Bestway 62130 Bedienungsanleitung Seite 26

Vorschau ausblenden

Werbung

używania urządzenia i zrozumiały zagrożenia związane z jego używaniem.
Dzieciom nie wolno się bawić urządzeniem. Dzieci mogą przeprowadzać
czyszczenie i konserwację wyłącznie pod nadzorem. (Dla rynku UE).
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o
zmniejszonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub bez
odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one użytkować je pod
nadzorem lub po uzyskaniu instrukcji od osoby odpowiedzialnej za ich
bezpieczeństwo. Dzieci należy pilnować, aby nie bawiły się urządzeniem. (Dla
rynku innego niż UE).
4. Nie używać pompki elektrycznej dłużej niż 5 minut jednorazowo. Może być
ona ponownie użyta po upływie co najmniej 15 minut.
5. Przed utylizacją urządzenia należy wymontować z niego akumulator.
6. W trakcie wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od
zasilania.
7. Urządzenie zawiera niewymienny akumulator.
8. Akumulator należy zutylizować w bezpieczny sposób.
9. Urządzenia należy używać wyłącznie z dostarczonym przewodem ładowania.
10. Podczas ładowania urządzenia, główne źródło zasilania powinno być
ograniczone zgodnie z IEC/EN 60950-1.
INSTRUKCJA ŁADOWANIA:
1. W komplecie cztery akumulatorki do wielokrotnego ładowania. Należy ładować przez co najmniej 7-8 godzin
przed pierwszym użyciem, aby nie zmienić trwałości użytkowej i pojemności akumulatorów.
2. Pompy można używać wyłącznie z dostarczonym przewodem mikro-USB do ładowania. Prąd ładowania to
5 V DC.
3. W przypadku korzystania z ładowarki 5 V DC 0,5 A – 2 A czas ładowania wynosi około 5 godzin. W
przypadku ładowania przez złącze USB czas ładowania ulega wydłużeniu (do 24 godzin)
4. Podczas ładowania świeci się lampka kontrolna. Czerwona kontrolka oznacza niski prąd ładowania. Zielona
kontrolka oznacza wystarczający prąd i wskazuje, że urządzenie jest ładowane.
5. Nie należy blokować obrotów silnika ani łopatek wentylatora. Nie wkładać przedmiotów do komory
wentylatora ani nie zakłócać jej działania.
6. Pompę należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze -20°C-45°C Jeśli pompa nie będzie
używana przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, akumulator rozładuje się. Akumulator należy ładować co 6
miesięcy.
KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
1. Delikatnie przetrzyj wszystkie powierzchnie przy pomocy suchej szmatki.
2. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
UTYLIZACJA ODPADÓW
Znaczenie symbolu przekreślonego śmietnika na kółkach:
Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych jako niesortowalnych śmieci komunalnych, zawsze korzystaj z
oddzielnych pojemników przeznaczonych na ich zbieranie. Skontaktuj się z samorządem lokalnym w
sprawie uzyskania informacji o dostępności urządzeń do zbierania tych odpadów.
Jeżeli urządzenia elektryczne zbierane są w dołach lub wysypiskach śmieci,niebezpieczne substancje mogą
przedostać się do wody gruntowej i w ten sposób dostać się do łańcucha pokarmowego, powodując
uszczerbek na zdrowiu lub złe samopoczucie. W razie wymiany starych urządzeń na nowe, sprzedawca
detaliczny jest prawnie zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu do utylizacji.
303021212093_62130_14.0x21.0cm_4.8V欧规充电手持泵说明书_波兰
26

Werbung

loading

Inhaltsverzeichnis