Uputstvo Za Upotrebu - Bestway 62130 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

LAADIMISJUHISED:
1. Komplektis on neli akut. Laadige neid enne esmakordset kasutamist vähemalt 7–8 tundi, et mitte
lühendada aku tööiga ega vähendada mahtuvust.
2. Pumpa tohib kasutada ainult komplektis oleva micro-USB juhtmega ühendades. Laadimise pinge on
DC 5 V.
3. Kui kasutada laadijat pingega DC 5 V ja voolu tugevusega 0,5 A kuni 2 A, siis on laadimise aeg
umbes 5 tundi. Muud tüüpi USB kasutamisel võib laadimise aeg pikeneda (kuni 24 tundi).
4. Laadimise ajal põleb laadimistuli. Punane tuli näitab, et laadimisvool pole piisav. Roheline tuli näitab,
et laadimisvool on piisav ja toimub laadimine.
5. Ärge tõkestage mootori ja ventilaatorilabade pöörlemist. Ärge pange pumba sisse mingeid esemeid
ega häirige ventilaatori tööd.
6. Pumpa tuleb hoida kuivas kohas temperatuuril –20°C kuni 45°C Kui pumpa ei kasutata üle 12 kuu,
siis aku tühjeneb. Akut tuleb laadida iga 6 kuu järel.
HOOLDAMINE JA HOIUSTAMINE
1. Pühkige kõik pinnad lapiga puhtaks.
2. Hoidke jahedas, kuivas kohas, mis ei ole lastele kättesaadav.
PUMBA KASUTUSEST KÕRVALDAMINE
Läbikriipsutatud prügikasti kujutise tähendus on järgmine.
Ärge utiliseerige elektrilisi seadmeid koos sorteerimata tavaprügiga, vaid viige need
kogumiskohtadesse.
Küsige teavet jäätmete kogumiskohtade kohta kohalikust omavalitsusest.
Kui elektriseadmed on viidud loodusesse või prügimägedele, siis võivad ohtlikud ained sattuda
pinnavette ja sealt toiduahelasse, mis kahjustab teie tervist ja heaolu.
Kui asendate vana seadme uuega, siis on müüja seadusega kohustatud vana seadme utiliseerimiseks
tagasi võtma vähemalt tasuta.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Ulazna snaga: 5V DC
NAPOMENA:
OPREZ:
UPOZORENJE:
1. Uređaj mora da bude priključen na bezbedan i izuzetno nizak napon
koji odgovara oznaci na aparatu.
2. Za punjenje baterije, koristite isključivo odvojivu napojnu jedinicu
priloženu uz ovaj uređaj.
3.
Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i starija i osobe sa
ograničenim fizičkim, osetilnim i mentalnim sposobnostima ili osobe
bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili im je objašnjena
upotreba uređaja na bezbedan način i ako razumeju moguće
303021212093_62130_14.0x21.0cm_4.8V欧规充电手持泵说明书_爱沙尼亚/塞尔维亚
Napon baterije: 4.8V DC
PROČITAJTE PAŽLJIVO PRE UPOTREBE I SAČUVAJTE
OVA UPUTSTVA.
DA IZBEGNETE RIZIK OD STRUJNOG UDARA,
NE IZLAŽITE PUMPU VODI ILI KIŠI. ODRŽAVAJTE
PUMPU SUVOM.
SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU.
40

Werbung

loading

Inhaltsverzeichnis