Säkerhetsanvisningar - Bestway 58515 Gebrauchsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SANDFILTER
ÄGARMANUAL
Besök Bestway YouTube kanal
SÄKERHETSANVISNINGAR
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR LÄS OCH
FÖLJ ALLA SÄKERHETSANVISNINGAR
Då du installerar och använder denna elektriska utrustning, ska
du alltid följa grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive
• Pumpen får sin strömförsörjning av en isoleradtransformator
eller genom en jordfelsbrytare (RCD)som har en fastställd
tillslagsström som inte överskrider 30 mA.
• Strömkällan på väggen ska vara minst 4 m ifrån poolen.
• Apparaten måste förses med ström från en jordad strömkälla.
• RISK FÖR ELEKTRISK STÖT - Pumpen får inte användas
medan någon är i poolen! Förbjud tillgång till poolen om
sandfiltret inte fungerar.
• BRÄNN INTE KABELN. Placera kabeln så att den inte
utsätts för gräsklippare, häcktrimmers och annan utrustning.
• För att minska risken för elektrisk stöt, byt omedelbart ut en
skadad kabel
• Om strömkabeln är skadad, måste den ersättas av tillverkaren,
dennes återförsäljare eller liknande kvalificerade personer för
att undvika risk för fara.
• Förlängningssladdar kan inte användas.
• Risk för elektrisk stöt. Det är farligt att använda sandfiltreet med
en felaktig strömförsörjning och det leder till permanenta skador
på sandfiltret.
• Ta inte bort jordningsstiftet och ändra inte kontakten på något
sätt. Använd inte adapters. Konsultera en kvalificerad elektriker
för eventuella frågor i samband med kontakter eller jordning.
303021223255_58515GS_14x21cm_客专800Gal 砂滤器说明书_20N-OEM-969_瑞
VARNING
följande:
55
TILL BUTIKEN
FRÅGOR? PROBLEM?
SAKNAS DELAR?
FAQ, manualer, filmer eller
reservdelar, besök
bestwaycorp.com/support

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Bestway 58515

  Verwandte Inhalte für Bestway 58515

Inhaltsverzeichnis