Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Hensigtsmæssig Anvendelse; Sikkerhedshenvisninger; Vigtige Bemærkninger; Funktion - Märklin 60882 Bedienungsanleitung

Rückmeldemodul s88 dc

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Hensigtsmæssig anvendelse
• Tilbagemeldingsmodulet S88 DC er udviklet til for-
bindelse med L88 (60883) og Centralstationen (CS2)
60213/60214/60215 fra softwareversion 3.7.xx og højere.
• Tilslutning af yderligere tilbagemeldingsmoduler 60882

Sikkerhedshenvisninger

• Spændingsforsyningen til S88 DC sker via L88 (60883).
• Tilslutningsopgaver på tilbagemeldingsmodul S88 DC må
kun ske i spændingsfri tilstand
• ADVARSEL! Funktionsbetingede skarpe kanter og spidser.
• Indkapslingen må ikke åbnes.
• Tilbagemeldingsmodul S88 DC er udelukkende udviklet til
brug i tørre rum.
Vigtige bemærkninger
• Betjeningsvejledningen er en del af produktet og skal
derfor opbevares og følge med, hvis produktet gives
videre.
• I tilfælde af reparationer ret da henvendelse til din
Märklin-forhandler
• Garanti ifølge vedlagte garantibevis.
• Bortskafning: www.maerklin.com/en/imprint.html
32

Funktion

Dekoderen S88 DC registrerer og husker, om de tilsluttede
strømsensorer er strømførende.
S88 DC har 2 x 8 strømsensorer til rådighed (1-8 og 9-16).
Dette gør overvågning af skinneafsnit med to forskellige
strømkredse muligt. De 16 strømsensorer kan sammenfattes
til en enkelt strømkreds.
Strømsensorernes anvendelsesmuligheder:
• Strømsensoren kan anvendes som kontakt, hvorved
kontaktstedet mindst skal være 1 lokolængde.
• Til overvågning af et skinneafsnit.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis