Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PFS 100 C2 Originalbetriebsanleitung

Farbspritzpistole
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PAINT SPRAY GUN PFS 100 C2
PAINT SPRAY GUN
operation and safety Notes
Translation of the original instructions
FÄRGSPRUTPISTOL
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Översättning av bruksanvisning i original
PISTOLET A PEINTURE
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité
Traduction des instructions d'origine
FARBSPRITZPISTOLE
Bedienungs- und sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 109571
MAALIRUISKU
Käyttö- ja turvaohjeet
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
SPRØJTEPISTOL
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Oversættelse af den originale driftsvejledning
VERFPISTOOL
Bedienings- en veiligheidsinstructies
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PFS 100 C2

  Verwandte Anleitungen für Parkside PFS 100 C2

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFS 100 C2

 • Seite 1 PAINT SPRAY GUN PFS 100 C2 PAINT SPRAY GUN MAALIRUISKU operation and safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet Translation of the original instructions Alkuperäisen käyttöohjeen käännös FÄRGSPRUTPISTOL SPRØJTEPISTOL Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Brugs- og sikkerhedsanvisninger Översättning av bruksanvisning i original Oversættelse af den originale driftsvejledning...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista molemmat kuvalliset sivut esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut båda bildsidorna och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ............................Page 6 Features and equipment ........................Page 6 Included items .............................Page 6 Technical data .............................Page 6 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ...........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 7 4.
 • Seite 6: Proper Use

  Introduction Paint spray gun PFS 100 C2 Included items 1 Paint spray gun PFS 100 C2 Introduction 2 nozzles* 1 x 0.6 mm, 1 x 0.8 mm 2 Suction pressure valves* We congratulate you on the purchase of your new 1 Cleaning nozzle device.
 • Seite 7: General Safety Advice For Electrical Power Tools

  Introduction / General safety advice for electrical power tools b) Avoid touching earthed surfaces such the intervening periods of time when the device is as pipes, radiators, ovens and refrig- switched off or is running but is not actually in use. erators with any part of your body.
 • Seite 8: Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  General safety advice for electrical power tools tool is switched off before you connect the device if he or she is not familiar it to the mains, pick it up or carry it. with it or has not read the instructions and advice.
 • Seite 9: Advice On Use

  Viscosity documentation for information about suitable thinners (water, solvents). The Parkside paint spray gun PFS 100 C2 can be 1. Thoroughly mix the unthinned sprayed medium used to apply sprayed media with a viscosity up to and bring it to average room temperature 80 DIn-sec.
 • Seite 10: Preparing The Surface To Be Sprayed

  Advice on use / Bringing into use Nozzle Material Flow rate in seconds nozzle extension for spraying into corners Latex paint 24 – 28 which are difficult to reach Water-based paint 20 – 25 Primer 24 – 28 Switching oN / oFF Lacquer 20 –...
 • Seite 11: Maintenance And Cleaning

  Bringing into use / Maintenance and cleaning / Service centre / Warranty If the plug or mains apply the next coat (Fig. F) at right angles to lead needs to be replaced, always the previous coat. have the replacement carried out by 5.
 • Seite 12: Disposal

  Type / Device description: and taken for environmentally compatible recycling. Paint spray gun PFS 100 C2 Date of manufacture (DoM): 02–2015 Contact your local refuse disposal authority for more de- Serial number: IAN 109571 tails of how to dispose of your worn out electrical devices.
 • Seite 13 Sisällysluettelo Aluksi Määräystenmukainen käyttö ....................... Sivu 14 Varustelu ............................... Sivu 14 Toimituksen sisältö ..........................Sivu 14 Tekniset tiedot ............................Sivu 14 Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 1. Työpaikkaturvallisuus........................Sivu 15 2. Sähköturvallisuus ..........................Sivu 15 3. Henkilöiden turvallisuus ........................Sivu 15 4.
 • Seite 14: Määräystenmukainen Käyttö

  Aluksi Maaliruisku PFS 100 C2 Toimituksen sisältö 1 maaliruisku PFS 100 C2 Aluksi 2 suutinta* 1 x 0,6 mm, 1 x 0,8 mm 2 imupaineventtiiliä* Onnittelemme sinua hyvästä valinnastasi! Valitsit erit- 1 puhdistussuutin täin korkealaatuisen tuotteen. Käyttöohje on osa tätä...
 • Seite 15: Sähkötyökaluja Koskevat Yleiset Turvaohjeet

  Aluksi / Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet liesiin sekä jääkaappeihin. Vaarana on Tämä saattaa pienentää värähtelyrasitusta huomat- tavasti koko työjakson aikana. saada sähköisku, jos kehosi on maadoitettu. c) Älä pidä laitetta sateessa tai muussa kosteudessa. Veden pääsy laitteeseen lisää Sähkötyökaluja koskevat sähköisku vaaraa.
 • Seite 16: Sähkötyökalujen Huolellinen Käsittely Ja Käyttö

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet e) Vältä työskentelemästä epätavalli- vialliset osat aina ennen kuin käytät sessa asennossa. Asetu tukevaan laitetta. Moni tapaturma johtuu huonosti asentoon ja pysyttele koko ajan tasa- huolletuista sähkötyökaluista. painossa. Pystyt silloin hallitsemaan laitteen f) Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolella erityisesti yllättävissä...
 • Seite 17: Työskentelyä Koskevia Ohjeita

  Viskositeetti mistajan ohjeista. 1. Sekoita ensin ohentamaton ruiskutettava aine Voit työstää Parkside PFS 100 C2 -maaliruiskulla perusteellisesti, ainetta saa käyttää vasta huo- ruiskutettavaa ainetta 80-DIn-s (viskositeetti) asti. neenlämpöisenä (20–22 °C). Viskositeetti (sakeus) määritetään laitteen mukana Älä...
 • Seite 18: Ruiskutettavan Pinnan Esikäsittely

  Työskentelyä koskevia ohjeita / Käyttöönotto / Huolto ja puhdistus Ruiskutettavan HUoMAUTUS: Suuttimen ja työkappaleen pinnan esikäsittely etäisyys toisistaan riippuu ruiskutettavasta mate- riaalista (ruiskutusetäisyys n. 20–35 cm riippuen Ruiskutettavan pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja ruiskukeilasta ja halutusta ainemäärästä). rasvaton. K äytä laitetta vain vaakasuorassa (kuten kuvas- K arhenna kiiltävät pinnat ja poista hiontapöly sa D).
 • Seite 19: Huolto

  Huolto ja puhdistus / Huolto / Takuu / Hävittäminen 3. Kierrä suutin irti ja ota imupaineventtiili aiheuttavat takuun raukeamisen. Tämä takuu ei ra- pois. joita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia. 4. Ota pumppumäntä ja jousi pois pump- puyksiköstä Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa. Tämä koskee 5.
 • Seite 20: Käännös Alkuperäisestä Ey- Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta / Valmistajan

  En 60745-1:2009+A11 En 50580:2012 En 55014-1:2006+A1+A2 En 55014-2:1997+A1+A2 En 61000-3-2:2006+A1+A2 En 61000-3-3:2008 Tyyppi / Laitekuvaus: Maaliruisku PFS 100 C2 Date of manufacture (DoM): 02–2015 Sarjanumero: IAN 109571 Bochum, 28.02.2015 Semi Uguzlu - Laatumanageri - Oikeudet teknisiin muutoksiin edelleenkehitysmieles- sä pidätetään.
 • Seite 21 Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning ...........................Sidan 22 De olika delarna ..........................Sidan 22 I leveransen ingår ..........................Sidan 22 Tekniska data .............................Sidan 22 Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 1. Säkerhet på arbetsplatsen ......................Sidan 23 2. Elsäkerhet ............................Sidan 23 3. Personsäkerhet ..........................Sidan 23 4. Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg ..............Sidan 24 5.
 • Seite 22: Avsedd Användning

  Inledning Färgsprutpistol PFS 100 C2 I leveransen ingår 1 färgsprutpistol PFS 100 C2 Inledning 2 munstycken* 1 x 0,6 mm, 1 x 0,8 mm 2 sug-tryck-ventiler* Vi gratulerar till köpet av den nya apparaten. Du 1 rengöringsmunstycke har köpt en högklassig produkt. Bruksanvisningen 1 munstycksförlängning...
 • Seite 23: Allmänna Säkerhetsanvisningar För Elverktyg

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg Allmänna säkerhetsanvisningar d) Använd inte kabeln på annat sätt än för elverktyg den är avsedd för, t.ex. att bära appa- raten, hänga upp den. Dra inte i kabeln Läs alla säkerhets- för att dra ut kontakten, greppa tag i instruktioner och anvisningar! kontakten.
 • Seite 24: Omsorgsfull Hantering Och Användning Av Elverktyg

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg digt. Därmed kan du kontrollera verktyget skärtrissor klämmer inte och är lättareatt föra bättre om oförutsedda situationer skulle uppstå. genom arbetsmaterialet. Använd alltid lämplig klädsel. Bär inte g) Använd elverktyg, tillbehör, extra vida klädesplagg eller smycken. Håll verktyg osv.
 • Seite 25: Viskositet

  2. Tillsätt lämpligt förtunningsmedel. 3. Kontrollera viskositeten enligt ovan (se bild C). Viskositet oBS: Konsthartslack skall aldrig förtunnas med Parkside färgsprutpistol PFS 100 C2 kan användas förtunning! för bearbetning av spraymedel upp till max. 80 DIn-sek. (viskositet). Viskositet (trögflytningsförmåga) Material Flöde i...
 • Seite 26: På / Av

  Användning / Rengöring och skötsel / Service Munstycke Användning Rengöring och skötsel Rengöringsmunstycke tunn, hård stråle, för Allmänna anvisningar: punktrengöring av ytor Dra ut nätkontakten, även Munstyckets för att spruta vid paus och avslutat arbete. svåråtkomliga hörn förlängning 2. Rengör verktyget med vatten eller förtunning (endast utomhus, explosionsrisk!) efter varje användning.
 • Seite 27: Garanti Avfallshantering

  Garanti / Avfallshantering Garanti Avfallshantering För den här apparaten lämnar vi tre års Förpackningen består av miljövänligt garanti från och med inköpsdatum. Den material som kan avfallshanteras vid här apparaten har tillverkats med omsorg lokala återvinningsställen. och genomgått en noggrann kontroll innan leveransen.
 • Seite 28: Översättning Av Tillverkarens Original-Eg Försäkran Om Överensstämmelse

  En 60745-1:2009+A11 En 50580:2012 En 55014-1:2006+A1+A2 En 55014-2:1997+A1+A2 En 61000-3-2:2006+A1+A2 En 61000-3-3:2008 Typ / Beteckning: Färgsprutpistol PFS 100 C2 Date of manufacture (DoM): 02–2015 Serienummer: IAN 109571 Bochum, 28.02.2015 Semi Uguzlu - Kvalitetsmanager - Rätt till tekniska ändringar för fortsatt produktut- veckling förbehålles.
 • Seite 29 Indholdsfortegnelse Indledning Formålsbestemt anvendelse ........................Side 30 Udrustning ............................Side 30 Leverancens indhold ..........................Side 30 Tekniske specifikationer ........................Side 30 Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj 1. Sikkerhed på arbejdsstedet ......................Side 31 2. Elektrisk sikkerhed ..........................Side 31 3. Personlig sikkerhed ..........................Side 31 4. Omhu i omgangen med og anvendelsen af elektriske redskaber ..........Side 32 5.
 • Seite 30: Indledning

  Indledning Sprøjtepistol PFS 100 C2 Leverancens indhold 1 sprøjtepistol PFS 100 C2 Indledning 2 dyser* 1 x 0,6 mm, 1 x 0,8 mm 2 suge-tryk-ventiler* Vi ønsker dig tillykke med købet af dit nye produkt. 1 rengøringsdyse Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet.
 • Seite 31: Generelle Sikkerhedsinstrukser For Elektrisk Værktøj

  Indledning / Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj kerhedsjording. Uændrede stik og passen- også de tider tages i betragtning hvor apparatet er slået fra eller ganske vist er i gang, men rent faktisk de stikdåser nedsætter risikoen for elektrisk stød. b) Undgå kropskontakt med jordede ikke er i anvendelse.
 • Seite 32: Omhu I Omgangen Med Og Anvendelsen Af Elektriske Redskaber

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj c) Undgå utilsigtet igangsætning. Der udskiftet, eller maskinen lægges væk. skal drages omsorg for at det elektri- Disse sikkerhedstiltag forhindrer utilsigtet ske redskab er slået fra før det bliver igangsætning af apparatet. d) forbundet med elektricitetsforsyningen, E lektriske redskaber der ikke er i når det tages op eller bliver båret.
 • Seite 33: Uddybende Sikkerhedshenvisninger Om Sprøjtepistoler Til Malinger

  1. Bland det ufortyndede sprøjtemateriale grundigt Viskositæt og bring det på middelrumtemperatur (20–22 °C). Skift ikke viskositeten ved hjælp af yderligere Med Parkside sprøjtepistol PFS 100 C2 kan man opvarmning. bearbejde sprøjtefarve indtil maks. 80 DIn-sec. 2. Tilføj et egnet fortyndermiddel.
 • Seite 34: Sprøjtefladen Forberedes

  Arbejdsanvisninger / Ibrugtagen Tænde- / slukke Materiale Gennemstrøm- ning i sekunder Tænde apparatet: Latex-farve 24 – 28 T ryk for ibrugtagen elektroværktøjets TÆnD- / Vandbaserende farver 20 – 25 SLUK-knap og hold den trykket. Grunderinger 24 – 28 Slukke apparatet: Lakker 20 –...
 • Seite 35: Pasning Og Rengøring

  Pasning og rengøring / Service / Garanti / Bortskaffelse Pasning og rengøring Garanti Generelle anvisninger: Du får 3 års garanti fra købsdatoen på dette produkt. Apparatet er produceret Træk stikket ud, også i omhyggeligt og inden levering afprøvet pauser og ved arbejde på apparatet. samvittighedsfuldt.
 • Seite 36: Oversættelse Af Original-Eg-Konformitetserklæring / Producent

  En 60745-1:2009+A11 En 50580:2012 En 55014-1:2006+A1+A2 En 55014-2:1997+A1+A2 En 61000-3-2:2006+A1+A2 En 61000-3-3:2008 Type / Apparatbetegnelse: Sprøjtepistol PFS 100 C2 Date of manufacture (DoM): 02–2015 Seriennummer: IAN 109571 Bochum, 28.02.2015 Semi Uguzlu - Kvalitetsmanager - Tekniske ændringer af hensyn til den videre udvikling forbeholdes.
 • Seite 37 Table des matières Introduction Utilisation conforme ..........................Page 38 Équipement ............................Page 38 Fourniture .............................Page 38 Caractéristiques...........................Page 38 Avertissements de sécurité généraux pour l’outil 1. Sécurité de la zone de travail ......................Page 39 2. Sécurité électrique ..........................Page 39 3. Sécurité des personnes ........................Page 39 4.
 • Seite 38: Utilisation Conforme

  Introduction Pistolet a peinture PFS 100 C2 Fourniture Q 1 Pistolet a peinture PFS 100 C2 Introduction 2 Buses* 1 x 0,6 mm, 1 x 0,8 mm 2 Vannes d’aspiration et de refoulement* Félicitations pour l’acquisition de votre nouvel ap- 1 Buse de nettoyage pareil ! Vous avez opté...
 • Seite 39: Avertissements De Sécurité Généraux Pour L'outil

  Introduction / Avertissements de sécurité généraux pour l’outil 2. Sécurité électrique si l’outil électrique est utilisé régulièrement de cette manière. a) Il faut que les fiches de l’outil électrique Remarque : Afin d’estimer exactement la sollici- soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que tation des vibrations pendant une certaine durée de ce soit.
 • Seite 40: Manipulation Prudente Et Usage D'outils Électriques

  Avertissements de sécurité généraux pour l’outil 4. Manipulation prudente et Un moment d’inattention en cours d’utilisation usage d’outils électriques d’un outil peut entraîner des blessures graves des personnes. b) Utiliser un équipement de sécurité. a) Ne pas forcer l’outil. Utiliser l’outil Toujours porter une protection pour adapté...
 • Seite 41: Maintenance Et Entretien

  Viscosité N ’utilisez pas le pistolet vaporisateur Le pistolet à peinture PFS 100 C2 vous permet de pour vaporiser des substances inflam- pulvériser des produits d’une viscosité max. de 80 mables. N’utilisez pas de solvants DIn-sec.
 • Seite 42: Préparation De La Surface De Vaporisation

  Instructions de travail / Mise en service Préparation de la surface ne doit pas être trop épaisse, sous risque de de vaporisation boucher l’appareil. V eillez à ce que la substance à vaporiser et le diluant sont compatibles. En cas d’utilisation La surface de vaporisation doit être propre, sèche d’un mauvais diluant, des caillots peuvent se et dégraissée.
 • Seite 43: Entretien Et Nettoyage

  Mise en service / Entretien et nettoyage / Service / Garantie 2. ne mettez pas l’appareil en marche / n’arrêtez 6. Pour nettoyer le boîtier, utilisez un tissu sec. pas l’appareil au-dessus de la surface de vapori- n’utilisez jamais d’essence, de solvant ou de sation, mais commencez et arrêtez la vaporisa- nettoyant corrosifs pour les matières plastiques.
 • Seite 44: Garantie Mise Au Rebut

  Garantie / Mise au rebut Mise au rebut Cet appareil bénéficie de 3 ans de garantie à compter de la date d’achat. L’appareil a été fabriqué avec soin et consciencieuse- L’emballage se compose exclusivement de ment contrôlé avant sa distribution. Veuil- matières recyclables qui peuvent être mises lez conserver le ticket de caisse en guise au rebut dans les déchetteries locales.
 • Seite 45: Traduction De L'original De La Déclaration De Conformité / Fabricant

  En 50580:2012 En 55014-1:2006+A1+A2 En 55014-2:1997+A1+A2 En 61000-3-2:2006+A1+A2 En 61000-3-3:2008 Type / Désignation de l’appareil : Pistolet a peinture PFS 100 C2 Date of manufacture (DoM): 02–2015 Numéro de série : IAN 109571 Bochum, 28.02.2015 Semi Uguzlu - Responsable qualité - Tous droits de modifications techniques à...
 • Seite 47 Inhoudsopgave Inleiding Doelmatig gebruik........................... Pagina 48 Uitvoering ............................Pagina 48 Leveringsomvang ..........................Pagina 48 Technische gegevens ........................Pagina 48 Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen 1. Veiligheid op de werkplek ......................Pagina 49 2. Elektrische veiligheid ........................Pagina 49 3. Veiligheid van personen ......................Pagina 49 4.
 • Seite 48: Doelmatig Gebruik

  Inleiding Verfpistool PFS 100 C2 Leveringsomvang Q 1 verfpistool PFS 100 C2 Inleiding 2 mondstukken* 1 x 0,6 mm, 1 x 0,8 mm 2 zuig- / drukkleppen* Gefeliciteerd met de koop van uw nieuwe apparaat. 1 reinigingsmondstuk U heeft voor een hoogwaardig product gekozen.
 • Seite 49: Algemene Veiligheidsinstructies Voor Elektrische Gereedschappen

  Inleiding / Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen Elektrische veiligheid opmerking: voor een nauwkeurige inschatting van de trillingsdruk tijdens een bepaalde werkperi- a) De netsteker van het apparaat moet in ode moet ook rekening worden gehouden met de de contactdoos passen. De steker mag tijd waarin het apparaat uitgeschakeld is of wel op geen enkele wijze worden veran- loopt, maar niet werkelijk gebruikt wordt.
 • Seite 50: Zorgvuldige Omgang Met En Gebruik Van Elektrische Apparaten

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen Zorgvuldige omgang met alcohol of medicijnen staat. Een moment en gebruik van elektrische van onachtzaamheid tijdens het gebruik van apparaten het apparaat kan tot ernstig letsel leiden. b) Draag naast de persoonlijke veilig- heidsuitrusting altijd een veiligheidsbril. a) Belast het apparaat nooit te zwaar.
 • Seite 51: Service

  Viscositeit 5. Service Met de Parkside verfpistool PFS 100 C2 kunnen spuitmiddelen tot max. 80 DIn-sec (viscositeit) a) Laat uw apparaten door het servicepunt worden verwerkt. De viscositeit (dikvloeibaarheid)
 • Seite 52: Spuitoppervlakken Voorbereiden

  Arbeidsinstructies / Ingebruikname Spuitoppervlakken L et op dat het te spuiten product en de verdun- voorbereiden ning bij elkaar passen. Bij gebruik van de ver- keerde verdunning ontstaan klontjes waardoor het apparaat verstopt raakt. Meng kunsthars- Het te spuiten oppervlak moet schoon, droog en lakken nooit met een nitroverdunner.
 • Seite 53: Onderhoud En Reiniging

  Ingebruikname / Onderhoud en reiniging / Service / Garantie 2. Schakel het apparaat niet in of uit boven een 6. Gebruik een droge doek voor de reiniging van te spuiten oppervlak, maar begin en beëindig de behuizing. Gebruik nooit benzine, oplos- het spuitproces ca.
 • Seite 54: Garantie Afvoer

  Garantie / Afvoer Afvoer aanspraak wilt maken op garantie, neem dan a.u.b. telefonisch contact op met uw servicefiliaal. Alleen op die manier is een De verpakking bestaat uit milieuvriende- kostenloze verzending van uw product lijke materialen die u via de plaatselijke gegarandeerd.
 • Seite 55: Vertaling Van De Originele Eg-Conformiteitsverklaring / Fabrikant

  En 60745-1:2009+A11 En 50580:2012 En 55014-1:2006+A1+A2 En 55014-2:1997+A1+A2 En 61000-3-2:2006+A1+A2 En 61000-3-3:2008 Type / Benaming: Verfpistool PFS 100 C2 Date of manufacture (DoM): 02–2015 Serienummer: IAN 109571 Bochum, 28.02.2015 Semi Uguzlu - Kwaliteitsmanager - Technische wijzigingen binnen het kader van de verderontwikkeling zijn voorbehouden.
 • Seite 57 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 58 Ausstattung ............................Seite 58 Lieferumfang ............................Seite 58 Technische Daten ..........................Seite 58 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 59 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 59 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 59 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 60 5.
 • Seite 58: Einleitung

  Einleitung Farbspritzpistole PFS 100 C2 Lieferumfang 1 Farbspritzpistole PFS 100 C2 Einleitung 2 Düsen* 1 x 0,6 mm, 1 x 0,8 mm 2 Saug-Druck-Ventile* Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Reinigungsdüse Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Düsenverlängerung...
 • Seite 59: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 2. Elektrische Sicherheit Hinweis: Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung während eines bestimmten a) Der Anschlussstecker des Elektrowerk- Arbeitszeitraumes sollten auch die Zeiten berück- zeuges muss in die Steckdose passen. sichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet Der Stecker darf in keiner Weise verän- ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz dert werden.
 • Seite 60: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 4. Verwendung und Behandlung werkzeug, wenn Sie müde sind oder des Elektrowerkzeugs unter dem Einfluss von Drogen, Alko- hol oder Medikamenten stehen. Ein a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Ver- Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch wenden Sie für Ihre Arbeit das dafür des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften bestimmte Elektrowerkzeug.
 • Seite 61: Service

  1. Mischen Sie das unverdünnte Spritzgut gründ- Viskosität lich durch und bringen Sie es auf mittlere Raumtemperatur (20–22 °C). Mit der Parkside Farbspritzpistole PFS 100 C2 kön- Verändern Sie die Viskosität nicht durch zusätz- nen Sie Spritzgut bis max. 80 DIn-sec. (Viskosität) liches Erwärmen.
 • Seite 62: Spritzfläche Vorbereiten

  Arbeitshinweise / Inbetriebnahme Inbetriebnahme 2. Geben Sie ein geeignetes Verdünnungsmittel hinzu. Düse wählen 3. Prüfen Sie die Viskosität wie zuvor beschrieben (siehe Abb. C). Düse Verwendung HINWEIS: Kunstharzlacke nie mit nitroverdünnung Düse 0,6 mm (R6) sämtliche Farben, Lacke einstellen! Düse 0,8 mm (R8) dickflüssiges Spritzgut Material Durchfluss in...
 • Seite 63: Wartung Und Reinigung

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie 3. Spritzen Sie zuerst Ecken oder kleine Verzierun- 6. Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wieder gen mit kleinen Spritzstößen. montieren. Führen Sie danach den eigentlichen Spritzvor- TIPP: Hängen Sie das Elektrowerkzeug nach Ge- gang durch.
 • Seite 64: Garantie Entsorgung

  Garantie / Entsorgung von unserer autorisierten Service-niederlassung Gemäß Europäischer Richtlinie 2012 / 19 / EU über vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeu- nicht eingeschränkt. ge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.
 • Seite 65: Original-Eg-Konformitätserklärung / Hersteller

  En 60745-1:2009+A11 En 50580:2012 En 55014-1:2006+A1+A2 En 55014-2:1997+A1+A2 En 61000-3-2:2006+A1+A2 En 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Farbspritzpistole PFS 100 C2 Herstellungsjahr: 02–2015 Seriennummer: IAN 109571 Bochum, 28.02.2015 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 66 KOMPERNASS HANDELS GMBH Burgstrasse 21 44867 Bochum germaNY Last Information update · tietojen tila · Informationsstatus tilstand af information · Version des informations stand van de informatie · stand der Informationen: 02 / 2015 · Ident.-No.: PFs100c2022015-3 IAN 109571...

Diese Anleitung auch für:

Ian 109571