Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PFS 100 C3 Originalbetriebsanleitung

Farbspritzpistole
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PAINT SPRAY GUN PFS 100 C3
PAINT SPRAY GUN
Operation and Safety Notes
Translation of the original instructions
PIŠTOLA ZA BRIZGANJE BARVE
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
STRIEKACIA PIŠTOĽ
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 273487
FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY
Kezelési és biztonsági utalások
Az originál használati utasítás fordítása
STŘÍKACÍ PISTOLE
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
FARBSPRITZPISTOLE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFS 100 C3

 • Seite 1 PAINT SPRAY GUN PFS 100 C3 PAINT SPRAY GUN FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY Operation and Safety Notes Kezelési és biztonsági utalások Translation of the original instructions Az originál használati utasítás fordítása PIŠTOLA ZA BRIZGANJE BARVE STŘÍKACÍ PISTOLE Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrákat tartalmazó mindkét oldalra és végezetül ismerje meg a készülék minde- gyik funkcióját. Pred branjem obe strani s slikami odprite navzven in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si odklopte obě...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ............................Page 6 Features and equipment ........................Page 6 Included items .............................Page 6 Technical data .............................Page 6 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ...........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 7 4.
 • Seite 6: Proper Use

  Introduction Paint spray gun PFS 100 C3 Included items 1 Paint spray gun PFS 100 C3 Introduction 2 Nozzles* 1 x 0.6 mm, 1 x 0.8 mm 2 Suction pressure valves* We congratulate you on the purchase of your new 1 Cleaning nozzle device.
 • Seite 7: General Safety Advice For Electrical Power Tools

  Introduction / General safety advice for electrical power tools Note: If you wish to make an accurate assessment an adapter plug with devices fitted with a protective earth. Unmodified plugs and of the vibration loads experienced during a particular period of working, you should also take into account matching sockets reduce the risk of electric shock.
 • Seite 8: Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  General safety advice for electrical power tools when the device is put away. This pre- type of electrical power tool used and work undertaken, reduces the risk of injury. caution is intended to prevent the device from c) Avoid accidental starting. Verify the po- unintentionally starting.
 • Seite 9: Additional Safety Advice For Paint Spray Guns

  Viscosity documentation for information about suitable thinners (water, solvents). The Parkside paint spray gun PFS 100 C3 can be 1. Thoroughly mix the unthinned sprayed medium used to apply sprayed media with a viscosity up to and bring it to average room temperature 80 DIN-sec.
 • Seite 10: Preparing The Surface To Be Sprayed

  Advice on use / Bringing into use Nozzle Material Flow rate in seconds Nozzle extension for spraying into corners Latex paint 24 – 28 which are difficult to reach Water-based paint 20 – 25 Primer 24 – 28 Switching ON / OFF Lacquer 20 –...
 • Seite 11: Maintenance And Cleaning

  Bringing into use / Maintenance and cleaning / Service centre / Warranty If the plug or mains apply the next coat (Fig. F) at right angles to lead needs to be replaced, always the previous coat. have the replacement carried out by 5.
 • Seite 12: Disposal

  Type / Device description: Environmental compatibility and Paint spray gun PFS 100 C3 disposal of materials: P aint, varnishes etc. are special wastes which Date of manufacture (DOM): 01–2016 must be disposed of in the appropriate manner.
 • Seite 13 Tartalomjegyzék Bevezetés Rendeltetésszerű használat ......................Oldal 14 Felszerelés ............................Oldal 14 A szállítmány tartalma........................Oldal 14 Műszaki adatok ..........................Oldal 14 Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók 1. A munkahely biztonsága ......................Oldal 15 2. Elektromos biztonsága .........................Oldal 15 3. Személyek biztonsága .........................Oldal 15 4. Az elektromos szerszámokkal való gondos járás és azok gondos használata ......Oldal 16 5.
 • Seite 14: Bevezetés

  Bevezetés Festékszóró pisztoly PFS 100 C3 A szállítmány tartalma Q 1 festékszóró pisztoly PFS 100 C3 Bevezetés Q 2 fúvóka* 1 x 0,6 mm, 1 x 0,8 mm 2 szívás-nyomás-szelep* Gratulálunk új készülékének vásárlása alkalmából. 1 tisztító fúvóka Ezzel a döntésével vállalatunk értékes terméke mel- 1 fúvóka hosszabbító...
 • Seite 15: Elektromos Szerszámokra Vonatkozó Általános Biztonsági Tudnivalók

  Bevezetés / Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók Elektromos biztonsága Utalás: A rezgésterhelésnek egy bizonyos munka- időszak időtartama alatti pontos felbecsülésére a) A készülék csatlakozó dugójának talál- azokat az időket is figyelembe kell venni, amelyek ni kell a dugaljzatba. A dugót semmilyen alatt a készülék ki van kapcsolva, vagy habár jár, módon sem szabad megváltoztatni.
 • Seite 16: Az Elektromos Szerszámokkal Való Gondos Járás És Azok Gondos Használata

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók A z elektromos szerszámokkal hatása alatt áll. A készülék használata való gondos járás és azok közben már egy pillanat figyelmetlenség is gondos használata komoly sérülésekhez vezethet. b) Viseljen személyi védőfelszereléseket a) és mindig védőszemüveget. A személyi A készüléket ne terhelje túl.
 • Seite 17: Szervíz

  A munkára vonatkozó utalások tól eltérő használata veszélyes helyzetekhez vezethet. Viszkozitás 5. Szervíz A festékszóró pisztoly PFS 100 C3 max. 80 DIN- sec. (viszkozitás) szórni való anyagot dolgozhat fel. a) A készülékét csak szakképzett szakem- A viszkozitást (sűrűnfolyóság) egy leegyszerűsített mé- berrel és originál cserealkatrészekkel...
 • Seite 18: A Beszórandó Felület Előkészítése

  A munkára vonatkozó utalások / Üzembevétel a készüléket eldugják. Műgyanta lakkokat so- T akarja le gondosan a beszórandó felület hase keverjen össze nitrohígítóval. környékét. A szórási köd beszennyezheti a A találó hígítókra vonatkozó információkat (víz, környezetet. oldószerek) a szórni való anyagok mindenkori gyártóinak az adataiból nézheti.
 • Seite 19: Karbantartás És Tisztítás

  Üzembevétel / Karbantartás és tisztítás / Szerviz / Garancia A tisztításra vonatkozó utalások: szórási kúptól és a kívánt anyagfelhordástól függvényében). 1. Csavarja ki a rögzítő csavart , lásd az A ábrát. A készüléket csak vízszintes helyzetben hasz- 2. Vegye le lefelé a pumpa házát nálja (úgy mint a D ábrán).
 • Seite 20: Mentesítés

  Garancia / Mentesítés az esetben garantálhatjuk, hogy ingyen A kiszolgált készülék mentesítésének a lehetőségeit tudja beküldeni az árut. községe, vagy városa illetékes hivatalánál tudhatja meg. A garancia csak anyag- és gyártási hibára vonat- Környezeti összeférhetőség és az anyagok kozik, nem pedig szállítási kárra, kopásra vagy tö- mentesítése: rékeny részek (pl.
 • Seite 21: Az Eredeti Eu-Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása / Gyártó

  EN 50580:2012 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Típus / A készülék megnevezése: Festékszóró pisztoly PFS 100 C3 Date of manufacture (DOM): 01–2016 Sorozatszám: IAN 273487 Bochum, 31.01.2016 Semi Uguzlu - Minőség menedzser - Fenntartjuk a jogot a továbbfejlesztés érdekében...
 • Seite 23 Kazalo Uvod Uporaba v skladu z določili ......................Stran 24 Oprema .............................. Stran 24 Obseg dobave ..........................Stran 24 Tehnični podatki ..........................Stran 24 Splošna varnostna navodila za električno orodje 1. Varnost na delovnem mestu ......................Stran 25 2. Električna varnost .......................... Stran 25 3.
 • Seite 24: Uporaba V Skladu Z Določili

  Uvod Pištola za brizganje barve Obseg dobave Q PFS 100 C3 1 pištola za brizganje barve PFS 100 C3 2 šobe* 1 x 0,6 mm, 1 x 0,8 mm Uvod Q 2 sesalni / tlačni ventili* 1 šoba za čiščenje Iskrene čestitke ob nakupu vaše nove naprave.
 • Seite 25: Splošna Varnostna Navodila Za Električno Orodje

  Uvod / Splošna varnostna navodila za električno orodje kov vtiča. Originalen nespremenjen vtič in upoštevati tudi čas, v katerem je naprava izklopljena ali sicer teče, vendar pa dejansko ni v uporabi. To ustrezna vtičnica zmanjšata tveganje električ- lahko nihajno obremenitev glede na celotni delovni nega udara.
 • Seite 26: Skrbno Ravnanje In Uporaba Električnega Orodja

  Splošna varnostna navodila za električno orodje izklopljeno, preden ga priključite na d) N euporabljano električno orodje hra- napajanje in / ali akumulator, ga dvi- nite zunaj dosega otrok. Osebam, ki z gnete ali nosite. Če imate pri nošenju na- napravo niso seznanjene ali niso pre- brale teh navodil, uporabe naprave prave prst na stikalu za VKLOP / IZKLOP ali je ne dovolite.
 • Seite 27: Navodila Za Delo

  1. Nerazredčeno snov za pršenje temeljito pre- Viskoznost mešajte in jo ogrejte na povprečno sobno temperaturo (20–22 °C). Z brizgalno pištola za brizganje barve PFS 100 C3 Viskoznosti ne spreminjajte z dodatnim segre- lahko nanašate snovi za brizganje do največ 80 vanjem.
 • Seite 28: Pripravljanje Površine Za Pršenje

  Navodila za delo / Začetek uporabe Vklop / izklop Material Pretok v Q sekundah Vklop: Glazure 18 – 22 Z a zagon električnega orodja pritisnite stikalo Aluminijeva barva 22 – 25 za VKLOP / IZKLOP in ga držite pritisnjenega. Premaz za les 28 –...
 • Seite 29: Vzdrževanje In Čiščenje

  Vzdrževanje in čiščenje / Servis / Garancija Vzdrževanje in čiščenje Q S tem se zagotovi, da varnost električnega orodja ostane ohranjena. Splošna navodila: Napotek: Nadomestne dele, ki tukaj niso navede- Potegnite vtič iz vtičnice, tudi med premori in pri delu na napravi. ni (npr.
 • Seite 30: Odstranjevanje

  B rizgalna dela na robu vodotokov ali na sosednjih Oznaka tipa / Naprave: površinah (povodje) zaradi tega niso dovoljena. Pištola za brizganje barve PFS 100 C3 P ri nakupu barv, lakov itd. pazite na njihovo okoljsko neoporečnost. Date of manufacture (DOM): 01–2016 Serijska številka: IAN 273487...
 • Seite 31: Garancijski List

  Garancijski list KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY 080080917 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernaß 6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblašče- Handels GmbH, da bo izdelek v garancijskem ni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno zahtevkov iz te garancije.
 • Seite 33 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu ......................Strana 34 Vybavení............................Strana 34 Rozsah dodávky ..........................Strana 34 Technické údaje ..........................Strana 34 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 1. Bezpečnost na pracovišti ......................Strana 35 2. Elektrická bezpečnost ......................... Strana 35 3.
 • Seite 34: Úvod

  Úvod Stříkací pistole PFS 100 C3 Rozsah dodávky Q 1 stříkací pistole PFS 100 C3 Úvod Q 2 trysky* 1 x 0,6 mm, 1 x 0,8 mm 2 sací tlakové ventily* Blahopřejeme vám ke koupi nového výrobku. Rozhod- 1 čisticí tryska li jste se pro kvalitní...
 • Seite 35: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrické Nástroje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje na zřetel i doby, v nichž je zařízení vypnuto nebo je- Nezměněné zástrčky a lícující zásuvky snižují -li zařízení v chodu, avšak není skutečně použito. To riziko úrazu elektrickým proudem. b) Vyhněte se tělesnému kontaktu s může zatížení...
 • Seite 36: Pečlivé Zacházení S Elektrickými Nástroji A Jejich Použití

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje d) c) Zabraňte nechtěnému uvedení do N epoužité elektrické nástroje skladuj- provozu. Přesvědčte se, před připoje- te tak, aby byly z dosahu dětí. Zaříze- ním elektrického přístroje na přívod ní nenechejte používat osobami, které elektrického proudu a / nebo akumu- s ním nejsou seznámeny nebo které...
 • Seite 37: Pracovní Pokyny

  3. Viskozitu přezkoušejte tak, jak je popsáno výše Viskozita (viz. C). UPOZORNĚNÍ: Syntetické laky nikdy neustavujte S stříkací pistole PFS 100 C3 můžete zpracovat stří- kací materiál do max. 80 DIN-sec. (viskozita). Visko- nitroředidlem! zitu (houževnatá kapalina) lze určit zjednodušenou měřicí...
 • Seite 38: Příprava Stříkané Plochy

  Pracovní pokyny / Uvedení do provozu / Údržba a čistění * Zrnité / pigment obsahující výrobky se nesmějí 2. Zařízení nezapínejte / nevypínejte přes stříkanou stříkat. Jejich smirkové působení zkracuje životnost plochu, nýbrž začněte a ukončete stříkací postup čerpadla a ventilu. cca.
 • Seite 39: Servis

  Údržba a čistění / Servis / Záruka / Zlikvidování Pokyny k čištění: Záruka se vztahuje pouze na chyby materiálu nebo 1. Nastavovací šroub odšroubujte , viz obr. A. výrobní závady, ale ne na škody,vzniklé při přepra- 2. Těleso čerpadla odejměte dolů. vě, ne na součásti, podléhající...
 • Seite 40: Překlad Originálu Eg Prohlášení O Konformitě / Výrobce

  EN 50580:2012 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Typ / Označení přístroje: Stříkací pistole PFS 100 C3 Date of manufacture (DOM): 01–2016 Sériové číslo: IAN 273487 Bochum, 31.01.2016 Semi Uguzlu - Manager jakosti - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny.
 • Seite 41 Zoznam obsahu Úvod Použitie prístroja v súlade s určením ....................Strana 42 Vybavenie prístroja.......................... Strana 42 Obsah dodávky ..........................Strana 42 Technické údaje ..........................Strana 42 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 1. Bezpečnosť pracovného miesta ....................Strana 43 2. Elektrická bezpečnosť ......................... Strana 43 3.
 • Seite 42: Úvod

  Úvod Striekacia pištoľ PFS 100 C3 Obsah dodávky Q 1 striekacia pištoľ PFS 100 C3 Úvod Q 2 trysky* 1 x 0,6 mm, 1 x 0,8 mm 2 odsávacie tlakové ventily* Blahoželáme vám ku kúpe nového výrobku. Rozhod- 1 čistiaca tryska li ste sa pre veľmi kvalitný...
 • Seite 43: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Nástroje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje Elektrická bezpečnosť Upozornenie: Pre presný odhad záťaže vibráciami počas istého pracovného času by sa a) Sieťová zástrčka prístroja musí byť mal zohľadňovať aj čas, počas ktorého je prístroj zladená so zásuvkou. Sieťová zástrčka vypnutý...
 • Seite 44: Bezpečná Manipulácia A Používanie Elektrických Nástrojov

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje b) N epoužívajte žiadny elektrický nástroj, ment nepozornosti pri používaní prístroja môže ktorého prepínač je poškodený. Elek- viesť k závažným poraneniam. b) Noste osobný ochranný výstroj trický nástroj, ktorý nie je možné zapnúť alebo a vždy používajte ochranné okuliare. vypnúť, je nebezpečný...
 • Seite 45: Doplňujúce Bezpečnostné Upozornenia Pre Pištole Na Striekanie Farby

  1. Nezriedený materiál na striekanie dôkladne Viskozita premiešajte a uveďte ho na priemernú izbovú teplotu (20–22 °C). So striekacia pištoľ PFS 100 C3 môžete spracovať Viskozitu nemeňte dodatočným zahrievaním. farbu až do maximálnej hodnoty 80 DIN sek. (vis- 2. Pridajte vhodné riedidlo.
 • Seite 46: Príprava Striekanej Plochy

  Pracovné pokyny / Uvedenie do prevádzky Zapnutie / vypnutie Materiál Prietok v Q sekundách Zapnutie: Latexová farba 24 – 28 P re uvedenie elektrického nástroja do prevádzky Farby na báze vody 20 – 25 stlačte spínač ZAP / VYP a podržte ho stla- Základné...
 • Seite 47: Údržba A Čistenie

  Údržba a čistenie / Servis / Záruśná lehota Údržba a čistenie zákazníckej službe. Tým zabezpečíte za- chovanie bezpečnosti elektrického nástroja. Všeobecné údaje: Upozornenie: Ďalšie náhradné súčiastky (ako Vytiahnite zástrčku, aj po- čas prestávok a pri prácach na prístroji. napr. oceľové kefky, vypínač) si môžete objednať 2.
 • Seite 48: Likvidácia

  P oužitie prístroja v blízkosti vodných tokov alebo ich okolí (povodie) je z uvedeného dôvodu ne- Typ / Názov prístroja: prípustné. Striekacia pištoľ PFS 100 C3 P ri nákupe farieb, lakov a pod. si vyberte také zloženie, ktoré nezaťažuje životné prostredie. Date of manufacture (DOM): 01–2016 Sériové...
 • Seite 49 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ......................Seite 50 Ausstattung ............................Seite 50 Lieferumfang ............................Seite 50 Technische Daten ..........................Seite 50 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 51 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 51 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 51 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 52 5.
 • Seite 50: Einleitung

  Einleitung Farbspritzpistole PFS 100 C3 Lieferumfang 1 Farbspritzpistole PFS 100 C3 Einleitung 2 Düsen* 1 x 0,6 mm, 1 x 0,8 mm 2 Saug-Druck-Ventile* Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Reinigungsdüse Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Düsenverlängerung...
 • Seite 51: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 2. Elektrische Sicherheit könnte unterschätzt werden, wenn das Elektrowerk- zeug regelmäßig in solcher Weise verwendet wird. a) Der Anschlussstecker des Elektrowerk- Hinweis: Für eine genaue Abschätzung der zeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verän- Schwingungsbelastung während eines bestimmten dert werden.
 • Seite 52: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge rowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektro- Staubabsaugung kann Gefährdungen durch werkzeug, wenn Sie müde sind oder Staub verringern. unter dem Einfluss von Drogen, Alko- hol oder Medikamenten stehen. Ein 4. Verwendung und Behandlung Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
 • Seite 53: Service

  Arbeitshinweise gen kann zu gefährlichen Situationen führen. Viskosität 5. Service Mit der Parkside Farbspritzpistole PFS 100 C3 kön- a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von nen Sie Spritzgut bis max. 80 DIN-sec. (Viskosität) qualifiziertem Fachpersonal und nur verarbeiten. Die Viskosität (Zähflüssigkeit) wird in mit Original-Ersatzteilen reparieren.
 • Seite 54: Spritzfläche Vorbereiten

  Arbeitshinweise / Inbetriebnahme Spritzfläche vorbereiten Achten Sie darauf, dass Spritzgut und Verdün- nung zueinander passen. Bei Verwendung der falschen Verdünnung entstehen Klumpen, die Die Spritzfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. das Gerät verstopfen. Kunstharzlacke nie mit Rauhen Sie glatte Flächen auf und entfernen Nitroverdünnung mischen.
 • Seite 55: Wartung Und Reinigung

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie 2. Schalten Sie das Gerät nicht über der Spritzflä- 6. Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses che ein / aus, sondern beginnen und beenden ein trockenes Tuch. Verwenden Sie niemals Sie den Spritzvorgang ca. 10 cm außerhalb Benzin, Lösungsmittel oder Reiniger, die Kunst- der Spritzfläche.
 • Seite 56: Entsorgung

  Garantie / Entsorgung den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Service Schweiz Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Tel.: 0842 665566 Nur so kann eine kostenlose Einsendung (0,08 CHF/Min., Mobilfunk Ihrer Ware gewährleistet werden. max.
 • Seite 57: Original-Eg-Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 60745-1:2009+A11 EN 50580:2012 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Farbspritzpistole PFS 100 C3 Herstellungsjahr: 01–2016 Seriennummer: IAN 273487 Bochum, 31.01.2016 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 58 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY Last Information Update · Információk állása Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 01 / 2016 · Ident.-No.: PFS100C3012016-4 IAN 273487...

Diese Anleitung auch für:

Pfs 100 b2