Vypustenie Vzduchu - Bestway 58515 Gebrauchsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Test RCD
A. Zástrčku zastrčte do napájacej
zásuvky.
B. Stlačte tlačidlo „RESET"; indikátor
zmení farbu na červenú.
POZNÁMKA: Pokiaľ indikátor nesvieti, test zlyhal.
C. Stlačte tlačidlo „T"; indikátor by mal zhasnúť.
POZNÁMKA: Pokiaľ indikátor nie je zhasnutý, test zlyhal.
D. Stlačte tlačidlo „RESET"; indikátor zmení farbu na červenú a pieskový filter je
pripravený na použitie.
VÝSTRAHA: RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM. Zástrčku RCD
je treba pred každým použitím otestovať.
VÝSTRAHA: Pokiaľ sa test nepodarí, pieskový filter nepoužívajte. Obráťte sa na váš
miestny popredajný servis Bestway.
VÝSTRAHA: Zástrčku RCD zastrčte do prúdového chrániča (RCD) s nominálnym
zvyškovým prevádzkovým prúdom maximálne 30 mA.

Vypustenie vzduchu

Stlačte dolu páčku regulačného ventilu a vyčkajte, dokiaľ z otvoru D
nevyteká voda, aby sa vypustil vzduch.
POZNÁMKA: Tento postup je treba vykonať vždy, keď spúšťate
čerpadlo po zazimovaní, údržbe a preplachovaní pieskovej filtrácie.
POKYNY PRE PRVÉ POUŽITIE
Spätné čistenie a vypláchnutie je treba realizovať pri príprave prvého použitia
čerpadla a na vypláchnutie piesku.
UPOZORNENIE: PIESKOVÝ FILTER NEPÚŠŤAJTE NA
SUCHO.
1. Rukoväť riadiaceho ventilu zatlačte dolu a otočte ho na funkciu Spätného
čistenia.
2. Zapnite a spustite pieskovéčerpadlo na 3-5 minút,
alebo dokiaľ nevytekáčistá voda.
3. Vypnite pieskový filter a riadiaci ventil nastavte do
funkcie Vypláchnutie.
4. Zapnite pieskový filter a nechajte ho bežať na 1 min. Tým bude voda pretekať
cez pieskový filter opačným smerom a voda bude vytekať z otvoru D.
5. Vypnite pieskový filter. Riadiaci ventil nastavte do funkcie Zatvorený.
6. V prípade potreby dopustite vodu do bazéna.
DÔLEŽITÉ:
Okamžite vypnite pieskový filter, pokiaľ sa hladina vody v bazéne blíži úrovni
napúšťacieho a vypúšťacieho ventilu.
303021223255_58515GS_14x21cm_客专800Gal 砂滤器说明书_20N-OEM-969_斯伐
Tento postup vypustí vodu z bazéna, ktorú budete musieť doplniť.
A
B
Spätné čistenie
90
C
D
Oplachovanie

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Bestway 58515

Inhaltsverzeichnis