Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDST 10 B3 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-schlauchtrommel
Vorschau ausblenden

Werbung

AIR HOSE REEL PDST 10 B3
SŰRÍTETT LEVEGŐS TÖMLŐDOB
Az originál használati utasítás fordítása
BUBEN S TLAKOVOU HADICÍ
Překlad originálního provozního návodu
DRUCKLUFT-SCHLAUCHTROMMEL
Originalbetriebsanleitung
IAN 327372_1904
NAVIJALNI BOBEN S CEVJO
ZA STISNJEN ZRAK
Prevod originalnega navodila za uporabo
NAVÍJACÍ BUBON
S TLAKOVOU HADICOU
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDST 10 B3

 • Seite 1 AIR HOSE REEL PDST 10 B3 SŰRÍTETT LEVEGŐS TÖMLŐDOB NAVIJALNI BOBEN S CEVJO ZA STISNJEN ZRAK Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo BUBEN S TLAKOVOU HADICÍ NAVÍJACÍ BUBON S TLAKOVOU HADICOU Překlad originálního provozního návodu Preklad originálneho návodu na obsluhu...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Eredeti megfelelőségi nyilatkozat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 PDST 10 B3 │...
 • Seite 5: Bevezető

  SŰRÍTETT LEVEGŐS TÖMLŐDOB A pneumatikus kéziszerszámon lévő szimbólumok: PDST 10 B3 WARNING! Üzembe helyezés előtt olvassa el Bevezető a használati útmutatót . Gratulálunk új készüléke megvásárlásához . Vásárlásával kiváló minőségű termék mellett döntött . Viseljen porvédő maszkot . A használati útmutató a termék része . Fontos tud- nivalókat tartalmaz a biztonságra, a használatra...
 • Seite 6: Biztonsági Utasítások

  útmutatóban ismertetett biztonsági utasítások, akadályozva van (pl . nyomáscsökkentővel) . valamint a szerelési utasítás betartása . A nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból eredő károkért a gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget . PDST 10 B3 │  3 ■ HU ...
 • Seite 7: Fennmaradó Kockázat

  . kus szerszámról . ■ Mennyezetre szerelés esetén legalább 2,5 méter szerelési magasságot kell figyelembe venni . ■ A felszereléshez a következő segédanyagokra van szükség: fúrógép, megfelelő fúró, valamint csavarhúzó . ■ │   PDST 10 B3  ...
 • Seite 8: A Sűrített Levegős Tömlődob Felszerelése

  . A keletkezett kárt szakemberrel javíttassa irányba (lásd a C ábrát) meg . ■ A sűrített levegős tömlődob egy reteszelő és visszatérő mechanizmussal rendelkezik . Ez lehetővé teszi a sűrített levegős tömlő könnyű kihúzását és visszavezetését . PDST 10 B3 │  5 ■ HU ...
 • Seite 9: A Tömlő Letekerése

  . ♦ Lazítsa meg a rögzítőcsavarokat a csillag- csavarhúzóval (lásd a D ábrát) . ♦ Tolja a tömlőmegállítót a sűrített levegős tömlő mentén a kívánt pozícióba . ♦ Húzza meg a rögzítőcsavarokat ■ │   PDST 10 B3  ...
 • Seite 10: Ártalmatlanítás

  . Ez a cserélt és javított alkatrészekre is vonatkozik . Az esetlegesen már a vásárláskor is fennálló sérüléseket és hiányosságokat a kicsoma- golás után azonnal jelezni kell . A garanciai lejárta után esedékes javítások díjkötelesek . PDST 10 B3 │  7 ■ HU ...
 • Seite 11: Szerviz

  Küldje el díjmentesen a megadott szerviz cí- mére a hibásnak talált terméket és a vásárlást igazoló bizonylatot (pénztári blokk), illetve röviden írja le azt is, hogy hol és mikor jelentke- zett a hiba . ■ │   PDST 10 B3  ...
 • Seite 12: Eredeti Megfelelőségi Nyilatkozat

  44867 BOCHUM, NÉMETORSZÁG, ezennel kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az alábbi szabvá- nyoknak, normatív dokumentumoknak és EK-irányelveknek: Gépekre vonatkozó irányelv (2006/42/EC) Típus / készülék megnevezése: Sűrített levegős tömlődob PDST 10 B3 Gyártási év: 2019.09. Sorozatszám: IAN 327372_1904 Bochum, 2019 .09 .24 . Semi Uguzlu - minőségbiztosítási vezető...
 • Seite 13 ■ │   PDST 10 B3  ...
 • Seite 14 Izvirna izjava o skladnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 PDST 10 B3  ...
 • Seite 15: Uvod

  NAVIJALNI BOBEN S CEVJO ZA Simboli na pnevmatskem orodju: STISNJEN ZRAK PDST 10 B3 WARNING! Pred prvo uporabo preberite navodila za uporabo . Uvod Čestitamo vam ob nakupu nove naprave . Odločili Nosite masko za zaščito pred prahom . ste se za kakovosten izdelek . Navodila za uporabo so sestavni del tega izdelka .
 • Seite 16: Varnostna Navodila

  . Za škodo, ki bi nasta- voljenega delovnega tlaka za več kot 10 % ni la zaradi nepredvidene ali napačne uporabe, mogoča (npr . z regulatorjem tlaka) . proizvajalec ali trgovec ne prevzema nikakršne odgovornosti . PDST 10 B3   │  13 ■...
 • Seite 17: Preostalo Tveganje

  . ■ Pri vgradnji na strop je treba upoštevati najmanj- šo možno višino vgradnje 2,5 metra . ■ Za vgradnjo potrebujete naslednje pripomočke: vrtalni stroj, primeren sveder in izvijač . ■ 14  │   PDST 10 B3...
 • Seite 18: Vgradnja Koluta S Pnevmatsko Gibko Cevjo

  . Nastalo škodo naj vam popravi V ta namen znova privijte vijaka , ki ste ju strokovnjak . odstranili v 1 . koraku, v smeri urnega kazalca (glejte sliko C) . PDST 10 B3   │  15 ■...
 • Seite 19: Odvijanje Gibke Cevi

  (ni del obsega dobave) . ♦ Odvijte pritrdilne vijake s križnim izvijačem (glejte sliko D) . ♦ Potisnite zavoro gibke cevi vzdolž pnevmat- ske gibke cevi v želeni položaj . ♦ Znova privijte pritrdilne vijake ■ 16  │   PDST 10 B3...
 • Seite 20: Odstranjevanje Med Odpadke

  (garancijski list, račun) . 11 . Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti proda- jalca za napake na blagu . Prodajalec: Lidl Slovenija d .o .o . k .d ., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda PDST 10 B3   │  17 ■...
 • Seite 21: Izvirna Izjava O Skladnosti

  Semi Uguzlu, BURGSTR . 21, 44867 BOCHUM, NEMČIJA, izjavljamo, da je ta izdelek skladen z naslednjimi standardi, normativnimi dokumenti in direktivami ES: Direktiva o strojih (2006/42/EC) Tip/oznaka naprave: Navijalni boben s cevjo za stisnjen zrak PDST 10 B3 Leto izdelave: 09 - 2019 Serijska številka: IAN 327372_1904 Bochum, 24 . 9 . 2019 Semi Uguzlu –...
 • Seite 22 Originální prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 PDST 10 B3  ...
 • Seite 23: Úvod

  BUBEN S TLAKOVOU HADICÍ Symboly na pneumatickém nářadí: PDST 10 B3 WARNING! Před uvedením do provozu je nutné si přečíst návod k obsluze . Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení vašeho nového Používejte ochrannou masku proti prachu . přístroje . Rozhodli jste se tím pro vysoce kvalitní vý- robek .
 • Seite 24: Bezpečnostní Pokyny

  . Výrobce ani maximálního přípustného pracovního tlaku o obchodník nepřebírá ručení za škody vzniklé více než 10 % (např . prostřednictvím redukčního v důsledku použití k jinému účelu nebo vzniklé ventilu) . nesprávnou obsluhou . PDST 10 B3   │  21 ■...
 • Seite 25: Zbytkové Riziko

  2,5 metru . ■ Při odpojování od zdroje stlačeného vzduchu nebo od pneumatického nářadí hadici vždy ■ K montáži potřebujete tyto pomůcky: vrtačku, pevně držte . vhodný vrták a také šroubovák . ■ 22  │   PDST 10 B3...
 • Seite 26: Montáž Navijáku Hadice Na Stlačený Vzduch

  . Vzniklé poškození nechejte opravit odborníkem . ■ Naviják hadice na stlačený vzduch je vybaven aretačním mechanismem a mechanismem vrat- ného chodu . Tím je zajištěno snadné odvíjení a navíjení hadice na stlačený vzduch PDST 10 B3   │  23 ■...
 • Seite 27: Odvíjení Hadice

  . mýdla . ♦ Křížovým šroubovákem uvolněte upevňovací šrouby (viz obr . D) . ♦ Přesuňte hadicovou zarážku podél hadice na stlačený vzduch na požadované místo . ♦ Opět utáhněte upevňovací šrouby ■ 24  │   PDST 10 B3...
 • Seite 28: Likvidace

  To platí i pro vyměněné a opravené součásti . Poškození nebo vady vyskytující se případně již při nákupu se musí oznámit ihned po vybalení . Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění . PDST 10 B3   │  25 ■...
 • Seite 29: Servis

  (poklad- ní lístek) a při uvedení, v čem spočívá vada a kdy k ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poš- tovného na adresu, kterou Vám oznámí servis . ■ 26  │   PDST 10 B3...
 • Seite 30: Originální Prohlášení O Shodě

  BURGSTR . 21, 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND/NĚMECKO, prohlašujeme, že tento výrobek je ve shodě s následujícími normami, normativními dokumenty a směrnicemi ES: Směrnice o strojních zařízeních (2006/42/EC) Typ/označení přístroje: Buben s tlakovou hadicí PDST 10 B3 Rok výroby: 09 - 2019 Sériové číslo: IAN 327372_1904 Bochum, 24 . 9 . 2019 Semi Uguzlu - manažer kvality -...
 • Seite 31 ■ 28  │   PDST 10 B3...
 • Seite 32 Originálne vyhlásenie o zhode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 PDST 10 B3 │...
 • Seite 33: Úvod

  NAVÍJACÍ BUBON Symboly na pneumatickom náradí: S TLAKOVOU HADICOU WARNING! Pred uvedením do prevádzky si PDST 10 B3 prečítajte návod na obsluhu . Úvod Používajte protiprachovú masku . Srdečne vám gratulujeme ku kúpe nového prístroja . Touto kúpou ste sa rozhodli pre výrobok vysokej Používajte ochranu očí...
 • Seite 34: Bezpečnostné Pokyny

  . Za škody, ktoré vzniknú v dôsledku čenia maximálneho povoleného pracovného nesprávneho používania alebo používania v tlaku o viac ako 10 % (napr . redukčným venti- rozpore s určením, výrobca ani predajca nepre- lom) . berá žiadne ručenie . PDST 10 B3 │  31 ■ SK ...
 • Seite 35: Zvyškové Riziko

  . 2,5 metra . ■ Pri odpájaní hadice od zdroja stlačeného ■ Na inštaláciu potrebujete nasledovné pomôcky: vzduchu alebo pneumatického náradia vždy vŕtačku, vhodný vrták, ako aj skrutkovač . pevne uchopte hadicu . ■ 32  │   PDST 10 B3...
 • Seite 36: Montáž Navíjacieho Bubna Na Pneumatickú Hadicu

  . Vzniknuté poškodenie nechajte opraviť špecialistom . ■ Navíjací bubon na pneumatickú hadicu má blokovací a vratný mechanizmus . To umožňuje ľahké vytiahnutie a vrátenie pneumatickej hadice do východiskovej polohy . PDST 10 B3 │  33 ■ SK ...
 • Seite 37: Odvíjanie Hadice

  . mydla . ♦ Uvoľnite upevňovacie skrutky krížovým skrutkovačom (pozri obr . D) . ♦ Posuňte zastavovač hadice pozdĺž pneuma- tickej hadice na požadovanú polohu . ♦ Upevňovacie skrutky znovu utiahnite ■ 34  │   PDST 10 B3...
 • Seite 38: Likvidácia

  Záručná doba sa záručným plnením nepredĺži . To platí aj pre vymenené a opravené diely . Poškode- nia a chyby zistené prípadne už pri kúpe, sa musia hlásiť okamžite po vybalení . Po uplynutí záručnej doby podliehajú prípadné opravy poplatku . PDST 10 B3 │  35 ■ SK ...
 • Seite 39: Servis

  Výrobok, zaevidovaný ako poruchový, môžete potom spolu s dokladom o nákupe (pokladničný blok) a uvedením popisu chyby a dátumu, kedy k nej došlo, bezplatne odoslať na adresu servisné- ho strediska, ktorá Vám bude oznámená . ■ 36  │   PDST 10 B3...
 • Seite 40: Originálne Vyhlásenie O Zhode

  že tento výrobok je v súlade s nasledovnými normami, normatívnymi dokumentmi a smernicami ES: Smernica o strojových zariadeniach (2006/42/EC) Typ/označenie prístroja: Navíjací bubon s tlakovou hadicou PDST 10 B3 Rok výroby: 09 – 2019 Sériové číslo: IAN 327372_1904 Bochum, 24 .09 .2019 Semi Uguzlu ‒...
 • Seite 41 ■ 38  │   PDST 10 B3...
 • Seite 42 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 PDST 10 B3 DE │...
 • Seite 43: Einleitung

  DRUCKLUFT- Symbole auf dem Druckluftwerkzeug: SCHLAUCHTROMMEL WARNING! Vor der Inbetriebnahme die PDST 10 B3 Bedienungsanleitung lesen . Einleitung Tragen Sie eine Staubschutzmaske . Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Tragen Sie einen Augenschutz .
 • Seite 44: Sicherheitshinweise

  (z . B . durch einen Druckminderer) . hinweise sowie der Montageanleitung . Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind über- nimmt der Hersteller oder Händler keine Haftung . PDST 10 B3 DE │ AT │ CH   │  41...
 • Seite 45: Restrisiko

  Sie ihn von der Druckluftquelle oder ■ Für die Montage benötigen Sie folgende Hilfs- einem Druckluftwerkzeug lösen . mittel: eine Bohrmaschine, einen geeigneten Bohrer sowie einen Schraubendreher . ■ 42  │   DE │ AT │ CH PDST 10 B3...
 • Seite 46: Druckluft-Schlauchtrommel Montieren

  . (siehe Abb . C) entstandenen Schaden durch einen Spezialisten reparieren . ■ Die Druckluft-Schlauchtrommel besitzt einen Arretierungs- und Rücklaufmechanismus . Dadurch wird ein leichtes Ausziehen und Rückführen des Druckluft-Schlauches ermöglicht . PDST 10 B3 DE │ AT │ CH   │  43 ■...
 • Seite 47: Schlauch Abrollen

  Kreuzschlitz - Schraubendreher (siehe Abb . D) . ♦ Schieben Sie den Schlauchstopper entlang des Druckluft-Schlauches auf die gewünschte Position . ♦ Ziehen Sie die Befestigungsschrauben wieder an . ■ 44  │   DE │ AT │ CH PDST 10 B3...
 • Seite 48: Entsorgung

  Teile . Eventuell schon beim Kauf vorhan- dene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig . PDST 10 B3 DE │ AT │ CH   │  45...
 • Seite 49: Service

  Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden . ■ 46  │   DE │ AT │ CH PDST 10 B3...
 • Seite 50: Original-Konformitätserklärung

  44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND, erklären hiermit, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen, normativen Dokumenten und EG-Richtlinien übereinstimmt: Maschinenrichtlinie (2006 / 42 / EG) Typ / Gerätebezeichnung: Druckluft-Schlauchtrommel PDST 10 B3 Herstellungsjahr: 09 - 2019 Seriennummer: IAN 327372_1904 Bochum, 24 .09 .2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager -...
 • Seite 51 ■ 48  │   DE │ AT │ CH PDST 10 B3...
 • Seite 52 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Információk állása · Stanje informacij · Stav informací Stav informácií · Stand der Informationen: 10 / 2019 · Ident.-No.: PDST10B3-092019-1 IAN 327372_1904...