Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PKO 270 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise, Originalbetriebanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Anleitung_4010362:_
27.05.2010
COMPRESSOR
Operation and Safety Notes
Original operating instructions
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης
13:05 Uhr
Seite 1
PKO 270 A1
K
K
OMPRESSOR
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Original betjeningsvejledning
KOMPRESSOR
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebanleitung
3

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKO 270 A1

 • Seite 1 Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:05 Uhr Seite 1 PKO 270 A1 COMPRESSOR OMPRESSOR Operation and Safety Notes Brugs- og sikkerhedsanvisninger Original operating instructions Original betjeningsvejledning ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ KOMPRESSOR Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Bedienungs- und Sicherheitshinweise Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Originalbetriebanleitung...
 • Seite 2 Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:05 Uhr Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες...
 • Seite 3 Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:06 Uhr Seite 3...
 • Seite 4 Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:07 Uhr Seite 4 11 22 23 25 26 8 26 23 24 22 23 25,26...
 • Seite 5 Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 5...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 6 Table of contents: Page 1. Introduction ................8 2. Safety information ..............8-10 3. Layout ..................10 4. Intended use ................10 5. Technical data.................11 6. Before starting the equipment ..........11 7. Assembly and starting.............11-12 8. Replacing the power cable............12 9.
 • Seite 7 Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 7 Additional safety instructions Note the instructions for use! Wear ear-muffs. Beware of electrical voltage Beware of hot parts Warning! The equipment is remote-controlled and may start-up without warning.
 • Seite 8: Introduction

  Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 8 1. Introduction Keep children away ■ Do not allow other persons to touch the compressor or cable, keep them away from Important. your work area. When using the equipment, a few safety Keep your compressor in a safe place ■...
 • Seite 9 Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 9 the safety devices or any slightly damaged 2.2 Safety instructions for working with parts to ensure that they are in good compressed air and blow-out pistols working order. Check that the moving parts The compressor pump and lines can ■...
 • Seite 10: Layout

  Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 10 spraying and drying. Do not spray against 13. Compressor pump the wind. Always adhere to the regulations 14. Compressed air hose of the local police authority when spraying 15. Air filter combustible or hazardous materials. 16.
 • Seite 11: Technical Data

  Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 11 5. Technical data 7. Assembly and starting Mains connection: 230 V ~ 50 Hz Important. Remove the transportation braces Motor rating kW: 1.8 kW (between the compression pump and Mode of operation cladding) prior to initial start-up. If the Compressor speed min 2850 transportation braces are not removed,...
 • Seite 12: Replacing The Power Cable

  Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 12 result of stiffness. 9. Cleaning, maintenance, ordering of spare parts and 7.6 ON/OFF switch (Fig. 2) storage Pull the ON/OFF switch (17) upwards to switch on the compressor. To switch off the compressor, press the ON/OFF switch down. Important.
 • Seite 13 Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 13 (Figure 11). Do not exceed the maximum filling Important. quantity. Overfilling the equipment may result in The condensation water from the pressure damage. Refit the oil sealing plug (16) into the vessel will contain residual oil. Dispose of oil filler opening (21).
 • Seite 14: Disposal And Recycling

  Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 14 10. Disposal and recycling The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic.
 • Seite 15: Possible Causes Of Failure

  Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 15 11. Possible causes of failure Problem Cause Solution The compressor does not 1. No supply voltage. 1. Check the supply voltage, start. the power plug and the socket-outlet. 2. Insufficient supply voltage. 2. Make sure that the extension cable is not too long.
 • Seite 16: Declaration Of Conformity

  EÚ a noriem pre výrobok og standarder for artikkel A a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a E Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru következő konformitást jelenti ki Kompressor PKO 270 A1 (Parkside) 2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2006/95/EC...
 • Seite 17: Warranty Certificate

  Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 17 13. GUARANTEE CERTIFICATE Dear Customer, All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card.
 • Seite 18 Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 18 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning ................20 2. Sikkerhedsanvisninger ............20-22 3. Maskinbeskrivelse ..............22 4. Formålsbestemt anvendelse ...........22-23 5. Tekniske data................23 6. Før ibrugtagning ..............23 7. Montage og ibrugtagning ............23-24 8. Udskiftning af netledning ............24 9. Renholdelse, vedligeholdelse, reservedelsbestilling og opbevaring........24-25 10.
 • Seite 19 Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 19 Supplerende sikkerhedsanvisninger Læs og følg betjeningsvejledningen! Brug høreværn! Advarsel mod elektrisk spænding Advarsel mod varme dele Advarsel! Enheden er fjernstyret og kan gå i gang uden varsel...
 • Seite 20: Indledning

  Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 20 1. Indledning gasser. Eksplosionsfare! Beskyt dig mod elektrisk stød ■ Undgå kropsberøring med jordforbundne Vigtigt! dele, for eksempel rør, varmeapparat, Ved brug af denne type maskiner er der visse komfur, køleskab. sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages Hold børn på...
 • Seite 21 Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 21 mærkningen. Opstillingssted ■ Vær hele tiden opmærksom Kompressoren skal opstilles på en plan ■ Hold øje med dit arbejde. Brug din sunde flade. fornuft. Arbejd ikke med kompressoren, hvis du er ukoncentreret. 2.2 Sikkerhedsanvisninger ved arbejde Undersøg kompressoren for skader med trykluft og blæsepistoler ■...
 • Seite 22: Maskinbeskrivelse

  Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 22 maskiner må ikke forefindes eller være i 3. Maskinbeskrivelse drift. Mad og drikke må ikke opbevares eller ■ 1. Transportgreb indtages i arbejdsrummet. 2. Trykafbryder Sprøjtemaledampe er sundhedsskadelige. 3. Trykregulator Arbejdsrummet skal være større end 30 m ■...
 • Seite 23: Tekniske Data

  Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 23 Bemærk, at vore maskiner ikke er konstrueret til Kompressoren må ikke benyttes på steder, erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller hvor der arbejdes med stænkvand. industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, Oliestanden i kompressorpumpen skal ■ såfremt maskinen anvendes i kontrolleres før ibrugtagning (se 9.4).
 • Seite 24: Udskiftning Af Netledning

  Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 24 mærkeplade. 9. Renholdelse, vedligeholdelse, Lange tilledninger samt forlængere, ■ reservedelsbestilling og kabeltromler osv. forårsager spændingsfald opbevaring og kan forhindre, at motoren starter. Lave temperaturer under +5°C kan ■ besværliggøre motorstart p.g.a. træg gang. Vigtigt! Stikket skal trækkes ud af stikkontakten, 7.6 Tænd/Sluk-knap (fig.
 • Seite 25 Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 25 9.6 Rensning af indsugningsfiltret Vigtigt! (fig. 3, 12, 13) Kondensvandet fra trykbeholderen Indsugningsfiltret forhindrer indsugning af støv indeholder rester af olie. Kondensvandet og snavs. Filtret skal mindst renses hver 300. skal bortskaffes på miljøvenlig vis driftstime.
 • Seite 26: Bortskaffelse Og Genbrug

  Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 26 10. Bortskaffelse og genanvendelse Maskinen leveres indpakket for at undgå transportskader. Emballagen består af råmaterialer og kan genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Maskinen og dens tilbehør består af forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast. Defekte komponenter må...
 • Seite 27: Mulige Årsager Til Driftsudfald

  Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 27 11. Mulige årsager til driftsudfald Problem Årsag Løsning Kompressor kører ikke 1. Ingen netspænding 1. Kontroller ledning, netstik, sikring og stikdåse 2. Netspænding for lav 2. Undgå for lange forlængerledninger Brug forlængerledning med tilstrækkeligt stort ledertværsnit 3.
 • Seite 28: Overensstemmelseserklæring

  EÚ a noriem pre výrobok og standarder for artikkel A a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a E Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru következő konformitást jelenti ki Kompressor PKO 270 A1 (Parkside) 2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2006/95/EC...
 • Seite 29: Garantibevis

  Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 29 13. GARANTIBEVIS Kære kunde! Vore produkter er underlagt streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle udvise fejl, beklager vi naturligvis dette og beder dig kontakte vores kundeservice på adressen, som står angivet på dette garantibevis.
 • Seite 30 Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 30 Περιεχόμενα Σελίδα 1. Εισαγωγή................32 2. Υποδείξεις ασφαλείας............32-34 3. Περιγραφή συσκευής .............34-35 4. Ενδεδειγμένη χρήση ..............35 5. Τεχνικά χαρακτηριστικά ............35 6. Πριν τη θέση σε λειτουργία............35 7. Συναρμολόγηση και θέση σε λειτουργία........36 8. Αντικατάσταση καλωδίου σύνδεσης με το δίκτυο ....37 9.
 • Seite 31 Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 31 Πρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης! Να φοράτε ωτοασπίδες! Προειδοποίηση από ηλεκτρική τάση Προειδοποίηση από πολύ θερμά τμήματα Προσοχή! Η μονάδα είναι τηλεχειριζόμενη και μπορεί να εκκινηθεί χωρίς προειδοποίηση.
 • Seite 32: Εισαγωγή

  Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 32 1. Εισαγωγή φωτισμό. Μη χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια. Κίνδυνος έκρηξης! Προσοχή! Προστατευθείτε από ηλεκτροπληξία ■ Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει, προς Να αποφεύγετε κάθε επαφή του σώματος αποφυγή...
 • Seite 33 Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 33 Να βγάζετε το φις από την πρίζα ακεραιότητα. ■ Σε περίπτωση μη χρήσης, πριν από Επισκευές μόνο από ηλεκτρολόγο ■ εργασίες συντήρησης. Οι επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται Να αποφεύγετε την αθέλητη εκκίνηση μόνο από ειδικευμένους ηλεκτρολόγους, ■...
 • Seite 34: Περιγραφή Συσκευής

  Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 34 2.3 Υποδείξεις ασφαλείας κατά το παρακολουθεί και να λαμβάνει άμεσα τα ψεκασμό βαφής αναγκαία μέτρα επισκευής και Μην επεξεργάζεστε βαφές ή διαλύτες με συντήρησης και τα απαραίτητα μέτρα ■ σημείο ανάφλεξης κάτω των 55°C. ασφαλείας.
 • Seite 35: Ενδεδειγμένη Χρήση

  Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 35 αέρας) 5. Τεχνικά χαρακτηριστικά 21. Στόμιο πλήρωσης λαδιού 22. Παξιμάδι (αυτασφαλιζόμενο) Ηλεκτρική τροφοδοσία: 230 V ~ 50 Hz 23. Ελατηριωτός δακτύλιος Ισχύς κινητήρα kW: 1,8 kW 24. Παξιμάδι 25. Βίδα Είδος λειτουργίας 26. Ροδέλα Αριθμός...
 • Seite 36: Συναρμολόγηση Και Θέση Σε Λειτουργία

  Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 36 7. Συναρμολόγηση και θέση σε λειτουργίας σύμφ. με την πινακίδα της μηχανής λειτουργία Μακριά καλώδια επέκτασης και ■ μπαλαντέζες, κλπ. προκαλούν μείωση της Προσοχή! τάσης και μπορεί να εμποδίσουν την Πριν τη θέση σε λειτουργία να εκκίνηση...
 • Seite 37: Αντικατάσταση Καλωδίου Σύνδεσης Με Το Δίκτυο

  Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 37 8. Αντικατάσταση καλωδίου παρόμοιο . σύνδεσης με το δίκτυο 9.2 Συντήρηση του δοχείου πίεσης (Εικ. 1) Προσοχή! Για μεγάλης διαρκείας αντοχή του Εάν το καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο αυτής δοχείου πίεσης (7) να εκκενώνεται μετά από της...
 • Seite 38: Διάθεση Στα Απορρίμματα Και Επαναχρησιμοποίηση

  Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 38 9.5 Αλλαγή λαδιού (Εικ. 1, 10, 11) σειρά. Σβήστε τον κινητήρα και να βγάλτε το βύσμα από την πρίζα . Αφού εκκενώσετε 9.7 Φύλαξη ενδεχομένως υπάρχουσα πίεση αέρα, μπορείτε να ξεβιδώστε τη βίδα εκκένωσης Προσοχή! λαδιού...
 • Seite 39 Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 39 Μόνο για κράτη-μέλη της Ε.Ε. Μη πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακάαπορρίμματα! Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ για απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την ενσωμάτωσή της σε εθνικό δίκαιο, πρέπει η παλιές...
 • Seite 40: Ενδεχόμενες Αιτίες Διακοπής Λειτουργίας

  Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 40 11. Ενδεχόμενες αιτίες διακοπής λειτουργίας Πρόβλημα Αιτία Λύση Δεν παίρνει μπροστά ο 1. Δεν υπάρχει τάση δικτύου. 1. Να γίνει έλεγχος του συμπιεστής καλωδίου, του βύσματος, της ασφάλειας και της πρίζας. 2. Πολύ χαμηλή τάση δικτύου. 2.
 • Seite 41: Δήλωση Συμμόρφωσης

  EÚ a noriem pre výrobok og standarder for artikkel A a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a E Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru következő konformitást jelenti ki Kompressor PKO 270 A1 (Parkside) 2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2006/95/EC...
 • Seite 42: Κάρτα Εγγύησης

  Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 42 13. ΕΓΓΥΗΣΗ Αξιότιμη πελάτισα, αξιότιμε πελάτη, Τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας. Εάν παρ΄όλα αυτά κάποτε δεν λειτουργήσουν άψογα, λυπούμαστε πολύ και σας παρακαλούμε να αποτανθείτε προς το τμήμαμας Εξυπηρέτησης Πελατών, στη διεύθυνση που αναφέρετε σε αυτή την εγγύηση. Ευχαρίστως σας βοηθούμε και...
 • Seite 43 Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 43...
 • Seite 44 Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 44 DE/AT/ Inhaltsverzeichnis Seite 1. Einleitung ................46 2. Sicherheitshinweise ..............46-48 3. Gerätebeschreibung ...............48 4. Bestimmungsgemäße Verwendung ........49 5. Technische Daten ..............49 6. Vor Inbetriebnahme..............49 7. Montage und Inbetriebnahme ..........50 8. Austausch der Netzanschlussleitung ........50 9. Reinigung, Wartung, Ersatzteilbestellung und Lagerung..51-52 10.
 • Seite 45 Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 45 DE/AT/ Zusätzliche Sicherheitshinweise Gebrauchsanweisung beachten! Gehörschutz tragen! Warnung vor elektrischer Spannung Warnung vor heißen Teilen Warnung! Die Einheit ist ferngesteuert und darf ohne Warnung anlaufen...
 • Seite 46: Einleitung

  Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 46 DE/AT/ 1. Einleitung Gefahr durch Stromschlag! Sorgen Sie für gute Beleuchtung. Benutzen Sie den Kompressor nicht in der Achtung! Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Beim Benutzen von Geräten müssen einige Gasen. Explosionsgefahr! Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, Schützen Sie sich vor elektrischem ■...
 • Seite 47 Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 47 DE/AT/ Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf Geräusch ■ ■ Vergewissern Sie sich, dass der Schalter Bei Verwendung des Kompressors beim Anschluss an das Stromnetz Gehörschutz tragen. ausgeschaltet ist. Austausch der Anschlussleitung ■ Verlängerungskabel im Freien Wenn die Anschlussleitung beschädigt wird, ■...
 • Seite 48: Gerätebeschreibung

  Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 48 DE/AT/ Explosionsgefahr! anordnen. Werden gesundheitsschädliche Ein Druckbehälter darf nicht betrieben ■ ■ Flüssigkeiten verarbeitet, sind zum Schutz werden, wenn er Mängel aufweist, durch die Filtergeräte (Gesichtsmasken) erforderlich. Beschäftigte oder Dritte gefährdet werden. Beachten Sie auch die von den Herstellern Kontrollieren Sie den Druckbehälter vor ■...
 • Seite 49: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 49 DE/AT/ 4. Bestimmungsgemäße 5. Technische Daten Verwendung Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz Der Kompressor dient zum Erzeugen von Motorleistung kW: 1,8 kW Druckluft für druckluftbetriebene Werkzeuge, Betriebart welche mit einer Luftmenge bis ca. 270 l/min. Kompressor-Drehzahl min 2850 betrieben werden können (z.B.
 • Seite 50: Montage Und Inbetriebnahme

  Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 50 DE/AT/ 7. Montage und Inbetriebnahme Spannungsabfall und können den Motoranlauf verhindern. Bei niedrigen Temperaturen unter +5°C ist ■ Achtung! der Motoranlauf durch Schwergängigkeit Entfernen Sie bitte vor Inbetriebnahme die gefährdet. Transportsicherungen (Zwischen Verdichterpumpe und Verkleidung). 7.6 Ein-/ Ausschalter (Bild 2) Entfernen Sie diese nicht, kann es durch Zum Einschalten des Kompressors wird der...
 • Seite 51: Reinigung, Wartung, Ersatzteilbestellung Und Lagerung

  Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 51 DE/AT/ 9. Reinigung, Wartung, Achtung! Das Kondenswasser aus dem Druckbe- Ersatzteilbestellung und hälter enthält Ölrückstände. Entsorgen Sie Lagerung das Kondenswasser umweltgerecht bei einer entsprechenden Sammelstelle. Achtung! 9.3 Sicherheitsventil (Bild 3) Ziehen Sie vor allen Reinigungs- und Das Sicherheitsventil (19) ist auf den Wartungsarbeiten den Netzstecker! höchstzulässigen Druck des Druckbehälters...
 • Seite 52: Entsorgung Und Wiederverwertung

  Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 52 DE/AT/ maximale Füllmenge erreicht. Diese ist durch 10. Entsorgung und einen roten Punkt auf dem Öl – Schauglas (18) Wiederverwertung gekennzeichnet (Bild 11). Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmenge. Eine Überfüllung Das Gerät befindet sich in einer Verpackung kann einen Geräteschaden zur Folge haben.
 • Seite 53: Mögliche Ausfallursachen

  Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 53 DE/AT/ 11. Mögliche Ausfallursachen Problem Ursache Lösung Kompressor läuft nicht. 1. Netzspannung nicht 1. Kabel, Netzstecker, vorhanden. Sicherung und Steckdose überprüfen. 2. Netzspannung zu niedrig. 2. Zu lange Verlängerungs- kabel vermeiden. Verlängerungskabel mit ausreichendem Aderquer- schnitt verwenden.
 • Seite 54: Konformitätserklärung

  EÚ a noriem pre výrobok og standarder for artikkel A a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a E Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru következő konformitást jelenti ki Kompressor PKO 270 A1 (Parkside) 2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2006/95/EC...
 • Seite 55: Garantieurkunde

  Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 55 DE/AT/ GARANTIEURKUNDE Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht ein- wandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf die- ser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden.
 • Seite 56 Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:08 Uhr Seite 56 COMPRESSOR IAN: 49394 PKO 270 A1 Einhell Germany AG Wiesenweg 22 D-94405 Landau/Isar ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Last Information Update · Tilstand af information · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 05/2010 Ident.-No.: 40.103.62 052010 - 3...