Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PMST 100 B2 Originalbetriebsanleitung

Modellbau-stichsäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
JIGSAW PMST 100 B2
FERĂSTRĂU PENDULAR PENTRU
MODELAJ
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
MODELLBAU-STICHSÄGE
Originalbetriebsanleitung
IAN 286096
MИHИ ПРОБОДЕН TPИOH
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PMST 100 B2

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PMST 100 B2

 • Seite 1 JIGSAW PMST 100 B2 FERĂSTRĂU PENDULAR PENTRU MИHИ ПРОБОДЕН TPИOH MODELAJ Превод на оригиналното ръководство за експлоатация Traducerea instrucţiunilor de utilizare original MODELLBAU-STICHSÄGE Originalbetriebsanleitung IAN 286096...
 • Seite 2 Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на уреда. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Eliminarea ............9 Traducerea declaraţiei de conformitate originale ..... . 10 │ PMST 100 B2    1...
 • Seite 5: Introducere

  FERĂSTRĂU PENDULAR Dotare Butonul de control al vitezei PENTRU MODELAJ Comutator Pornit/Oprit PMST 100 B2 Cadrul dispozitivului Introducere Cablu de alimentare Felicitări pentru cumpărarea noului dvs. aparat. Aţi Scală decis să alegeţi un produs de calitate superioară. Masă de tăiere Instrucţiunile de utilizare fac parte integrantă...
 • Seite 6: Date Tehnice

  Date tehnice INDICAŢIE ► Valoarea vibraţiilor emise indicată în aceste Ferăstrău mecanic: PMST 100 B2 instrucţiuni a fost măsurată conform unei Tensiune nominală: 230 V ∼ 50 Hz proceduri standardizate de măsurare și poate (curent alternativ) fi utilizată pentru compararea aparatelor.
 • Seite 7: Siguranţa Zonei De Lucru

  în exterior redu- îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Ţineţi pă- ce riscul de electrocutare. rul, îmbrăcămintea și mănușile departe de componentele mobile. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi agăţate de com- ponentele mobile. │ ■ 4    PMST 100 B2...
 • Seite 8: Utilizarea Și Manevrarea Sculei Electrice

  Utilizaţi numai accesorii și aparate auxi- orate. Multe dintre accidente sunt provocate liare indicate în instrucţiunile de utilizare, de întreţinerea necorespunzătoare a sculelor respectiv a căror prindere este compatibi- electrice. lă cu aparatul. │ PMST 100 B2    5 ■...
 • Seite 9: Informaţii Privind Pânzele De Ferăstrău

  Informaţii privind pânzele de ferăs- Punerea în funcţiune trău AVERTIZARE! Din dotarea de bază Parkside fac parte deja pân- ► Înainte de a efectua orice lucrări la aparat, ze de ferăstrău pentru utilizările principale pentru scoateţi ștecărul din priză. lemn.
 • Seite 10: Operarea

  ■ Pentru materiale moi selectaţi o viteză mare și pânză de ferăstrău danturată grosier. ■ Pentru materiale tari selectaţi o viteză mică și pânză de ferăstrău danturată fin. │ PMST 100 B2    7 ■...
 • Seite 11: Garanţia Kompernass Handels Gmbh

  Acest lucru este valabil şi pentru piesele înlocuite şi reparate. Eventualele deteriorări şi deficienţe prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dez- ambalarea produsului. Reparaţiile necesare după expirarea perioadei de garanţie se efectuează contra cost. │ ■ 8    PMST 100 B2...
 • Seite 12: Service-Ul

  Conform Directivei europene 2012/19/EU, sculele electrice uzate trebuie colectate separat și eliminate la puncte de reciclare ecologică. Informaţii despre posibilităţile de eliminare a aparatului uzat pot fi obţinute de la administraţia locală. │ PMST 100 B2    9 ■...
 • Seite 13: Traducerea Declaraţiei De Conformitate Originale

  EN 55014-1: 2006 / A2: 2011 EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 Denumirea tipului mașinii: Ferăstrău pendular pentru modelaj PMST 100 B2 Anul de fabricaţie: 06 - 2017 Număr de serie: IAN 286096 Bochum, 30.05.2017 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice în scopul dezvoltării ulterioare.
 • Seite 14 Предаване за отпадъци ......... . 20 Превод на оригиналната декларация за съответствие ....21 │ PMST 100 B2    11...
 • Seite 15: Въведение

  отпадъци. Преди да използвате продукта, се запознайте с всички указания за обслужване и Технически характеристики безопасност. Използвайте продукта единствено според описанието и за указаните области на Прободен трион: PMST 100 B2 приложение. Предавайте продукта на трети Номинално лица заедно с цялата документация. напрежение: 230 V ∼...
 • Seite 16: Общи Указания За Безопасност За Електрически Инструменти

  работещи с акумулаторни батерии електриче- ски инструменти (без захранващ кабел). 1. Безопасност на работното място a) Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядък и неосветени работни места могат да причинят злополуки. │ PMST 100 B2    13 ■...
 • Seite 17: Електрическа Безопасност

  са свързани и се използват правилно. Из- използвайте прекъсвач с дефектнотокова ползването на устройство за изсмукване на защита. Използването на прекъсвач с де- прах може да намали опасностите поради фектнотокова защита намалява риска от наличие на прах. токов удар. │ ■ 14    PMST 100 B2...
 • Seite 18: Употреба И Обслужване На Електрическия Инструмент

  Преди използване на уреда повредените остава нестабилен, което може да доведе части трябва да се ремонтират. Причина до загуба на контрол. за много злополуки е лоша поддръжка на електрическите инструменти. е) Поддържайте режещите инструменти остри │ PMST 100 B2    15 ■...
 • Seite 19: Оригинални Принадлежности/Допълнителни Уреди

  Информация относно режещите ножове ♦ Настройте желаната ширина на рязане с помощта на скалата върху паралелния водач В стандартното оборудване на Parkside са и външния ръб на отвора за вкарване включени режещи ножове за основни приложе- (вж. фиг. А). ния в дърво.
 • Seite 20: Работа С Уреда

  удари и ситни зъби. ■ Смазвайте редовно буталото и направ- ляващата ролка след около 30 минути работа с няколко капки моторно масло. УКАЗАНИЕ ► Работете в кратковременен режим S2 с продължителност от макс. 10 минути. │ PMST 100 B2    17 ■...
 • Seite 21: Гаранция

  информация за уреждането на Вашата ремонтирани части. За евентуално наличните рекламация. повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането. Евентуалните ремонти след изтичане на гаран- ционния срок са срещу заплащане. │ ■ 18    PMST 100 B2...
 • Seite 22: Сервизно Обслужване

  теля друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъ- жен да я приведе в съответствие с договора за продажба. │ PMST 100 B2    19 ■...
 • Seite 23: Предаване За Отпадъци

  ти трябва да се събират разделно и да се пре- дават за екологосъобразно рециклиране. Информация относно предаването за отпадъци на излезлия от употреба уред можете да полу- чите от вашата общинска или градска управа. │ ■ 20    PMST 100 B2...
 • Seite 24: Превод На Оригиналната Декларация За Съответствие

  EN 55014-1: 2006 / A2: 2011 EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 Типово обозначение на машината: МИHИ ПРОБОДЕН ТРИОН PMST 100 B2 Година на производство: 06 - 2017 Сериен номер: IAN 286096 Бохум, 30.05.2017 г. Семи Угузлу...
 • Seite 25 │ ■ 22    PMST 100 B2...
 • Seite 26 Original-Konformitätserklärung ........32 DE │ AT │ CH │ PMST 100 B2    23...
 • Seite 27: Einleitung

  Technische Daten Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- Stichsäge: PMST 100 B2 und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Bemessungsspannung: 230 V ∼ 50 Hz Produkt nur wie beschrieben und für die angegebe- (Wechselstrom) nen Einsatzbereiche.
 • Seite 28: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Schlages. sungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. DE │ AT │ CH │ PMST 100 B2    25 ■...
 • Seite 29: Sicherheit Von Personen

  Einsatzwerkzeugteile wechseln Elektrowerkzeug eingeschaltet an die Strom- oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese versorgung anschließen, kann dies zu Unfällen Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsich- führen. tigten Start des Elektrowerkzeugs. │ DE │ AT │ CH ■ 26    PMST 100 B2...
 • Seite 30: Service

  Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die Informationen zu Sägeblättern auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Die Parkside-Grundausstattung beinhaltet bereits Elektrowerkzeugen für andere als die vorge- Sägeblätter für Hauptanwendungen in Holz. sehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
 • Seite 31: Inbetriebnahme

  Hubzahl und eine grobe Zahnung aus. ■ Für harte Werkstoffe wählen Sie eine niedrige Abb. A: Schnittbreite 4 cm Hubzahl und eine feine Zahnung aus. ♦ Schrauben Sie die beiden Feststellschrauben fest. │ DE │ AT │ CH ■ 28    PMST 100 B2...
 • Seite 32: Wartung Und Reinigung

  Schäden und Mängel müssen sofort nach ► Achten Sie hierbei auf den Kurzzeitbetrieb S2 dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf von max. 10 Minuten. der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. DE │ AT │ CH │ PMST 100 B2    29 ■...
 • Seite 33 Auf www.lidl-service.com können Sie Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht diese und viele weitere Handbücher, von unserer autorisierten Service-Niederlassung Produktvideos und Software herunterla- vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. den. │ DE │ AT │ CH ■ 30    PMST 100 B2...
 • Seite 34: Service

  Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver- wertung zugeführt werden. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. DE │ AT │ CH │ PMST 100 B2    31 ■...
 • Seite 35: Original-Konformitätserklärung

  EN 62841-2-11:2016 EN 55014-1: 2006 / A2: 2011 EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 Typbezeichnung der Maschine: Modellbau-Stichsäge PMST 100 B2 Herstellungsjahr: 06 - 2017 Seriennummer: IAN 286096 Bochum, 20.09.2017 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 36 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията Stand der Informationen: 05 / 2017 Ident.-No.: PMST100B2-052017-1 IAN 286096...