Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PKO 270 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
COMPRESSOR PKO 270 A1
K
COMPRESSOR
Operation and Safety Notes
Original operating instructions
V
KOMPRESOR
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Originalna navodila za uporabo
W
KOMPRESOR
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Originálny návod na obsluhu
F A C
KOMPRESSOR
Bedienungs- und Sicherheitshinweise / Originalbetriebsanleitung
IAN 73781
Anleitung_4010363_LB4.indb 1
Anleitung_4010363_LB4.indb 1
N
KOMPRESSZOR
Kezelési és biztonsági utalások
Eredeti használati utasítás
D
KOMPRESOR
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Originální návod k obsluze
T
KOMPRESOR
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Instrukcją oryginalną
N V
D W T
27.03.12 15:49
27.03.12 15:49

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKO 270 A1

 • Seite 1 COMPRESSOR PKO 270 A1 COMPRESSOR KOMPRESSZOR Operation and Safety Notes Kezelési és biztonsági utalások Original operating instructions Eredeti használati utasítás KOMPRESOR KOMPRESOR Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Originalna navodila za uporabo Originální návod k obsluze...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem stran s slikami odprite navzven in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Seite 3 - 3 - Anleitung_4010363_LB4.indb 3 Anleitung_4010363_LB4.indb 3 27.03.12 15:49 27.03.12 15:49...
 • Seite 4 23 24 25 26 8 26 23 24 23 24 25,26 - 4 - Anleitung_4010363_LB4.indb 4 Anleitung_4010363_LB4.indb 4 27.03.12 15:49 27.03.12 15:49...
 • Seite 5 - 5 - Anleitung_4010363_LB4.indb 5 Anleitung_4010363_LB4.indb 5 27.03.12 15:50 27.03.12 15:50...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents 1. Introduction ..............................8 2. Safety regulations ............................8 3. Layout and items supplied ........................10 4. Proper use ..............................1 1 5. Technical data ............................1 1 6. Before starting the equipment ........................1 1 7. Assembly and starting ..........................12 8.
 • Seite 7 Caution - Read the operating instructions to reduce the risk of inquiry Wear ear-muffs. The impact of noise can cause damage to hearing. Beware of electrical voltage! Beware of hot parts! Warning! The equipment is remote-controlled and may start-up without warning. Caution! Before using for the fi...
 • Seite 8: Introduction

  • 1. Introduction Keep children away! Do not allow other persons to touch the com- pressor or cable, keep them away from your Congratulations on your new purchase. work area. You have decided in favor of a high-quality pro- • Keep your compressor in a safe place duct.
 • Seite 9 maged parts to ensure that they are in good 2.2 Safety instructions for working with working order. Check that the moving parts compressed air and blasting guns • are working correctly, that they do not jam, The compressor pump and lines can become and that no parts are damaged.
 • Seite 10: Layout And Items Supplied

  spraying and drying. Do not spray against the 13. Compressor pump wind. Always adhere to the regulations of the 14. Compressed air hose local police authority when spraying combus- 15. Air fi lter tible or hazardous materials. 16. Oil sealing plug •...
 • Seite 11: Proper Use

  4. Proper use 6. Before starting the equipment The compressor is designed to generate com- pressed air for compressed-air driven tools which Before you connect the equipment to the mains can be driven with an air volume of up to approx. supply make sure that the data on the rating plate 270 l/min (e.g.
 • Seite 12: Assembly And Starting

  7. Assembly and starting 7.6 ON/OFF switch (Fig. 2) Pull the ON/OFF switch (17) upwards to switch on the compressor. To switch off the compressor, Important! press the ON/OFF switch down. Remove the transportation braces (bet- ween the compressor pump and clad- 7.7 Setting the pressure (Fig.
 • Seite 13: Cleaning, Maintenance, Ordering Of Spare Parts And Storage

  9. Cleaning, maintenance, screw again (turn it clockwise). Check the pressure vessel for signs of rust and damage each time ordering of spare parts and before using. Do not use the compressor with a storage damaged or rusty pressure vessel. If you discover any damage, then please contact the customer Important! service workshop.
 • Seite 14: Disposal And Recycling

  Dispose of the old oil at a drop-off point 9.7.1 Releasing excess pressure for old oil. Release the excess pressure by switching off the To fi ll in the correct quantity of oil, make sure that compressor and using the compressed air which the compressor stands on an even surface.
 • Seite 15 For EU countries only Never place any electric power tools in your household refuse. To comply with European Directive 2002/96/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old elec- tric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g.
 • Seite 16: 1. Possible Causes Of Failure

  11. Possible causes of failure Problem Cause Solution The compressor 1. No supply voltage. 1. Check the supply voltage, the pow- does not start. er plug and the socket-outlet. 2. Insuffi cient supply voltage. 2. Make sure that the extension cable is not too long.
 • Seite 17: Declaration Of Conformity

  EU-direktivet og a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a standarder for artikkel következő konformitást jelenti ki Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru Kompressor PKO 270 A1 (Parkside) 87/404/EC_2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notifi...
 • Seite 18: Warranty Certifi Cate

  13. Warranty certifi cate Dear Customer, All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our assistance under the service number prin- ted below.
 • Seite 19 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés ..............................21 2. Biztonsági utasítások ..........................21 3. A készülék leírása és a szállítás terjedelme ....................23 4. Rendeltetés szerinti használat .........................24 5. Technikai adatok ............................24 6. Beüzemeltetés előtt ...........................24 7. Összeszerelés és beüzemeltetés ......................25 8. A hálózati csatlakozóvezetéknek a kicserélése ..................26 9.
 • Seite 20 Figyelmeztetés - Sérülés veszélyének a lecsökkentéséhez olvassa el a használati utasítást Hordjon egy zajcsökkentő fülvédőt. A zaj behatása hallásvesztéshez vezethet. Figyelmeztetés az elektromos feszültség elöl Figyelmeztetés a forró részek elöl Figyelmeztetés! Az egység távirányított és fi gyelmeztetés nélkül megindulhat Figyelem! Az első beüzemeltetés előtt leellenőrizni az olajállást és kicserélni az olajlezáró dugót! - 20 - Anleitung_4010363_LB4.indb 20 Anleitung_4010363_LB4.indb 20...
 • Seite 21: Bevezetés

  • 1. Bevezetés Óvja magát az áramütés elöl Kerülje el a földelt részekkel, mint például csövekkel, fűtőtestekkel, tűzhelyekkel, Szívből gratulálunk az új készülék vásárlásához. hűtőszekrényekkel való testi érintkezést. Ezáltal egy különös mindőségű termék mellett • Tartsa a gyerekeket távol! döntött. Ennek a terméknek az alkatrészei közé Ne engedje meg más személyeknek, hogy tartozik a használati utasítás is.
 • Seite 22 • Legyen mindig figyelmes dául egy benzinkútnál egy megfelelő mano- Figyeljen a munkájára. Járjon okosan el. Ne méterrel a töltést. • használja a kompresszort, ha dekoncentrált. Útonhajtaható kompresszorok építési • Ellenőrizze le a kompresszort sérülé- helyszínüzemben sekre Ügyeljen arra, hogy minden tömlő és armatú- A kompresszor további használata előtt a ra megfelelő...
 • Seite 23: A Készülék Leírása És A Szállítás Terjedelme

  védőintézkedéseket kell elvégezni, különösen 3. A készülék leírása és a szükséges a megfelelő ruhák és maszkok szállítás terjedelme hordása. • Tilos a dohányzás a szórási folyamat ideje 3.1 A készülék leírása (képek 1/2) alatt, valamint a munkateremben. Robbanás- 1. Szállítófogantyú veszély! Színpárák is könnyen gyullékonyak.
 • Seite 24: Rendeltetés Szerinti Használat

  Figyelem! 5. Technikai adatok A készülék és a csomagolási anyag nem gyerekjáték! Nem szabad a gyereke- Hálózati csatlakozás: ....230 V ~ 50 Hz knek a műanyagtasakokkal, foliákkal és Motorteljesítmény kW: ....... 1,8 kW aprórészekkel játszaniuk! Fennáll a leny- Üzemmód ............S1 elés és a megfulladás veszélye! Kompresszor-fordulatszám perc : ....
 • Seite 25: Összeszerelés És Beüzemeltetés

  • A beüzemeltetés előtt le kell ellenőrizni a 7.5 Hálózati csatlakozás • kompresszorszivattyúban az olajállást (lásd A kompresszor egy védőérintkezős dugós há- a 9.4-et). lózati vezetékkel van felszerelve. Ezt minden védőérintkezős 230V ~ 50 Hz dugaszoló aljzatra rá lehet kapcsolni, amely 16A-al le van biztosítva.
 • Seite 26: A Hálózati Csatlakozóvezetéknek A Kicserélése

  8. A hálózati rekkel vagy hasonlóakkal tisztítani. csatlakozóvezetéknek a 9.2 A nyomástartály karbantartása kicserélése (1-es kép) Figyelem! A nyomástartály (7) tartós tartósságáh- Ha megsérült ennek a készüléknek a hálózati oz minden üzem után a leeresztőcsavar (9) meg- csatlakozóvezetéke, akkor azt a veszélyez- nyitása által le kell engedni a kondenzvízet.
 • Seite 27: Megsemmisítés És Újrahasznosítás

  9.5 Olajcsere (1-es,10-es,11-es kép) 9.7 Tárolás Kapcsolja le a motort és húzza ki a hálózati csat- Figyelem! lakozót a dugaszoló aljzatból. Miután leeresztette Húzza ki a hálózati csatlakozót, légte- az esetleg meglevő légnyomást, ki tudja csavarni lenítse ki a készüléket és minden csatla- az olaj-leeresztőcsavart (12) a kompresszorsziv- koztatott préslégszerszámot.
 • Seite 28 Csak az EU-országoknak Ne dobja az elektromos szerszámokat a háztar- tási hulladék közé! Az elektromos és elektronikus régi készülékekre szóló 2002/96/EC európai irányelv és annak a nemzeti jogszabályokba való átültetése szerint az elhasznált elektromos szerszámokat külön kell összegyűjteni és el kell juttatni egy környezet- baráti újraértékesítéshez.
 • Seite 29 11. Lehetséges kiesési okok Probléma Megoldások Nem fut a kom- 1. Hiányzik a hálózati feszültség. 1. Leellenőrizni a kábelt, biztosítékot presszor. és a dugaszoló aljzatot. 2. Túl alacsony a hálózati feszültség. 2. Kerülje el a túl hosszú hoss- zabbítókábelt. Elegendő keresztmetszetű...
 • Seite 30: Konformkijelentés

  EU-direktivet og a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a standarder for artikkel következő konformitást jelenti ki Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru Kompressor PKO 270 A1 (Parkside) 87/404/EC_2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notifi...
 • Seite 31: Garanciaokmány

  13. Garanciaokmány JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Kompresszor Gyártási szám: IAN 73781 A termék típusa: PKO 270 A1 A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása: A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: Einhell Germany AG, Wiesenweg 22, EINHELL HUNGARY LTD.
 • Seite 32 4. A fogyasztó a hiba felfedezésé után a lehető legrövidebb időn belül köteles a hibát bejelenteni és a terméket a jótállási jogok érvényesítése céljából átadni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül bejelentett jótállási igényt időben közöltnek kell tekinteni. A közlés elmaradásából eredő kárért a fogyasztó...
 • Seite 33 Vsebina 1. Uvod ................................35 2. Varnostni napotki ............................35 3. Opis aparata in obseg dobave .......................37 4. Predpisana namenska uporaba.......................37 5. Tehnični podatki ............................38 6. Pred prvim zagonom ..........................38 7. Montaža in zagon ............................38 8. Menjava priključka za omrežje .......................39 9. Čiščenje, vzdrževanje, naročanje nadomestnih delov in skladiščenje ..........39 10.
 • Seite 34 Opozorilo! Da bi zmanjšali tveganje poškodb, preberite navodila za uporabo! Uporabljajte zaščito za ušesa. Učinkovanje hrupa lahko povzroči izgubo sluha. Opozorilo pred električno napetostjo Opozorilo pred vročimi deli Opozorilo! Enota se upravlja na daljavo in se lahko zažene brez opozorila. Pozor! Pred prvim zagonom preverite stanje olja in zamenjajte zamašek za olje! - 34 - Anleitung_4010363_LB4.indb 34...
 • Seite 35: Uvod

  • 1. Uvod Otroci naj se ne nahajajo v bližini! Ne dovolite, da se druge osebe dotikajo kompresorja ali kabla in jim preprečite vstop Čestitamo vam za nakup vaše nove naprave. na delovno območje. Odločili ste se za kakovosten izdelek. Navodila •...
 • Seite 36 delujejo. Preverite, če premični deli dobro 2.2 Varnostni napotki za delo s stisnjenim delujejo, če se ne zatikajo ali, če so deli zrakom in izpihovalno pištolo • poškodovani. Vsi deli morajo biti pravilno Črpalke kompresorja in vodi se med obra- montirani, da bo zagotovljena varnost napra- tovanjem močno segrejejo.
 • Seite 37: Opis Aparata In Obseg Dobave

  ne uporabljajte medijev, kot so testni bencin, 21. Polnilna odprtina za olje butil alkohol in metil klorid. 22. Matica (samovarovalna) • Ti mediji namreč uničijo tlačne gibke cevi. 23. Vzmetni obroč 24. Matica 2.4 Uporaba tlačnih zbiralnikov 25. Vijak • Kdor uporablja tlačno posodo, jo mora 26.
 • Seite 38: Tehnični Podatki

  Prosimo, upoštevajte, da naše naprave niso bile prostorih. Na območjih, kjer se uporabljajo zasnovane za uporabo v poklicu, obrti ali indust- vodni curki, kompresorja ni dovoljeno upo- riji. V primerih uporabe naprave v poklicu, obrti in rabljati. • industriji ali podobnih dejavnostih ne prevzema- Pred zagonom je treba preveriti raven olja v mo jamstva.
 • Seite 39: Menjava Priključka Za Omrežje

  • Dolgi dovodi in podaljški, kabelski bobni 9. Čiščenje, vzdrževanje, itd. povzročajo padec napetosti in lahko naročanje nadomestnih preprečijo zagon motorja. • delov in skladiščenje Pri nizkih temperaturah pod +5 °C bo zagon motorja otežen, ker se bo motor le stežka vrtel.
 • Seite 40 zbiralnikom. Če najdete poškodbe, se obrnite na (16) v odprtino za dolivanje olja (21). službo za stranke. 9.6 Čiščenje sesalnega fi ltra (slika 3, 12, 13) Pozor! Sesalni fi lter preprečuje vsesavanje prahu in um- Kondenzat iz tlačnega zbiralnika vsebuje azanije.
 • Seite 41: Odstranjevanje In Ponovna Uporaba

  10. Odstranjevanje in ponovna uporaba Naprava se nahaja v embalaži, da ne bi prišlo do poškodb med transportom. Ta embalaža je surovina in s tem ponovno uporabna ali pa jo je možno reciklirati. Naprava in njen pribor sta izdelana iz različnih materialov kot npr. kovine in plastika.
 • Seite 42: 1. Možni Vzroki Okvare

  11. Možni vzroki okvare Težava Vzrok Rešitev Kompresor ne de- 1. Ni električnega napajanja. 1. Preverite kabel, električni vtič, varo- luje. valko in vtičnico. 2. Prenizka električna napetost. 2. Ne uporabljajte predolgih podaljševalnih kablov. Uporabite podaljševalni kabel z zadostnim presekom žil. 3.
 • Seite 43: Izjava O Skladnosti

  EU-direktivet og a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a standarder for artikkel következő konformitást jelenti ki Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru Kompressor PKO 270 A1 (Parkside) 87/404/EC_2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notifi...
 • Seite 44: Garancijska Listina

  13. Garancijska listina Spoštovana stranka! Naši proizvodi podležejo strogi kontroli kakovosti. Če ta naprava kljub temu ne bi delovala brezhibno, to zelo obžalujemo in Vas prosimo, da se obrnete na našo servisno službo na naslov, ki je naveden spodaj na tem garancijs- kem listu.
 • Seite 45 Obsah 1. Úvod ................................47 2. Bezpečnostní pokyny..........................47 3. Popis přístroje a rozsah dodávky ......................49 4. Použití podle účelu určení ........................50 5. Technická data ............................50 6. Před uvedením do provozu ........................50 7. Montáž a uvedení do provozu ........................ 51 8. Výměna síťového napájecího vedení ...................... 51 9.
 • Seite 46 Varování - Ke snížení rizika zranění si přečíst návod k obsluze Noste ochranu sluchu. Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu. Varování před elektrickým napětím Varování před horkými díly Varování! Jednotka je řízena dálkově a může se spustit bez varování Pozor! Před prvním uvedením do provozu zkontrolovat stav oleje a vyměnit uzavírací zátku oleje! - 46 - Anleitung_4010363_LB4.indb 46 Anleitung_4010363_LB4.indb 46...
 • Seite 47: Úvod

  1. Úvod uzemněnými částmi např. rourami, topnými tělesy, sporáky, ledničkami. • Nepouštějte do blízkosti děti! Srdečně Vám blahopřejeme ke koupi Vašeho no- Nenechte jiné osoby dotýkat se kom- vého přístroje. presoru nebo kabelu, nepouštějte je na své Rozhodli jste se tak pro vysoce kvalitní výrobek. pracoviště.
 • Seite 48 • • Kontrolujte Váš kompresor, zda není Místo instalace poškozen Postavte kompresor pouze na rovnou plochu. Před dalším použitím kompresoru musí být pečlivě překontrolována bezvadná a řádná 2.2 Bezpečnostní pokyny pro práci se funkce ochranných zařízení nebo lehce stlačeným vzduchem a vyfukovacími poškozených částí.
 • Seite 49: Popis Přístroje A Rozsah Dodávky

  zdraví škodlivé. 3. Popis přístroje a rozsah • Pracovní místnost musí být větší než 30 m dodávky a musí být zaručena dostatečná výměna vzduchu při stříkání a zasychání. Nestříkat 3.1 Popis přístroje proti větru. Při stříkání zápalných resp. 1. Přepravní rukojeť nebezpečných tekutých materiálů...
 • Seite 50: Použití Podle Účelu Určení

  Pozor! 5. Technická data Přístroj a obalový materiál nejsou dětská hračka! Děti si nesmějí hrát s plastový- Síťová přípojka: ......230 V ~ 50 Hz mi sáčky, fóliemi a malými díly! Hrozí Výkon motoru kW: ........1,8 kW nebezpečí spolknutí a udušení! Druh provozu ............
 • Seite 51: Montáž A Uvedení Do Provozu

  7. Montáž a uvedení do 7.6 Za-/vypínač (obr. 2) Na zapnutí kompresoru se za-/vypínač (17) vy- provozu táhne směrem nahoru. Na vypnutí se za-/vypínač stlačí směrem dolů. Pozor! Před uvedením do provozu odstraňte 7.7 Nastavení tlaku: (obr. 1-3) • prosím přepravní pojistky (mezi Tlak na manometru (5) se nastavuje pomocí...
 • Seite 52: Čištění, Údržba, Objednání Náhradních Dílů A Uložení

  9. Čištění, údržba, objednání s poškozenou nebo zrezivělou tlakovou nádrží. Pokud zjistíte poškození, obraťte se prosím na náhradních dílů a uložení zákaznický servis. Pozor! Pozor! Před všemi čisticími a údržbovými Kondenzovaná voda z tlakové nádrže pracemi vytáhněte síťovou zástrčku! obsahuje zbytky oleje. Zlikvidujte kon- Nebezpečí...
 • Seite 53: Likvidace A Recyklace

  joznaku (18) (obr. 1 1). Nepřekračujte maximální 10. Likvidace a recyklace množství naplnění. Přeplnění může vést ke škodám na přístroji. Uzavírací zátku oleje (16) opět Přístroj je uložen v balení, aby bylo zabráněno nasaďte do otvoru na plnění oleje (21). poškození...
 • Seite 54: 1. Možné Příčiny Výpadku

  11. Možné příčiny výpadku Problém Příčina Řešení Kompresor neběží. 1. Není k dispozici síťové napětí. 1. Překontrolovat kabel, síťovou zástrčku, pojistku a zásuvku. 2. Moc nízké síťové napětí. 2. Vyhýbat se použití moc dlouhých prodlužovacích kabelů. Používat prodlužovací kabely s dostatečným průřezem žíly.
 • Seite 55: Prohlášení O Shodě

  EU-direktivet og a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a standarder for artikkel következő konformitást jelenti ki Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru Kompressor PKO 270 A1 (Parkside) 87/404/EC_2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notifi...
 • Seite 56: Záruční List

  13. Záruční list Vážená zákaznice, vážený zákazníku, naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud i přesto tento přístroj bezvadně nefunguje, velice toho litujeme a prosíme Vás, abyste se obrátili na náš zákaznický servis, jehož adresa je uvedena na tomto záručním listu. Rádi Vám budeme k dispozici také...
 • Seite 57 Obsah 1. Úvod ................................59 2. Bezpečnostné pokyny ..........................59 3. Popis prístroja a objem dodávky ......................61 4. Predpísaný účel použitia ..........................62 5. Technické údaje ............................62 6. Pred uvedením do prevádzky ........................62 7. Montáž a uvedenie do prevádzky ......................63 8. Výmena sieťového prípojného vedenia ....................63 9.
 • Seite 58 Výstraha - Aby ste znížili riziko poranenia, prečítajte si návod na obsluhu Používajte ochranu sluchu. Pôsobenie hluku môže spôsobiť poškodenie sluchu. Výstraha pred elektrickým napätím Výstraha pred horúcimi dielmi Výstraha! Jednotka je riadená diaľkovo a môže sa rozbehnúť bez predchádzajúceho varovania Pozor! Pred uvedením do prevádzky skontrolovať...
 • Seite 59: Úvod

  1. Úvod tekutín alebo plynov. Nebezpečenstvo výbu- chu! • Chráňte sa pred elektrickým úderom Srdečne blahoželáme ku kúpe Vášho nového Zabráňte telesnému dotyku s uzemnenými prístroja. predmetmi, ako napríklad potrubnými rúrami, Rozhodli ste sa tak pre vysoko kvalitný výrobok. radiátormi, pecami, chladničkami. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku.
 • Seite 60 • Predlžovací kábel vo vonkajšom pros- elektrikárom, aby sa zabránilo rizikám. tredí Nebezpečenstvo elektrického úderu! • Pri práci vonku používajte len také Plnenie pneumatík predlžovacie káble, ktoré sú na to určené a sú Skontrolujte tlak pneumatík bezprostredne aj príslušne označené. po naplnení...
 • Seite 61: Popis Prístroja A Objem Dodávky

  2.3 Bezpečnostné pokyny pri striekaní nariadiť kontrolné opatrenia. • farby Tlaková nádrž sa nesmie prevádzkovať vtedy, • Nespracovávajte nikdy laky alebo riedid- keď sa na nej vyskytujú nedostatky, ktoré by lá s bodom vzplanutia nižším ako 55° C. mohli ohrozovať zamestnancov alebo iné Nebezpečenstvo výbuchu! osoby.
 • Seite 62: Predpísaný Účel Použitia

  3.2 Objem dodávky 5. Technické údaje • Otvorte balenie a opatrne vyberte prístroj von z balenia. Sieťové pripojenie:......230 V ~ 50 Hz • Odstráňte obalový materiál ako aj obalové/ Výkon motora kW ........1,8 kW transportné poistky (pokiaľ sú obsiahnuté). Pracovný...
 • Seite 63: Montáž A Uvedenie Do Prevádzky

  7. Montáž a uvedenie do káble, káblové bubny atď. spôsobujú zníženie napätia a môžu tak zabrániť prevádzky rozbehnutiu motora. • Pri nízkych teplotách pod +5 °C je nábeh Pozor! motora ohrozený ťažkým chodom. Odstráňte prosím pred uvedením do prevádzky prepravné poistky (medzi 7.6 Vypínač...
 • Seite 64: Čistenie, Údržba, Objednanie Náhradných Dielov A Skladovanie

  9. Čistenie, údržba, objednanie 9.2 Údržba tlakovej nádoby (obr. 1) Pozor! Pre dlhodobú trvanlivosť tlakovej nádo- náhradných dielov a by (7) sa musí po každej prevádzke vypustiť skladovanie kondenzovaná voda otvorením vypúšťacej skrutky (9). Predtým nechajte vypustiť tlak z kot- Pozor! la (pozri 9.7.1).
 • Seite 65: Likvidácia A Recyklácia

  9.5 Výmena oleja (obr. 1, 10, 11) 9.7 Skladovanie Vypnite motor a vytiahnite elektrický kábel zo Pozor! zásuvky. Po vypustení prípadného prítomného Vytiahnite elektrickú zástrčku zo siete, vzduchového tlaku môžete odskrutkovať olejo- odvzdušnite prístroj a všetky zapojené vú vypúšťaciu skrutku (12) na hustiace pumpe pneumatické...
 • Seite 66 Len pre krajiny EÚ Neodstraňujte elektrické prístroje ako domový odpad! Podľa Európskej smernice 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zaria- dení (OEEZ) a v súlade s národnými právnymi predpismi sa musia použité elektronické príst- roje odovzdať do triedeného zberu a musí sa zabezpečiť...
 • Seite 67: 1. Možné Príčiny Poruchy

  11. Možné príčiny poruchy Problém Príčina Riešenie Kompresor nebeží. 1. Nie je k dispozícii sieťové napätie. 1. Skontrolovať kábel, sieťovú zástrčku, poistku a zásuvku. 2. Príliš nízke sieťové napätie. 2. Nepoužívať príliš dlhé predlžovacie káble. Použiť predlžovací kábel s dostatočným prierezom žily.
 • Seite 68: Prehlásenie O Zhode

  EU-direktivet og a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a standarder for artikkel következő konformitást jelenti ki Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru Kompressor PKO 270 A1 (Parkside) 87/404/EC_2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notifi...
 • Seite 69: Záručný List

  13. Záručný list Vážená zákazníčka, vážený zákazník, naše výrobky podliehajú prísnej kontrole kvality. V prípade, že nebude prístroj napriek tomu bezchybne fungovať, je nám to veľmi ľúto a prosíme Vás, aby ste sa obrátili na našu servisnú službu na adrese uvedenej na tomto záručnom liste.
 • Seite 70 Spis treści 1. Przedmowa ...............................72 2. Wskazówki bezpieczeństwa ........................72 3. Opis urządzenia i zakres dostawy ......................74 4. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ....................75 5. Dane techniczne ............................75 6. Przed uruchomieniem ..........................75 7. Montaż i uruchomienie..........................76 8. Wymiana przewodu zasilającego ......................77 9.
 • Seite 71 Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko zranienia, należy przeczytać instrukcję obsługi Nosić nauszniki ochronne. Hałas powoduje postępującą utratę słuchu. Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym Ostrzeżenie przed nagrzanymi elementami Ostrzeżenie! Urządzenie jest zdalnie sterowane i może się uruchomić bez ostrzeżenia. Uwaga! Przed pierwszym uruchomieniem sprawdzić poziom oleju i wymienić korek zbiornika oleju. - 71 - Anleitung_4010363_LB4.indb 71 Anleitung_4010363_LB4.indb 71...
 • Seite 72: Przedmowa

  1. Przedmowa w pobliżu palnych cieczy lub gazów. Niebezpieczeństwo wybuchu! • Zabezpieczyć się przed porażeniem Gratulujemy Państwu zakupu urządzenia naszej elektrycznym fi rmy! Nie dotykać ciałem uziemionych elementów, Wybrali Państwo produkt wysokiej jakości. W np. rur, kaloryferów, kuchenek, lodówek. skład zakupionego produktu wchodzi instrukcja •...
 • Seite 73 Jeżeli urządzenie nie będzie używane lub Naprawy może przeprowadzać tylko przed pracami konserwacyjnymi. uprawniony elektryk, w przeciwnym razie • Unikać niepożądanego rozruchu użytkownik zagrożony jest wypadkiem. • Upewnić się przed podłączeniem wtyczki Hałas kabla zasilającego do gniazdka, że włącznik Podczas pracy z kompresorem stosować jest wyłączony.
 • Seite 74: Opis Urządzenia I Zakres Dostawy

  2.3 Wskazówki bezpieczeństwa podczas bezpieczeństwa. • natryskiwania farb Organy nadzoru mogą nałożyć obowiązek • Nigdy nie pracować z lakierami i rozpusz- stosowania odpowiednich środków kontrol- czalnikami o temperaturze zapłonu poniżej nych. • 55° C. Niebezpieczeństwo wybuchu! Zabrania się eksploatacji zbiornika •...
 • Seite 75: Zastosowanie Zgodne Z Przeznaczeniem

  21. Otwór wlewu oleju Prosimy pamiętać o tym, że nasze urządzenia nie 22. Nakrętka (samozabezpieczająca) są przeznaczone do zastosowania profesjonal- 23. Pierścień sprężysty nego, rzemieślniczego lub przemysłowego. Nie 24. Nakrętka przejmujemy odpowiedzialności w razie stoso- 25. Śruba wania urządzenia w zakładach rzemieślniczych, 26.
 • Seite 76: Montaż I Uruchomienie

  w odpowiednich pomieszczeniach (z dobrą 7.4 Wymiana osłony transportowej (A) wentylacją, o temperaturze otoczenia od Usunąć osłonę transportową z otworu wlewu ole- +5°C do 40°C). W pomieszczeniu, w którym ju (21) i w otwór wlewu włożyć załączony korek użytkowane jest urządzenie, nie mogą się zbiornika oleju (16).
 • Seite 77: Wymiana Przewodu Zasilającego

  7.9 Montaż węża do sprężonego powie- 9.1 Czyszczenie • trza (rys. 1,3) Urządzenie powinno być w miarę możliwości Podczas prac w większej odległości od kom- wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Urządzenie presora istnieje możliwość zastosowania węża wytrzeć czystą ściereczką lub przedmuchać do sprężonego powietrza (14).
 • Seite 78 9.3 Zawór bezpieczeństwa (rys. 3) 9.6 Czyszczenie fi ltra zasysanego powie- Zawór bezpieczeństwa (19) ustawiony jest na trza (rys. 3, 12, 13) najwyższe dopuszczalne ciśnienie zbiornika Filtr zasysanego powietrza zapobiega zasysaniu ciśnieniowego. Niedopuszczalne jest regulo- kurzu i brudu. Konieczne jest czyszczenie fi ltra wanie zaworu bezpieczeństwa lub usunięcie przynajmniej co 300 godzin pracy.
 • Seite 79: Utylizacja I Recykling

  10. Utylizacja i recykling Sprzęt umieszczony jest w opakowaniu zapobiegającym uszkodzeniom w czasie trans- portu. Opakowanie jest surowcem i nadaje się do powtórnego użytku lub utylizacji. Urządzenie oraz jego osprzęt składają się z rożnych rod- zajów materiałów, jak np. metal i tworzywa sztuczne.
 • Seite 80: 1. Możliwe Przyczyny Usterek

  11. Możliwe przyczyny usterek Problem Przyczyna Rozwiązanie Kompresor nie pra- 1. Brak napięcia sieciowego 1. Sprawdzić kabel, wtyczkę zasila- cuje. nia, bezpiecznik oraz gniazdko. 2. Za niskie napięcie sieciowe. 2. Unikać zbyt długich przedłużaczy. Stosować wyłącznie przedłużacze o odpowiednim przekroju. 3.
 • Seite 81: Deklaracja Zgodności Z Normami

  EU-direktivet og a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a standarder for artikkel következő konformitást jelenti ki Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru Kompressor PKO 270 A1 (Parkside) 87/404/EC_2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notifi...
 • Seite 82: Gwarancja

  13. Gwarancja Na opisywane w instrukcji obsługi urządzenie udzielamy 3-letniej gwarancji, na wypadek wadliwości naszego produktu. 3-letni okres gwarancyjny zaczyna obowiązywać w momencie przejścia ryzyka lub przejęcia urządzenia przez klienta. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest prawidłowa konserwacja urządzenia, zgodnie z instrukcją obsługi oraz użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
 • Seite 83 DE/AT/CH Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ..............................85 2. Sicherheitshinweise ..........................85 3. Gerätebeschreibung und Lieferumfang ....................87 4. Bestimmungsgemäße Verwendung ......................88 5. Technische Daten ............................88 6. Vor Inbetriebnahme ..........................88 7. Montage und Inbetriebnahme .........................89 8. Austausch der Netzanschlussleitung .......................90 9. Reinigung, Wartung, Ersatzteilbestellung und Lagerung ...............90 10.
 • Seite 84 DE/AT/CH Warnung - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen Tragen Sie einen Gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken. Warnung vor elektrischer Spannung Warnung vor heißen Teilen Warnung! Die Einheit ist ferngesteuert und darf ohne Warnung anlaufen Achtung! Vor Erstinbetriebnahme Ölstand überprüfen und Ölverschlussstopfen austauschen! - 84 - Anleitung_4010363_LB4.indb 84 Anleitung_4010363_LB4.indb 84...
 • Seite 85: Einleitung

  DE/AT/CH 1. Einleitung oder Gasen. Explosionsgefahr! • Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdten Gerätes. Teilen, zum Beispiel Rohren, Heizkörpern, Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt Herden, Kühlschränken. entschieden.
 • Seite 86 DE/AT/CH • • Verlängerungskabel im Freien Austausch der Anschlussleitung Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelas- Wenn die Anschlussleitung beschädigt wird, sene und entsprechend gekennzeichnete muss sie vom Hersteller oder einer Elektro- Verlängerungskabel. fachkraft ersetzt werden, um Gefährdungen • Seien Sie stets aufmerksam zu vermeiden.
 • Seite 87: Gerätebeschreibung Und Lieferumfang

  DE/AT/CH sichtsmasken) erforderlich. Beachten Sie auch Betrieb auf Rost und Beschädigungen. Der die von den Herstellern solcher Stoffe ge- Kompressor darf nicht mit einem beschädig- machten Angaben über Schutzmaßnahmen. ten oder rostigen Druckbehälter betrieben • Die auf den Umverpackungen der verarbeite- werden.
 • Seite 88: Bestimmungsgemäße Verwendung

  DE/AT/CH 3.2 Lieferumfang 5. Technische Daten • Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung. Netzanschluss: ........230 V ~ 50 Hz • Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Motorleistung kW: ........1,8 kW Verpackungs-/ und Transportsicherungen Betriebsart ............
 • Seite 89: Montage Und Inbetriebnahme

  DE/AT/CH • Vor Inbetriebnahme muss der Ölstand in der 7.5 Netzanschluss • Kompressorpumpe kontrolliert werden (siehe Der Kompressor ist mit einer Netzleitung mit 9.4). Schutzkontaktstecker ausgerüstet. Dieser kann an jeder Schutzkontaktsteckdose 230V ~ 50 Hz, welche mit 16 A abgesichert ist, ange- schlossen werden.
 • Seite 90: Austausch Der Netzanschlussleitung

  DE/AT/CH 8. Austausch der 9.2 Wartung des Druckbehälters (Bild 1) Achtung! Für dauerhafte Haltbarkeit des Druck- Netzanschlussleitung behälters (7) ist nach jedem Betrieb das Kon- denswasser durch Öffnen der Ablassschraube (9) Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes abzulassen. Lassen Sie zuvor den Kesseldruck ab beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller (s.
 • Seite 91: Entsorgung Und Wiederverwertung

  DE/AT/CH 9.5 Ölwechsel (Bild 1,10, 11) 9.7 Lagerung Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Achtung! Netzstecker aus der Steckdose. Nachdem Sie Ziehen Sie den Netzstecker, entlüften den eventuell vorhandenen Luftdruck abgelassen Sie das Gerät und alle angeschlossenen haben, können Sie die Öl-Ablassschraube (12) Druckluftwerkzeuge.
 • Seite 92 DE/AT/CH Nur für EU-Länder Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Haus- müll! Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Um- setzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung: Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigen-...
 • Seite 93: 1. Mögliche Ausfallursachen

  DE/AT/CH 11. Mögliche Ausfallursachen Problem Ursache Lösung Kompressor läuft 1. Netzspannung nicht vorhanden. 1. Kabel, Netzstecker, Sicherung und nicht. Steckdose überprüfen. 2. Netzspannung zu niedrig. 2. Zu lange Verlängerungskabel ver- meiden. Verlängerungskabel mit ausreichendem Aderquer-schnitt verwenden. 3. Außentemperatur zu niedrig. 3.
 • Seite 94: Konformitätserklärung

  EU-direktivet og a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a standarder for artikkel következő konformitást jelenti ki Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru Kompressor PKO 270 A1 (Parkside) 87/404/EC_2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notifi...
 • Seite 95: Garantieurkunde

  DE/AT/CH 13. Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Serviceruf- nummer zur Verfügung.
 • Seite 96 - 96 - Anleitung_4010363_LB4.indb 96 Anleitung_4010363_LB4.indb 96 27.03.12 15:52 27.03.12 15:52...
 • Seite 97 - 97 - Anleitung_4010363_LB4.indb 97 Anleitung_4010363_LB4.indb 97 27.03.12 15:52 27.03.12 15:52...
 • Seite 98 IAN: 73781 PKO 270 A1 Einhell Germany AG Wiesenweg 22 D-94405 Landau/Isar Last Information Update · Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií · Stan informacji · Stand der Informationen: 03/2012 · Ident.-No.: 40.103.63 032012 - 4 IAN 73781 Anleitung_4010363_LB4.indb 98...