Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Veiligheidsvoorschriften - Märklin 1 E 44-Serie Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für 1 E 44-Serie:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Werking
Deze loc met ingebouwde digitaalelektronica biedt u:
• Naar keuze conventioneel bedrijf (wisselstroom met de
Transformer 32 VA of gelijkstroom [max +/– 18 Volt=] ),
bedrijf met Märklin Delta (alleen het Delta Station 6607),
Märklin Digital (Control Unit) of het Märklin Systems (Mo-
bile Station of Central Station). Het bedrijf met rijregelaars
van andere systemen (bijv. impulsbreedte sturing, gebruik
van de Central-Control 1 (6030) of een dergelijk systeem)
is niet mogelijk.
• Het bedrijfssysteem wordt automatisch herkend.
• 80 meertreinen-adressen (4 daarvan voor het Delta-sys-
teem) instelbaar. Ingesteld adres vanaf de fabriek: 44 + 45.
• Instelbare optrekvertraging.
• Instelbare afremvertraging.
• Instelbare maximumsnelheid.
• Elektronische instelling van de locomotiefparameters via
de Control Unit, Mobile Station of Central Station.
• Ingebouwde geluidselektronica, alleen bruikbaar in het
bedrijf met de Control Unit of Märklin Systems. Extra
schakelbare geluiden.
• Het model is ontwikkeld voor het gebruik op het Märklin
Spoor 1 railsysteem. Het gebruik op een ander railsys-
teem geschied op eigen risico.
• Berijdbare minimumradius: 600 mm.
• Het model beschikt zowel voor als achter over een telex-
koppeling. Hiermee kunnen in digitaal/ systems bedrijf
Märklin 1- modellen voorzien van klauwkoppellingen met
Downloaded from
www.Manualslib.com
manuals search engine
een schakelcommando afgekoppeld worden. Bij het ge-
bruik van koppelingssystemen van andere fabrikanten zijn
storingen niet uit te sluiten.
De in het normale bedrijf voorkomende onderhouds-
werkzaamheden zijn verderop beschreven. Voor reparatie of
onderdelen kunt u zich tot uw Märklin winkelier wenden.
Elke aanspraak op garantie en schadevergoeding is uitgesloten, wanneer
in Märklin-producten niet door Märklin vrijgegeven vreemde onderdelen
ingebouwd en / of Märklin-producten omgebouwd worden en de ingebou-
wde vreemde onderdelen resp. de ombouw oorzaak van nadien opgetreden
defecten en / of schade was. De aantoonplicht en de bewijslijst daaromtrent,
dat de inbouw van vreemde onderdelen in Märklin-producten of de ombouw
van Märklin-producten niet de oorzaak van opgetreden defecten en / of
schade is geweest, berust bij de voor de inbouw en/of ombouw verantwoor-
delijke persoon en / of firma danwel bij de klant.

Veiligheidsvoorschriften

• De loc mag alleen met een daarvoor bestemd bedrjfssys-
teem (Märklin wisselstroom transformator 6647, Mär-
klin Delta, Märklin digitaal of Märklin Systems) gebruikt
worden.
• De loc mag niet vanuit meer dan één stroomvoorziening-
gelijktijdig gevoed worden.
• Lees ook aandachtig de veiligheidsvoorschriften in de
gebruiksaanwijzing van uw bedrijfssysteem.
18
Betrieb • Operation • Fonctionnement • Exploitatie

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

144

Inhaltsverzeichnis