Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Parkside PLH 2800 B2 Originalbetriebsanleitung

Elektro-leisehäcksler
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für PLH 2800 B2:

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis
PLH 2800 B2
PL
LT
ELEKTRYCZNY ROZDRABNIACZ
TYLIAI VEIKIANTIS ELEKTRINIS
ŠAKŲ SMULKINTUVAS
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
ELEKTRO-LEISEHÄCKSLER
Originalbetriebsanleitung
IAN 315130

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Parkside PLH 2800 B2

 • Seite 1 PLH 2800 B2 ELEKTRYCZNY ROZDRABNIACZ TYLIAI VEIKIANTIS ELEKTRINIS ŠAKŲ SMULKINTUVAS Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Originalios naudojimo instrukcijos vertimas ELEKTRO-LEISEHÄCKSLER Originalbetriebsanleitung IAN 315130...
 • Seite 2 Przed rozpoczęciem czytania otwórz stronę z ilustracjami i zapoznaj się ze wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami instrukciją, atverskite puslapį su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen auf und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Spis treści Wprowadzenie Wprowadzenie........4 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem...4 Serdeczne gratulujemy zakupu nowego Ogólny opis...........5 urządzenia. Wybrałeś produkt wysokiej Zakres dostawy........5 jakości. Instrukcja obsługi jest częścią składową Przegląd..........5 tego produktu. Zawiera ona informacje Opis funkcji........5 dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i Dane techniczne.........5 utylizacji.
 • Seite 6: Ogólny Opis

  W dalszej części opisane są można znaleźć na przedniej funkcje różnych elementów obsługowych. rozkładanej stronie. Dane techniczne Przegląd Elektryczny rozdrabniacz..PLH 2800 B2 Pokrywa koła Moc nominalna…....…..2800 W (P40)* Koło Napięcie znamionowe....230-240 V~, Nogi podporowe 50 Hz Wyłącznik bezpieczeństwa...
 • Seite 7: Wskazówki Bezpieczeństwa

  Wskazówki W przypadku twardego drewna (np. gałęzi dębu/buka), maksymalna grubość bezpieczeństwa rozdrabnianych gałęzi jest mniejsza niż w przypadku drewna miękkiego (np. sosna lub świerk). W przypadku drewna suchego lub sękatego, maksymalna WAŻNE grubość gałęzi może być również PRZED UŻYCIEM NALEŻY mniejsza.
 • Seite 8: Symbole Na Urządzeniu

  Symbol bezpieczeństwa Ostrożnie! Przed (wyjaśnienie środków ustawieniem, przed bezpieczeństwa zamiast czyszczeniem lub, jeśli wykrzyknika) wraz ze kabel został uchwycony wskazówką, w celu lub uszkodzony, uniknięcia uszkodzeń wyłącz silnik i odłącz urządzenie od zasilania. Symbol wskazówki z informacjami Uwaga! o prawidłowym Niebezpieczeństwo postępowaniu z odniesienia obrażeń...
 • Seite 9 Ogólne wskazówki Wtyczkę sieciową bezpieczeństwa należy wyciągać przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy • Nigdy nie pozwalaj używać urządzeniu maszyny dzieciom, osobom o ograniczonych Gwarantowany poziom zdolnościach fizycznych, mocy akustycznej zmysłowych lub umysłowych lub Nie należy wyrzucać niedostatecznym tego urządzenia wraz z doświadczeniu i wiedzy lub odpadami domowymi osobom niezaznajomionym...
 • Seite 10 Przestrzegaj ogólnych obuwie i długie spodnie. i lokalnych przepisów Nie należy nosić luźnej dotyczących ochrony odzieży ani odzieży przed hałasem. z luźnymi, wiszącymi sznurkami lub pasami. Nie używaj urządzenia boso Ostrożnie! Podczas ani w lekkich sandałach. korzystania z • Używaj rozdrabniacza urządzenia należy tylko na zewnątrz (tj.
 • Seite 11 części całkowicie się nadzoru podczas pracy i zatrzymają. przechowuj go w suchym miejscu, niedostępnym dla • Przed użyciem dzieci. zawsze sprawdzaj kable połączeniowe i • Zawsze podłączaj przedłużacze pod kątem rozdrabniacza do uszkodzeń lub starzenia. prawidłowo uziemionego Jeśli przewód zostanie źródła zasilania.
 • Seite 12 • Nie dotykaj osłonami, ani bez urządzeń żadnych ruchomych zabezpieczających (na niebezpiecznych części przykład przymocowany przed odłączeniem worek zbierający) lub z maszyny od przyłącza uszkodzonym lub zużytym sieciowego i poczekaj, aż kablem. ruchome niebezpieczne • Wyłącz maszynę części całkowicie się przed zamocowaniem zatrzymają.
 • Seite 13 przerwy, jeśli to konieczne. nietypowe dźwięki lub drgania. • W następujących przypadkach wyłącz rozdrabniacz i wyjmij Przed ponownym wtyczkę. Upewnij się, że włączeniem należy wszystkie ruchome części sprawdzić rozdrabniacz całkowicie się zatrzymały. pod kątem uszkodzenia. - jeśli urządzenie nie jest •...
 • Seite 14 i odłącz urządzenie od używaj urządzenia do sieci przed usunięciem celów, do których nie jest materiału pozostającego przeznaczone. w otworze napełniania lub • Wyłączaj rozdrabniacz rynnie wyrzutowej. Upewnij tylko wtedy, gdy lej do się, że silnik jest wolny od napełniania jest całkowicie brudu i innych osadów, opróżniony, w przeciwnym aby uniknąć...
 • Seite 15 ponownym uruchomieniem dotykać uszkodzonego i eksploatacją maszyny: kabla przed odłączeniem go od źródła zasilania, 1) sprawdź pod kątem ponieważ uszkodzony uszkodzeń; kabel może spowodować 2) wymień lub napraw kontakt z aktywnymi uszkodzone części; częściami. 3) sprawdź pod kątem • Jeśli kabel zasilający luźnych części i dokręć...
 • Seite 16: Instrukcja Montażu

  Instrukcja montażu 1,5 mm², a kabli o długości przekraczającej 25 m, 3 x Rozpakowanie 2,5 mm². Przed użyciem Ostrożnie rozpakuj rozdrabniacz i sprawdź kabla należy całkowicie jego kompletność. Utylizuj materiał go rozwinąć z bębna opakowaniowy zgodnie z przepisami. 1. Zdejmij opakowanie z rozdrabniacza. kablowego.
 • Seite 17: Diodowy Wskaźnik Gotowości

  (7) Zabezpieczyć pojemnik zbiorczy Podłącz przedłużacz do kabla (17), ustawiając wyłącznik zasilającego (6). Sprawdź, czy bezpieczeństwa (4) w położenie świeci się diodowy wskaźnik „WŁ.“. gotowości (13). Oznacza to, że urządzenie jest gotowe do pracy. Diodowy wskaźnik gotowości Sprawdź, czy lej do napełniania (8) jest pusty.
 • Seite 18: Blokada Ponownego Włączenia

  Opróżnianie pojemnika zbiorczego Blokada ponownego włączenia Urządzenie nie włącza się automatycznie po wyłączeniu z powodu przeciążenia. Zwracaj uwagę, aby pojemnik zbiorczy (17) był opróżniany na Po 1-2 minutach urządzenie można czas. Pamiętaj, że wysokość ponownie włączyć, uruchamiający napełnienia pod otworem wylotowym wyłącznik zabezpieczający przed jest nierówna.
 • Seite 19: Opróżnianie Pojemnika Zbiorczego

  • Zwróć uwagę, aby rozdrobniony kółko nastawcze (4). (patrz materiał nie osadził się w obszarze „Regulacja płyty dociskowej") otworu wylotowego, ponieważ w Włóż materiał przez lej do przeciwnym razie może on zostać napełniania (8), aż zobaczysz, że nieprawidłowo wyrzucony i może rozdrobniony materiał...
 • Seite 20 Podłącz rozdrabniacz do zasilania Włącz urządzenie, naciskając i elektrycznego i włącz go i wyłącz, przytrzymując przełącznik „WŁ." aby sprawdzić prawidłowe jego (10), aby zakleszczony materiał działanie. (patrz „Włączenie i został zwrócony. wyłączenie“). Aby sprawdzić, czy zator materiału został usunięty, Wyłącznik zabezpieczający przed wyłącz i włącz rozdrabniacz.
 • Seite 21: Regulacja Płyty Dociskowej

  Poluzuj cztery śruby pokrywy Sprawdź, czy lej do napełniania mechanizmu tnącego (22) za (8) jest czysty i pusty. pomocą dostarczonego klucza Podłącz rozdrabniacz do trzpieniowego o przekroju zasilania elektrycznego i włącz sześciokąta foremnego. go, aby rozdrabniać materiał Zdejmij pokrywę mechanizmu (patrz "Włączanie i wyłączanie tnącego (23).
 • Seite 22: Ogólne Prace Związane Z Czyszczeniem I Obsługą Techniczną

  Przed rozpoczęciem pracy przy rozdrabniacz za pomocą szczotki walcu tnącym (24), rozdrabniacz lub szmatki, nie używaj środków musi być wyłączony i odłączony czyszczących ani rozpuszczalników. od sieci, a walec tnący (24) musi • Przed użyciem urządzenia zawsze być całkowicie zatrzymany. zwracaj uwagę, aby rozdrabniacz, a w szczególności urządzenie zabezpieczające nie były zużyte...
 • Seite 23: Utylizacja Odpadów I Ochrona Środowiska Naturalnego

  Utylizacja odpadów i ochrona środowiska naturalnego Chroń środowisko naturalne. Przekaż stare urządzenia, akcesoria i materiały opakowaniowe do punktu zbiórki surowców wtórnych. Stare urządzenia elektryczne nie należą do odpadów domowych. Przekaż urządzenie do punktu recyklingu. Przetworzone części z tworzyw sztucznych i części metalowe można oddzielić i poddać recyklingowi.
 • Seite 24: Usuwanie Usterek

  Usuwanie usterek Problem Możliwe przyczyny Usuwanie usterek Nieprawidłowo włożony Włóż prawidłowo pojemnik pojemnik zbiorczy (17). zbiorczy (17) i przestaw wyłącznik bezpieczeństwa (4) przy pojemniku zbiorczym (17) w położenie „WŁ.“. Zabezpieczenie przed Naciśnij wyłącznik zabezpieczający przeciążeniem przed przeciążeniem (12) w dół, aby ponownie uruchomić...
 • Seite 25: Eksplodował

  Eksplodował 1. Montaż górnej części obudowy 2. Zespół silnika 3. Wałek tnący (24) 4. Pokrywa deski do krojenia (23) 5. Montaż dolnej części obudowy 6. Rama montażowa 7. pojemnik zbiorczy (17) 8. Koła montażowe...
 • Seite 26: Gwarancja

  Gwarancja Gwarancja obejmuje wszystkie wady materiałowe i produkcyjne. Gwarancja nie Szanowny Kliencie, obejmuje części, które ulegają normalnemu Na to urządzenie otrzymujesz gwarancję zużyciu i które ze względu na właściwości na 3 lata od daty zakupu. są uważane za zużywające się (np. filtry W przypadku wad masz roszczenia prawne lub elementy mocujące).
 • Seite 27: Serwis Naprawczy

  Serwis naprawczy o kontakt z biurem obsługi klienta pod poniższym numerem telefonu lub adresem e-mail. Otrzymasz wówczas dodatkowe Naprawy, które nie są objęte gwarancją, informacje na temat dalszej procedury. będą płatnie przeprowadzane w naszym punkcie serwisowym, gdzie otrzymasz Po konsultacji z naszym biurem obsługi kosztorys.
 • Seite 28: Centrum Serwisowe

  Centra serwisowe Serwisowe PL Sertronics GmbH Merotec Service Center Ostring 60 66740 Saarlouis GERMANY E-mail: gapo-service-pl@sertronics.de Tel: 0048 221168285 Fax: 0049 21529603111 IAN 315130 Importer Należy pamiętać, że poniższy adres nie jest adresem biura obsługi klienta. Proszę najpierw skontaktować się z centrum serwisowym.
 • Seite 29: Oryginalna Deklaracja Zgodności We

  Przedmiot opisany poniżej jest zgodny z odpowiednim wspólnotowym prawodawstwem harmonizacyjnym. Wyłączna odpowiedzialność za wydanie niniejszej deklaracji zgodności spoczywa na producencie. Urządzenie: Cichy rozdrabniacz PLH 2800 B2 Data produkcji (DOM): 5-2019 Numer seryjny: S-FQ-00001 ~ S-FQ-41832 jest zgodne z następującą dyrektywą UE w obowiązującej wersji:...
 • Seite 30: Įvadas

  Įvadas Turinys Įvadas............29 Naudojimas pagal paskirtį......29 Sveikiname nusipirkus naują prietaisą. Jūs įsigijote kokybišką produktą. Bendras aprašymas........30 Naudojimo instrukcija yra šio produkto Tiekimo komplektas......30 sudedamoji dalis. Joje pateikta informacija Apžvalga..........30 apie saugą, naudojimą ir utilizavimą. Prieš Veikimo aprašymas......30 naudodami produktą susipažinkite su Techniniai duomenys......30 visomis naudojimo ir saugos taisyklėmis.
 • Seite 31: Bendras Aprašymas

  Atskirų valdymo elementų funkcijos • Stumtuvas apibūdintos toliau. Prietaiso paveikslėliai pateikti priekiniame atverčiamajame Techniniai duomenys puslapyje. Apžvalga Elektrinis tylusis smulkintuvas..PLH 2800 B2 Nominalioji galia…..…..2800 W (P40)* Rato dangtelis Nominalioji įtampa..230-240 V~, 50 Hz Apsaugos laipsnis......IPX4 Ratas Maks. šakos storis......45 mm** Atraminės kojelės Rinktuvo talpa.......ca.
 • Seite 32: Saugos Nurodymai

  Saugos nurodymai Garso lygiai buvo išmatuoti taikant triukšmo matavimo metodą pagal standarto EN 13683:2009-09 F priedą. SVARBU Elektros prijungimo taške negali būti PRIEŠ NAUDODAMI viršijama 0,28 omų maksimali leistinoji PRIETAISĄ, ATIDŽIAI varža. PERSKAITYKITE. Kilus abejonių dėl atitikties šiam SAUGOKITE VĖLESNIAM reikalavimui kreipkitės į...
 • Seite 33: Simboliai Ant Prietaiso

  Saugos simbolis Atsargiai! Prieš (vietoj šauktuko atlikdami reguliavimo saugos priemonės ar valymo darbus arba paaiškinimas) su kai buvo įtrauktas ar nurodymu dėl žalos apgadintas kabelis, išvengimo išjunkite variklį ir atjunkite prietaisą nuo Nurodomasis simbolis tinklo. dėl tinkamo prietaiso naudojimo. Dėmesio! Pavojus susižaloti dėl besisukančio Symbole am Gerät...
 • Seite 34: Bendrieji Saugos Nurodymai

  Prieš atlikdami bet Bendrieji saugos kokius darbus su nurodymai prietaisu, ištraukite tinklo kištuką. • Niekada neleiskite mašina naudotis vaikams, Garantuotas ribotų fizinių, juslinių ar garso galios lygis protinių gebėjimų arba nepakankamai patirties ir Šio prietaiso negalima žinių turintiems asmenims, utilizuoti su buitinėmis taip pat su instrukcija atliekomis.
 • Seite 35 Atsargiai! Naudojant • Smulkintuvą naudokite prietaisą būtina tik lauke (t. y. pakankamu atsižvelgti į toliau atstumu nuo sienų ir nurodytas pagrindines kitų tvirtų konstrukcijų). saugos priemones, Naudokite mašiną tik kai siekiant išvengti ji yra rekomenduojamos elektros smūgio ir gaisro padėties ir tik ant tvirto, pavojaus bei pavojaus lygaus paviršiaus.
 • Seite 36 Nenaudokite mašinos, jei Darbas su prietaisu: laidas apgadintas arba • Prieš įjungdami prietaisą nusidėvėjęs. įsitikinkite, kad pildymo • Naudokite tik anga yra tuščia. gamintojo pateiktas • Galvą, plaukus ir visą ir rekomenduojamas kūną laikykite pakankamu originalias atsargines dalis atstumu nuo pildymo ir priedus.
 • Seite 37 (pavyzdžiui, be rinktuvo), sustojo, jei: taip pat su apgadintu ar - prietaisas bus nusidėvėjusiu kabeliu. nenaudojamas; • Prieš įdėdami arba - prietaisas bus išimdami rinktuvą, mašiną transportuojamas arba išjunkite. paliekamas be priežiūros; • Venkite neįprastos kūno - bus išimamos padėties. Visada išlaikykite užstrigusios pjovimo pusiausvyrą, kad būtumėte geležtės;...
 • Seite 38 angos zonoje nėra paleidimo mechanizmą įstrigusios susmulkintos kartu pradeda judėti medžiagos, nes priešingu pjaunamasis įtaisas. atveju ji gali būti ne tinkamai išmetama, o ATSARGIAI! Siekdami atgaline eiga išstumiama išvengti sugadinimo ir pro pildymo angą. sužalojimo, laikykitės • Smulkintuvo su veikiančiu toliau pateiktų...
 • Seite 39 • Nebandykite taisyti Elektros sauga prietaiso patys, jei neturite reikiamos kvalifikacijos. ATSARGIAI! Siekdami Darbus, kurie neišvardyti išvengti nelaimingų šioje instrukcijoje, gali atsitikimų ir sužalojimo atlikti tik mūsų klientų dėl elektros smūgio, aptarnavimo tarnyba. laikykitės toliau pateiktų • Nedelsdami išjunkite nurodymų: energijos šaltinį...
 • Seite 40: Sumontavimo Instrukcija

  • Nenaudokite prietaiso, atokiai nuo judančių, jei įjungiklis ir išjungiklis pavojingų dalių, neveikia nepriekaištingai. siekdami išvengti kabelių Sugedęs jungiklis gali būti apgadinimo, dėl kurio taisomas tik mūsų serviso gali atsirasti sąlytis su centre. aktyviomis dalimis. • Naudokite tik lauko darbams leidžiamus ir nuo Sumontavimo instrukcija vandens purslų...
 • Seite 41: Parengties Šviesos Diodas

  Naudojimas (5) Smulkinimo bloką (15) kryžminiu atsuktuvu (nėra tiekimo komplekte) keturiais pateiktais Naudojimo pradžia varžtais priveržkite prie pagrindinio rėmo (16). Prieš smulkintuvą įjungiant reikia įsitikinti, (6) Norėdami įdėti rinktuvą (17), kad smulkinimo blokas (15) tvirtai atblokuokite apsauginį jungiklį primontuotas prie pagrindinio rėmo (16) ir (4), t.
 • Seite 42: Apsauga Nuo Perkrovos

  Medžiagos judėjimas atgaline Vėl įdėkite rinktuvą (17), eiga Norėdami įjungti medžiagos apsauginį jungiklį (4) nustatykite į judėjimo atgaline eiga funkciją, padėtį ĮJUNGTA (EIN). funkcijos parinkties jungiklį (9) paspauskite į viršų. Paskui, Apsauga nuo perkrovos norėdami paleisti variklį, paspauskite ir laikykite nuspaudę Esant perkrovai, pvz., dėl per storų...
 • Seite 43: Smulkinimas

  • Dėl saugumo priežasčių smulkintuvas Sukdami reguliuojamąjį ratuką neveikia, jei neteisingai įdėtas rinktuvas (5) spaudžiamąją plokštelę (25) (17). nustatykite į teisingą padėtį (žr. skirsnį „Spaudžiamosios • Į pildymo angą kišdami šakas, jas plokštelės sureguliavimas“). tvirtai laikykite, kol jos bus automatiškai įtrauktos.
 • Seite 44 Įjunkite prietaisą paspausdami ir g. Spaudžiamąją plokštelę (25) laikydami nuspaudę įjungiklį (EIN) ir pjaunamąjį veleną (24) vėl (10), kad įstrigusi medžiaga būtų įdėkite. Įsitikinkite, kad abi dalis paduodama atgal. dedate teisinga kryptimi, kaip parodyta paveikslėlyje (G) ir iš Norėdami patikrinti, ar medžiagos išorės ant pjaunamojo įtaiso kamštis pašalintas, smulkintuvą...
 • Seite 45 dangtelio (22). Pjaunamojo „Smulkintuvo įjungimas ir veleno (24) išdroža turi išjungimas“). būti tiksliai užstumiama ant Jei medžiagos kamštis varomojo veleno spraustelio. pašalintas, įjunkite smulkintuvą h. Uždėkite pjaunamojo įtaiso ir tęskite smulkinimo procesą (žr. dangtelį (23) – įsitikinkite, kad skirsnį „Smulkintuvo įjungimas ir jis tvirtai laikosi –...
 • Seite 46: Techninė Priežiūra, Laikymas Ir Valymas

  Bendrieji valymo ir techninės Jei reikia, prietaisą išjunkite ir patikros darbai atjunkite nuo maitinimo šaltinio arba tęskite smulkinimo procesą. Prietaiso neapipurkškite vandeniu. Elektros smūgio pavojus! Reguliuodami venkite pernelyg didelio spaudžiamosios • Kai mašiną sustabdote norėdami plokštelės prispaudimo, kad ji be atlikti techninės patikros, priežiūros ar reikalo nediltų.
 • Seite 47: Atsarginės Dalys

  Atsarginės dalys Atsargines dalis galima užsakyti tiesiogiai mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje. Užsakyme nurodykite prietaiso tipą ir išskleistajame komponentų vaizde nurodytą pozicijos numerį. Prireikus dėl išskleistojo komponentų vaizdo kreipkitės į mus. Atliekų utilizavimas ir aplinkos apsauga Saugokite aplinką. Senus prietaisus, priedus ir pakavimo medžiagas pristatykite į perdirbamų...
 • Seite 48: Gedimų Šalinimas

  Gedimų šalinimas Problema Galima priežastis Gedimo šalinimas Neteisingai įdėtas rinktuvas Rinktuvą (17) įdėkite teisingai ir (17) apsauginį jungiklį (4) prie rinktuvo (17) nustatykite į padėtį ĮJUNGTA (EIN). Apsauga nuo perkrovos Apsaugos nuo perkrovos jungiklį (12) paspauskite į apačią, norėdami prietaisą vėl paleisti. Variklis neveikia arba Netiekiama srovė...
 • Seite 49: Išskleistasis Komponentų Vaizdas

  Išskleistasis komponentų vaizdas 1. Viršutinės korpuso dalies konstrukcinis mazgas 2. Variklio konstrukcinis mazgas 3. Pjaunamasis velenas (24) 4. Pjaunamojo įtaiso dangtelis (23) 5. Apatinės korpuso dalies konstrukcinis mazgas 6. Rėmo konstrukcinis mazgas 7. Rinktuvas (17) 8. Ratų konstrukcinis mazgas...
 • Seite 50: Garantija

  Garantija Garantijos apimtis Prietaisas buvo pagamintas labai Gerbiamas kliente, kruopščiai, laikantis griežtų kokybės šiam produktui suteikiama trejų metų standartų, ir prieš išsiunčiant atidžiai garantija nuo pirkimo datos. patikrintas. Atsiradus defektų, turite teisę reikšti teisinius reikalavimus produkto pardavėjui. Garantija apima visus medžiagos ir Mūsų...
 • Seite 51: Taisymo Servisas

  Serviso centras • Atsiradus veikimo sutrikimų ar kitų defektų, pirmiausia toliau nurodytu Klientų aptarnavimo tarnyba LT telefonu arba elektroniniu paštu „Sertronics GmbH“ susisiekite su klientų aptarnavimo Ostring 60 tarnyba. Ji suteiks išsamesnės D-66740 Saarlouis-Fraulautern informacijos apie tolesnius veiksmus. Vokietija Pasikonsultavę su mūsų klientų El.
 • Seite 52: Originalios Es Atitikties Deklaracijos Vertimas

  Z. Fabijanic, Heinrich-Horten-Straße 5, 47906 Kempen, pareiškiame: toliau apibūdintas gaminys atitinka susijusius Bendrijos derinimo teisės aktus. Už šios atitikties deklaracijos pateikimą atsako tik gamintojas. TYLIAI VEIKIANTIS ELEKTRINIS ŠAKŲ SMULKINTUVAS PLH 2800 B2 pagaminimo data (DOM): 5–2019 serijos numeris: S-FQ-00001 ~ S-FQ-41832 atitinka galiojančios redakcijos toliau nurodytos atitinkamos ES direktyvos reikalavimus:...
 • Seite 53: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung........52 Bestimmungsgemäße Verwendung Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Geräts. Sie haben sich damit für ein ............52 Qualitätsprodukt entschieden. Allgemeine Beschreibung....53 Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil Lieferumfang........53 dieses Produkts. Sie enthält Informationen Übersicht..........53 zur Sicherheit, Benutzung und Entsorgung. Funktionsbeschreibung....53 Machen Sie sich vor Gebrauch des Produkts mit sämtlichen Bedienungs- und Technische Daten......53...
 • Seite 54: Allgemeine Beschreibung

  Mobilität. Die Funktionen finden Sie auf der vorderen der verschiedenen Bedienelemente werden Klappseite. nachfolgend beschrieben. Übersicht Technische Daten Radabdeckung Elektro-Leisehäcksler..PLH 2800 B2 Beine stützen Nennleistung…..…..2800 W (P40)* Sicherheitsschalter Nennspannung..230-240 V~, 50 Hz Stellrad Schutzart ..........IPX4 Steckdose Aststärke max......45 mm** Handgriff Fassungsvermögen Auffangbehälter....
 • Seite 55: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Beschaffenheit des Häckselmaterials ab. Bei hartem Holz (z. B. Eichen-/Buchenäste) ist die häckselbare maximale Aststärke WICHTIG geringer als bei weichem Holz (z. B. Kiefer oder Fichte). Bei trockenem oder VOR GEBRAUCH knorrigem Holz ist die maximale Aststärke möglicherweise ebenfalls geringer. AUFMERKSAM LESEN.
 • Seite 56: Symbole Am Gerät

  Personen- und Handschutz tragen Sachschäden. Gerät vor Regen Sicherheitssymbol schützen (Erläuterung der Sicherheitsmaßnahme Vorsicht! Vor dem anstelle des Einstellen, vor Ausrufezeichens) mit Reinigungsarbeiten Hinweis zur Vermeidung oder wenn das Kabel von Schäden erfasst wurde oder beschädigt ist, den Hinweissymbol Motor abschalten und mit Angaben zum das Gerät vom Netz sachgemäßen Umgang...
 • Seite 57: Allgemeine Sicherheitshinweise

  dem Gefahrenbereich Stellen Sie sich niemals fernhalten. auf die Maschine. Achtung! Allgemeine Stromschlaggefahr Sicherheitshinweise Vor jeglichen Arbeiten am Gerät ist der • Gestatten Sie niemals Netzstecker zu ziehen. Kindern, Personen mit eingeschränkten Garantierter körperlichen, sensorischen Schallleistungspegel oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichender Dieses Gerät nicht Erfahrung und Wissen oder mit dem Hausmüll...
 • Seite 58 Beachten Sie die locker sitzende Kleidung allgemeinen und örtlichen bzw. Kleidung mit lose Lärmschutzbestimmungen. hängenden Kordeln oder Gürteln tragen. Betreiben Sie die Maschine nicht Vorsicht! Bei der barfüßig oder in leichten Benutzung des Geräts Sandalen. sind die folgenden • Den Häcksler nur im Freien grundlegenden (d.
 • Seite 59 Teile vollständig zum während des Betriebs Stillstand gekommen sind. nicht unbeaufsichtigt und bewahren Sie ihn an einem • Vor dem Gebrauch sind trockenen Ort außerhalb immer Anschluss- und der Reichweite von Kindern Verlängerungsleitung auf. auf Anzeichen von Beschädigung oder • Den Häcksler stets an eine Alterung zu untersuchen.
 • Seite 60 Teile, bevor die Maschine oder mit beschädigtem oder vom Netzanschluss abgenutztem Kabel. getrennt wurde und die • Schalten Sie die Maschine beweglichen, gefährlichen vor dem Anbringen Teile vollständig zum oder dem Entfernen des Stillstand gekommen sind. Fangsacks aus. • Vermeiden Sie eine •...
 • Seite 61 Stellen Sie sicher, dass Vor dem Wiedereinschalten alle beweglichen Teile ist der Häcksler auf vollständig ausgelaufen Schäden zu prüfen. sind • Achten Sie darauf, dass - wenn das Gerät nicht sich kein Häckselmaterial im benutzt wird, Bereich der Auswurföffnung festsetzt, da es sonst - wenn das Gerät möglicherweise nicht transportiert wird oder...
 • Seite 62 Material entfernt wird. nicht für Zwecke, für die es Achten Sie darauf, dass der nicht bestimmt ist. Motor frei von Schmutz und • Den Häcksler nur sonstigen Anhaftungen ist, abschalten, wenn der um Schäden am Motor und Einfülltrichter völlig geleert Feuergefahr zu vermeiden.
 • Seite 63 Trennen Sie die Maschine beschädigtes Kabel zu vom Netz und unternehmen berühen, bevor es von der Sie die folgenden Schritte, Stromversorgung getrennt bevor sie die Maschine neu wurde, da beschädigte starten und betreiben: Kabel zum Berühren aktiver Teile führen können. 1) auf Beschädigungen hin überprüfen;...
 • Seite 64: Aufbauanleitung

  einer Länge von mehr als Grundrahmen (16) ziehen und Häckseleinheit (15) und Zubehörteile 25 m muss mindestens entnehmen. 3 x 2,5 mm² betragen. 3. Lieferumfang kontrollieren. Vor Gebrauch das Kabel vollständig von der Zusammenbau des Häckslers Kabeltrommel abwickeln. Montieren Sie die Stützfüße Kabel auf Beschädigungen (3) auf dem Chassisbein.
 • Seite 65: Bereitschafts-Led

  Bereitschafts-LED 1. Verlängerungskabel in die Steckdose (6) stecken. Die Bereitschafts-LED (13) leuchtet, wenn alle Kontrollieren Sie, ob die drei folgenden Bedingungen erfüllt sind: Bereitschafts-LED (13) leuchtet. 1. Auffangbehälter (17) und Damit wird signalisiert, dass das Gerät betriebsbereit ist. Sicherheitsschalter (4) befinden sich in 2.
 • Seite 66: Entleeren Des Auffangbehälters

  Entleeren des Auffangbehälters Nach 1-2 Minuten kann das Gerät durch Drücken des Überlastschutzschalters (12) Achten Sie darauf, dass der wieder eingeschaltet werden. Auffangbehälter (17) rechtzeitig Die Bereitschafts-LED (13) leuchtet rot. geleert wird. Bedenken Sie, dass die Damit wird signalisiert, dass das Gerät Füllhöhe unter der Auswurföffnung betriebsbereit ist.
 • Seite 67: Häckseln

  • Achten Sie darauf, dass sich kein 3. Material durch den Einfülltrichter Häckselmaterial im Bereich der (8) zuführen, bis zu sehen ist, Auswurföffnung festsetzt, da es sonst dass Häckselmaterial in den möglicherweise nicht einwandfrei Auffangbehälter (17) fällt. ausgeworfen und rückwärts durch den 4.
 • Seite 68 einsetzen. Achten Sie dabei auf 5. Zur Kontrolle, ob der Materialstau die korrekte Orientierung beider beseitigt ist, den Häcksler aus- Teile, wie in Bild [G] und außen und einschalten. (Siehe „Ein- und auf der Schneidwerkabdeckung Ausschalten des Häckslers“). (23) dargestellt. Die Nut der 6.
 • Seite 69: Justieren Der Druckplatte

  5. Wenn der Materialstau beseitigt (22) dargestellt. Die Nut der ist, den Häcksler einschalten, um Schneidwalze (24) muss den Häckselvorgang fortzusetzen passgenau auf die Passfeder (siehe „Ein- und Ausschalten des der Antriebswelle geschoben Häckslers“). werden. 6. Wenn der Materialstau h. Schneidwerkabdeckung (23) nicht beseitigt ist, die o.
 • Seite 70: Wartung, Lagerung Und Reinigung

  Schleifgeräusche zu hören sind. Warnung! Verletzungsgefahr durch bewegliche, gefährliche Kleine Aluminiumspäne werden Teile. ausgeworfen. 4. Gerät ggfs. ausschalten und von der Stromversorgung trennen oder Allgemeine Reinigungs- und den Häckselvorgang fortführen. Instandhaltungsarbeiten Vermeiden Sie das übermäßige Das Gerät nicht mit Justieren der Druckplatte, um Wasser bespritzen.
 • Seite 71: Ersatzteile

  Abfallentsorgung und • Achten Sie vor Gebrauch des Gerätes stets darauf, dass der Häcksler und Umweltschutz insbesondere die Schutzvorrichtungen nicht verschlissen oder beschädigt und Schützen Sie die Umwelt. Geben Sie fest montiert sind. Vergewissern Sie Altgeräte, Zubehör und Verpackungsmaterial sich, dass alle Muttern, Bolzen und bei einem Wertstoffhof ab.
 • Seite 72: Fehlerbehebung

  Fehlerbehebung Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Auffangbehälter (17) nicht Auffangbehälter (17) richtig richtig eingesetzt einsetzen und Sicherheitsschalter (4) am Auffangbehälter (17) in die „EIN“-Stellung schalten Überlastschutz Überlastschutzschalter (12) nach unten drücken, um das Gerät wieder in Betrieb zu nehmen Motor läuft nicht oder setzt während des Keine Stromzufuhr Steckdose, Kabel, Draht und...
 • Seite 73: Explosionszeichnung

  Explosionszeichnung 1. Baugruppe Gehäuseoberteil 2. Baugruppe Motor 3. Schneidwalze (24) 4. Schneidwerkabdeckung (23) 5. Baugruppe Gehäuseunterteil 6. Baugruppe Rahmen 7. Auffangbehälter (17) 8. Baugruppe Räder...
 • Seite 74: Garantie

  Garantieumfang Garantie Das Gerät wurde mit größter Sorgfalt Sehr geehrter Kunde, gemäß strenger Qualitätsstandards gefertigt Sie erhalten für dieses Gerät eine Garantie und vor der Auslieferung gründlich geprüft. von 3 Jahren ab Kaufdatum. Im Fall von Mängeln haben Sie rechtliche Die Garantie bezieht sich auf sämtliche Ansprüche gegenüber dem Verkäufer des Material- und Herstellungsfehler.
 • Seite 75: Reparaturservice

  • Wenden Sie sich bei auftretenden Wenn Sie uns Ihr defektes Gerät zusenden, Funktionsstörungen oder sonstigen übernehmen wir die kostenlose Entsorgung. Mängeln zunächst telefonisch oder per E-Mail an die unten angegebene Kundendienstadresse. Sie werden Service-Center dann weitere Informationen über das weitere Vorgehen erhalten.
 • Seite 76: Originale Eu-Konformitätserklärung

  Der nachstehend beschriebene Gegenstand stimmt mit den einschlägigen Harmonisierungs- Rechtsvorschriften der Gemeinschaft überein. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller. Das Gerät Leisehäcksler PLH 2800 B2 Herstellungsdatum (DOM): 5 - 2019 Seriennummer: S-FQ-00001 ~ S-FQ-41832 entspricht der folgenden einschlägigen EU-Richtlinie in der gültigen Fassung:...
 • Seite 77 Ga-Po Vertrieb GmbH Heinrich-Horten-Straße 5 47906 Kempen Last Information Update Stand der Informationen: 08.04.2019 Ident.-No.: 1.01 IAN 315130...

Inhaltsverzeichnis