Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PTPS 1100 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

SUBMERSIBLE DIRTY WATER PUMP PTPS 1100 A1
SZENNYVÍZ-BÚVÁRSZIVATTYÚ
Az originál használati utasítás fordítása
PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO
Překlad originálního provozního návodu
SCHMUTZWASSER-TAUCHPUMPE
Originalbetriebsanleitung
IAN 307392
POTOPNA ČRPALKA ZA
UMAZANO VODO
Prevod originalnega navodila za uporabo
PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PTPS 1100 A1

 • Seite 1 SUBMERSIBLE DIRTY WATER PUMP PTPS 1100 A1 SZENNYVÍZ-BÚVÁRSZIVATTYÚ POTOPNA ČRPALKA ZA UMAZANO VODO Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO Překlad originálního provozního návodu Preklad originálneho návodu na obsluhu SCHMUTZWASSER-TAUCHPUMPE Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 3   Œ Ž ...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Tartalom Bevezetö Bevezetö ........4 Gratulálunk az Ön által megvásárolt új be- rendezéshez. Ezzel egy kiváló minőségű Különleges utasítások a biztonságos üzemeltetéshez ..5 termék mellett döntött. A jelen készülék minőségét a gyártás Rendeltetés ........5 alatt ellenőrizték és alávetették egy végső Általános leírás ......5 ellenőrzésnek.
 • Seite 5: Különleges Utasítások A Biztonságos Üzemeltetéshez

  Különleges utasítások a Rendeltetés biztonságos üzemelte- A szennyvíz búvárszivattyú egy víztelenítő téshez szivattyú és tiszta valamint szennyvíz szál- • Amennyiben a vízben emberek lítására rendeltetett (max. szemcseméret 35 mm) max. 35°C hőmérsékletig. tartózkodnának, tilos használni a berendezést. Fennáll az elektro- Alkalmas pl. medencék és tartályok át- és mos ütés veszélye.
 • Seite 6: Áttekintés

  érvényben lévő jékoztatót a lenti ismertetésben találhat. alapvető biztonsági előírásokat Műszaki adatok mutatja be. A készüléken található Szennyvíz-búvárszivattyú ..PTPS 1100 A1 képjelek Névleges bemeneti feszültség ......230 V~, 50 Hz Vigyázat! Ne használja nagy Teljesítményfelvétel ..... 1100 W homoktartalmú...
 • Seite 7: Szimbólumok Az Utasításban

  A munka előtt ismerkedjen Általános biztonsági meg minden kezelőelemmel, tudnivalók főként a funkciókkal és a ha- tásmódokkal. Szükség esetén Munkavégzés a készülékkel: kérdezzen szakembert. Olvassa el és tartsa be a készü- Vigyázat: Így kerülheti el a lékhez tartozó kezelési utasítást! baleseteket és a sérüléseket: •...
 • Seite 8 veszélyt jelenthet a felhasználó • A „Tisztítás/karbantartás/ számára. tárolás“ témával kapcsolatban • Ne dolgozzon sérült, nem tel- kérjük, olvassa el a kezelési jes vagy a gyártó engedélye utasítás tudnivalóit. Minden ezen túlmenő teendőt, főként a nélkül módosított készülékkel. Az üzembe helyezés előtt szak- készülék nyitását villamossági emberrel meg kell vizsgáltatni, szakembernek kell végeznie.
 • Seite 9: Üzembe Helyezés

  Üzembe helyezés cserélni. A berendezésen keletke- zett károkat engedéllyel ellátott szakemberrel kell elhárítani. Beállítás/felakasztás • Ne használja a kábelt a dugó dugaszoló aljzatból történő ki- • A szivattyúaknának legalább húzásához. Óvja a kábelt hőtől, 40 x 40 x 50 cm mérettel kell rendel- olajtól és éles peremektől. keznie, hogy az úszókapcsoló...
 • Seite 10: A Vezeték Csatlakoztatása

  Figyeljen arra, hogy a szűkítő idom A vezeték csatlakoztatása (Ø 19,3 mm) alkalmazásakor a ré- A szivattyú csatlakoztatása szecskék mérete max. 19 mm lehet, helyhez kötötten merev csővezetékkel különben a szűkítő idom és a tömlő vagy helyhez kötötten rugalmas csőve- eltömődhet.
 • Seite 11: Kézi Üzemmód

  tosított a kifogástalan működés. • Kerülje el a szivattyú szárazon járását (állítsa be megfelelően az - Ügyeljen a beállításnál arra, hogy 3) ne érint- úszókapcsolót). Ennek igyelmen az úszókapcsoló ( se a szivattyú kikapcsolása előtt a kívül hagyása, ill. a szivattyú szá- razon futása esetén megszűnik a fenéket.
 • Seite 12: Általános Tisztítási Munkák

  Általános tisztítási munkák Tárolás • Nem helyhez kötötten felállított készü- • A készülék tárolása megtisztított álla- lékek: A szivattyút minden használat potban, száraz és gyermekek által el nem érhető helyen történjen. után tiszta vízzel tisztogassa meg. • Helyhez kötötten felállított készülékek: •...
 • Seite 13: Hibakeresés

  Hibakeresés Probléma Lehetséges ok Hibaelhárítás Ellenőrizni kell a dugaszoló aljzatot, Nincs hálózati feszültség a kábelt, a vezetéket - adott esetben A szivattyú villamossági szakember által nem indul be 3) nem Az úszókapcsoló ( Az úszókapcsolót magasabb állás- kapcsol ba visszük A szivattyú...
 • Seite 15: Jótállási Tájékoztató

  Gyártási szám: Szennyvíz-búvárszivattyú IAN 307392 A termék típusa: A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása: PTPS 1100 A1 A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: Szerviz Magyarország Grizzly Tools GmbH & Co. KG Tel.: 06800 21225 Stockstädter Straße 20...
 • Seite 16 A jótállás ideje alatt a fogyasztó kérheti a termék kijavítását, kicserélését, vagy ha a termék nem javítható vagy cserélhető, árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződés- től és visszakérheti a vételárat. Ha a forgalmazó, vagy szerviz a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgal- mazó...
 • Seite 17: Predgovor

  Kazalo Predgovor Čestitke ob nakupu vaše nove naprave. Od- Predgovor ........17 ločili ste se za visokokakovosten izdelek. Posebna navodila za varno obratovanje ....17 Kakovost naprave je bila preverjena med postopkom proizvodnje in pri končnem Namen uporabe ......18 preverjanju, s čimer je zagotovljeno pravil- Splošen opis ......18 no delovanje vaše naprave.
 • Seite 18: Namen Uporabe

  Proizvajalec ne jamči za škodo, nastalo za- • Te naprave lahko uporabljajo otroci od 8 let dalje in osebe z radi nenamenske ali napačne uporabe. omejenimi izičnimi, senzorični- mi ali duševnimi sposobnostmi Splošen opis ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če jih med delom nad- Sliko pomembnih obratovalnih zorujete ali jih poučite o varni delov poiščite na zložljivi strani.
 • Seite 19: Tehnični Podatki

  Tehnični podatki napotki za preprečeva- nje osebne in material- Potopna črpalka ne škode. za umazano vodo ....PTPS 1100 A1 Znaki za navodilo z napotki Nazivna napetost .... 230 V~, 50 Hz za preprečevanje škode. Nazivna moč (Priključna moč) ..1100 W Maksimalen pretok (Qmax) ..20000 l/h...
 • Seite 20: Splošna Varnostna Navodila

  Neupoštevanje navodil lahko pov- zroči škodo na napravi in predsta- Maksimalna potopna globina. vlja nevarnost za uporabnika. Električne naprave ne spadajo • Ne delajte s poškodovano, nepo- med gospodinjske odpadke. polno ali brez dovoljenja proizva- jalca spremenjeno napravo. Pred Splošna varnostna uporabo naj strokovnjak preveri, da je zadoščeno zahtevanim ele- navodila...
 • Seite 21: Pred Uporabo

  Električna varnost: služba ali podobno ustrezno usposobljen strokovnjak. Opozorilo: Na naslednji način • Ne vlecite za kabel, da bi iz- preprečite nesreče in poškod- vlekli vtič iz vtičnice. Kabla ne be zaradi električnega udara: izpostavljajte vročini, olju ali ostrim robovom. •...
 • Seite 22: Priklop Na Električno Omrežje

  jite skozi ročaj ( 1), glejte sliko 3. Potegnite cev preko reducirnega nastavka (10) in jo pritrdite s Naprave nikoli ne obešajte za cev. cevno objemko. Ali uporabite navojni priključek Pazite, da naprava v nobe- nem primeru ne bo pritrjena na kotnem adapterju s ali obešena na priključni priključkom za hitro spajanje (9)
 • Seite 23: Ročni Način Delovanja

  Prag za vklop oz. izklop plavajočega Namestite plavajoče stikalo (3) 3) je možno nastaviti brez- navpično navzgor v držalo plava- stikala ( jočega stikala (2). stopenjsko. Ko črpalka deluje v ročnem načinu, Odvijte vijak na elementu za nasta- vitev višine plavajočega stikala jo stalno nadzorujte.
 • Seite 24: Splošna Čistilna Opravila

  Umazanijo na spodnji strani črpalke lahko ginalne dele. Z naslednjimi ukrepi boste preprečili poškodbe naprave sperete s čisto vodo. in morebitne telesne poškodbe. Vse ostale ukrepe, zlasti odpiranje črpal- ke, mora izvesti strokovnjak električar. V Pred vsemi deli na napravi izvlecite kabel iz vtičnice.
 • Seite 25: Odpravljanje Napak

  Odpravljanje napak Možni vzroki Problem Popravilo Preverite vtičnico, kabel, napelja- Ni omrežne napetosti vo, vtikač, po potrebi angažirajte Črpalke se ne da eletričarja zagnati Plavajoče stikalo ( 3) ne Plavajoče stikalo postavite v višjo preklaplja lego Zmanjšana zmogljivost črpalke Črpalko očistite in po potrebi za- Črpalka ne črpa zaradi močno umazane vode in menjajte obrabljene dele...
 • Seite 27: Garancijski List

  Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany Pooblaščeni serviser: Tel.: 080080917 E-Mail: grizzly@lidl.si (Birotehnika, Hodošček Renata s.p., Lendavska ULICA 23, 9000 Murska Sobota) Garancijski list 1. S tem garancijskim listom «Grizzly Tools GmbH & Co. KG, Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany»...
 • Seite 29: Úvod

  Obsah Úvod Blahopřejeme vám ke koupi vašeho nové- Úvod..........29 ho přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce Zvláštní pokyny k bezpečnému provozu ....30 kvalitní výrobek. Účel použití ........30 Kvalita tohoto přístroje byla kontrolována během výroby a byla provedena také Všeobecný popis ......30 závěrečná...
 • Seite 30: Zvláštní Pokyny K Bezpečnému Provozu

  Účel použití Zvláštní pokyny k bezpečnému provozu Ponorné čerpadlo je odvodňovací čerpa- • Nachází-li se osoby ve vodě, dlo a je určené pro přečerpávání vody pak se tento přístroj nesmí pou- a znečištěné vody (max. velikost částic žívat. Hrozí nebezpečí poranění 35 mm) až...
 • Seite 31: Popis Funkce

  13 Páka, výškové nastavení plováku Symboly v návodu Technická data Výstražné značky s údaji pro zabránění Ponorné kalové čerpadlo ..PTPS 1100 A1 Jmenovité napětí ....230 V~, 50 Hz škodám na zdraví ane- bo věcným škodám. Jjmenovitý výkon (příkon) .... 1100 W Maximální...
 • Seite 32: Obrázkové Znaky Na Čerpadle

  základě příslušných ustanovení Obrázkové znaky na čerpadle může být stanoven minimální věk obslužného personálu. Pozor! Nepoužívat pro vodu • Proveďte vhodná opatření na to, s vysokým obsahem písku! aby se děti nepřiblížily k tomuto zařízení, nacházejícím v provo- Pozor! Zabránit chodu čer- zu.
 • Seite 33 vypnutí anebo běh čerpadla • Při provozu tohoto zařízení, musí nasucho. Kontrolujte pravidelně být po jeho postavení síťová zá- funkci plovákového spínače (viz strčka volně přístupná. kapitolu „Uvedení do provozu“). • Předtím, než uvedete Vaše nové Při nedbání na toto zanikají ná- čerpadlo do provozu, nechte od- roky na záruku a na ručení.
 • Seite 34: Uvedení Do Provozu

  • Před prováděním jakékoli práce bahno nacházející se v šachtě rych- na přístroji, v případě netěsností le zaschnout a bránit čerpadlu v ve vodním systému, během pra- najíždění. covních přestávek a při nepouží- vání vytáhněte síťovou zástrčku Připojení na síť ze zásuvky.
 • Seite 35: Kontrola Funkce Plovákového Spínače

  Výstup na redukční tvarovce (10) k při- Kontrolujte toto tak, že čerpadlo Ž postavíte do vodou naplněné pojení hadice 1¼ “ nebo 1½ “ formou spojení pomocí svorky (upevnění s nádoby a plovákový spínač rukou hadicovou sponou); opatrně nadzvednete a pak opět Výstup s vnějším závitem 1“...
 • Seite 36: Kontroly Před Uvedením

  Kontroly před uvedením do Všeobecné čisticí práce provozu • Nestacionárně instalované přístroje: • Zkontrolujte to, stojí-li čerpadlo Vyčistěte čerpadlo po každém použití pevně na dně šachty anebo je-li čistou vodou. bezpečně zavěšené. • Stacionárně intalované přístroje: Pravi- delně kontrolujte funkci plovákového spí- •...
 • Seite 37: Odklízení A Ochrana Okolí

  • Složte síťový přípojovací kabel (4) během 3leté lhůty předložíte poškozený do kruhu a zavěste ho mezi rukojetí přístroj s dokladem o koupi (pokladní stvr- (1) a výškovým přestavením plováko- zenka) a písemně krátce popíšete, v čem vého spínače (2) na držák výškového spočívá...
 • Seite 38: Opravna

  zásazích, které nebyly provedeny naším servisní oddělení. Pak získáte další infor- autorizovaným servisem. mace o vyřízení vaší reklamace. • Výrobek označený jako vadný můžete po Škody, které spadají pod přírozené opotře- domluvě s naším zákaznickým servisem, bení, přetížení anebo nesprávnou obsluhu, s připojením dokladu o koupi (pokladní...
 • Seite 39: Dovozce

  Dovozce Prosím, respektujte, že následující adresa není adresou servisu. Nejdříve kontaktujte shora uvedené servisní středisko. Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20 63762 Großostheim Německo www.grizzly-service.eu...
 • Seite 40: Hledání Závad

  Hledání závad Možná příčina Odstranění závady Problém Kontrolovat zásuvku, kabel, vedení, zá- Chybí síťové napětí strčku, příp. oprava elektroodborníkem Čerpadlo se ne- rozbíhá Plovákový spínač přesunout do vyšší Plovákový spínač ( polohy nespíná Výkon čerpadla snížen Čerpadlo ne- Čerpadlo vyčistit a případně vyměnit silným znečištěním anebo čerpá...
 • Seite 41: Úvod

  Obsah Úvod Gratulujeme Vám k zakúpeniu Vášho Úvod..........41 nového prístroja. Tým ste sa rozhodli pre Zvláštne upozornenia pre bezpečnú prevádzku ....42 kvalitný produkt. Účel použitia ......42 Tento prístroj bol počas výroby testovaný na kvalitu a podrobený výstupnej kontrole. Všeobecný popis ......42 Tým je zabezpečená...
 • Seite 42: Zvláštne Upozornenia Pre Bezpečnú Prevádzku

  • Dodržiavajte ďalšie upozornenia Zvláštne upozornenia v kapitole “Údržba a čistenie”. pre bezpečnú prevádzku Účel použitia Ponorné čerpadlo na znečistenú vodu je • Ak sa vo vode nachádzajú oso- by, prístroj sa nesmie používať. odvodňovacie čerpadlo a je určené na Vzniká...
 • Seite 43: Objem Dodávky

  Vybaľte nástroj a skontrolujte, či je kom- Technické údaje pletný. Baliaci materiál zlikvidujte podľa predpisov. Ponorné čerpadlo ....PTPS 1100 A1 Hotovo zmontované čerpadlo na zne- vymeriavacie napätie ..230 V~, 50 Hz čistenú vodu vymeriavací odber (príkon) ..1100 W Adaptér rýchleho pripojenia...
 • Seite 44: Obrázkové Znaky Na Prístroji

  Vytiahnuť sieťovú zástrčku. Obrázkové znaky na prístroji Informačné značky s informá- Pozor! Nepoužívať pre vodu ciami pre lepšie zaobchádza- s vysokým obsahom piesku! nie s nástrojom. Všeobecné bezpečnostné Pozor! Zabráňte chodu čer- padla nasucho! Nebezpe- pokyny čenstvo prehriatia! Práce s týmto zariadením: Pred začatím práce sa dobre oboznámte so všetkými ob- Pozor: Takto zabránite neho-...
 • Seite 45 toto čerpadlo v záhradných • Prepravovanie agresívnych, abrazívnych/pôsobiacich ako jazierkach s rybami alebo so šmirgeľ (napr. voda na vyplacho- vzácnymi rastlinami. vanie piesku), leptavých, horľa- • Nenoste alebo neupevňujte toto vých (napr. pohonné hmoty pre zariadenie pomocou kábla ale- motory) alebo výbušných tekutín, bo tlakového vedenia.
 • Seite 46: Uvedenie Do Prevádzky

  • To, že pri nebezpečenstve za- Uvedenie do prevádzky plavenia treba umiestniť zástrč- kové spojenia v oblasti bezpeč- Postavenie/zavesenie nej proti zaplaveniu. • Dbajte na to, aby sieťové napä- • Čerpacia šachta by mala mať rozmery aspoň 40 x 40 x 50 cm, aby sa plaváko- tie súhlasilo s údajmi na typo- vom štítku.
 • Seite 47: Pripojenie Potrubia

  (Residual Current Device) Výstup s 1“ na redukčnom kuse (10)  prúdu k pripojeniu hadice 1“ ako svorkového 230 V ~ 50 Hz. spoja (upevnenie s hadicovou spojkou). Pripojenie potrubia Dbajte na to, že pri použití redukč- Inštalácia čerpadla sa vykonáva ného kusu (Ø...
 • Seite 48: Manuálna Prevádzka

  - Dbajte aj na to, aby odstup medzi nepoužívaný vývod čerpadla tesne hlavou plavákového spínača uzavretý. 3) a aretovacím mechaniz- • Zabráňte tomu, aby čerpadlo beža- mom nebol príliš malý. Pri príliš lo na sucho (správne nastavte pla- malom odstupe nie je zaručené vákový...
 • Seite 49: Čistenie Základne Čerpadla

  • Prístroje inštalované stacionárne: pra- Skladovanie videlne kontrolujte funkčnosť plaváko- vého spínača ( 3) (najneskôr každé • Uchovávajte toto zariadenie očistené, tri mesiace). na suchom mieste a mimo dosahu detí. • Chĺpky a vláknité čiastočky, ktoré sa • Na uskladnenie odskrutkujte uhlový prípadne usadili v telese čerpadla, od- adaptér ( stráňte prúdom vody.
 • Seite 50: Záruka

  Záruka Záruka sa týka materiálových alebo výrob- ných chýb. Táto záruka sa nevzťahuje na Vážená zákazníčka, vážený zákazník, diely produktu, ktoré sú vystavené normál- nemu opotrebeniu a preto sa môžu pova- Pre tento prístroj platí záruka 3 roky od žovať za opotrebované diely (napr. ilter dátumu zakúpenia.
 • Seite 51: Servisná Oprava

  Servisná oprava zo záruky zaniká aj pri použití kalového čerpadla bez podložky alebo pri poškode- niach, ktoré boli zapríčinené držaním ale- Opravy, ktoré nepodliehajú záruke, mô- bo zavesením čerpadla za sieťový kábel. žeme nechať vykonať v našej servisnej Čerpadlá nesmú bežať na sucho ani byť pobočke za úhradu.
 • Seite 52: Zisťovanie Závad

  Zisťovanie závad Možná príčina Problém Odstránenie poruchy skontrolujte zásuvku, kábel, el. vedenie, zástrčku, príp. nechajte chýba sieťové napätie čerpadlo sa previesť opravu odborníkom na el. nechce rozbeh- prístroje núť plavákový spínač ( plavákový spínač uveďte do vyššej nespína polohy výkon čerpadla je znížený v čerpadlo ne- čerpadlo vyčistite a príp.
 • Seite 53: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........53 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Besondere Anweisungen zum neuen Gerätes. Sie haben sich damit für sicheren Betrieb ......54 ein hochwertiges Gerät entschieden. Dieses Gerät wurde während der Produkti- Bestimmungsgemäße Verwendung ......54 on auf Qualität geprüft und einer Endkon- trolle unterzogen.
 • Seite 54: Besondere Anweisungen Zum Sicheren Betrieb

  • Verschmutzung der Förderlüs- Besondere sigkeit könnte durch Ausließen Anweisungen zum von Schmiermitteln auftreten. sicheren Betrieb • Beachten Sie die weiteren Hin- weise im Kapitel „Reinigung/ • Beinden sich Personen im Was- Wartung/Lagerung“. ser, so darf das Gerät nicht be- Bestimmungsgemäße trieben werden.
 • Seite 55: Allgemeine Beschreibung

  Quick-Connect-Adapter Technische Daten Winkeladapter mit Quick-Connect-An- schluss Reduzierstück Schmutzwasser- 8 m Nylon-Zugseil Tauchpumpe ..... PTPS 1100 A1 Betriebsanleitung Bemessungsspannung ..230 V~, 50 Hz Bemessungsaufnahme (Anschlussleistung) .....1100 W Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß. Maximale Fördermenge (Q max) ........ 20000 l/h Maximale Förderhöhe (H max) ..
 • Seite 56: Leistungsdaten

  Achtung! Heiße Oberläche! Leistungsdaten Verbrennungsgefahr! Größtmögliche Tauchtiefe Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Bildzeichen in der Betriebsanleitung Fördermenge (l/h) Gefahrenzeichen mit Angaben zur Verhütung Sicherheitshinweise von Personen- oder Sachschäden. Dieser Abschnitt behandelt die grundlegenden Sicherheitsvorschrif- Gebotszeichen mit Angaben ten bei der Arbeit mit der Pumpe. zur Verhütung von Schäden.
 • Seite 57 „Inbetriebnahme“). Bei Nicht- fenden Gerät fernzuhalten. Es besteht Verletzungsgefahr. beachtung erlöschen Garantie- • Benutzen Sie das Gerät nicht und Haftungsansprüche. in der Nähe von entzündbaren • Bitte beachten Sie, dass die Pumpe nicht zum Dauerbetrieb Flüssigkeiten oder Gasen. Bei (z. B. für Wasserläufe in Gar- Nichtbeachtung besteht Brand- tenteichen) geeignet ist.
 • Seite 58: Inbetriebnahme

  • Bevor Sie Ihre neue Pumpe in Sie eine Kabeltrommel vor Betrieb nehmen, lassen Sie fach- Gebrauch immer ganz ab. männisch prüfen: Überprüfen Sie das Kabel auf - Erdung, Nullung, Fehlerstrom- Schäden. schutzschaltung muss den Si- • Ziehen Sie vor allen Arbeiten cherheitsvorschriften der Ener- am Gerät, bei Undichtigkeiten gie-Versorgungsunternehmen...
 • Seite 59: Netzanschluss

  ter (8) ein. Lassen Sie die rote Achten Sie darauf, das Gerät auf keinen Fall an der Entriegelungstaste wieder los. Netzanschlussleitung zu 3. Stülpen Sie den Schlauch über das Reduzierstück (10) und halten oder aufzuhängen. Es besteht die Gefahr eines befestigen Sie ihn mit einer Stromschlages durch be- Schlauchschelle.
 • Seite 60: Funktion Des Schwimmschalters Prüfen

  Funktion des - Achten Sie bei der Einstellung dar- Schwimmschalters prüfen auf, dass der Schwimmschalter 3) nicht vor dem Ausschalten Der Schwimmschalter ( 3) ist so einge- der Pumpe den Boden berührt. stellt, dass eine sofortige Inbetriebnahme möglich ist. Es besteht die Gefahr des Trocken- laufens, wenn das Schwimmschal- 12) zu lange gewählt Bei stationärer Installation muss die...
 • Seite 61: Reinigung/Wartung/Lagerung

  Pumpe erlöschen Garantie- und • Stationär installierte Geräte: Prüfen Sie Haftungsansprüche. die Funktion des Schwimmschalters 3) regelmäßig (spätestens alle drei • Vergewissern Sie sich, dass der Monate). elektrische Anschluss 230 V~ 50 Hz beträgt. • Entfernen Sie Fusseln und faserige •...
 • Seite 62: Entsorgung/Umweltschutz

  Garantie • Zur Aufbewahrung schrauben Sie den Winkeladapter mit Quick-Connect-An- 9) ab. schluss ( Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, • Legen Sie die Netzanschlussleitung Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- (4) ringförmig zusammen und hängen rantie ab Kaufdatum. Sie diese zwischen den Griff (1) und Im Falle von Mängeln dieses Gerätes die Schwimmschalter-Höhenverstellung...
 • Seite 63 oder Teichfontänen). Bei Zweckentfrem- Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- dung erlischt der Garantieanspruch. Der Garantieanspruch erlischt auch beim richtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Einsatz der Tauchpumpe ohne Bodenplatte Die Garantieleistung gilt für Material- oder oder bei Beschädigungen, die durch Hal- Fabrikationsfehler.
 • Seite 64: Reparatur-Service

  Reparatur-Service Service-Center Sie können Reparaturen, die nicht der Ga- Service Deutschland rantie unterliegen, gegen Berechnung von Tel.: 0800 54 35 111 unserer Service-Niederlassung durchführen E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 307392 lassen. Sie erstellt Ihnen gerne einen Kos- tenvoranschlag. Wir können nur Geräte bearbeiten, die Service Österreich ausreichend verpackt und frankiert einge- Tel.: 0820 201 222...
 • Seite 65: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Netzanschlussleitung, Netzspannung fehlt Leitung, Netzstecker prüfen, ggf. Pumpe läuft nicht Reparatur durch Elektrofachmann 3) schal- Schwimmschalter ( Schwimmschalter in höhere Stel- lung bringen tet nicht Pumpenleistung verringert durch Pumpe fördert Pumpe reinigen und ggf. Ver- stark verschmutzte und schmir- nicht schleißteile ersetzen...
 • Seite 66: Az Eredeti Ce Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  Az eredeti CE megfelelőségi nyilatkozat fordítása Ezennel igazoljuk, hogy a Szennyvíz-búvárszivattyú model PTPS 1100 A1 Sorozatszám 201810000001 - 201810062250 évtől kezdve a következő vonatkozó EU irányelveknek felel meg a mindenkor érvényes megfogalmazásban: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* A megegyezés biztosítása érdekében a következő harmonizált szabványokat, valamint nemzeti szabványokat és rendelkezéseket alkalmaztuk:...
 • Seite 67: Prevod Originalne Izjave O Skladnosti Ce

  Prevod originalne izjave o skladnosti CE S tem potrjujemo, da Potopna črpalka za umazano vodo serije PTPS 1100 A1 Serijska številka 201810000001 - 201810062250 ustreza veljavnim verzijam zadevnih smernic Evropske unije. 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Za zagotavljanje skladnosti so bile navedene sledeče usklajene norme, kot tudi nacionalne norme in določila:...
 • Seite 69: Překlad Originálního Prohlášení O Shodě Ce

  Překlad originálního prohlášení o shodě CE Potvrzujeme tímto, že Ponorné kalové čerpadlo na znečistenou vodu konstrukční řady PTPS 1100 A1 Numéro de série 201810000001 - 201810062250 odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Aby byl zaručen souhlas, byly použity následující...
 • Seite 71: Preklad Originálneho Prehlásenia O Zhode Ce

  Preklad originálneho prehlásenia o zhode CE Týmto potvrdzujeme, že Ponorné čerpadlo na znečistenú vodu konštrukčnej rady PTPS 1100 A1 Poradové číslo 201810000001 - 201810062250 zodpovedá nasledujúcim príslušným smerniciam EÚ v ich práve platnom znení: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Aby bola zaručená zhoda, boli použité nasledovné harmonizované normy ako i národ- né...
 • Seite 72 2018-11-05-rev02-op...
 • Seite 73: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Schmutzwasser-Tauchpumpe Baureihe PTPS 1100 A1 Seriennummer 201810000001 - 201810062250 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 74 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 11/2018 Ident.-No.: 79010080112018-4 IAN 307392...