Bestway 62130 Bedienungsanleitung Seite 41

Vorschau ausblenden

Werbung

opasnosti. Deca se ne smeju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne
smeju obavljati deca bez nadzora. (Za tržište EU).
Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući
decu) sa ograničenim fizičkim, osetilnim i mentalnim sposobnostima ili
osoba bez iskustva i znanja osim ukoliko nisu pod nadzorom ili ukoliko
im nije objašnjena upotreba uređaja od strane osobe odgovorne za
njihovu bezbednost. Deca trebaju biti pod nadzorom da se osigura da
se ne igraju sa ovim uređajem. (Za tržište koje nije EU).
4. Ne koristite pumpu bez prestanka duže od 5 minuta. Može se ponovo
koristiti tek nakon 15 minuta hlađenja.
5. Baterija se ne sme vaditi iz uređaja pre nego što bude potrošena.
6. Uređaj se mora iskopčati iz napajanja strujom prilikom vađenja
baterije.
7. Ovaj uređaj sadrži bateriju koju nije moguće menjati.
8. Bateriju treba odložiti na bezbedan način.
9. Uređaj mora da se koristi samo sa kablom za napajanje koji je priložen
uz ovaj uređaj.
10. Dok se uređaj puni, izvor strujnog napajanja bi trebalo da bude
ograničen na izvore napajanja u skladu sa direktivom IEC/EN 60950-1.
UPUTSTVA ZA PUNJENJE:
1. Uključene su četiri punjive baterije. Punite ih Bar 7–8 sati pre prve upotrebe kako ne biste oštetili
radni vek baterija, kao i njihov kapacitet.
2. Pumpa sme da se koristi samo sa dostavljenim kablom za punjenje sa micro USB priključkom.
Napon tokom punjenja je DC5V.
3. Kada koristite DC5V za struju od 0,5A do 2A, vreme punjenja će iznositi oko 5 sati. Ako se neki
drugi tip USB-a koristi za Punjenje, vreme punjenja će biti duže (do 24 časa)
4. Indikatorska lampica je uključena dok je punjenje u toku. Crvena lampica ukazuje na to da je baterija
na izmaku. Zelena lampica ukazuje na to da je baterija potpuno napunjena i da se jedinica puni.
5. Nemojte da blokirate okretanje motora ili lopatica ventilatora. Nemojte da unosite predmete u
komoru ventilatora niti da pokušavate da je izmenite.
6. Pumpa mora da se čuva na suvom mestu na opsegu temperature od -20°C do 45°C Ako ne koristite
pumpu duže od 12 meseci, baterija će se isprazniti. Morate da menjate bateriju na 6 meseci.
ODRŽAVANJE I ODLAGANJE
1. Koristite suvu krpu da nežno očistite sve površine.
2. Odložite na hladno i tamno mesto van domašaja dece.
BACANJE PUMPE
Značenje prekrižene kante na točkiće:
Ne bacajte električne uređaje kao neklasificiran opštinski otpad, koristite posebne objekte za
sakupljanje.
Kontaktirajte lokalnu vladu za informacije o dostupnim sistemima za sakupljanje.
Ako se električni uređaji bace na otpad, opasne materije mogu iscuriti u vodu i ući u ishranu,
narušavajući vaše zdravlje i dobrostanje.
Kada menjate stare uređaje za nove, dobavljač je zakonski obavezan da uzme vaš stari uređaj
besplatno.
303021212093_62130_14.0x21.0cm_4.8V欧规充电手持泵说明书_塞尔维亚
41

Werbung

loading

Inhaltsverzeichnis