Řešení Problémů - Bestway 58515 Gebrauchsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
2. Vypusťte bazén podle příručky pro majitele bazénu.
3. Odpojte obě hadice od bazénu a pískového filtru.
4. Zcela vysypte písek z nádrže a vysušte všechny
komponenty.
5. Pískový filtr uložte v suchu mimo dosah dětí.
Problémy
Do bazénu proudí písek
Žádný průtok vody
Nadměrný tlak filtru
Prosakování regulačního
ventilu z výstupu D
Průsak spojovacího dílu
303021223255_58515GS_14x21cm_客专800Gal 砂滤器说明书_20N-OEM-969_捷
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Příčiny problémů
– Písek je příliš jemný
– Přepínání nastavení regulačního ventilu z
protiproudu na filtraci, aniž by byl zastaven
pískový filtr
– Příliš velké množství písku
– Poškozené sítko
– Neodstranili jste zátky
– Neprovedli jste odvzdušnění
– Regulační ventil je zavřený
– Sítko je ucpané
– Pískový filtr se rozbil
– Znečištěný filtr
– Vápenaté pískové lůžko
– Nedostatečný protiproud
– Poškozený tlakoměr
– Regulační ventil je nastaven mezi
dvěma polohami
– Poškozené těsnění
– Nejsou použity podložky u spojovacích dílů
– Podložka spojovacích dílů je poškozená
– Těsnicí kroužek na připojení hadice je
poškozený
– Povolené hadice
80
Řešení
– Doporučen křemičitý písek č. 20 (0,45 mm
až 0,85 mm)
– Při každé změně nastavení zastavte
pískový filtr
– Ověřte, že se písek nachází mezi
značkami „MAX" a „MIN" na hrdle
– Vyměňte sítko
– Demontujte zátky a vložte sítka proti
nečistotám
– Proveďte odvzdušnění
– Nastavte režim filtrace
– Vyčistěte sítko
– Přivolejte servis
– Protiproud
– Zkontrolujte písek a dle potřeby jej
vyměňte
– Aplikujte protiproud, dokud není výtok
čistý
– Vyměňte tlakoměr
– Nastavte jeden režim
– Vyměňte těsnění
– Upravte polohu podložky
– Vyměňte podložku
– Vyměňte těsnicí kroužek
– Utáhněte je

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Bestway 58515

  Verwandte Inhalte für Bestway 58515

Inhaltsverzeichnis