Bestway 62130 Bedienungsanleitung Seite 20

Vorschau ausblenden

Werbung

de involverte farene. Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold av brukeren skal ikke gjøres av barn
uten tilsyn. (For EU-markedet).
Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert
barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne, eller
mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn
eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er
ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør overvåkes for å sikre at
de ikke leker med apparatet. (For annet marked enn EU).
4. Ikke bruk pumpen kontinuerlig i mer enn 5 minutter. Den kan
kun brukes igjen etter minst 15 minutter med nedkjøling.
5. Batteriet må fjernes fra apparatet før det blir skrotet.
6. Apparatet må kobles fra strømnettet når batteriet tas ut.
7. Dette apparatet inneholder batteri som ikke kan byttes ut.
8. Batteriet skal bortskaffes på en sikker måte.
9. Apparatet må bare brukes med ladeledningen som følger med
apparatet.
10. Når apparatet lades, skal strømforsyningen være av begrenset
strømkilde i henhold til IEC/EN 60950-1.
LADEINSTRUKSJON:
1. Det medfølger fire oppladbare batterier. Lad opp i minimum 7–8 timer før førstegangs bruk. Dette
for å ikke påvirke batteriets levetid og kapasitet.
2. Pumpen kan bare brukes med den medfølgende mikro USB-ladeledningen. Ladespenningen er
DC5V.
3. Når du bruker lader med DC5V O,5 A - 2 A elektrisitet, vil ladetiden være ca. fem timer. Hvis du
bruker andre USB-typer for lading, kan ladetiden forlenges (opp til 24 timer)
4. Ved lading er indikatorlampen på. Et rødt lys indikerer at strømmen ikke er nok. Et grønt lys
indikerer at strømmen er full og enheten lades.
5. Ikke blokkér rotasjonen av motoren eller viftebladene. Ikke sett gjenstandene inn i eller forstyrr
viftekammeret.
6. Pumpen må oppbevares på et tørt sted i temperaturområdet -20°C - 45°C Hvis pumpen ikke
brukes i mer enn 12 måneder, Vil batteriet bli utladet. Batteriet må lades hver 6. måned.
VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING
1. Bruk en tørr klut til å forsiktig rengjøre alle overflatene.
2. Oppbevares på et kjølig, tørt sted utenfor barns rekkevidde.
KASSERING AV PUMPE
Betydningen av søppelkasse med kryss over:
Ikke kasser elektriske apparater som usortert kommunalt avfall, bruk separate
innsamlingsfasiliteter. Kontakt lokale myndigheter for informasjon angående
tilgjengelige innsamlingssystemer. Hvis elektriske apparater kastes på
søppelfyllinger, kan farlige stoffer lekke inn i grunnvannet og komme inn i matkjeden, noe
som skader helse og velvære. Når du skifter ut gamle apparater med nye, er forhandlere
juridisk forpliktet til å motta ditt gamle apparat for kostnadsfri kassering.
303021212093_62130_14.0x21.0cm_4.8V欧规充电手持泵说明书_挪威
20

Werbung

loading

Inhaltsverzeichnis