Bestway 62130 Bedienungsanleitung Seite 21

Vorschau ausblenden

Werbung

Ineffekt: 5V DC
OBS:
FÖRSIKTIGHET:
VARNING:
1. Utrustningen får endast förses med extra låg säkerhetsspänning
som motsvarar märkningen på utrustningen.
2. Använd endast den avtagbara strömförsörjningsenheten som
medföljer den här utrustningen vid laddning av batteriet.
Denna apparat kan användas av barn från åtta år och uppåt
3.
samt personer med försämrad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de hålls
under uppsikt eller instruerats hur apparaten används på ett
säkert sätt så att de förstår riskerna med vad det innebär.
Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får
inte utföras av barn utan övervakning. (För EU-marknaden).
Denna apparat får inte användas av personer (däribland barn)
med begränsad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet
förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om inte
dessa hålls under uppsikt eller instruerats om apparatens
användning av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
Barn ska hållas övervakade för att se till att de inte leker med
apparaten. (För andra än EU-marknaden).
4. Använd inte pumpen under mer än 5 minuter i följd. Den kan
endast användas igen efter minst 15 minuters kylning.
5. Ta bort batteriet innan apparaten skrotas.
6. Apparaten måste kopplas ifrån strömförsörjningen när man
avlägsnar batteriet.
7. Denna apparat innehåller ett batteri som inte går att byta ut.
8. Batteriet måste avyttras på ett säkert sätt.
9. Utrustningen får endast användas med den laddningskabel
som medföljer apparaten.
10. Vid laddning ska strömtillförseln vara med begränsad
strömkälla i enlighet med standarden SS-EN 60950-1.
303021212093_62130_14.0x21.0cm_4.8V欧规充电手持泵说明书_瑞典
BRUKSANVISNING
Batterispänning: 4,8V DC
LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING OCH
SPARA DESSA ANVISNINGAR.
FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR,
UTSÄTT INTE PUMPEN FÖR VATTEN ELLER
REGN. HÅLL PUMPEN TORR.
ENDAST FÖR HEMMABRUK.
21

Werbung

loading

Inhaltsverzeichnis