Riešenie Problémov - Bestway 58515 Gebrauchsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
2. Bazén vypusťte v súlade s návodom na požitie bazéna.
3. Odpojte dve hadice z bazéna a pieskového filtra.
4. Úplne vysypte piesok z nádrže a všetky diely vysušte.
5. Pieskový filter uskladnite na suchom mieste mimo dosah
detí.
Problémy
Piesok preniká do bazéna
Voda netečie
Nadmerný tlak filtra
Netesniaci riadiaci ventil z
otvoru D
Netesniace spoje
303021223255_58515GS_14x21cm_客专800Gal 砂滤器说明书_20N-OEM-969_斯伐
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Možné príčiny
- Piesok je príliš malý
- Posuňte riadiaci ventil z funkcie spätného
čistenia na funkciu filtra bez zastavenia
pieskového filtra
- Hladina piesku je príliš vysoká
- Praskol odstraňovač nečistôt
- Neboli vytiahnuté zátky
- Nebol vypustený vzduch
- Riadiaci ventil je otočený do polohy
Zatvorený
- Je zapchaté sitko
- Porucha pieskového filtra
- Znečistený filter
- Vrstva zvápenateného piesku
- Nedostatočné spätné čistenie
- Porucha tlakomeru
- Riadiaci ventil je nastavený do polohy
medzi dvoma funkciami
- Prasklo tesnenie
- Podložka konektoru nie je na mieste
- Prasknutá podložka konektorov
- Prasknutý krúžok O na spoji hadice
- Uvoľnené hadice
93
Riešenia
- Odporúča sa kremíkový piesok č. 20 s
veľkosťou 0,45 mm do 0,85 mm
- Pieskový filter vypnite vždy, keď
nastavujete riadiaci ventil
- Skontrolujte, či je hladina piesku medzi
ryskami "MAX" a " MIN" na hrdle zberača
- Vymeňte odstraňovač nečistôt
- Vytiahnite zátky a vsuňte sitko na
nečistoty
- Vypusťte vzduch
- Nastavte ventil na funkciu filtra
- Vyčistite sitko
- Zavolajte servis
- Urobte spätné prepláchnutie
- Skontrolujte piesok a v prípade potreby
ho vymeňte
- Spätné čistenie opakujte, dokiaľ nie je
voda na výstupe čistá
- Vymeňte tlakomer
- Nastavte na jednu funkciu
- Vymente tesnenie
- Vráťte podložku na miesto
- Podložku vymeňte
- Vymeňte krúžok O
- Utiahnite ich

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Bestway 58515

  Verwandte Inhalte für Bestway 58515

Inhaltsverzeichnis