Bestway 62130 Bedienungsanleitung Seite 13

Vorschau ausblenden

Werbung

OPLADNINGSVEJLEDNING:
1. Fire genopladelige batterier medfølger. Oplad i mindst 7 - 8 timer før første ibrugtagning, for ikke at
forringe batteriets kapacitet og levetid.
2. Pumpen kan kun bruges med den medfølgende Micro USB-ledning. Ladespændingen er DC5V.
3. Med en oplader på DC5V 0,5A - 2A vil ladetiden være omkring 5 timer. Hvis der anvendes andre
USB-typer til Opladning, forlænges ladetiden (op til 24 timer)
4. Under opladning lyser ladelampen. Hvis den lyser rødt, er der ikke tilstrækkelig elektricitet. Et grønt
lys viser, at der er tilstrækkelig elektricitet, og at enheden oplades.
5. Motoren og blæserens rotation må ikke forhindres. Stik ikke genstande ind i blæseren og pil ikke
ved den på anden måde.
6. Pumpen skal opbevares tørt ved -20°C- 45°C Hvis pumpen ikke anvendes i mere end 12 måneder,
aflades batteriet. Batteriet skal lades hver 6 måned.
VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING
1. Brug en tør klud til let rengøring af alle overflader.
2. Opbevares køligt og tørt uden for børns rækkevidde.
BORTSKAFFELSE AF PUMPE
Betydning af overkrydset skraldespand med hjul:
Bortskaf ikke elektriske apparater som usorteret kommunalt affald, benyt separate
indsamlingsfaciliteter.
Kontakt din kommune for oplysninger vedrørende de indsamlingssystemer, der er tilgængelige.
Hvis elektriske anordninger bortskaffes på lossepladser eller i affaldsbunker, kan farlige stoffer synke
ned i grundvandet og komme ud i fødevarer, hvilket beskadiger dit helbred og velbefindende.
Når ældre anordninger erstattes af nye, er detailforhandleren forpligtet til at tage dine gamle
anordninger retur til bortskaffelse uden betaling.
MANUAL DO PROPRIETÁRIO
Entrada: 5V CC
AVISO:
LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL ANTES DO USO E
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.
ATENÇÃO:
PARA EVITAR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO
EXPONHA, A BOMBA À ÁGUA OU À CHUVA. MANTENHA A
BOMBA SECA.
APENAS PARA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA.
ADVERTÊNCIAS:
1. Este aparelho só pode ser alimentado com tensão extra baixa de
segurança correspondente à marcação no aparelho.
2. Com o propósito de recarregar a bateria, utilize apenas a unidade de
alimentação amovível fornecida com este aparelho.
3.
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos de
idade e por pessoas com capacidades físicas, motoras e sensoriais
reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, se estiverem
conscientes das instruções de utilização de forma segura e dos perigos
303021212093_62130_14.0x21.0cm_4.8V欧规充电手持泵说明书_丹麦/葡
Tensão da bateria: 4.8V DC
13

Werbung

loading

Inhaltsverzeichnis