Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Wartung; Technische Daten; Voorgeschreven Gebruik - Conrad 570975 150Watt Bedienungsanleitung

Halogen flutlichtstrahler in den farben silber, schwarz, weiß
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Wartung

Beim Öffnen von Abdeckungen oder Entfernen von Teilen, können spannungsführen-
de Teile freigelegt werden. Es können auch Anschlußstellen spannungsführend sein.
Vor einer Wartung, einer Instandsetzung oder einem Austausch von Teilen oder Bau-
gruppen muß der Flutlichtstrahler von der Netzspannung getrennt werden! Eine
Wartung oder eine Reparatur an dem Flutlichtstrahler darf nur durch eine FACH-
KRAFT erfolgen, die mit den damit verbundenen Gefahren, bzw. den einschlägigen
Vorschriften vertraut ist!
Wenn anzunehmen ist, daß ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist der
Flutlichtstrahler außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu
sichern! Es ist anzunehmen, daß ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, wenn
- der Flutlichtstrahler sichtbare Beschädigungen aufweist,
- der Flutlichtstrahler nicht mehr funktioniert
- eine längere Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen stattgefunden hat
oder
- schwere Transportbeanspruchungen nicht auszuschließen sind.
Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem sauberen, feuchten Tuch!

Technische Daten

Betriebsspannung
: 230 Volt ~ 50 Hz
Leuchtmittel
: Halogen-Stablampe, je nach Modell
max. 150 Watt, 500 Watt, 1000 Watt, 1500 Watt
Schutzklasse
: I
Schutzart
: IP 44
8
Inleiding
Geachte klant,
Hartelijk dank voor de aanschaf van dit floodlight.
U heeft hiermee een product aangeschaft dat volgens de huidige stand van de tech-
niek is gebouwd.
Dit product voldoet aan de voorwaarden van de geldende Europese en
nationale richtlijnen. De conformiteit is aangetoond en de overeenkomstige
verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant gedeponeerd.
Volg de instructies van de gebruiksaanwijzing op om deze status van het apparaat te
handhaven en een gevaarloze werking te garanderen!

Voorgeschreven gebruik

Dit floodlight dient voor het verlichten van erven, parkeerplaatsen, garagepoorten,
feestterreinen, huisdeuren, tuinen, kelders, enz. Dit product is alleen goedgekeurd
voor aansluiting op 230 Volt / 50 Hz (10/16 A) wisselspanning. Als lamp mag
afhankelijk van het model een staafhalogeenlamp met maximaal 150 Watt, 500 Watt,
1000 Watt of 1500 Watt worden gebruikt!
Het apparaat mag zowel buiten als in afgesloten ruimten binnenshuis worden
gemonteerd. Bij toepassingen buitenshuis moet men ervoor zorgen dat het floodlight
op een beschutte plaats wordt gemonteerd.
Een andere toepassing dan hiervoor beschreven, leidt tot beschadiging van het
product en is bovendien verbonden met gevaren, zoals bijv. kortsluiting, brand, elek-
trische schokken enz. Het complete product mag niet worden veranderd, resp.
omgebouwd! De veiligheidsvoorschriften dienen absoluut in acht te worden
genomen!
21

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis