Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Installation - Conrad 570975 150Watt Bedienungsanleitung

Halogen flutlichtstrahler in den farben silber, schwarz, weiß
Inhaltsverzeichnis

Werbung

2. Open met een passende schroevendraaier de afdekplaat voor de elektrische
aansluiting aan de achterzijde van de behuizing!
3. Maak de trekontlasting los.
4. Trek vervolgens een 3-aderige kabel (3 x 1,5 NYM-J) door de kabeldoorvoer in de
aansluitdoos en beveilig de kabel met de aanwezige trekontlasting. Voor het
afdichten van de kabeldoorvoeropening trekt u de wurgnippel vast. De aansluitk-
abel dient met een lichtschakelaar te kunnen worden geschakeld waardoor u de
mogelijkheid heeft het floodlight op elk gewenst moment in of uit te schakelen.
Tevens bestaat de mogelijkheid het floodlight in combinatie met een bijbehorende
IR-bewegingsmelder te gebruiken.
De aansluitsnoeren dienen van siliconenslangen te worden voorzien. De ongeï-
soleerde draden moeten bovendien van geschikte draadeindhulzen worden
voorzien.
5. Verbind nu de aansluitkabel met de aansluitklem! De aardedraad (geel/groen)
moet worden aangesloten!
Zie hiervoor ook de aanduiding op het kroonsteentje! (N = nul, blauwe draad / L =
fase, bruine draad voor de 230 V voedingsspanning en in het midden van de
kroonsteen de geel/groene aardedraad)
6. Schroef vervolgens de afdekplaat weer goed vast op de aansluitdoos.
Zorg hierbij dat de afdekplaat goed is geplaatst en dus de aansluitdoos goed is
afgedicht.
Plaatsen resp. vervangen van lampen
Schakel eerst het floodlight met behulp van de lichtschakelaar uit.
De ingeschakelde lamp is heet! Laat de lamp minimaal 10 minuten
afkoelen
voordat
u
voorkomen! Let hierbij ook op de veiligheidsinstructies!
1. Open de voorste afdekplaat van de behuizing en klap het afdekplaatje van de
lamp voorzichtig naar beneden.
2. Plaats nu een geschikt lamp afhankelijk van het model en de fitting in de lamp.
Raadpleeg hiervoor de technische gegevens!
Raak een halogeenlamp nooit rechtstreeks aan aangezien het vet van uw huid de
lamp kan beschadigen! Gebruik hiervoor een schone doek!
24
deze
vervangt
om
brandwonden

Installation

Beachten Sie hierzu nachfolgende Hinweise und auch zusätzlich
die Sicherheitshinweise!
Schalten Sie vor Beginn der Montage die elektrische Leitung
stromlos (Sicherung herausdrehen) und sichern Sie diese vor
unberechtigtem Wiedereinschalten!
Vergewissern Sie sich, daß die elektrische Leitung, an der der
Flutlichtstrahler angeschlossen wird, über einen Schalter aus-/
eingeschaltet werden kann und die Leitung ausreichend durch
eine Sicherung abgesichert ist!
Setzen Sie den Flutlichtstrahler nicht direkter Sonneneinstrahlung
sowie Regen, Schnee oder Eis aus! Bei Installation im Freien ist
ein Platz unter Dachvorsprüngen, bzw. an wind- und regenge-
schützter Stelle auszuwählen!
Die Montage darf nur an stabilen Oberflächen, z. B. Mauerwerk
und nur mit geeigneten Schrauben und Dübeln vorgenommen
werden!
1. Beachten Sie, dass dieser Montageort für das jeweilige Gewicht des Flutlicht-
strahlers geeignet ist! Bei der Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
sind die Anweisungen, die in den nachfolgenden Abbildungen beschrieben sind,
zu beachen!
Beachten Sie auch, dass der Neigungswinkel der Längsachse nicht über 4°
gegenüber der Horizontalebene beträgt! Der Abstand zwischen Flutlichtstrahler
und der angestrahlten Fläche muss mindestens 1m betragen!
Wählen Sie nun einen geeigneten Montageplatz aus und befestigen Sie den Flut-
lichtstrahler unbedingt mit geeigneten Dübeln und Schrauben! Die Schrauben
müssen fest angezogen werden!
te
5

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis