Les matières grasses et les huiles Le liquide...
 • Seite 82 La conservation...
 • Seite 84 PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION TAILLE ET FORME DU PAIN • Les pains complets ne lèveront pas autant • Situation normale, sans solution. que les pains blancs car la farine complète contient moins des protéines qui forment du gluten. • Il n’y a pas assez de liquide. •...
 • Seite 85 PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION 5. Le dessus est bosselé • Il n’y a pas assez de liquide. • Ajoutez 15ml/3 cuillerées à café de liquide et noueux - il n’est • Il y a trop de farine. • Mesurez la farine avec exactitude. pas lisse.
 • Seite 86 PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION COULEUR ET EPAISSEUR DE LA CROUTE 15. La croûte est trop pâle. • Le pain n’a pas cuit assez longtemps. • Prolongez le temps de cuisson. • Il n’y a pas de lait en poudre ou de lait frais •...
 • Seite 87: Service Après-Vente

  Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé, pour des raisons de sécurité, par Kenwood ou par un réparateur agréé Kenwood. AVERTISSEMENTS POUR L’ÉLIMINATION Si vous rencontrez des problèmes lors de CORRECTE DU PRODUIT CONFORMÉMENT l’utilisation de votre appareil, reportez-vous à...
 • Seite 88: Sicherheit

  Deutsch Bevor Sie die Bedienungsanleitung lesen, bitte Deckblatt mit Illustrationen auseinander klappen Sicherheit Lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme auf. Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und Aufkleber.
 • Seite 89 Kinder ab 8 Jahren können dieses Gerät gemäß den bereitgestellten Benutzeranleitungen verwenden, reinigen und warten, solange sie dabei von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden, die sich im gefahrlosen Umgang mit dem Gerät auskennt. Das Gleiche gilt für physisch oder geistig behinderte oder in ihren Bewegungen eingeschränkte Personen sowie Personen, die mangelnde Erfahrung im Umgang mit dem Gerät haben.
 • Seite 90 Vor dem Anschluss WARNUNG: DIESES GERÄT MUSS GEERDET SEIN. Das Gerät entspricht der EG-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. Vor der erstmaligen Verwendung des Brotbackautomaten: Zum Abmessen der Zutaten (siehe Abbildungen 3 bis 7) Bitte beachten Sie: Während des Warmhaltezyklus glüht das Heizelement...
 • Seite 91 Um zu verhindern, dass verschüttete Verwenden Sie immer Ofenhandschuhe, Mengen in die Backkammer geraten, die da der Griff der Backwanne heiß ist. Backwanne immer zum Hinzugeben von Zutaten herausnehmen. Auf das Heizelement verspritzte Zutaten können verbrennen und zu Rauchentwicklung führen.
 • Seite 99 Deckel Spülen Sie den Deckel nicht im Geschirrspüler. Füße des Brotbackautomaten Ziehen Sie den Netzstecker des Brotbackautomaten und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen. Backkammer/Heizelement Vorsicht: Das Heizelement beim Reinigen nicht nach unten drücken oder anheben, da es ansonsten beschädigt werden könnte. Brotbackbehälter sofort...
 • Seite 100 Rezepte Programm 1 Zutaten 500 g 750 g 1 kg 1 kg-Laib entweder Programm 2 Zutaten 500 g 750 g 1 kg Programm 3 Zutaten 500 g 750 g 1 kg...
 • Seite 101 Programm 4 Zutaten 500 g 750 g 1 kg Laibgröße 500 g 750 g 1 kg Program 5 Zutaten Glutenfreie Juvela® - Schär Mix B® - Glutafin® Select glutenfreie glutenfreie Backmischung Brotmischung Brotmischung Krustenfarbe HELL MITTEL DUNKEL...
 • Seite 102 Programm 5 Zutaten 1 Laib Krustenfarbe DUNKEL Programm 6 Zutaten 1 kg...
 • Seite 103 Programm 7 Zutaten 1 kg 750 g Für die Glasur: Teig 1 kg 750 g...
 • Seite 104 Programm 8 Zutaten 2 Stück 1 Stück von 30 cm von 30 cm Für den Belag:...
 • Seite 105 Programm 9 Zutaten 450 g Marmelade eco-Wahltaste Zutaten 1 kg Zutaten Reduziertes Salz Kein Salz Niedrigsalzersatz (mit Kalium)
 • Seite 106 eco-Wahltaste Programm 10 Der Brotbackautomat sollte beim Programm „Nur backen“ nicht unbeaufsichtigt bleiben. Schalten Sie das Programm von Hand aus, wenn die gewünschte Krustenfarbe erzielt wurde.
 • Seite 107 Kornkammermehl Weizenmehl Andere Mehlsorten Weißes Mehl Salz Vollkornmehl (Vollkornmehltypen 610, 997, 1150) Starkes braunes Mehl (Type 1150)
 • Seite 108 Süßungsmittel Hefe Fett und Öle Flüssigkeit...
 • Seite 109 Lagerung...
 • Seite 111 PROBLEM MÖGLICHE URSACHE LÖSUNG GRÖSSE UND FORM DES LAIBS 1. Brot geht nicht genug • Vollkornbrote sind niedriger als Weizenbrote, • Normal, keine Lösung weil sie weniger Gluten enthalten. • Nicht genug Flüssigkeit. • Flüssigkeitsmenge um 15 ml erhöhen. • Kein oder zu wenig Zucker. •...
 • Seite 112 PROBLEM MÖGLICHE URSACHE LÖSUNG 6. Fällt beim Backen • Während des Gehens stand die Maschine im • Backautomaten an anderer Stelle zusammen. Zug oder wurde geschubst oder gestoßen. aufstellen. • Kapazität des Backbehälters überschritten. • Verwenden Sie für große Brote (max.
 • Seite 113 PROBLEM MÖGLICHE URSACHE LÖSUNG MASCHINENMECHANIK 18. Brotbackgerät nicht in Brotbackautomat ist nicht eingeschaltet • Überprüfen Sie, ob die Taste Betrieb / Knethaken ein/aus auf EIN steht. bewegt sich nicht. • Brotbackbehälter nicht korrekt positioniert. • Prüfen Sie, dass der Brotbackbehälter eingerastet ist. •...
 • Seite 114: Kundendienst Und Service

  Servicecentern in Ihrer Nähe finden Sie bei mit sich bringt. Zur Erinnerung an die korrekte www.kenwoodworld.com bzw. auf der Website für getrennte Entsorgung von Haushaltsgeräten ist das Ihr Land. Gerät mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Gestaltet und entwickelt von Kenwood GB. Hergestellt in China.
 • Seite 115: Italiano

  Italiano Prima di leggere questo manuale si prega di aprire la prima pagina, al cui interno troverete le illustrazioni Leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle come futuro riferimento. Rimuovere la confezione e le etichette.
 • Seite 116 I bambini dagli 8 anni in su possono utilizzare, lavare e svolgere la manutenzione di questo apparecchio seguendo le indicazioni del Manuale d’uso, a condizione che lo facciano con la supervisione di un adulto responsabile della loro sicurezza, che abbia ricevuto istruzioni su come utilizzare l’apparecchio e sia a conoscenza dei potenziali rischi.
 • Seite 117 prima di collegare l’apparecchio alla rete elettrica AVVERTENZA: L’APPARECCHIO DEVE ESSERE MESSO A TERRA. Questo apparecchio è conforme al regolamento (CE) No. 1935/2004 sui materiali e articoli in contatto con alimenti. prima di usare per la prima volta il Piccolo Fornaio In questa fase non avviene nessun impasto.
 • Seite 118 Usare sempre guanti da forno poiché il manico della teglia scotterà molto. Per evitare fuoriuscite nel forno di cottura dell’apparecchio, estrarre sempre la teglia prima di aggiungere gli ingredienti. Gli ingredienti che vanno a depositarsi sull’elemento termico possono bruciare e sprigionare fumo.
 • Seite 126 coperchio Non lavare il coperchio in lavastoviglie. base della piccolo fornaio Togliere la spina del Piccolo Fornaio dalla presa elettrica e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo. forno di cottura/elemento termico Per evitare danni, fare attenzione durante la pulizia dell’elemento termico – evitare di spingerlo o di sollevarlo.
 • Seite 127 Ricette Programma 1 Ingredienti 500g 750g Programma 2 Ingredienti 500g 750g Programma 3 Ingredienti 500g 750g...
 • Seite 128 Programma 4 Ingredienti 500g 750g Dimensioni della 500g 750g pagnotta Programma 5 Ingredienti Miscela scelta per Miscela Juvela® Miscela B® Schär pane senza glutine senza glutine senza glutine Glutafin® Colore della crosta CHIARA MEDIA SCURA...
 • Seite 129 Programma 5 Ingredienti 1 forma di pane Colore della crosta SCURA Programma 6 Ingredienti...
 • Seite 130 Programma 7 Ingredients 750g Per la crosta: Impasto 750g...
 • Seite 131 Programma 8 Ingredienti Per 2 Per 1 pizza pizza da 30 cm da 30 cm Per la copertura:...
 • Seite 132: Tasto Eco

  Programma 9 Ingredienti 450g marmellata Tasto eco Ingredienti...
 • Seite 133 Ingredienti Sale ridotto Senza sale Con sostituto del sale (contiene potassio)
 • Seite 134 tasto eco Programma 10 Mai lasciare il Piccolo Fornaio incustodito durante il programma di solo cottura. Arrestare il programma manualmente non appena si raggiunge la doratura desiderata.
 • Seite 135 Farina integrale forte Farine di frumento Farina per pane di grano intero Farine non di frumento Farine bianche Farine integrali Sale...
 • Seite 136 Dolcificanti Lievito Grassi e oli Liquido...
 • Seite 137 Conservazione...
 • Seite 139 PROBLEMA POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE DIMENSIONI E FORMA DEL PANE 1. La lievitazione del • Il pane integrale lievita meno del pane • Situazione normale, nessuna pane è insufficiente bianco, per via del minore contenuto soluzione. di glutine. • Non c’è sufficiente liquido. •...
 • Seite 140 PROBLEMA POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE DIMENSIONI E FORMA DEL PANE 6. Il pane si affossa • L’elettrodomestico è stato collocato in una • Riposizionare il Piccolo Fornaio. durante la cottura. posizione esposta a spifferi, oppure è stato urtato o capovolto durante la lievitazione. •...
 • Seite 141 PROBLEMA POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE PROBLEMI CON LA TEGLIA 16. Non è possibile estrarre • Occorre aggiungere acqua nella teglia e • Seguire le istruzioni per la pulizia il braccio impastatore. lasciare immerso il braccio impastatore dopo l’uso. Potrebbe essere prima di poterlo estrarre. necessario ruotare leggermente il braccio impastatore dopo averlo lasciato in acqua, per allentarlo.
 • Seite 142: Manutenzione E Assistenza Tecnica

  In caso di guasto o cattivo funzionamento di un smaltimento inadeguato e permette di recuperare i apparecchio Kenwood, si prega di inviare o materiali di cui è composto al fine di ottenere notevoli consegnare di persona l’apparecchio a uno dei risparmi in termini di energia e di risorse.
 • Seite 143: Sikkerhed

  Dansk Fold forsiden med illustrationerne ud. sikkerhed Læs denne brugervejledning nøje, og opbevar den i tilfælde af, at du får brug for at slå noget op i den. Fjern al emballage og mærkater.
 • Seite 144 Børn, der er mindst 8, kan bruge, rengøre og foretage brugervedligeholdelse på dette apparat iht. til den medleverede brugsvejledning, forudsat at de overvåges af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, og at de har fået instrukser i brug af apparatet og er opmærksomme på de iboende farer.
 • Seite 145 før stikket sættes i stikkontakten ADVARSEL: DETTE APPARAT SKAL VÆRE FORBUNDET TIL JORD. Dette apparat overholder EF-forordning 1935/2004 om materialer og genstande, der kommer i kontakt med levnedsmidler. før du anvender brødbageren første gang Der er ingen æltning i løbet af denne periode.
 • Seite 146 For at forhindre spild i bagekammeret skal bageformen altid fjernes fra maskinen, før ingredienserne tilsættes. Ingredienser, som sprøjter på varmeelementet, kan brænde og afgive røg. Brug altid grydelapper, da håndtaget på formen kan blive meget varmt.
 • Seite 154 Tag brødbageren ud af stikkontakten og lad den køle af før rengøring bagekammer/varmeelement Pas på ikke at beskadige elementet, når det rengøres - undgå at trykke elementet ned eller at løfte det. brødform øjeblikkeligt låg Kom ikke låget i opvaskemaskinen. brødbagerens fødder...
 • Seite 155 Opskrifter Program 1 Ingredienser 500g 750g 1 kg brød enten Program 2 Ingredienser 500g 750g Program 3 Ingredienser 500g 750g...
 • Seite 156 Program 4 Ingredienser 500g 750g Brødstørrelse 500g 750g Program 5 Ingredienser Glutafin® Gluten Juvela® glutenfri Schär Mix B Free Select blanding glutenfri blanding Brødblanding Skorpefarve MEDIUM MØRK...
 • Seite 157 Program 5 Ingredienser 1 brød Skorpefarve MØRK Program 6 Ingredienser...
 • Seite 158 Program 7 Ingredients 750g Smøres og pyntes med: 750g...
 • Seite 159 Program 8 Ingredienser Danner Danner 2 x 30cm 1 x 30cm Fyld:...
 • Seite 160 Program 9 Ingredienser 450g syltetøj eco-knap Ingredienser Ingredienser Reduceret salt Intet salt Brug erstatning med lavt saltindhold (indeholder kalium)
 • Seite 161 eco-knap Program 10 Brødmaskinen må ikke efterlades uden opsyn, når programmet, der kun bager, anvendes. Stop programmet manuelt, når den ønskede skorpefarve er opnået.
 • Seite 162 Andre meltyper Hvedemel Hvide meltyper Salt Usigtet mel Kraftigt brunt mel Groft brødmel...
 • Seite 163 Sødemidler Gær Fedtstoffer og olier Væske...
 • Seite 164 Opbevaring...
 • Seite 166 PROBLEM MULIG ÅRSAG LØSNING BRØDETS STØRRELSE OG FORM 1. Brødet hæver ikke nok • Brød lavet af fuldkornshvedemel bliver • Normal situation, ingen løsning. tungere (lavere) end brød lavet af hvedemel, pga. mindre gluten proteinstoffer i rent hvedemel. • Ikke nok væske. •...
 • Seite 167 PROBLEM MULIG ÅRSAG LØSNING BRØDETS STØRRELSE OG FORM 6. Sunket sammen under • Maskinen blev anbragt i træk eller kan være • Genindstil brødbageren. bagning. blevet skubbet eller stødt under hævning. • Overstiger bageformens kapacitet. • Anvend ikke større mængder ingredienser end anbefalet (maks.
 • Seite 168 PROBLEM MULIG ÅRSAG LØSNING MASKINENS MEKANIK 18. Brødbageren fungerer Brødmaskinen er ikke tændt Kontroller at ’tænd/sluk’-knappen ikke/ Dejkrogen bevæger står på TÆND. sig ikke. • Formen er ikke anbragt korrekt. • Kontroller at formen er låst på plads. • Delay-timer valgt. •...
 • Seite 169 Hvis dit Kenwood-produkt er defekt, eller du finder nogen fejl, skal du sende det eller bringe det til et autoriseret KENWOOD-servicecenter. For at finde opdaterede oplysninger om dit nærmeste...
 • Seite 170: Svenska

  Svenska Vik ut främre omslaget med bilderna. säkerhet Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. Avlägsna allt emballage och alla etiketter.
 • Seite 171 Barn från 8-års ålder får använda, rengöra och utföra användarunderhåll på denna apparat i enlighet med användaranvisningarna, under förutsättning att de övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de har fått anvisningarna om hur apparaten ska användas och känner till riskerna.
 • Seite 172 Under den här perioden står knådaren stilla. så här mäter du ingredienser (se bilderna 3 till 7) OBS! Värmeelementet slås på och av och glöder periodvis under varmhållningen.
 • Seite 173 Förhindra spill i ugnen genom att alltid ta ut brödtråget ur maskinen innan ingredienserna tillsätts. Ingredienser som stänker ned på värmeelementet kan brännas vid och orsaka rökbildning. Använd alltid ugnsvantar – trågets handtag är varmt.
 • Seite 181 Dra ut bakmaskinens kontakt ur uttget och låt den svalna helt fore rengöring. ugn/värmeelement För att undvika skador ska du vara försiktig när du rengör elementet – undvik att trycka ned det eller lyfta upp det. brödform omedelbart lock Locket får inte diskas i diskmaskin. bakmaskinens fot...
 • Seite 182 Recept Program 1 Ingredienser 500 g 750 g 1 kg 1 kg limpa antingen Program 2 Ingredienser 500 g 750 g 1 kg Program 3 Ingredienser 500 g 750 g 1 kg...
 • Seite 183 Program 4 Ingredienser 500 g 750 g 1 kg Limpstorlek 500 g 750 g 1 kg Program 5 Ingredienser Glutafin® Gluten Juvela® glutenfri Schär Mix B® Free Select glutenfri mix Bread Mix Skorpfärg LJUS MEDEL MÖRK...
 • Seite 184 Program 5 Ingredienser 1 limpa Skorpfärg MÖRK Program 6 Ingredienser 1 kg...
 • Seite 185 Program 7 Ingredienser 1 kg 750 g För pensling: 1 kg 750 g...
 • Seite 186 Program 8 Ingredienser För 2 x För 1 x 30 cm 30 cm För fyllningen:...
 • Seite 187 Program 9 Ingredienser 450 g sylt eco-knapp Ingredienser 1 kg Ingredienser Minskad Inget salt Saltersättning saltmängd (innehåller kalcium)
 • Seite 188 eco-knapp Program 10 Lämna inte bakmaskinen utan uppsikt när du använder programmet för endast gräddning. Stoppa programmet manuellt när önskad skorpfärg har erhållits.
 • Seite 189 Mjöl som inte kommer från vete Vetemjöl Vitt mjöl Salt Fullkornsmjöl Sötningsmedel Grovt mjöl Mältat mjöl...
 • Seite 190 Fetter och oljor Vätska Jäst...
 • Seite 191 Förvaring...
 • Seite 193 PROBLEM TROLIGA ORSAKER ÅTGÄRD LIMPANS STORLEK OCH FORM 1. Brödet jäser inte • Fullkornslimpor blir inte lika höga som vitt • Normal situation, ingen åtgärd tillräckligt bröd p g a att det finns mindre glutenbildande protein i fullkornsmjöl • Inte tillräckligt med vätska •...
 • Seite 194 PROBLEM TROLIGA ORSAKER ÅTGÄRD LIMPANS STORLEK OCH FORM 6. Brödet föll ihop • Maskinen stod i drag eller har varit utsatt för • Flytta maskinen under gräddningen stötar eller rubbningar under jäsningen • Trågets kapacitet överskriden • Använd inte mer ingredienser än vad som rekommenderats för stora limpor (max 1Kg) •...
 • Seite 195 PROBLEM TÄNKBARA ORSAKER ÅTGÄRD MASKINENS MEKANISKA DELAR 18. Bakmaskinen fungerar Kontrollera att på/av-knappen är i inte / degblandaren rör läget PÅ. sig inte • Tråget är inte rätt insatt • Kontrollera att tråget är låst i läge • Fördröjningstiduret är inkopplat •...
 • Seite 196 Om sladden är skadad måste den av säkerhetsskäl bytas ut av Kenwood eller av en auktoriserad Kenwood-reparatör. Om du får problem med att använda apparaten ber vi dig att läsa avsnittet om ”problemsökning” i bruksanvisningen eller på www.kenwoodworld.com innan du ringer kundtjänst.
 • Seite 197: Sikkerhet

  Norsk Brett ut framsiden med illustrasjoner sikkerhet Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og ta vare på den slik at du kan slå opp i den senere. Fjern all emballasje og eventuelle merkesedler.
 • Seite 198 Barn fra 8 år og oppover kan bruke, rengjøre og vedlikeholde dette apparatet i samsvar med brukerinstruksjonene som fulgte med, gitt at de overvåkes av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet og at de har fått opplæring i bruk av apparatet og er klar over farene.
 • Seite 199 Det er ingen elting i denne tidsperioden. slik måler du ingrediensene (se ill. 3 til 7) Vennligst merk: varmeelementet slås på og av og lyser periodisk i løpet av holde varm-syklusen.
 • Seite 200 For å forhindre søl inni stekerommet skal du alltid fjerne brødformen fra maskinen før du har i ingrediensene. Ingredienser som skvetter på varmeelementet kan brenne og føre til røyk. Bruk alltid grytekluter siden formhåndtaket er varmt.
 • Seite 207 Koble fra brødmaskinen og la den kjøle seg helt ned før rengjøring. bakekammer/varmeelement brødform umiddelbart lokk Ikke vask lokket i oppvaskmaskin. brødmaskinstøtter...
 • Seite 208 Oppskrifter Program 1 Ingredienser 500 g 750 g 1 kg 1 kg loff enten Program 2 Ingredienser 500 g 750 g 1 kg Program 3 Ingredienser 500 g 750 g 1 kg...
 • Seite 209 Program 4 Ingredienser 500 g 750 g 1 kg Brødstørrelse 500 g 750 g 1 kg Program 5 Ingredienser Glutafin® glutenfri Juvela® glutenfri Schär Mix B® utvalgt brødmiks miks glutenfri miks Skorpefarge MIDDELS MØRK...
 • Seite 210 Program 5 Ingredienser 1 brød Skorpefarge MØRK Program 6 Ingredienser 1 kg...
 • Seite 211 Program 7 Ingredients 1 kg 750 g Oppå: Deig 1 kg 750 g...
 • Seite 212 Program 8 Ingredienser 2 x 30 cm 1 x 30 cm Oppå:...
 • Seite 213 Program 9 Ingredienser 450 g syltetøy eco-knappen Ingredienser 1 kg Ingredienser Redusert salt Ikke noe salt Bruk av erstatninger med lite salt (inneholder kalium)
 • Seite 214 eco-knappen Program 10 Brødmaskinen må ikke stå uten tilsyn når du bruker programmet Kun steking . Stopp programmet manuelt når ønsket skorpefarge er oppnådd.
 • Seite 215 Mel uten hvete Hvetemelstyper Fint hvetemel Salt Grovt hvetemel Søtstoff Kraftig grovt mel Fullkornmel...
 • Seite 216 Fett og oljer Væske Gjær...
 • Seite 217 Oppbevaring...
 • Seite 219 PROBLEM MULIG ÅRSAK LØSNING BRØDSTØRRELSE OG FASONG 1. Brødet hever seg • Grovbrød er lavere enn loff pga at det er • Normal situasjon, ingen løsning. ikke nok mindre glutendannende protein i sammalt mel. • Ikke nok væske. • Øke væskemengden med 15 ml/3 ts. •...
 • Seite 220 PROBLEM MULIG ÅRSAK LØSNING BRØDSTØRRELSE OG FASONG 6. Falt sammen under • Maskinen ble plassert i trekk eller kan ha • Sett brødmaskinen på et annet steking. blitt utsatt for støt eller dunk under hevingen. sted. • For mye deig i brødformen. •...
 • Seite 221 PROBLEM MULIG ÅRSAK LØSNING TEKNISKE PROBLEMER 18. Brødmaskinen virker Brødmaskinen er ikke slått på Sjekk at på/av-bryteren står i AV- ikke/eltebladet beveger posisjonen. seg ikke. • Formen er ikke satt riktig i. • Sjekk at formen er låst på plass. •...
 • Seite 222 Du finner oppdatert informasjon om hvor ditt nærmeste autoriserte KENWOOD-servicesenter er, på www.kenwoodworld.com eller på nettstedet for landet ditt. Designet og utviklet av Kenwood i Storbritannia. Laget i Kina. VIKTIG INFORMASJON OM KORREKT KASTING AV PRODUKTET I HENHOLD TIL EU-DIREKTIVET OM ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR SOM AVFALL (WEEE) På...
 • Seite 223: Turvallisuus

  Suomi Taita auki etusivun kuvitukset turvallisuus Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen osat ja mahdolliset tarrat.
 • Seite 224 8 vuotta täyttäneet lapset saavat käyttää, puhdistaa ja kunnossapitää tätä laitetta sen mukana toimitettuja käyttöohjeita noudattaen, jos heidän turvallisuuttaan valvotaan, heille on annettu opastusta laitteen käyttämisestä ja he ovat tietoisia vaaroista. Henkilöille, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat heikentyneet, on annettava opastusta, jotta he osaavat käyttää...
 • Seite 225 Taikinaa ei vaivata esilämmityksen aikana. aineosien mittaaminen (lisätietoja on kuvissa 3–7) Huomaa: Lämmitysvastuksen virta kytketään ja katkaistaan toistuvasti, joten se hehkuu ajoittain lämpimänäpitämisvaiheen aikana.
 • Seite 226 Poista leivonta-astia aina leipäkoneesta ennen aineosien lisäämistä, jotta aineosia ei roisku uuniin. Kuumennusvastukseen osuvat aineosat voivat palaa ja savuta. Käytä aina patalappuja, sillä kahva on kuuma.
 • Seite 233 Irrota leipäkoneen pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista. paistouuni/kuumennusvastus Puhdista vastus varovaisesti. Vältä painamasta tai nostamasta sitä. leivonta-astia heti kansi Älä pese kantta astianpesukoneessa. leipäkoneen jalat...
 • Seite 234 Leivontaohjeet Ohjelma 1 Aineosat 500 g 750 g 1 kg 1 kilon leipä joko Ohjelma 2 Aineosat 500 g 750 g 1 kg Ohjelma 3 Aineosat 500 g 750 g 1 kg...
 • Seite 235 Ohjelma 4 Aineosat 500 g 750 g 1 kg Leivän koko 500 g 750 g 1 kg Ohjelma 5 Aineosat Glutafin® Gluteeniton Gluteeniton Gluteeniton Valitse Juvela® Schär Mix B® - Leivontaseos -leipäjauhoseos leipäjauhoseos Pinnan väri VAALEA NORMAALI TUMMA...
 • Seite 236 Ohjelma 5 Aineosat 1 leipä Pinnan väri TUMMA Ohjelma 6 Aineosat 1 kg...
 • Seite 237 Ohjelma 7 Aineosat 1 kg 750 g Pinnalle: Taikina 1 kg 750 g...
 • Seite 238 Ohjelma 8 Aineosat Kaksi 30 Yksi 30 cm:n pizza cm:n pizza Pinnalle...
 • Seite 239 Ohjelma 9 Aineosat 450 g hilloa eco-painike Aineosat 1 kg Aineosat Vähäsuolainen Suolaton Vain vähän natriumia sisältävän suolan käyttäminen...
 • Seite 240 eco-painike Ohjelma 10 Leipäkonetta ei saa jättää valvomatta, kun käytetään pelkkää paisto-ohjelmaa. Pysäytä ohjelma manuaalisesti, kun haluttu paistoaste on saavutettu.
 • Seite 241 Muut kuin vehnäjauhot Vehnäjauhot Valkoiset vehnäjauhot Suola Kokojyväjauhot Makeutusaineet Tummat jauhot Grahamjauhot...
 • Seite 242 Rasvat ja öljyt Neste Hiiva...
 • Seite 243 Säilyttäminen...
 • Seite 245 ONGELMA MAHDOLLINEN SYY RATKAISU LEIVÄN KOKO JA MUOTO 1. Leipä ei nouse riittävästi. • Kokojyväleipä nousee vehnäleipää vähemmän, • Normaali tilanne, ei sillä kokojyväjauhoissa on vähemmän ratkaisuehdotusta. gluteenia muodostavaa proteiinia. • Liian vähän nestettä. • Lisää nestettä 15 ml (3 tl). •...
 • Seite 246 ONGELMA MAHDOLLINEN SYY RATKAISU LEIVÄN KOKO JA MUOTO 6. Leipä painuu kasaan. • Laite on vetoisessa paikassa tai sitä on • Aseta leipäkone toiseen paikkaan. tönäisty taikinan noustessa. • Taikinaa on liikaa. • Älä käytä suositeltua enemmän aineosia leivottaessa suurta leipää (enintään 1Kg).
 • Seite 247 ONGELMA MAHDOLLINEN SYY RATKAISU LAITTEEN MEKANIIKKA 18. Leipäkone ei toimi tai Leipäkoneeseen ei ole kytketty virtaa. Varmista, että virtakytkin vatkain ei liiku. ON-asennossa. • Leivonta-astia ei ole oikein paikoillaan. • Tarkista, että leivonta-astia on lukittu paikoilleen. • Ajastin on käytössä. •...
 • Seite 248 Jos virtajohto vaurioituu, se on turvallisuussyistä vaihdettava. Vaihtotyön saa tehdä Kenwood tai KenwoodIN valtuuttama huoltoliike. Jos laitteen käyttämisen aikana ilmenee ongelmia, katso lisätietoja käyttöohjeen ongelmanratkaisuohjeista tai siirry osoitteeseen www.kenwoodworld.com ennen avun pyytämistä. Tuotteesi takuu koostuu sen varsinaisesta takuusta ja ostomaan kuluttajansuojasta.
 • Seite 250 HE D OFFICE: Kenwood Limited, 1-3 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH 40069/3...

Inhaltsverzeichnis