Onderhoud - Bestway Lay-Z-Spa Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Alarmen
Oorzaken
De waterdebietsensors
werken zonder te drukken
op de filter- of
verwarmingsknop.
Na het starten of tijdens
de functies voor filteren
en/of verwarmen
detecteren de
waterdebietsensors
geen waterdebiet.
De pompthermometer
toont een
watertemperatuur van
minder dan 4°C (40°F).
De pompthermometer
toont een
watertemperatuur van
meer dan 50°C (122°F).
Er zijn problemen met de
aansluitingen van de
pompthermometer.
De manuele reset
thermische beveiliging
heeft een probleem.
Aardaansluiting mislukt

ONDERHOUD

OPMERKING: Uw spa vereist dat er van tijd tot tijd bijkomende lucht wordt toegevoegd. Temperatuurwijzigingen van dag tot nacht
wijzigen de druk in de spa en kunnen een zekere mate van leeglopen veroorzaken. Volg de montagevoorschriften en laat het water
uit de spa weglopen vooraleer u deze terug naar de benodigde druk opblaast.
LET OP: U MOET ERVOOR ZORGEN DAT DE POMP LOSGEKOPPELD IS VAN HET STOPCONTACT VOOR U ONDERHOUD AAN
DE SPA UITVOERT OM RISICO OP LETSEL OF OVERLIJDEN TE VERMIJDEN.
Filtercassette-onderhoud
OPMERKING: Om ervoor te zorgen dat het water in uw spa proper blijft, controleer en reinig uw filtercassettes elke dag volgens de
onderstaande stappen.
OPMERKING: We bevelen aan uw filtercassettes elke week te vervangen, of als de filtercassettes vuil en verkleurd blijven, moeten ze
ook worden vervangen.
Wateronderhoud
Het is nodig om het water van uw Spa proper en chemisch in evenwicht te houden. Alleen de filtercassette reinigen is niet voldoende voor
correct onderhoud, we bevelen aan dat u zwembadchemicaliën gebruikt om de waterchemie te behouden en chloor of bromiumtabletten
(geen korrels gebruiken) met de chemische floater.
De waterkwaliteit is rechtstreeks gerelateerd aan de gebruiksfrequentie, het aantal gebruikers en het algemeen onderhoud van de spa. Het
water moet elke 3 dagen vervangen worden als er geen chemische behandeling met het water wordt uitgevoerd.
Opmerking: We bevelen aan dat u een douche neemt voor u de Lay-Z-Spa gebruikt gezien cosmetica, lotions en andere residu's op
de huid de waterkwaliteit snel kunnen doen afnemen. Om de chemische floater te gebruiken, volg de onderstaande instructies.
Chemische tabletten gebruiken (niet inbegrepen):
Chemische vloeistof gebruiken (niet inbegrepen):
S-S-005855/14x21cm/54112; 54113; 54123; 54129; 54148; 54154; 54171; 54174; 54175; 54183; 54186/欧规AirJet SPA说明书/JS-YF-2016-B-16420/
Redenen
1. De waterdebietsensor-flags kwamen
niet terug naar de correcte positie.
2. De waterdebietsensors zijn kapot.
1. U bent vergeten om de 2 stoppen uit de
binnenkant van het bad te halen
2. De filtercassettes zijn vuil
3. Activeer het filter- of verwarmingssys-
teem en plaats uw hand voor de
afvoerbuis in het zwembad om te
voelen of u water weg voelt stromen
a. Als er geen water uitstroomt is de
waterpomp kapot
b. Er stroomt water weg maar het alarm
verschijnt, de waterdebietsensors zijn
kapot.
1. De watertemperatuur is lager dan
4°C (40°F).
2. Als de watertemperatuur hoger is dan
7°C (44,6°F), dan is de thermometer
van de pomp kapot.
1. De watertemperatuur is hoger dan
50°C (122°F).
2. Als de watertemperatuur lager is dan
45°C (113°F), dan is de thermometer
van de pomp kapot.
1. De connectors van de pompthermom-
eter werken niet correct
2. De pompthermometer is kapot.
De manuele reset thermische beveiliging
wordt uitgeschakeld.
1. De aardverbinding van uw woning heeft
een probleem.
2. De pomp heeft een probleem.
P6653
Filter Set
66
Oplossingen
1. Koppel de plug los van het stopcontact, klop niet te hevig tegen de zijkant
van de pomp en plug terug in.
2. Neem contact op met uw lokale Bestway Dienst Naverkoop voor meer
instructies.
1. Verwijder de 2 stopper-doppen vóór het verwarmen, raadpleeg het deel
Montage in de gebruikershandleiding
2. Verwijder de filterset uit de binnenkant van het zwembad en druk op de filter-
of verwarmingsknop. Als geen alarm verschijnt, reinig of vervang de
filtercassettes en installeer de filterset in het zwembad.
3. Neem contact op met uw lokale Bestway Dienst Naverkoop voor meer
instructies.
1. De spa is niet ontworpen om te werken met watertemperaturen die lager zijn
dan 4ºC (40°F). Koppel de pomp los en start de pomp slechts opnieuw als
de watertemperatuur 6°C (43°F) bereikt.
2. Neem contact op met uw lokale Bestway Dienst Naverkoop voor meer
instructies.
1. De spa is niet ontworpen om te werken met watertemperaturen boven de
40°C (104°F). Koppel de pomp los en start de pomp slechts opnieuw als de
watertemperatuur 38°C (100°F) of minder bereikt.
BELANGRIJK: Druk op de reset-knop van de pomp voor u de pomp
opnieuw opstart
2. Neem contact op met uw lokale Bestway Dienst Naverkoop voor meer
instructies
Neem contact op met uw lokale Bestway Dienst Naverkoop voor meer
instructies.
1. Koppel de pomp los van het stopcontact en druk op de reset-knop en plug
de pomp terug in het stopcontact.
2. In het geval het alarm nog altijd aanwezig is, controleer de instructies
betreffende de RESET-KNOP in de handleiding.
3. Neem contact op met uw lokale Bestway Dienst Naverkoop voor meer.
Neem contact op met uw lokale Bestway Dienst Naverkoop voor meer
instructies.
58323
Filtercassette
S-S-005855

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Fehlerbehebung

loading

  Andere Handbücher für Bestway Lay-Z-Spa

  Verwandte Inhalte für Bestway Lay-Z-Spa

Inhaltsverzeichnis