Uvod; Namenska Upotreba; Oprema; Obim Isporuke - Parkside PFSH 3 A2 Originalbetriebsanleitung

Forstschutzhelm
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ZAŠTITNI ŠLEM PFSH 3 A2

Uvod

Čestitamo Vam na kupovini Vašeg novog uređaja .
Time ste se odlučili za kvalitetan proizvod . Uput-
stvo za upotrebu je deo ovog proizvoda . Ono
sadrži važne napomene o bezbednosti, upotrebi i
odlaganju . Pre korišćenja proizvoda, upoznajte se
sa svim napomenama vezanim za rukovanje i bez-
bednost . Koristite proizvod samo na opisani način
i u navedene svrhe . Predajte svu dokumentaciju
prilikom prosleđivanja proizvoda trećim licima .

Namenska upotreba

Šumarski zaštitni šlem je predviđen da, onog ko
ga nosi, čuva od povreda glave, od predmeta koji
padaju ili lete uokolo i od udaraca o nepokretne
predmete .
Štitnici za sluh služe za zaštitu od buke i ometaju-
ćih šumova .
UPOZORENJE!
Ova kombinacija šlema i kapsulnog tipa
štitnika za sluh se nalazi u „Opsegu veliči-
ne Veliki".
Kombinacije šlema i kapsulnog tipa štitnika
za sluh, u skladu sa EN 352-3, su u ponudi u
„Opsegu veličine Srednji", „Opsegu veličine
Mali" i „Opsegu veličine Veliki" . Kombinacije
šlema i kapsulnog tipa štitnika za sluh „Op-
seg veličine Srednji" odgovara velikoj većini
korisnika . Kombinacije šlema i kapsulnog tipa
štitnika za sluh „Opsega veličine Veliki" su
predviđene za korisnike kojima ne odgovara-
ju kombinacije šlema i kapsulnog tipa štitnika
za sluh „Opsega veličine Srednji" .
Svaka druga upotreba ili promena šumarskog
zaštitnog šlema važi kao nenamenska i krije znatne
opasnosti od nezgoda . Proizvođač ne preuzima
odgovornost za štete koje su nastale nenamenskom
upotrebom . Šumarski zaštitni šlem nije namenjen
za komercijalnu upotrebu .
2 
RS

Oprema

Šlem
Vizir (sa držačem)
Štitnici za sluh
Podešavanje držača za glavu
Podešavanje štitnika za sluh
Držač za glavu

Obim isporuke

1 šlem, uključujući podesivi držač za glavu sa
znojnicom, štitnike za sluh i vizir sa držačem
1 uputstvo za upotrebu
Tehnički podaci
Obim glave:
Opseg veličine štitnika za sluh:
Težina štitnika za sluh:
Ukupna težina:
Materijali štitnika za sluh:
Držač štitnika za sluh:
Naušnice:
NAPOMENA
Ovim znakom se potvrđuje, da je
ovaj uređaj u skladu sa srpskim
zahtevima za bezbednost proizvoda .
033
19
Izolacione vrednosti štitnika za sluh:
Frekvencija (Hz)
63
Srednja
vrednost Mf
11,0
(dB)
Standardno
odstupanje Sf
3,9
(dB)
Pretpostavljena
7,1
zaštita AVP (dB)
Frekvencija (Hz)
1000
Srednja
vrednost Mf
27,1 35,0
(dB)
54–63 cm
L
oko 240 g
oko 700 g
POM
PVC
125
250
500
8,8
14,0
25,7
3,4
3,7
5,6
5,4
10,3
20,1
2000
4000
8000
33,2
33,8
PFSH 3 A2

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis