Parkside PGSA 4 A2 Originalbetriebsanleitung

Akku-gras- und strauchschere
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Cordless Grass & Hedge Trimmer PGSA 4 A2
Akkus fű- és sövényvágó
Az originál használati utasítás fordítása
Aku nůžky na trávník a živý plot
Překlad originálního provozního návodu
Akku-Gras- und Strauchschere
Originalbetriebsanleitung
IAN 331860_1907
Akumulatorske škarje za rezanje
trave in grmičevja
Prevod originalnega navodila za uporabo
Aku nožnice na trávnik a živý plot
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PGSA 4 A2

  Verwandte Anleitungen für Parkside PGSA 4 A2

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PGSA 4 A2

 • Seite 1 Cordless Grass & Hedge Trimmer PGSA 4 A2 Akkus fű- és sövényvágó Akumulatorske škarje za rezanje Az originál használati utasítás fordítása trave in grmičevja Prevod originalnega navodila za uporabo Aku nůžky na trávník a živý plot Aku nožnice na trávnik a živý plot Překlad originálního provozního návodu...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Bevezető Tartalom Bevezető ........4 Gratulálunk az Ön által megvásárolt új berendezéshez. Ezzel egy kiváló minőségű Rendeltetés ........4 Általános leírás ......5 termék mellett döntött. A jelen készülék minőségét a gyártás alatt Szállítási terjedelem ......5 Működésleírás ......... 5 ellenőrizték és alávetették egy végső ellen- őrzésnek.
 • Seite 5: Általános Leírás

  Áttekintés A gyártó nem felel a rendeltetésellenes használatból vagy a hibás kezelésből adó- Készülék: dó károkért. 1 vágófej Általános leírás 2 töltésjelző (LED) 3 kapcsolózár, készülék Az ábrák az elülső lehajtha- 4 a vágófej elforgatási célú kirete- tó oldalon találhatók. szelése 5 készülék markolata 6 töltő...
 • Seite 6: Műszaki Adatok

  A megadott lengésemissziós értéket a Akkus fű- és sövényvágó kitettség bevezető becsléséhez is fel lehet használni........PGSA 4 A2 Motorfeszültség U ......4 V Figyelmeztetés: Névleges fordulatszám .... 1100 min Védelmi mód ........IPX1 A lengésemissziós érték az elektro- Fűnyíró-kés...
 • Seite 7: Általános Biztonsági Tudnivalók Elektromos Szerszámgépekhez

  Fennáll az áramütés okozta Az akkutöltőn található képjelek sérülésveszély. A kezelési utasítást el kell olvasni. Tilalmi jel a károk elhárítására vo- natkozó adatokkal. Polaritás Az akkutöltő csak helyiségekben Utaló jelek a készülék jobb kezelé- történő alkalmazásra alkalmas. sére vonatkozó információkkal. Védelmi osztály II (kettős szigetelés) Viseljen biztonsági cipőt Viseljen vágásbiztos kesztyűket.
 • Seite 8 hosszabbító kábelt használjon, amely b) Ne dolgozzon az elektromos szerszám- géppel robbanásveszélyes környezet- külső terekben is alkalmazható. A külté- ben, ahol éghető folyadékok, gázok ri használatra alkalmas hosszabbító ká- vagy porok találhatók. Az elektromos bel alkalmazása csökkenti az áramütés szerszámgépek szikrákat hoznak létre, kockázatát.
 • Seite 9 számgépet, melynek meghibásodott a d) Az elektromos szerszámgép bekapcso- lása előtt távolítsa el a beállító szerszá- kapcsolója. A nem be- vagy kikapcsol- mokat vagy a csavarkulcsot. A forgó ható elektromos szerszámgép veszélyes készülékrészekben lévő szerszám vagy és meg kell javíttatni. c) Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kulcs sérülésekhez vezethet.
 • Seite 10: Különleges Biztonsági Utasítások Az Akkumulátoros Fű- És Bokornyíró Ollóhoz

  szerszámgépek rendeltetés szerinti al- vagy személyi sérülést okozhatnak. f) Ne tegyen ki akkumulátort tűznek vagy kalmazásoktól eltérő célra történő hasz- magas hőmérsékletnek. Tűz vagy 130 nálata veszélyes szituációkat teremthet. h) A markolatokat és fogófelületeket °C feletti hőmérséklet robbanást okoz- tartsa szárazon, tisztán és olaj- illetve hat.
 • Seite 11 b) ne tegye ki az akkut hosszabb sérülésekhez vezethet. b) A sövényvágó ollót csak nyugal- ideig erős napsugárzásnak és mi állapotban lévő késsel hor- ne tegye őket fűtőtestekre. A hő dozza. A sövényvágó olló szállí- károsítja az akkut és robbanásveszély áll tása vagy tárolása során mindig fenn.
 • Seite 12 a) Csak akkor kapcsolja be a ké- a sérüléseket vagy forduljon szüléket, ha keze, lába és az orvoshoz. Az üzemzavar megszün- összes többi testrésze biztonsá- tetéséhez olvassa el a „Hibakeresés“ gos távolságban van a készülék- című fejezetet vagy forduljon a szerviz- től.
 • Seite 13: Az Akkutöltö Helyes Kezelese

  d) Az akkutöltőt csak földelt Az akkutöltö helyes dugaszoló aljzatra csatla- kezelese koztassa. Ügyeljen arra, A készüléket használhatják hogy a hálózati feszültség 8 évnél idősebb gyermekek, megegyezzen az akkutöl- valamint korlátozott fizikai, tő típustábláján megadott szenzorikus vagy mentális adatokkal. Fennáll az áram- képességekkel rendelkező, ütés veszélye.
 • Seite 14: Töltésfolyamat

  totta az áramellátásról, Csatlakoztassa a biztonsági kul- mert feszültség alatti ré- csot (7). szekhez érhet. Csatlakoztassa a töltőkábel csat- lakozódugóját (15) a készülék Töltésfolyamat töltő aljzatába (6). Csatlakoztassa a hálózati egy- ne tegye ki az akkut olyan séget (14) egy csatlakozóaljzat- extrém körülményeknek, hoz.
 • Seite 15: Be- És Kikapcsolás

  Penge levétele: • Távolítsa el a hálózati egységet ( 14), 3. Nyomja meg a vágófejen (1) lévő mielőtt a készülékkel dolgozni kezd. kioldó gombot (9) és vegye le a teljes Ne használjon hosszabbító kábelt. A pengét. hálózati egység csak zárt helyiségekben használható.
 • Seite 16: Karbantartás És Tisztítás

  Karbantartás és tisztítás • Tartsa mindig tisztán a berendezést. A berendezés minden használata után Valamennyi, jelen útmutató- - meg kell tisztítani a kést ban nem ismertetett munkát (olajos kendővel); csak szerviz-központunk - be kell olajozni a késla- hajthat végre. Csak eredeti pot olajozóval vagy alkatrészeket használjon.
 • Seite 17: Eltávolítás És Környezetvédelem

  Eltávolítás és környe- • A készülék ártalmatlanítása/hulla- dékként történő elhelyezése lemerült zetvédelem akkuval történjen. Soha ne nyissa fel a Gondoskodjon a szerszámgép, a tartozék- készüléket és az akkut. • A készülék ártalmatlanítása/hulladék- részek és a csomagolás környezetbarát ként történő elhelyezése a helyi előírá- újra hasznosításáról.
 • Seite 18: Hibakeresés

  Hibakeresés Lehetséges ok Hibaelhárítás Probléma Töltse fel a készüléket (lásd „Töltési folyamat”) A készülék lemerült A kapcsolózár ( 3) nem Kapcsolja be (lásd „Kezelés”) lett rendesen megnyomva A készülék Be-/kikapcsoló gomb nem indul Javítás a szerviz-központban 8) meghibásodott A biztonsági kulcs ( Helyezze be a biztonsági kulcsot (lásd „Kezelés”) nincs behelyezve...
 • Seite 19: Hu Jótállási Tájékoztató

  HU JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Gyártási szám: Akkus fű- és sövényvágó IAN 331860_1907 A termék típusa: PGSA 4 A2 A gyártó cégneve, címe, e-mail címe: Szerviz neve, címe, telefonszáma: Szerviz Magyarország grizzly Tools gmbH & Co. Kg Tel.: 06800 21225 Stockstädter Straße 20...
 • Seite 20 érvényesíthetőségének határideje a termék, vagy fődarabjának kicserélése esetén a csere napján újraindul. 5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Abban az esetben, ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a termék ki- és visszaszereléséről, valamint szállításáról a forgalmazónak kell gondoskodnia.
 • Seite 21: Predgovor

  Kazalo Predgovor Predgovor ........21 Čestitke ob nakupu vaše nove naprave. Od- namen uporabe ......21 ločili ste se za visokokakovosten izdelek. Splošni opis .......22 Kakovost naprave je bila preverjena med postopkom proizvodnje in pri končnem pre- Obseg dobave ......22 Opis delovanja ......22 verjanju, s čimer je zagotovljeno pravilno delovanje vaše naprave.
 • Seite 22: Splošni Opis

  Splošni opis Pregled Orodje Slike najdete na prednji stra- ni pokrova. 1 Rezalna glava 2 Prikaz polnjenja (LED) 3 Zapora vklopa, naprava Obseg dobave 4 Gumb za sprostitev, ki omogoča Orodje vzemite iz embalaže in preverite, vrtenje rezalne glave ali je popolno. Embalažo odstranite v skla- 5 Ročaj naprave du s predpisi.
 • Seite 23: Tehnični Podatki

  Tehnični podatki vibracij je prav tako možno uporabiti za oceno izpostavljenosti uporabnika. Akumulatorske škarje za rezanje trave in grmičevja ..PGSA 4 A2 opozorilo: Napetost motorja U ...... 4 V Vrednost vibracij med dejansko Nazivno število vrtljajev ... 1100 min uporabo se lahko razlikuje od nave- Vrsta zaščite ........IPX1...
 • Seite 24: Splošni Varnostni Predpisi Za

  Razred zaščite II (dvojna izolacija) Obvestilni simbol z informacijami za boljše rokovanje z napravo. Električne naprave ne spadajo v Nosite zaščitno obutev. hišne smeti. Nosite rokavice z zaščito pred urezi. Splošni varnostni predpisi za električna orodja Nosite zaščitna očala in zaščito za oPozorILo! Preberite vsa sluh.
 • Seite 25 2) ELEKTrIčnA VArnoST: 3) VArnoST oSEB a) Priključni vtič električnega orodja a) Bodite zbrani in pazite, kaj de- mora ustrezati vtičnici. V nobe- late. dela z električnim orodjem nem primeru vtiča ne smete spre- se lotite razumno. Električnega minjati. Uporaba adapterskih vtičev v orodja ne uporabljajte, ko ste utrujeni ali kombinaciji z zaščitno ozemljenimi ele- pod vplivom mamil, alkohola oziroma...
 • Seite 26 prahu, jih namestite in zagoto- e) Električno orodje in vpenjalne vite njihovo pravilno uporabo. nastavke skrbno negujte. Prepri- čajte se, da gibljivi deli delujejo Če so na voljo priključki za odsesava- brezhibno in da niso stisnjeni. nje in lovilnik prahu, se prepričajte, da Prav tako ne smejo biti zlomljeni so pravilno priklopljeni in da jih pravil- ali poškodovani do te mere, da...
 • Seite 27: Posebni Varnostni Predpisi Za Akumulatorske Škarje Za Travo In Grmičevje

  rabljajte samo zanje predvidene 6) SERVIS akumulatorske baterije. Uporaba a) Električno orodje lahko popravlja drugačnih akumulatorskih baterij lahko samo usposobljen strokovnjak, in povzroči telesne poškodbe in požar. c) Akumulatorska baterija, ki ni to izključno z originalnimi nado- mestnimi deli. Le tako bo tudi vnaprej v uporabi, ne sme priti v stik s pisarniškimi sponkami, kovanci, zagotovljena varna raba električnega...
 • Seite 28 povzroči električni udar. omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali d) Kabla ne približujte rezilu. Med duševnimi sposobnostmi, osebam, ki za uporabo nimajo dovolj zna- delom je lahko kabel skrit v grmovju, zaradi česar ga lahko nehote prereže- nja in izkušenj, ter osebam, ki niso seznanjene z navodili za uporabo.
 • Seite 29: Pravilna Uporaba Polnilnika Akumulatorskih Baterij

  g) Vedno najprej izklopite orodje in Opozorilo! Električno orodje med odstranite varnostni ključ. delovanjem ustvarja elektroma- če pustite orodje brez nadzora gnetno polje. To polje lahko v preden odstranjujete blokade določenih pogojih vpliva na aktivne pred preverjanjem, čiščenjem ali in pasivne medicinske vsadke. Da vzdrževalnimi deli bi zmanjšali nevarnost resnih ali smrtnih poškodb, osebam z medi-...
 • Seite 30: Postopek Polnjenja

  • Pred vsako uporabo pre- • Polnilnika ne uporabljajte verite polnilnik, kabel na gorljivi podlagi (npr. in vtič. Popravlja jih lah- papirju, blagu). Zaradi ko samo usposobljeno segrevanja med polnjenjem strokovno osebje in to obstaja nevarnost požara. izključno z originalnimi •...
 • Seite 31: Uporaba

  Namestitev/menjava • Pred prvo uporabo napolnite akumula- rezila torsko baterijo v orodju. Akumulatorske baterije ne polnite večkrat zapored po Bodite pozorni, da pred na- malo. mestitvijo ali menjavo rezil • Za polnjenje akumulatorske baterije, orodje izklopite in izvlečete vgrajene v orodje, uporabljajte prilo- varnostni ključ...
 • Seite 32: Splošni Delovni Napotki

  Splošni delovni napotki Uporaba kot škarje za grmovje Pri rezanju pazite, da v rezilo ne zaidejo nobeni predmeti, kot na • Napravo enakomerno premikajte na- primer žica, kovinski deli, kamni prej. itd. To lahko privede do poškodb • Dvostransko rezilo omogoča rez v obe rezalne priprave.
 • Seite 33: Shranjevanje

  Odstranitev/varstvo • Poskrbite, da bo rezilo vedno čisto. Po vsaki uporabi orodja okolja - očistite rezilo (z oljnato krpo), Napravo, pribor in embalažo oddajte v - naoljite nosilec re- zila s kapalko za okolju prijazno reciklažo. olje ali sprejem. • Rahle razpoke na Polnilnikov ne odvrzite med hišne odpadke.
 • Seite 34: Nadomestni Deli/Pribor

  Nadomestni deli/Pribor nadomestni deli in pribor so na voljo na spletni strani www.grizzly-service.eu Če imate težave s postopkom naročanja, uporabite obrazec za stik. Če imate dodatna vprašanja, se obrnite na »Service-Center« (glejte stran 35). Pol. Oznaka Kataloška številka Varnostni ključ 91105146 Rezilo škarij za travo 13699997...
 • Seite 35: Garancijski List

  grizzly Tools gmbH & Co. Kg Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany Pooblaščeni serviser: Tel.: 080080917 E-Mail: grizzly@lidl.si (Birotehnika, Hodošček Renata s.p., Lendavska ULICA 23, 9000 Murska Sobota) garancijski list 1. S tem garancijskim listom «Grizzly Tools GmbH & Co. KG, Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany»...
 • Seite 37: Úvod

  Obsah Úvod Blahopřejeme vám ke koupi vašeho nové- Úvod..........37 Účel použití ........37 ho přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce obecný popis ......38 kvalitní výrobek. Rozsah dodávky ......38 Kvalita tohoto přístroje byla kontrolována Přehled .......... 38 během výroby a byla provedena také Popis funkce ........
 • Seite 38: Obecný Popis

  Technické údaje Přístroj 1 řezná hlava Akumulátorové nůžky na trávník 2 Indikace nabíjení (LED) a živý plot ....PGSA 4 A2 3 Blokování zapnutí, přístroj 4 odjištění k otočení řezné hlavy Napětí motoru U ......4 V 5 Rukojeť přístroje Jmenovité...
 • Seite 39: Bezpečnostní Pokyny

  Bezpečnostní pokyny nabíječka .. WJg-y130502200Wu1 Jmenovité vstupní napětí..100-240 V~, Tento přístroj může při ne- ..........50-60 Hz správném použití způsobit Příkon .......... 25 W vážná poranění. dříve než Výstupní napětí ......5 V začnete s přístrojem praco- Výstupní proud......2200 mA vat, přečtěte si pečlivě...
 • Seite 40: Všeobecné Bezpečností Pokyny Pro Elektrické Nářadí

  Všechny bezpečnostní pokyny a Přístroj nepoužívejte v dešti, při špat- instrukce uchovejte pro budoucí ných povětrnostních podmínkách, ve použití. vlhkém prostředí nebo na mokrých živých plotech nebo trávnících. Pojem „elektrické nářadí“ používaný v bezpečnostních pokynech se vztahuje na Nebezpečí poranění odmrštěním elektrické...
 • Seite 41 b) noste osobní ochrannou výstroj elektrický úder, když je Vaše tělo zem- a vždy ochranné brýle. Nošení něné. c) nevystavujte elektrický nástroj osobní ochranné výstroje, jako je proti- dešti anebo mokru. Vniknutí vody skluzová bezpečnostní obuv, ochranná přilba a ochrana sluchu, snižuje riziko do elektrického nástroje zvyšuje riziko poranění.
 • Seite 42 h) držadla a úchopné plochy udr- jsou části zlomené anebo natolik žujte v suchém a čistém stavu poškozené, že je funkce elektric- bez stop oleje či mastnoty. Kluzká kého nástroje narušena. nechte poškozené části před použitím držadla a kluzké úchopné plochy neu- nástroje opravit.
 • Seite 43: Speciální Bezpečnostní Pokyny Pro

  c) udržujte nepoužívané akumulá- elektrického nářadí zůstává zachována. tory vzdáleně od kancelářských b) na poškozených akumulátorech sponek, mincí, klíčů, hřebíků, nikdy neprovádějte údržbu. Veš- šroubů anebo jiných malých kerá údržba akumulátorů by měla být kovových předmětů, které by prováděna pouze výrobcem nebo auto- mohly zapříčinit přemostění...
 • Seite 44 te živý plot, zda se v něm nena- sech může být stanoveno věkové cházejí skryté objekty, např. drát omezení uživatelů. atd. Tak zabráníte poškození přístroje. Jsou-li v blízkosti osoby, zejména • držte nůžky na živý plot správ- děti nebo domácí zvířata, se pří- ně, např.
 • Seite 45: Správná Manipulace S Nabíječkou

  g) nejdříve se musí přístroj vypnout Pro snížení nebezpečí vážného nebo a vytáhnout bezpečnostní klíč smrtelného zranění doporučujeme - jestliže ponecháváte přístroj bez dozoru osobám s lékařskými implantáty před - než odstraníte blokace obsluhou stroje konzultovat implantát - než začnete provádět kontrolu, údržbu se svým lékařem a výrobcem.
 • Seite 46: Postup Při Nabíjení

  fektní nabíjecí přístroj a papír, textilie). Existuje sami ho neotvírejte. Tímto nebezpečí požáru kvůli zahří- je zabezpečené to, že zůsta- vání, které se vytváří při nabí- ne zachovaná bezpečnost jení. j) Nenabíjejte v nabíječce bate- nástroje. d) dbejte na to, aby síťové rie, které...
 • Seite 47: Obsluha

  Nasazení/výměna nožey • Před prvním použitím nabijte akumulá- tor vestavěný do přístroje. Akumulátor dbejte na to, abyste zařízení nesmí být několikrát za sebou krátce před nasazením nebo výmě- nabíjen. nou nože vypnuli a vytáhli • K nabíjení Li-iontového akumulátoru bezpečnostní klíč (7), aby tak vestavěného do přístroje používejte do- nedošlo k ohrožení...
 • Seite 48: Všeobecné Pracovní Pokyny

  Všeobecné pracovní pokyny Použití jako nůžky na keře Při stříhání dbejte na to, aby se do • Pohybujte přístrojem rovnoměrně dopře- nože nedostaly žádné předměty • Dvoustranný nosník nože umožňuje jako drát, kovové díly, kamení atd. Může to vést k poškození řezacího stříhání...
 • Seite 49: Skladování

  Likvidace a ochrana • Vzduchová štěrbina, skříň motoru a ru- kojeti přístroje musí být stále čisté. K čiš- životního prostředí tění použijte vlhký hadřík nebo kartáč. • Nůž stále udržujte v čistotě. Po každém použití přístroje musíte Přístroj, příslušenství a obal zavezte k - vyčistit nůž...
 • Seite 50: Náhradní Díly/Příslušenství

  Náhradní díly/příslušenství náhradní díly a příslušenství obdržíte na stránkách www.grizzly-service.eu Pokud máte problémy při objednávání, použijte prosím kontaktní formulář. V případě jakých- koliv dalších dotazů se obraťte na servisní středisko / „Service-Center“ (viz strana 52). Pol. Označení Č. artiklu Bezpečnostní klíč 91105146 Nůž...
 • Seite 51: Záruka

  Záruka Záruční oprava se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se netýká Vážení zákazníci, dílů výrobku, které jsou vystaveny nor- Na tento přístroj poskytujeme 3letou záru- málnímu opotřebení, a lze je považovat za spotřební materiál (např. nože), nebo ku od data zakoupení.
 • Seite 52: Opravna

  Service-Center kladní stvrzenky) a po uvedení, v čem závada spočívá a kdy k ní došlo, pře- Servis česko poslat bez platby poštovného na vám sdělenou adresu příslušného servisu. Tel.: 800143873 Aby bylo zabráněno problémům s přije- E-Mail: grizzly@lidl.cz IAN 331860_1907 tím a dodatečnými náklady, bezpodmí- nečně...
 • Seite 53: Úvod

  Obsah Úvod Gratulujeme Vám k zakúpeniu Vášho Úvod..........53 Účel použitia ......53 nového prístroja. Tým ste sa rozhodli pre Všeobecný popis ......54 kvalitný produkt. Tento prístroj bol počas výroby testovaný na Objem dodávky ......54 Popis funkcie ........54 kvalitu a podrobený výstupnej kontrole. Tým Prehľad ..........
 • Seite 54: Všeobecný Popis

  Prehľad Osoba obsluhujúca prístroj alebo užívateľ zodpovedá za nehody alebo škody spô- Prístroj sobené iným osobám alebo vzniknuté na ich majetku. Výrobca nezodpovedá za 1 Rezná hlava škody, ktoré boli spôsobené používaním 2 Signalizácia nabíjania (LED) nezodpovedajúcim účelu použitia alebo 3 Poistka zapínania, prístroj nesprávnou obsluhou prístroja.
 • Seite 55: Technické Údaje

  Uvedená emisná hodnota vibrácií môže byť použitá aj na úvodné posúdenie vysadenia Akumulátorové nožnice na trávnik prístroja. a živý plot ....PGSA 4 A2 Výstraha: Napätie motora U ......4 V Menovité otáčky ....1100 min Emisná hodnota vibrácií sa môže Druh ochrany........IPX1...
 • Seite 56: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Nástroje

  Príkazové značky s údajmi pre pre- Pozor! venciu škôd. Nôže dobiehajú. Informačné značky s informáciami pre lepšie zaobchádzanie s nástro- Nepoužívajte prístroj v daždi, za jom. zlého počasia, vo vlhkom prostredí alebo na mokrých živých plotoch či Noste protišmykovú ochrannú obuv. trávnikoch.
 • Seite 57 f) Keď sa nemožno vyhnúť prevádzke elek- b) Nepracujte s elektrickým nástrojom v okolí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa trického nástroja vo vlhkom prostredí, nachádzajú horľavé tekutiny, plyny alebo používajte ochranný vypínač chybového prachy. Elektrické stroje vytvárajú iskry, prúdu RCD (Residual Current Device) s vypínacím prúdom, ktorá...
 • Seite 58 nie sú oboznámené s týmto nástrojom f) Noste vhodný odev. Nenoste žiadne voľné oblečenie alebo šperky. Udržujte alebo tieto pokyny nečítali. Elektrické vlasy, odev a rukavice vzdialene od nástroje sú nebezpečné, keď ich použí- pohybujúcich sa častí. Voľné oblečenie, vajú neskúsené osoby. e) Elektrické...
 • Seite 59: Zvláštne Bezpečnostné Predpisy Pre Akumulátorové Nožnice Na Trávniky A Kríky

  pre ne určené akumulátory. Použitie že bezpečnosť elektrického náradia zo- iných akumulátorov môže viesť k pora- stane zachovaná. b) Nikdy nevykonávajte údržbu na poško- neniam a k nebezpečenstvu požiaru. c) Udržujte nepoužívané akumulátory dených akumulátoroch. Všetka údržba vzdialene od kancelárskych spiniek, akumulátorov by sa mala uskutočniť...
 • Seite 60 drôty, atď. Tak zabránite škodám na nie. Miestne predpisy môžu stanoviť prístroji. pre používateľa obmedzenie veku. • záhradnícke nožnice držte Zariadenie sa nesmie používať, ak správne, napr. obidvoma ruka- sa v blízkosti nachádzajú osoby, mi za rukoväte, ak sú k dispo- predovšetkým deti alebo domáce zícii dve rukoväte.
 • Seite 61: Bezpečnostné Predpisy Pre Nabíjačku

  f) nepokúšajte sa zablokovaný/ Upozornenie! Tento elektrický zaseknutý list uvoľňovať skôr, prístroj počas prevádzky vytvára ako ste prístroj vypli. Existuje ne- elektromagnetické pole. Toto pole bezpečenstvo poranenia. môže za určitých okolností ovplyv- g) zariadenie vždy vypnite a vy- niť aktívne alebo pasívne lekárske berte bezpečnostný...
 • Seite 62: Nabíjanie

  prístroj, kábel a zástrčku stroj na voľnom priestran- a nechajte ich opravovať stve. Skrz zašpinenie a vnik- kvalifikovaným odbor- nutie vody, sa zvyšuje riziko ným personálom a iba s elektrického úderu. originálnymi náhradnými • Tento nabíjací prístroj sa dielmi. nepoužívajte de- smie prevádzkovať...
 • Seite 63: Obsluha

  vodou alebo neutralizačným 4. Po ukončení nabíjania vytiahnite roztokom a vyhľadajte lekár- najskôr zástrčku zo zásuvky a sku pomoc. konektor nabíjacieho kábla (15) vytiahnite z prístroja. Akumulátor treba nabíjať iba Obsluha v suchej miestnosti. Pri nabíjaní zariadenie nezapí- najte. Existuje nebezpečenstvo Dbajte na ochranu proti hluku a zásahu elektrickým prúdom.
 • Seite 64: Všeobecné Pracovné Pokyny

  Po vypnutí prístroja sa nože nastavenie pracovného uhla: ešte ne-jaký čas naďalej Pre pohodlné rezanie hrán môžete reznú pohybujú. Počkajte, kým hlavu (1) otočiť o 90° do obidvoch smerov. sa nože úplne zasta-via. Rezná hlava (1) má 3 polohy: Pohy-bujúcich sa nožov sa +90°, 0°, -90°.
 • Seite 65: Uskladnenie

  Nasledovné údržbové a čistiace práce pre- • Prístroj skladujte pri teplote od 10° C vádzajte pravidelne. Tým je zaručené dlhé do 25° C. Pre zabránenie straty výkonu a spoľahlivé užívanie prístroja: akumulátora zabráňte počas skladova- • Skontrolujte, či kryty a ochranné zaria- nia extrémnemu chladu alebo teplu.
 • Seite 66: Náhradné Diely/Príslušenstvo

  Náhradné diely/príslušenstvo náhradné diely a príslušenstvo nájdete na strane www.grizzly-service.eu Ak by sa mali vyskytnúť problémy s procesom objednávky, použite, prosím, kontaktný formulár. Pri ďalších otázkach sa obráťte na „Service-Center“ (pozri stranu 68). Pol. Označenie Č. artiklu Bezpečnostný kľúč 91105146 Nôž...
 • Seite 67: Záruka

  Záruka Záruka sa týka materiálových alebo vý- robných chýb. Táto záruka sa nevzťahuje Vážená zákazníčka, vážený zákazník, na diely produktu, ktoré sú vystavené Pre tento prístroj platí záruka 3 roky od normálnemu opotrebeniu a preto sa môžu považovať za opotrebované diely (napr. dátumu zakúpenia.
 • Seite 68: Servisná Oprava

  Service-Center vznikla, zaslať bez poštovného na adre- su servisu, ktorá vám bude oznámená. Servis Slovensko Pre zabránenie dodatočných nákladov a problémov pri prevzatí použite len Tel.: 0850 232001 tú adresu, ktorá vám bude oznámená. E-Mail: grizzly@lidl.sk IAN 331860_1907 Nezasielajte prístroj ako nadmerný tovar na náklady príjemcu, expresne alebo s iným špeciálnym nákladom.
 • Seite 69: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........69 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......69 ein hochwertiges Gerät entschieden. Allgemeine Beschreibung ... 70 Dieses Gerät wurde während der Produkti- Lieferumfang ........70 on auf Qualität geprüft und einer Endkon- Funktionsbeschreibung .....
 • Seite 70: Allgemeine Beschreibung

  Der Bediener oder Nutzer ist für Unfälle Der Sicherheitsschlüssel schützt vor unbe- oder Schäden an anderen Menschen oder absichtigtem Starten. deren Eigentum verantwortlich. Dieses Die Funktion der Bedienteile entnehmen Sie Gerät ist nicht zur gewerblichen Nutzung bitte den nachfolgenden Beschreibungen. geeignet.
 • Seite 71: Technische Daten

  Technische Daten gleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden. Akku-gras- und Der angegebene Schwingungsemissi- Strauchschere ....PGSA 4 A2 onswert kann auch zu einer einleitenden Einschätzung der Aussetzung verwendet Nennspannung U ......4 V werden. Bemessungsdrehzahl n ..1100 min Schutzart.........IPX1...
 • Seite 72: Symbole Und Bildzeichen

  Symbole und Bildzeichen Verletzungsgefahr durch wegge- schleuderte Teile! Symbole in der Betriebsanleitung Umstehende Personen aus dem Ge- gefahrenzeichen mit Angaben fahrenbereich fernhalten. zur Verhütung von Personen- oder Sachschäden. Angabe des Schallleistungspegels in dB Es besteht die gefahr von Verletzungen durch Strom- Werfen Sie das Gerät mit ein- schlag.
 • Seite 73 Bewahren Sie alle Sicherheitshin- von rohren, Heizungen, Herden weise und Anweisungen für die und Kühlschränken. Es besteht zukunft auf. ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Der in den Sicherheitshinweisen verwende- Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist. c) Halten Sie Elektrowerkzeuge te Begriff ,,Elektrowerkzeug” bezieht sich von regen oder nässe fern.
 • Seite 74 hen Sie mit Vernunft an die Ar- ser kontrollieren. beit mit dem Elektrowerkzeug. f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Benutzen Sie kein Elektrowerk- Tragen Sie keine weite Kleidung zeug, wenn Sie müde sind oder oder Schmuck. Halten Sie Haare unter Einfluss von drogen, Alko- und Kleidung fern von sich be- wegenden Teilen.
 • Seite 75 Sie einen abnehmbaren Akku, rende Tätigkeit. Der Gebrauch von bevor Sie geräteeinstellungen Elektrowerkzeugen für andere als die vornehmen, Einsatzwerkzeug- vorgesehenen Anwendungen kann zu teile wechseln oder das Elektro- gefährlichen Situationen führen. werkzeug weglegen. Diese h) Halten Sie griffe und griffflä- chen trocken, sauber und frei Vorsichtsmaßnahme verhindert den von öl und Fett.
 • Seite 76: Spezielle Sicherheitshinweise Für Die Akku-Gras- Und Strauchschere

  kommt, nehmen Sie zusätzlich Spezielle Sicherheitshinweise ärztliche Hilfe in Anspruch. Aus- für die Akku-Gras- und Strauchschere tretende Akkuflüssigkeit kann zu Haut- reizungen oder Verbrennungen führen. e) Benutzen Sie keinen beschä- 1) SPEzIELLE SICHErHEITSHInWEISE FÜr HECKEnSCHErEn digten oder veränderten Akku. Beschädigte oder veränderte Akkus a) Halten Sie alle Körperteile vom können sich unvorhersehbar verhalten Schneidmesser fern.
 • Seite 77 Handgriffe vorhanden sind. Der ten oder unzureichender Erfahrung und Wissen oder Personen, welche Verlust der Kontrolle über das Gerät mit den Anweisungen nicht vertraut kann zu Verletzungen führen. f) Tragen Sie beim Arbeiten mit sind, darf die Verwendung der Ma- dem gerät geeignete Kleidung schine nie gestattet werden.
 • Seite 78: Richtiger Umgang Mit Dem

  d) Verwenden Sie die Strauchsche- 4) rESTrISIKEn re nicht in Kombination mit dem Teleskopstiel. Es besteht die Gefahr Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug von Schnittverletzungen. vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer e) die Strauchschere ist für das Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren Schneiden von Hecken vorgese- können im Zusammenhang mit der Bau- hen.
 • Seite 79 an Erfahrung und Wissen besteht die Gefahr eines elekt- benutzt werden, wenn sie rischen Schlags. beaufsichtigt oder bezüg- e) Trennen Sie das Lade- lich des sicheren gebrauchs gerät vom netz, bevor Verbindungen zum Elekt- des gerätes unterwiesen rowerkzeug geschlossen wurden und die daraus re- sultierenden gefahren ver- oder geöffnet werden.
 • Seite 80: Ladevorgang

  digtes Kabel, bevor es Bestimmungen und Hinweise zum Um- von der Stromversorgung weltschutz. getrennt wurde, da Sie • Defekte, die aus unsachgemäßer Hand- in Berührung mit aktiven habung resultieren, unterliegen nicht Teilen kommen könnten. der Garantie. Ladevorgang 1. Stecken Sie den Sicherheits- schlüssel (7) ein.
 • Seite 81: Ein- Und Ausschalten

  Messer einsetzen das Messer gelangen. Dies kann zu 1. Setzen Sie das Grasscheren-Messer Schäden an der Schneideinrich tung (10) oder das Strauchscheren-Messer führen. Schalten Sie bei Blockierung (12) auf die Steckverbindung (16) an der Messer durch feste Gegenstän- der Unterseite des Schneidkopfes (1) de das Gerät sofort aus.
 • Seite 82: Einsatz Als Strauchschere

  2. Lassen Sie die Entriegelung (4) los, der • Überprüfen Sie Abdeckungen und Schneidkopf (1) rastet ein. Schutzeinrichtungen auf Beschädigun- gen und korrekten Sitz. Tauschen Sie Einsatz als Strauchschere diese gegebenenfalls aus. • Betreiben Sie die Maschine niemals mit • Bewegen Sie das Gerät gleichmäßig fehlerhaften Schutzeinrichtungen oder vorwärts oder bogenförmig auf und -abdeckungen oder ohne Schutzein-...
 • Seite 83: Lagerung

  Entsorgung/ Lagerung Umweltschutz • Bewahren Sie das Gerät im mitgelie- Führen Sie Gerät, Zubehör und Ver- ferten Messerschutz trocken und außer- halb der Reichweite von Kindern auf. packung einer umweltgerechten Wieder- • Lagern Sie den Akku nur im teilgela- verwertung zu. denen Zustand.
 • Seite 84: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie Probleme mit dem Bestellvorgang haben, verwenden Sie bitte das Kontaktfor- mular. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an das „Service-Center“ (siehe Seite 86). Position Bezeichnung Artikel-Nr. Sicherheitsschlüssel 91105146 Grasscheren-Messer 13699997 Messerschutz für Grasscheren-Messer 91105148 Strauchscheren-Messer...
 • Seite 85: Garantie

  garantieumfang Garantie Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- richtlinien sorgfältig produziert und vor Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Anlieferung gewissenhaft geprüft. Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler.
 • Seite 86: Reparatur-Service

  Serviceabteilung telefonisch oder per Service-Center E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Gerät können E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 331860_1907 Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Service österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 87: Az Eredeti Ce Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  Az eredeti CE megfelelőségi nyilatkozat fordítása Ezennel igazoljuk, hogy Akkus fű- és sövényvágó PGSA 4 A2 típussorozatú Sorozatszám 201911000001~201912436934 évtől kezdve a következő vonatkozó EU irányelveknek felel meg a mindenkor érvényes megfogalmazásban: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC 2005/88/EC • 2011/65/EU* • 2009/125/EC A megegyezés biztosítása érdekében a következő...
 • Seite 88: Prevod Originalne Izjave O Skladnosti Ce

  Prevod originalne izjave o skladnosti CE S tem potrjujemo, da Akumulatorske škarje za rezanje trave in grmičevja serije PGSA 4 A2 Serijska številka 201911000001~201912436934 ustreza veljavnim verzijam zadevnih smernic Evropske unije. 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC 2005/88/EC • 2011/65/EU* • 2009/125/EC Za zagotavljanje skladnosti so bile navedene sledeče usklajene norme, kot tudi nacio-...
 • Seite 89: Překlad Originálního Prohlášení O Shodě Ce

  Překlad originálního prohlášení o shodě CE Potvrzujeme tímto, že konstrukce Akumulátorové nůžky na trávník a živý plot konstrukční řady PGSA 4 A2 Pořadové číslo 201911000001~201912436934 odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC 2005/88/EC •...
 • Seite 90: Preklad Originálneho Prehlásenia O Zhode Ce

  Preklad originálneho prehlásenia o zhode CE Týmto potvrdzujeme, že Akumulátorové nožnice na trávnik a živý plot konštrukčnej rady PGSA 4 A2 Poradové číslo 201911000001~201912436934 zodpovedá nasledujúcim príslušným smerniciam EÚ v ich práve platnom znení: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC 2005/88/EC • 2011/65/EU* • 2009/125/EC Aby bola zaručená...
 • Seite 91: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Akku-Gras- und Strauchschere Modell PGSA 4 A2 Seriennummer 201911000001~201912436934 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2000/14/EG 2005/88/EG • 2011/65/EU* • 2009/125/EG Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen so- wie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 93: Robbantott Ábra

  Explosionszeichnung • Robbantott ábra Eksplozijska risba • Výkres sestavení Výkres náhradných dielov PGSA 4 A2 informativ informatív · informativen informační · informatívny 20191011_rev02_ks...
 • Seite 94 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 10/2019 Ident.-No.: 80000552102019-4 IAN 331860_1907...

Inhaltsverzeichnis