Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PTS 480 A1 Originalbetriebsanleitung

Tauchsäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PLUNGE SAW PTS 480 A1
PLUNGE SAW
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
ΣΕΓΑ
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
IAN 79416
URANJAJUĆA PILA
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
Prijevod originalnih uputa za uporabu
TAUCHSÄGE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PTS 480 A1

 • Seite 1 PLUNGE SAW PTS 480 A1 PLUNGE SAW URANJAJUĆA PILA Operation and Safety Notes Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Translation of original operation manual Prijevod originalnih uputa za uporabu ΣΕΓΑ TAUCHSÄGE Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Bedienungs- und Sicherheitshinweise Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής.
 • Seite 3 1 1 a 7 7 a 1 1 a...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended use ............................Page 6 Features ...............................Page 6 Scope of delivery ..........................Page 6 Technical Data ............................Page 6 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ...........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 7 4.
 • Seite 6: Intended Use

  Use the product only as described and for the specified applications. When passing this product on to others please be 1 Plunge saw PTS 480 A1 sure to also include all of its documentation. 1 HW Circular saw blade Z85 / 30...
 • Seite 7: General Safety Advice For Electrical Power Tools

  Introduction / General safety advice for electrical power tools c) Keep children and other people away for the comparison of appliances. The vibration emission value specified can also serve as a prelim- while you are operating the electrical inary assessment of the exposure. tool.
 • Seite 8: Careful Handling And Use Of The Electrical Power Tool

  General safety advice for electrical power tools with caution when using an electrical b) Do not use an electrical power tool if tool. Do not use the electrical power its switch is defective. An electrical power tool if you are tired or under the influ- tool that can no longer be switched on and off ence of drugs, alcohol or medication.
 • Seite 9: Safety Instructions For All Saws

  General safety advice for electrical power tools Hold the device by the insulated han- oped for your saw, for optimal performance dle surfaces when performing work and operating security. where there is danger of the tool used striking hidden electrical lines or its Reasons for and how to avoid a kickback: own power cable.
 • Seite 10: Safety Instructions For Plunge Saws

  General safety advice for electrical power tools Lateral movement can lead to jamming of the piece or cause a kickback, when the saw is started anew. saw blade and therewith to kickback. d) Support big boards to reduce the risk d) Do not put the saw done on the bench of a kickback due to a jamming saw or on the floor without covering the...
 • Seite 11: Start-Up

  General safety advice for electrical power tools / Start-up Handling the plunge saw If you work outside, connect the device to a residual current (RCD) protective switch with a maximum 30 mA tripping current. Only use 1. Put the machine onto the material and switch it on extension leads approved for outdoor use.
 • Seite 12: Connecting The Saw Dust Extraction

  Start-up / Maintenance and Cleaning / Service / Warranty Connecting the saw have the replacement carried out by dust extraction the manufacturer or its service centre. This ensures that the safety of the device is Push the extraction air hose onto the con- maintained.
 • Seite 13: Disposal

  Disposal / Declaration of Conformity / Manufacturer Disposal Type designation of the machine: Plunge saw PTS 480 A1 The packaging is made of environmentally friendly materials, which may be disposed Date of manufacture: 12–2012 through your local recycling acilities. Serial number: IAN 79416...
 • Seite 15 Popis sadržaja Uvod Namjenska uporaba ........................Stranica 16 Oprema ............................Stranica 16 Opseg pošiljke ..........................Stranica 16 Tehnički podaci ..........................Stranica 16 Opće sigurnosne upute za električni alat 1. Sigurnost na radnom mjestu ....................Stranica 17 2. Električna sigurnost ........................Stranica 17 3.
 • Seite 16: Namjenska Uporaba

  Koristite ovaj proizvod u skladu s navedenim uputama te u navedene svrhe. Ukoliko proizvod dajete nekoj drugoj osobi, preda- 1 uranjajuća pila PTS 480 A1 jte toj osobi također i sve upute. 1 HW-list kružne pile Z85 / 30 1 dijamantirani rezni list pile Z85VR 1 HSS-list kužne pile Z85 / 36...
 • Seite 17: Opće Sigurnosne Upute Za Električni Alat

  Uvod / Opće sigurnosne upute za električni alat vata istoga. U slučaju nepažnje, možete iz­ EN 60745 i koji je prikladan za uspoređivanje stroja. Navedena vrijednost emisije titranja se može kori- gubiti kontrolu nad strojem. stiti i za uvodnu procjenu izloženosti. Razina titranja je promijenljiva, ovisno o korištenju Električna sigurnost električnog alata, te može u pojedinim slučajevima...
 • Seite 18: Pažljivo Postupanje S Električnim Uređajima I Njihovo Korištenje

  Opće sigurnosne upute za električni alat c) b) Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvi- I zvucite utikač iz utičnice, prije namje- jek zaštitne očale. Nošenje osobne zaštitne štanja uređaja, zamjene dijelova opreme, kao što je štitnik za uši, maska protiv opreme ili odlaganja uređaja.
 • Seite 19: Sigurnosne Upute Za Sve Pile

  Opće sigurnosne upute za električni alat Sigurnosne upute za sve pile Q ako se list pile zaokrene ili pogriješno usmjeri u ispilanom urezu, zubi stražnjeg ruba lista pile OPASNOST: Držite Vaše ruke po- se mogu ukliještiti u površini izradka, zbog čega dalje od područja pilanja i lista pile.
 • Seite 20: Sigurnosne Upute Za Uranjajuće Pile

  Opće sigurnosne upute za električni alat / Stavljanje u pogon Sigurnosne upute za pilanja promjene, list pile se može ukliještiti i brusne alate može nastati protuudarac. g) Budite posebno oprezni pri „uranjaju- ćim rezovima“ u postojećim zidovima a) Općenito ili drugim dobro vidljivim područjima. List pile koji uranja, može pri pilanju u skrivenim Brusni alati su osjetljivi na lomove, stoga je potreban predmetima blokirati i prouzročiti protuudarac.
 • Seite 21: Otpuštanje Zapora Protiv Uranjanja

  Stavljanje u pogon Isključivanje: Dijamantirani rezni list pile Z85VR: j O tpustite sklopku za UKLJUČIVANJE / Opis: ø 85 mm punorubna ploča ISKJLUČIVANJE Prikladno za: keramike, plastične materijale HSS-list kužne pile Z85 / 36: Otpuštanje zapora Q Opis: ø 85 mm, 36 zubi – lijevo / desno razvrnuto protiv uranjanja Odgovaraju: mekano drvo, mekani metal kao alu- minij, bakar...
 • Seite 22: Redovito Održavanje I Čišćenje

  … / Redovito održavanje i čišćenje / Servis / Jamstveni list / Zbrinjavanje 6. Pokrenite zavor vretena (sve dok zaglavi) i U slučaju nestručnog rukovanja, rukovanja protivnog zategnite zatezni vijak pomoću šesterukutnog namjeni uređaja, primjene sile i zahvata, koji nisu bridnog ključa.
 • Seite 23: Objašnjenje Konformnosti / Proizvođač

  EN 60745-2-22:2011 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Tip / Naziv uređaja: Uranjajuća pila PTS 480 A1 Date of manufacture (DOM): 12–2012 Serijski broj: IAN 79416 Bochum, 31.12.2012 Semi Uguzlu - Menadžer kakvoće - Izjava o sukladnosti za ovaj proizvod dostupna je...
 • Seite 25 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς ..................Σελίδα 26 Εξοπλισμός ............................Σελίδα 26 Περιεχόμενα παράδοσης ........................Σελίδα 26 Τεχνικά στοιχεία ..........................Σελίδα 26 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία 1. Θέση εργασίας-ασφάλεια ......................Σελίδα 27 2. Ηλεκτρική ασφάλεια ........................Σελίδα 27 3. Ασφάλεια ατόμων ........................Σελίδα 28 4.
 • Seite 26: Χρήση Σύμφωνα Με Τους Κανονισμούς

  Q για τον τομέα εφαρμογής που αναφέρεται. Σε περίπτωση μεταβίβασης του προϊόντος σε τρίτους παραδώστε μαζί και όλα τα έγγραφα. 1 σεγα PTS 480 A1 1 κυκλική πριονολάμα HW Z85 / 30 1 πριονολάμα διαχωρισμού διαμαντιού Z85VR Χρήση σύμφωνα με...
 • Seite 27: Γενικές Υποδείξεις Ασφάλειας Για Ηλεκτρικά Εργαλεία

  Eισαγωγή / Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία Η αναφερόμενη στις καθώς και ο ελλιπής φωτισμός του χώρου εργα­ παρούσες οδηγίες στάθμη δονήσεων μετρήθηκε με σίας μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα. τυποποιημένη μέθοδο μέτρησης σύμφωνα με το β) Μην εργάζεστε με τη συσκευή σε περι- πρότυπο...
 • Seite 28: Ασφάλεια Ατόμων

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία ε) Αποφεύγετε αντικανονική στάση του χρήση ενός καλωδίου κατάλληλο για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. σώματός σας. Φροντίζετε ώστε να ζ) Σε περίπτωση που είναι αναπόφευκτη υπάρχει πάντα σταθερή θέση και δια- η λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου τηρείτε...
 • Seite 29: Σέρβις

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία Τα ηλεκτρονικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν εξαρτήματα της συσκευής και να οδηγήσει σε χρησιμοποιούνται από άπειρα άτομα. ηλεκτροπληξία. ε) Φ ροντίστε τη συσκευή με προσοχή. Ελέγχετε αν τα κινούμενα εξαρτήματα Υποδείξεις ασφάλειας λειτουργούν άψογα και δεν μπλο- για...
 • Seite 30 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία b) Σε περίπτωση κολλήματος πριονολάμας οποίες δεν ταιριάζουν στα εξαρτήματα συναρμο­ λόγησης του πριονιού, δεν λειτουργούν ομαλά ή αναστολής της εργασίας, απενεργο- και οδηγούν σε απώλεια του ελέγχου. ποιήστε το πριόνι και κρατήστε το έως h) Μην...
 • Seite 31: Υποδείξεις Ασφάλειας Για Πριόνια

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία Υποδείξεις ασφάλειας Υπόδειξη: Μην χρησιμοποιείτε τροχούς λείανσης. για πριόνια Οι συνέπειες μπορεί να είναι τραυματισμοί και υλικές βλάβες. a) Πριν από κάθε χρήση ελέγξτε αν το προστατευτικό κάλυμμα κλείνει καλά. Υποδείξεις ασφαλείας για τα Μην...
 • Seite 32: Θέση Σε Λειτουργία

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία / Θέση σε λειτουργία Χειρισμός πριονιού Q Υπόδειξη: Κρατάτε το συνδετικό καλώδιο συνεχώς μακριά από το εύρος εργασίας του μηχανήματος και οδηγήστε το πίσω από το μηχάνημα. 1. Τοποθετήστε το μηχάνημα πάνω στο υλικό και ενεργοποιήστε...
 • Seite 33: Σύνδεση Αναρρόφησης Ροκανιδιών

  Θέση σε λειτουργία / Συντήρηση και καθάρισμα / Σέρβις / Εγγύηση Σέρβις Q Για μια ακριβής τομή τοποθετήστε την μηχανή έτσι πάνω στο τεμάχιο εργασίας, ώστε η J σήμανση τομής να εμφανίζεται στο παράθυρο Αναθέστε την θέασης γραμμής τομής όπως παρουσιάζεται επιδιόρθωση...
 • Seite 34: Απόσυρση

  σχετικά με τις ηλεκτρονικές συσκευές και τις παλιές Μάρκα, χαρακτηρισμός εργαλείου: ηλεκτρονικές συσκευές και την αναφορά στο εθνικό δίκαιο θα πρέπει οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρονικές Σεγα PTS 480 A1 συσκευές να συλλέγονται σε ξεχωριστό χώρο και να ανακυκλώνονται οικολογικά. Date of manufacture (DOM): 12–2012 Αριθμός...
 • Seite 35 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 36 Ausstattung ............................Seite 36 Lieferumfang ............................Seite 36 Technische Daten ..........................Seite 36 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 37 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 37 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 38 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 38 5.
 • Seite 36: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angege- benen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterla- 1 Tauchsäge PTS 480 A1 gen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. 1 HW-Kreissägeblatt Z85 / 30 1 Trennsägeblatt diamantiert Z85VR 1 HS-Kreissägeblatt Z85 / 36...
 • Seite 37: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge einem in EN 60745 genormten Messverfahren ge- Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den messen worden und kann für den Gerätevergleich Staub oder die Dämpfe entzünden können. verwendet werden. Der angegebene Schwingungs- c) Halten Sie Kinder und andere Personen emissionswert kann auch zu einer einleitenden Ein- während der Benutzung des Elektro- schätzung der Aussetzung verwendet werden.
 • Seite 38: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 3. Sicherheit von Personen vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig ver- a) Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie wendet werden. Die Verwendung einer darauf, was Sie tun und gehen Sie mit Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Vernunft an die Arbeit mit einem Elek- Staub verringern.
 • Seite 39: Service

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, von Körperkontakt, Klemmen des Sägeblattes Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. oder Verlust der Kontrolle zu minimieren. entsprechend diesen Anweisungen. e) Fassen Sie das Elektrowerkzeug an Berücksichtigen Sie dabei die Arbeits- den isolierten Griffflächen an, wenn bedingungen und die auszuführende Sie Arbeiten ausführen, bei denen das Tätigkeit.
 • Seite 40: Sicherheitshinweise Für Tauchsägen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge f) Ziehen Sie vor dem Sägen die Schnitt- Ein Rückschlag ist das Ergebnis falscher und / oder ungeeigneter Anwendung der Säge. Er kann durch tiefen- und Schnittwinkeleinstellungen geeignete Vorsichtsmaßnahmen, wie nachfolgend fest. Wenn sich während des Sägens die Ein­ beschrieben, verhindert werden.
 • Seite 41: Sicherheitshinweise Für Schleifwerkzeuge

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Inbetriebnahme Schnittrichtung und sägt, was ihm im Weg ist. Verwenden Sie nur ein für den Außenbereich Beachten Sie dabei die Nachlaufzeit der Säge. zugelassenes Verlängerungskabel. Stellen Sie sicher, dass ausschließlich Personen über 16 Jahren das Gerät gemäß den Anwei- Hinweis: Halten Sie das Netzkabel stets vom sungen in dieser Bedienungsanleitung in Betrieb Wirkungskreis der Maschine fern und führen Sie...
 • Seite 42: Handhabung Der Tauchsäge

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service Handhabung der Tauchsäge Spanabsaugung anschließen 1. Maschine auf das Material setzen und ein- Schieben Sie den Absaugschlauch auf den schalten, wie in Kapitel »Ein- und ausschalten« Anschluss zur Staubabsaugung beschrieben. Schließen Sie eine zugelassene Staub- und 2.
 • Seite 43: Garantie

  Service / Garantie / Entsorgung Lassen Sie den Aus- tausch des Steckers oder der Anschluss- Service Deutschland leitung immer vom Hersteller des Tel.: 01805772033 Elektrowerkzeugs oder seinem Kunden- (0,14 EUR / Min. aus dem dt. dienst ausführen. Damit wird sichergestellt, Festnetz, Mobilfunk max.
 • Seite 44: Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 60745-2-5:2010 EN 60745-2-22:2011 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typbezeichnung der Maschine: Tauchsäge PTS 480 A1 Herstellungsjahr: 12–2012 Seriennummer: IAN 79416 Bochum, 31.12.2012 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 45 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Stanje informacija · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 12 / 2012 · Ident.-No.: PTS480A1122012-HR / GR IAN 79416...