Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDST 10 B3 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-schlauchtrommel
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR HOSE REEL PDST 10 B3
PAINEILMALETKUKELA
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
RITĖ SU ŽARNA SUSPAUSTAM ORUI
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas
DRUCKLUFT-SCHLAUCHTROMMEL
Originalbetriebsanleitung
IAN 345881_2004
SLANGTRUMMA TRYCKLUFT
Översättning av bruksanvisning i original
SASPIESTĀ GAISA ŠĻŪTENES
TRUMULIS
Oriģinālās lietošanas pamācības tulkojums

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDST 10 B3

 • Seite 1 AIR HOSE REEL PDST 10 B3 PAINEILMALETKUKELA SLANGTRUMMA TRYCKLUFT Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Översättning av bruksanvisning i original SASPIESTĀ GAISA ŠĻŪTENES RITĖ SU ŽARNA SUSPAUSTAM ORUI TRUMULIS Naudojimo instrukcijos originalo vertimas Oriģinālās lietošanas pamācības tulkojums DRUCKLUFT-SCHLAUCHTROMMEL Originalbetriebsanleitung IAN 345881_2004...
 • Seite 2 Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Pirms lasīšanas atlokiet lappusi ar attēliem un pēc tam iepazīstieties ar visām ierīces funkcijām.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Alkuperäinen vaatimustenmukaisuusvakuutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 PDST 10 B3  ...
 • Seite 5: Johdanto

  PAINEILMALETKUKELA Paineilmatyökalussa olevat symbolit PDST 10 B3 WARNING! Lue käyttöohje ennen käyttöönottoa . Johdanto Käytä hengityssuojainta . Onnittelut uuden laitteen hankinnasta . Olet valinnut laadukkaan tuotteen . Käyttöohje on osa tätä tuotet- ta . Se sisältää turvallisuutta, käyttöä ja hävittämistä...
 • Seite 6: Turvallisuusohjeet

  (esim . paineensääti- käyttöohjeeseen sisältyvien turvallisuusohjeiden mellä), ettei suurin sallittu työpaine ylity ja asennusohjeen huomioiminen . Valmistaja tai 10 prosenttia enempää . myyjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tarkoituksenvastaisesta tai virheellisestä käytöstä . PDST 10 B3   │  3 ■...
 • Seite 7: Jäännösriski

  Pidä letkusta aina tukevasti kiinni, kun irrotat sen esteetön paikka . paineilman lähteestä tai paineilmatyökalusta . ■ Jos asennat paineilmaletkukelan kattoon, huomioi vähintään 2,5 metrin asennuskorkeus . ■ Asennukseen tarvitset seuraavat apuvälineet: porakone, soveltuva pora ja ruuvimeisseli . ■ 4  │   PDST 10 B3...
 • Seite 8: Paineilmaletkukelan Asentaminen

  1, pyörittämällä niitä myötäpäivään . paineilmaletkukela välittömästi käytöstä . Anna (ks . kuva C) ammattilaisen korjata syntynyt vaurio . ■ Paineilmaletkukelassa on lukitus- ja takaisinke- lausmekanismi, joka mahdollistaa paineilmalet- kun 5 kevyen ulosvetämisen ja takaisintyöntä- misen . PDST 10 B3   │  5 ■...
 • Seite 9: Letkun Kelaaminen Kelalta

  . Letkunpysäyttimen 4 säätämi- seen tarvitaan ristipääruuvimeisseli (ei sisälly toimi- tukseen) . ♦ Avaa kiinnitysruuvit 9 ristipääruuvimeisselillä (ks . kuva D) . ♦ Työnnä letkunpysäytin 4 paineilmaletkua 5 pitkin haluttuun kohtaan . ♦ Kiristä sen jälkeen kiinnitysruuvit 9 . ■ 6  │   PDST 10 B3...
 • Seite 10: Hävittäminen

  . Mahdollisesti jo oston yhteydessä havaittavista vaurioista ja puut- teista on ilmoitettava heti, kun tuote on purettu pakkauksesta . Takuuajan päättymisen jälkeen suori- tettavat korjaukset ovat maksullisia . PDST 10 B3   │  7 ■...
 • Seite 11: Huolto

  Tel .: 09 4245 3024 E-Mail: kompernass@lidl .fi IAN 345881_2004 Maahantuoja Huomaa, että seuraava osoite ei ole huolto-osoite . Ota ensin yhteyttä mainittuun huoltopisteeseen . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM SAKSA www .kompernass .com ■ 8  │   PDST 10 B3...
 • Seite 12: Alkuperäinen Vaatimustenmukaisuusvakuutus

  Me, KOMPERNASS HANDELS GMBH, dokumentoinnista vastaava: Semi Uguzlu, BURGSTR . 21, 44867 BOCHUM, SAKSA, vakuutamme täten, että tämä tuote vastaa seuraavia standardeja, ohjeellisia asiakirjoja ja EY:n direktiivejä: Konedirektiivi (2006/42/EC) Tyyppi /laitteen nimitys Paineilmaletkukela PDST 10 B3 Valmistusvuosi: 07–2020 Sarjanumero: IAN 345881_2004 Bochum, 17 .07 .2020 Semi Uguzlu - Laatujohtaja - Pidätämme oikeuden laitekehityksestä...
 • Seite 13 ■ 10  │   PDST 10 B3...
 • Seite 14 Originalförsäkran om överensstämmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 PDST 10 B3  ...
 • Seite 15: Inledning

  SLANGTRUMMA TRYCKLUFT Symboler på tryckluftsverktyget PDST 10 B3 Läs bruksanvisningen innan produkten WARNING! tas i bruk . Inledning Använd dammskyddsmask . Grattis till din nyinköpta produkt . Du har valt en produkt med hög kvalitet . Bruksanvisningen ingår i Använd skyddsglasögon .
 • Seite 16: Säkerhetsanvisningar

  . Tillverkaren eller återförsäljaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig an- vändning eller användningssätt som strider mot föreskrifterna . PDST 10 B3   │  13 ■...
 • Seite 17: Restrisk

  Håll alltid ett stadigt tag om slangen när du ska koppla bort den från tryckluften eller ett ■ Till monteringen behövs följande verktyg: en tryckluftsverktyg . borrmaskin, en lämplig borr och en skruvmejsel eller skruvdragare . ■ 14  │   PDST 10 B3...
 • Seite 18: Montera Slangtrumman För Tryckluft

  . (se bild C) specialist reparera skadorna . ■ Slangtrumman för tryckluft är utrustad med en lås- och returmekanism . Den gör att tryckluft- slangen 5 lätt kan dras ut och föras in igen . PDST 10 B3   │  15 ■...
 • Seite 19: Rulla Ut Slangen

  . För att kunna ställa in slangstoppet 4 behöver du en stjärnskruvmejsel (ingår inte i leveransen) . ♦ Lossa fästskruvarna 9 med stjärnskruvmejseln (se bild D) . ♦ För slangstoppet 4 till önskad position längs tryckluftslangen 5 . ♦ Dra åt fästskruvarna 9 igen . ■ 16  │   PDST 10 B3...
 • Seite 20: Kassering

  . Det gäller även för utbytta och reparerade delar . Eventuella skador och brister som existerar redan vid köpet måste rapporteras så snart pro- dukten packats upp . När garantitiden är slut måste man själv betala för eventuella reparationer . PDST 10 B3   │  17 ■...
 • Seite 21: Service

  ■ Artikelnumret finns på typskylten på produkten, 44867 BOCHUM en gravyr på produkten, på bruks anvisningens TYSKLAND titelblad (nere till vänster) eller på klistermärket www .kompernass .com på produktens bak- eller undersida . ■ 18  │   PDST 10 B3...
 • Seite 22: Originalförsäkran Om Överensstämmelse

  Företaget KOMPERNASS HANDELS GMBH, dokumentansvarig: Herr Semi Uguzlu, BURGSTR . 21, 44867 BOCHUM, TYSKLAND intygar härmed att denna produkt överensstämmer med följande standarder, normerande dokument och EU-direktiv: Maskindirektiv (2006/42/EC) Typ/beskrivning: Slangtrumma tryckluft PDST 10 B3 Tillverkningsår: 07–2020 Serienummer: IAN 345881_2004 Bochum, 2020-07-17 Semi Uguzlu - Kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar på...
 • Seite 23 ■ 20  │   PDST 10 B3...
 • Seite 24 Originali atitikties deklaracija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 PDST 10 B3 │...
 • Seite 25: Įžanga

  RITĖ SU ŽARNA SUSPAUSTAM Ženklai ant pneumatinio įrankio ORUI PDST 10 B3 Prieš pradėdami naudoti perskaitykite WARNING! naudojimo instrukciją . Įžanga Dėvėkite kaukę nuo dulkių . Sveikiname įsigijus naują gaminį . Pasirinkote koky- bišką gaminį . Naudojimo instrukcija yra šio gaminio Naudokite akių...
 • Seite 26: Saugos Nurodymai

  10 % (pvz ., su įrengtu slėgio reguliatoriumi) . tik tada, kai laikomasi naudojimo instrukcijoje pateiktų saugos nurodymų bei vadovaujamasi surinkimo instrukcija . Gamintojas arba preky- bininkas neprisiima atsakomybės už žalą, jei gaminys naudojamas ne pagal paskirtį arba netinkamai . PDST 10 B3 │   ■ LT ...
 • Seite 27: Liekamoji Rizika

  Visada tvirtai laikykite nuo suslėgtojo oro šalti- ■ Tvirtinant prie lubų, ją reikėtų surinkti ne žemiau nio ar pneumatinio įrankio atjungiamą žarną . kaip 2,5 m aukštyje . ■ Surenkant reikės tokių papildomų priemonių: gręžtuvo, tinkamo grąžto ir atsuktuvo . ■ │  PDST 10 B3  ...
 • Seite 28: Suslėgtojo Oro Žarnos Ritės Surinkimas

  žarnos ritę . Paveskite specialistui pataisyti atsiradusius gedimus . ■ Suslėgtojo oro žarnos ritėje yra fiksavimo ir grąžinamasis mechanizmas . Todėl suslėgtojo oro žarną 5 lengva ištraukti ir vėl suvynioti . PDST 10 B3 │   ■ LT ...
 • Seite 29: Žarnos Išvyniojimas

  žaliojo muilo . ♦ Kryžminiu atsuktuvu išsukite tvirtinimo varžtus 9 (žr . D pav .) . ♦ Žarnos stabdiklį 4 išilgai suslėgtojo oro žarnos 5 nustumkite į pageidaujamą vietą . ♦ Vėl priveržkite tvirtinimo varžtus 9 . ■ │  PDST 10 B3  ...
 • Seite 30: Šalinimas

  . Ta pati sąlyga taikoma ir pakeistoms bei sutaisytoms dalims . Apie įsigyto gaminio pažei- dimus ir trūkumus būtina pranešti vos išpakavus gaminį . Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui už remonto darbus imamas mokestis . PDST 10 B3 │   ■ LT ...
 • Seite 31: Priežiūra

  VOKIETIJA gaminio numerį (pvz ., IAN 12345) . www .kompernass .com ■ Gaminio numerį rasite gaminio duomenų lentelėje, išgraviruotą ant gaminio, nurodytą ant naudojimo instrukcijos viršelio (apačioje kairėje) arba užklijuotą gaminio užpakalinėje pusėje ar apačioje . ■ │  PDST 10 B3  ...
 • Seite 32: Originali Atitikties Deklaracija

  BURGSTR . 21, 44867 BOCHUM, VOKIETIJA, pareiškiame, kad šis gaminys atitinka toliau nurodytus standartus, norminius dokumentus ir ES direktyvas: Mašinų direktyvą (2006/42/EC) Tipas/gaminio pavadinimas: Ritė su žarna suspaustam orui PDST 10 B3 Pagaminimo metai: 2020–07 Serijos numeris: IAN 345881_2004 Bochumas, 2020-07-17 Semi Uguzlu - Kokybės vadovas -...
 • Seite 33 ■ │  PDST 10 B3  ...
 • Seite 34 Oriģinālās atbilstības deklarācijas tulkojums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 PDST 10 B3  ...
 • Seite 35: Ievads

  (2x montāžas skrūves, 2x dībeļi) 1 lietošanas pamācība Tehniskie parametri Darba spiediens maks . 10 bāri Uztīšanas sistēma automātiskā Saspiestā gaisa šļūtenes garums 10 m Saspiestā gaisa pieslēguma lielums 1/4 collas = 6,35 mm Svars aptuveni 1,7 kg ■ 32  │   PDST 10 B3...
 • Seite 36: Drošības Norādes

  10 % ievērošana . Ražotājs neuzņemas atbildību par (piemēram, izmantojot spiediena regulatoru) . bojājumiem, kas noteikumiem neatbilstošas vai nepareizas ierīces lietošanas rezultātā . PDST 10 B3   │  33 ■...
 • Seite 37: Citi Riski

  2,5 metri . šļūtenēm . ■ Lai veiktu montāžu, jums nepieciešami šādi ■ Atvienojot šļūteni no saspiestā gaisa avota palīglīdzekļi: urbjmašīna, atbilstoša urbja vai instrumenta, vienmēr turiet to stingri . galviņa, kā arī skrūvgriezis . ■ 34  │   PDST 10 B3...
 • Seite 38: Saspiestā Gaisa Šļūtenes Trumuļa Montāža

  1 . darbībā, griežot pulksteņa rādītāju kustības bojājumus . virzienā . (skat . C att .) ■ Saspiestā gaisa šļūtenes trumulim ir bloķēšanas un atvilkšanas mehānisms . Tie nodrošina vien- kāršu saspiestā gaisa šļūtenes 5 izvilkšanu un uztīšanu . PDST 10 B3   │  35 ■...
 • Seite 39: Šļūtenes Izvilkšana

  . ♦ Atskrūvējiet stiprinājumu skrūves 9, izmantojot krustiņa skrūvgriezi (skat . D att .) . ♦ Bīdiet šļūtenes bloķētāju 4 pa spiediena šļūteni 5, līdz atbilstošajai pozīcijai . ♦ Pēc tam atkal pievelciet stiprinājuma skrūves 9 . ■ 36  │   PDST 10 B3...
 • Seite 40: Likvidēšana

  . Ja bojājumi vai defekti ierīcē jau ir bijuši pirkuma brīdī, par tiem jāziņo uzreiz pēc produkta izpakošanas . Garanti- jas darbības laikam beidzoties, visi remonta darbi tiks veikti par maksu . PDST 10 B3   │  37 ■...
 • Seite 41 . Ar šo QR kodu jūs uzreiz varat atvērt veikala Lidl servisa lapu (www .lidl-service .com) un, ievadot preces numuru (IAN) 345881_2004, atvērt savu lietošanas pamācību . ■ 38  │   PDST 10 B3...
 • Seite 42: Serviss

  Mašīnu direktīva servisa adrese . Vispirms sazinieties ar paziņoto (2006/42/EC) servisa centru . KOMPERNASS HANDELS GMBH Tipa/ierīces nosaukums Saspiestā gaisa šļūtenes trumulis PDST 10 B3 BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM Ražošanas gads: 07–2020 VĀCIJA Sērijas numurs: IAN 345881_2004 www .kompernass .com Bohumā, 17 .07 .2020...
 • Seite 43 ■ 40  │   PDST 10 B3...
 • Seite 44 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 PDST 10 B3 DE │...
 • Seite 45: Einleitung

  Symbole auf dem Druckluftwerkzeug SCHLAUCHTROMMEL Vor der Inbetriebnahme die WARNING! Bedienungsanleitung lesen . PDST 10 B3 Tragen Sie eine Staubschutzmaske . Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Tragen Sie einen Augenschutz . Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden .
 • Seite 46: Sicherheitshinweise

  Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheits- hinweise sowie der Montageanleitung . Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind über- nimmt der Hersteller oder Händler keine Haf- tung . PDST 10 B3 DE │ AT │ CH   │  43 ■...
 • Seite 47: Restrisiko

  Für die Montage benötigen Sie folgende Hilfs- wenn Sie ihn von der Druckluftquelle oder ei- mittel: eine Bohrmaschine, einen geeigneten nem Druckluftwerkzeug lösen . Bohrer sowie einen Schraubendreher . ■ 44  │   DE │ AT │ CH PDST 10 B3...
 • Seite 48: Druckluft-Schlauchtrommel Montieren

  Schaden durch einen Spezialisten reparieren . ■ Die Druckluft-Schlauchtrommel besitzt einen Arretierungs- und Rücklaufmechanismus . Da- durch wird ein leichtes Ausziehen und Rückführen des Druckluft-Schlauches ermöglicht . PDST 10 B3 DE │ AT │ CH   │  45 ■...
 • Seite 49: Schlauch Abrollen

  Lösen Sie die Befestigungsschrauben 9 mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher (siehe Abb . D) . ♦ Schieben Sie den Schlauchstopper 4 entlang des Druckluft-Schlauches 5 auf die gewünschte Position . ♦ Ziehen Sie die Befestigungsschrauben 9 wieder an . ■ 46  │   DE │ AT │ CH PDST 10 B3...
 • Seite 50: Entsorgung

  Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück . Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum . PDST 10 B3 DE │ AT │ CH   │  47...
 • Seite 51 . Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www .lidl-service .com) und kön- nen mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 345881_2004 Ihre Bedienungsanleitung öffnen . ■ 48  │   DE │ AT │ CH PDST 10 B3...
 • Seite 52: Service

  Service Schweiz (2006/42/EG) Tel .: 0842 665566 (0,08 CHF/Min ., Mobilfunk max . 0,40 CHF/Min .) Typ/Gerätebezeichnung E-Mail: kompernass@lidl .ch Druckluft-Schlauchtrommel PDST 10 B3 IAN 345881_2004 Herstellungsjahr: 07–2020 Importeur Seriennummer: IAN 345881_2004 Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift Bochum, 17 .07 .2020 keine Serviceanschrift ist .
 • Seite 53 ■ 50  │   DE │ AT │ CH PDST 10 B3...
 • Seite 54 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Tietojen tila · Informationsstatus · Informacijos data Informācijas pēdējās pārskatīšanas datums · Stand der Informationen: 07 / 2020 · Ident.-No.: PDST10B3-072020-1 IAN 345881_2004...

Diese Anleitung auch für:

Ian 345881_2004