Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDST 10 B3 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

AIR HOSE REEL PDST 10 B3
AIR HOSE REEL
Translation of the original instructions
BUBANJ SA PNEUMATSKIM
CREVOM
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
БАРАБАН ЗА ПНЕВМАТИЧЕН
МАРКУЧ
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
DRUCKLUFT-SCHLAUCHTROMMEL
Originalbetriebsanleitung
IAN 327372_1904
BUBANJ S PNEUMATSKIM CRIJEVOM
Prijevod originalnih uputa za uporabu
TAMBUR CU FURTUN PENTRU AER
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
ΛΆΣΤΙΧΟΥ ΆΈΡΟΣ ΚΆΡΟΥΛΙ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDST 10 B3

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDST 10 B3

 • Seite 1 AIR HOSE REEL PDST 10 B3 AIR HOSE REEL BUBANJ S PNEUMATSKIM CRIJEVOM Translation of the original instructions Prijevod originalnih uputa za uporabu BUBANJ SA PNEUMATSKIM TAMBUR CU FURTUN PENTRU AER CREVOM Traducerea instrucţiunilor de utilizare original Prevod originalnog uputstva za upotrebu БАРАБАН...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite obe strane sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Original Declaration of Conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 PDST 10 B3 GB │...
 • Seite 5: Introduction

  AIR HOSE REEL PDST 10 B3 Symbols on the compressed air tool: WARNING! Introduction Read the operating instructions before use . Congratulations on the purchase of your new appliance . You have chosen a high-quality product . Wear a dust mask .
 • Seite 6: Safety Instructions

  10% (e .g . instructions contained in the operating instruc- by using a pressure reducer) . tions . The manufacturer or dealer accepts no liability for damage caused by improper or incorrect use . PDST 10 B3 GB │ CY  │  3 ■...
 • Seite 7: Residual Risk

  . ■ You will need the following tools to mount the appliance: a drill, a suitable drill bit and a screwdriver . ■ 4  │   GB │ CY PDST 10 B3...
 • Seite 8: Mounting The Compressed Air Hose Reel

  1 back in clockwise (see Figure C) ■ The compressed air hose reel has a locking and return mechanism . This makes it easy to pull out and return the compressed air hose PDST 10 B3 GB │ CY  │  5 ■...
 • Seite 9: Unrolling The Hose

  Undo the fastening screws with the Phillips screwdriver (see fig . D) . ♦ Slide the hose stopper along the compressed air hose to the desired position . ♦ Retighten the fastening screws ■ 6  │   GB │ CY PDST 10 B3...
 • Seite 10: Disposal

  . Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee . PDST 10 B3 GB │ CY  │  7 ■...
 • Seite 11: Service

  . Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred . ■ 8  │   GB │ CY PDST 10 B3...
 • Seite 12: Original Declaration Of Conformity

  44867 BOCHUM, GERMANY, hereby declare that this product complies with the following standards, normative documents and EC directives: Machinery Directive (2006/42/EC) Type/appliance designation: Air hose reel PDST 10 B3 Year of manufacture: 09 - 2019 Serial number: IAN 327372_1904 Bochum, 24/09/2019 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical changes in the context of further product development .
 • Seite 13 ■ 10  │   GB │ CY PDST 10 B3...
 • Seite 14 Originalna izjava o sukladnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 PDST 10 B3  ...
 • Seite 15: Uvod

  BUBANJ S PNEUMATSKIM Simboli na alatu na komprimirani zrak: CRIJEVOM PDST 10 B3 WARNING! Prije uključivanja uređaja pročitajte upute za uporabu . Uvod Čestitamo na kupnji Vašeg novog uređaja . Time Nosite masku za zaštitu od prašine . ste se odlučili za vrlo kvalitetan proizvod . Upute za uporabu dio su opreme ovog proizvoda .
 • Seite 16: Sigurnosne Napomene

  . Nadalje, moraju biti informirane o potencijalnim ■ Kolut s pneumatskim crijevom držite izvan opasnostima . Potrebno je valjano i savjesno dohvata djece . pridržavati se važećih propisa o sprječavanju nezgoda . PDST 10 B3   │  13 ■...
 • Seite 17: Preostali Rizik

  . ■ Prilikom montaže na strop treba obratiti pažnju na visinu ugradnje od najmanje 2,5 metra . ■ Za ugradnju su potrebni sljedeći alati: bušilica, prikladno svrdlo i odvijač . ■ │   PDST 10 B3  ...
 • Seite 18: Montaža Koluta S Pneumatskim Crijevom

  . (vidi sliku C) Nastalu štetu mora popraviti stručnjak . ■ Kolut s pneumatskim crijevom posjeduje mehani- zam za zaključavanje i povratni mehanizam . To omogućava jednostavno izvlačenje i ponovno namatanje pneumatskog crijeva PDST 10 B3   │  15 ■...
 • Seite 19: Odmatanje Crijeva

  (nije u opsegu ■ isporuke) . ♦ Otpustite vijke za pričvršćivanje pomoću križnog odvijača (vidi sliku D) . ♦ Gurnite zaustavljač crijeva duž pneumatskog crijeva u željeni položaj . ♦ Ponovno zategnite vijke za pričvršćivanje ■ │   PDST 10 B3  ...
 • Seite 20: Zbrinjavanje

  . To vrijedi i za zamijenjene i popravljene dijelove . Štete i nedostatke koji eventualno postoje već prilikom kupnje treba javiti neposredno nakon raspakiranja . Nakon isteka jamstvenog roka izvrše- ni popravci se naplaćuju . PDST 10 B3   │  17 ■...
 • Seite 21: Servis

  . ■ Proizvod registriran kao neispravan onda možete zajedno s priloženim dokazom o kupnji (blagajnički račun) i s opisom nedostatka i kada se pojavio, besplatno poslati na dobivenu adresu servisa . ■ │   PDST 10 B3  ...
 • Seite 22: Originalna Izjava O Sukladnosti

  EU: Direktivu o strojevima (2006 / 42 / EC) Tip / naziv uređaja: Bubanj s pneumatskim crijevom PDST 10 B3 Godina proizvodnje: 09 - 2019 Serijski broj: IAN 327372_1904 Bochum, 24 .09 .2019 .
 • Seite 23 ■ │   PDST 10 B3  ...
 • Seite 24 Prevod originalne Izjave o usklađenosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 PDST 10 B3  ...
 • Seite 25: Uvod

  BUBANJ SA PNEUMATSKIM Oprema CREVOM PDST 10 B3 Kućište doboša Zakretni pričvrsni nosač Uvod Kuke za kačenje Kočnica za crevo Čestitamo Vam na kupovini Vašeg novog uređaja . Time ste se odlučili za kvalitetan proizvod . Uput- Pneumatsko crevo za pneumatski alat stvo za upotrebu je deo ovog proizvoda .
 • Seite 26: Bezbednosne Napomene

  Proizvođač ili prodavac ne preuzima odgovor- čenje maksimalno dozvoljenog radnog pritiska nost za štete nastale usled nenamenske upotre- za više od 10% (npr . reduktorom pritiska) . be ili pogrešnog rukovanja . PDST 10 B3   │  23 ■...
 • Seite 27: Ostali Rizik

  Za montažu su Vam potrebna sledeća pomoć- hvatati za creva . na sredstva: bušilica, odgovarajuća burgija i ■ Crevo uvek držite čvrsto, kada ga skidate sa odvijač . izvora komprimovanog vazduha ili sa pneumat- skog alata . ■ 24  │   PDST 10 B3...
 • Seite 28: Montaža Doboša Sa Crevom Za Komprimovani Vazduh

  . (vidi sliku C) popravi stručno lice . ■ Doboš sa crevom za komprimovani vazduh poseduje mehanizam za blokadu i povratni mehanizam . Time je omogućeno blago istezanje i vraćanje pneumatskog creva u početni položaj . PDST 10 B3   │  25 ■...
 • Seite 29: Odmotavanje Creva

  čistite doboš sa crevom za ♦ Krstastim odvijačem odvijte pričvrsne vijke komprimovani vazduh i crevo . (vidi sliku D) . ♦ Gurnite kočnicu za crevo duž pneumatskog creva u željeni položaj . ♦ Ponovo pritegnite pričvrsne vijke ■ 26  │   PDST 10 B3...
 • Seite 30: Odlaganje

  Uputstvom za upotrebu . Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom roku, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu u roku predviđenim Zakonom . PDST 10 B3   │  27 ■...
 • Seite 31 Pre obraćanja prodavcu za tehničku pomoć, crevom potrebno je proveriti ispravnost instalacije i ostalih Model: PDST 10 B3 potrebnih uslova naznačenih u Uputstvu za upo- IAN / Serijski broj: 327372_1904 trebu . Kupac je dužan da prodavcu preda sve pripada- Proizvođač:...
 • Seite 32: Prevod Originalne Izjave O Usklađenosti

  BURGSTR . 21, 44867 BOHUM, NEMAČKA, ovim izjavljujemo da je ovaj proizvod u skladu sa sledećim standardima, normativnim dokumentima i EZ direktivama: Direktiva za mašine (2006/42/EC) Tip/naziv uređaja: Bubanj sa pneumatskim crevom PDST 10 B3 Godina proizvodnje: 09 - 2019. Serijski broj: IAN 327372_1904 Bohum, 24 .09 .2019 . Semi Uguzlu - Menadžer kvaliteta -...
 • Seite 33 ■ 30  │   PDST 10 B3...
 • Seite 34 Declaraţia de conformitate originală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 PDST 10 B3  ...
 • Seite 35: Introducere

  TAMBUR CU FURTUN Simbolurile de pe scula pneumatică: PENTRU AER PDST 10 B3 WARNING! Citiţi instrucţiunile de utilizare înainte de punerea în funcţiune . Introducere Felicitări pentru cumpărarea noului dvs . aparat . Aţi Purtaţi mască antipraf . decis să alegeţi un produs de calitate superioară .
 • Seite 36: Indicaţii De Siguranţă

  . Pentru daunele apărute în urma utili- mai mult de 10% (de ex . prin intermediul unui zării neconforme sau greșite, producătorul sau reductor de presiune) . comerciantul nu își asumă nici un fel de răspun- dere . PDST 10 B3   │  33 ■...
 • Seite 37: Risc Rezidual

  ■ Pentru montare aveţi nevoie de următoarele mij- la o unealtă pneumatică . loace auxiliare: o mașină de găurit, un burghiu adecvat, precum și o șurubelniţă . ■ 34  │   PDST 10 B3...
 • Seite 38: Montarea Tamburului Pentru Furtun De Aer Comprimat

  . ■ Tamburul pentru furtunul de aer comprimat dispune de un mecanism de blocare și revenire . Astfel este posibilă extinderea și strângerea ușoară a furtunului de aer comprimat PDST 10 B3   │  35 ■...
 • Seite 39: Desfășurarea Furtunului

  Slăbiţi șuruburile de fixare cu șurubelniţa în ■ cruce (a se vedea fig . D) . ♦ Împingeţi opritorul furtunului de-a lungul furtunului de aer comprimat în poziţia dorită . ♦ Strângeţi din nou șuruburile de fixare ■ 36  │   PDST 10 B3...
 • Seite 40: Eliminarea

  înlocuite şi reparate . Eventualele deteriorări şi defici- enţe prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dezambalarea produsului . Reparaţii- le necesare după expirarea perioadei de garanţie se efectuează contra cost . PDST 10 B3   │  37 ■...
 • Seite 41: Service-Ul

  44867 BOCHUM de pe produs, pe coperta instrucţiunilor de utili- GERMANIA zare (în partea stângă, jos) sau pe autocolantul www .kompernass .com de pe partea din spate sau de jos a produsului . ■ 38  │   PDST 10 B3...
 • Seite 42: Declaraţia De Conformitate Originală

  BURGSTR . 21, 44867 BOCHUM, GERMANIA, declară prin prezenta că acest produs corespunde următoarelor norme, documente normative și directive CE: Directiva privind echipamentele tehnice (2006/42/EC) Tip/denumire aparat: Tambur cu furtun pentru aer PDST 10 B3 An de fabricaţie: 09 - 2019 Număr de serie: IAN 327372_1904 Bochum, 24 .09 .2019 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice în scopul dezvoltării ulterioare .
 • Seite 43 ■ 40  │   PDST 10 B3...
 • Seite 44 Оригинална декларация за съответствие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 PDST 10 B3  ...
 • Seite 45: Въведение

  БАРАБАН ЗА ПНЕВМАТИЧЕН Символи върху пневматичния инструмент: МАРКУЧ PDST 10 B3 Преди пускането в експлоатация WARNING! прочетете ръководството за потре- Въведение бителя . Поздравяваме ви за покупката на вашия нов уред . Избрали сте висококачествен продукт . Носете прахозащитна маска .
 • Seite 46: Указания За Безопасност

  лягане с над 10 % е предотвратено (напр . пасност, както и на ръководството за мон- посредством редуцирвентил) . таж . За щети в резултат на нецелесъобразна или неправилна употреба производителят или дистрибуторът не поемат отговорност . PDST 10 B3   │  43 ■...
 • Seite 47: Остатъчен Риск

  ■ Винаги дръжте здраво маркуча, когато го ■ За монтажа са ви необходими следните разединявате от източника на сгъстен въздух помощни средства: бормашина, подходящо или пневматичен инструмент . свредло, както и отвертка . ■ 44  │   PDST 10 B3...
 • Seite 48: Монтаж На Барабана За Маркуч За Сгъстен Въздух

  които сте отстранили в стъпка 1, по часовни- но спрете барабана за маркуч за сгъстен ковата стрелка (вж . фиг . В) . въздух от експлоатация . Получилата се пов- реда трябва да се отстрани от специалист . PDST 10 B3   │  45 ■...
 • Seite 49: Развиване На Маркуча

  Отвинтете винтовете за закрепване с кръстата отвертка (вж . фиг . Г) . ♦ Тласнете стопера за маркуча по продъл- жение на маркуча за сгъстен въздух на желаната позиция . ♦ Затегнете отново винтовете за закрепване ■ 46  │   PDST 10 B3...
 • Seite 50: Предаване За Отпадъци

  ния срок . Това важи също и за сменените и ремонтирани части . За евентуално наличните повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането . Евентуалните ремонти след изтичане на гаран- ционния срок са срещу заплащане . PDST 10 B3   │  47 ■...
 • Seite 51: Сервизно Обслужване

  BURGSTRASSE 21 ■ След съгласуване с нашия сервиз можете да 44867 BOCHUM изпратите дефектния продукт на посочения ГЕРМАНИЯ Ви адрес на сервиза безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касовия бон) www .kompernass .com ■ 48  │   PDST 10 B3...
 • Seite 52 по ал . 1 не е обвързано с никакъв друг срок стока или за материали и труд, свързани с за предявяване на иск, различен от срока ремонта й, и не трябва да понася значител- по ал . 1 . ни неудобства . PDST 10 B3   │  49 ■...
 • Seite 53: Оригинална Декларация За Съответствие

  44867 BOCHUM, ГЕРМАНИЯ, декларираме, че този продукт съответства на следните стандарти, нормативни документи и директиви на ЕО: Директива относно машините (2006/42/ЕC) Тип/Обозначение на уреда: Барабан за пневматичен маркуч PDST 10 B3 Година на производство: 09 - 2019 Сериен номер: IAN 327372_1904 Бохум, 24 .09 .2019 г . Семи Угузлу...
 • Seite 54 Αυθεντική δήλωση συμμόρφωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 PDST 10 B3 GR │...
 • Seite 55: Εισαγωγή

  ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΑΕΡΟΣ ΚΑΡΟΥΛΙ Σύμβολα επάνω στο εργαλείο πεπιεσμένου αέρα: PDST 10 B3 WARNING! Πριν από τη θέση σε λειτουργία διαβάστε τις οδηγίες χρήσης . Εισαγωγή Φοράτε μάσκα προστασίας από τη Σας συγχαίρουμε για την αγορά της νέας σας σκόνη .
 • Seite 56: Υποδείξεις Ασφαλείας

  χρήση μη σύμφωνη με τους κανονισμούς ή από εσμένου αέρα μακριά από αιχμηρές ακμές, λάθος χειρισμό ο κατασκευαστής ή ο έμπορος θερμότητα και λάδια . δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη . PDST 10 B3 GR │ CY   │  53 ■...
 • Seite 57: Λοιποί Κίνδυνοι

  Σε συναρμολόγηση σε οροφή πρέπει να τηρείται ένα ύψος συναρμολόγησης το λιγότερο 2,5 μέτρων . ■ Για τη συναρμολόγηση χρειάζεστε τα εξής βο- ηθητικά μέσα: ένα τρυπάνι, μια κατάλληλη μύτη διάτρησης, καθώς και ένα κατσαβίδι . ■ 54  │   GR │ CY PDST 10 B3...
 • Seite 58: Συναρμολόγηση Της Ανέμης Με Σωλήνα Αέρος

  δεξιόστροφα . (Δείτε την Εικ . C) ■ Η ανέμη με σωλήνα αέρος διαθέτει έναν μηχα- νισμό ασφάλισης και επαναφοράς . Με αυτόν διευκολύνεται η εξαγωγή και επιστροφή του εύκαμπτου σωλήνα πεπιεσμένου αέρα PDST 10 B3 GR │ CY   │  55 ■...
 • Seite 59: Εκτύλιξη Εύκαμπτου Σωλήνα

  ροκατσάβιδο (δείτε την Εικ . D) . ♦ Ωθήστε τον αναστολέα εύκαμπτου σωλήνα κατά μήκος του εύκαμπτου σωλήνα πεπιεσμένου αέρα στην επιθυμητή θέση . ♦ Σφίξτε πάλι τις βίδες στερέωσης ■ 56  │   GR │ CY PDST 10 B3...
 • Seite 60: Απόρριψη

  τα οποία έχουν αντικατασταθεί και επισκευαστεί . Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες ζημιές και ελλείψεις κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιούνται αμέ- σως μετά την αποσυσκευασία . Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται . PDST 10 B3 GR │ CY   │  57 ■...
 • Seite 61: Σέρβις

  προϊόν, στο εξώφυλλο των οδηγιών χρήσης ρόμενη υπηρεσία σέρβις . (κάτω αριστερά) ή σε ένα αυτοκόλλητο στην πίσω ή κάτω πλευρά του προϊόντος . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM ΓΕΡΜΑΝΙΑ www .kompernass .com ■ 58  │   GR │ CY PDST 10 B3...
 • Seite 62: Αυθεντική Δήλωση Συμμόρφωσης

  44867 BOCHUM, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, δηλώνει διά της παρούσης ότι το παρόν προϊόν πληροί τα ακόλουθα πρότυπα, τα κανονιστικά έγγραφα και τις οδηγίες ΕΚ: Οδηγία περί μηχανών (2006/42/ΕC) Τύπος/περιγραφή συσκευής: Λάστιχου αέρος καρούλι PDST 10 B3 Έτος κατασκευής: 09 - 2019 Σειριακός αριθμός: IAN 327372_1904 Bochum, 24 .09 .2019 Semi Uguzlu - Διευθυντής...
 • Seite 63 ■ 60  │   GR │ CY PDST 10 B3...
 • Seite 64 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 PDST 10 B3 DE │...
 • Seite 65: Einleitung

  DRUCKLUFT- Symbole auf dem Druckluftwerkzeug: SCHLAUCHTROMMEL WARNING! Vor der Inbetriebnahme die PDST 10 B3 Bedienungsanleitung lesen . Einleitung Tragen Sie eine Staubschutzmaske . Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Tragen Sie einen Augenschutz .
 • Seite 66: Sicherheitshinweise

  (z . B . durch einen Druckminderer) . hinweise sowie der Montageanleitung . Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind über- nimmt der Hersteller oder Händler keine Haftung . PDST 10 B3 DE │ AT │ CH   │  63...
 • Seite 67: Restrisiko

  Sie ihn von der Druckluftquelle oder ■ Für die Montage benötigen Sie folgende Hilfs- einem Druckluftwerkzeug lösen . mittel: eine Bohrmaschine, einen geeigneten Bohrer sowie einen Schraubendreher . ■ 64  │   DE │ AT │ CH PDST 10 B3...
 • Seite 68: Druckluft-Schlauchtrommel Montieren

  . (siehe Abb . C) entstandenen Schaden durch einen Spezialisten reparieren . ■ Die Druckluft-Schlauchtrommel besitzt einen Arretierungs- und Rücklaufmechanismus . Dadurch wird ein leichtes Ausziehen und Rückführen des Druckluft-Schlauches ermöglicht . PDST 10 B3 DE │ AT │ CH   │  65 ■...
 • Seite 69: Schlauch Abrollen

  Kreuzschlitz - Schraubendreher (siehe Abb . D) . ♦ Schieben Sie den Schlauchstopper entlang des Druckluft-Schlauches auf die gewünschte Position . ♦ Ziehen Sie die Befestigungsschrauben wieder an . ■ 66  │   DE │ AT │ CH PDST 10 B3...
 • Seite 70: Entsorgung

  Teile . Eventuell schon beim Kauf vorhan- dene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig . PDST 10 B3 DE │ AT │ CH   │  67...
 • Seite 71: Service

  Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden . ■ 68  │   DE │ AT │ CH PDST 10 B3...
 • Seite 72: Original-Konformitätserklärung

  44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND, erklären hiermit, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen, normativen Dokumenten und EG-Richtlinien übereinstimmt: Maschinenrichtlinie (2006 / 42 / EG) Typ / Gerätebezeichnung: Druckluft-Schlauchtrommel PDST 10 B3 Herstellungsjahr: 09 - 2019 Seriennummer: IAN 327372_1904 Bochum, 24 .09 .2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager -...
 • Seite 73 ■ 70  │   DE │ AT │ CH PDST 10 B3...
 • Seite 74 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stanje informacija · Stanje informacija Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 10 / 2019 · Ident.-No.: PDST10B3-092019-1 IAN 327372_1904...