Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway FLOWCLEAR Benutzerhandbuch Seite 15

Filterpumpe
Vorschau ausblenden

Werbung

op te lopen, die zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben.
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK - Voor het verwijderen, reinigen,
onderhouden of aanpassen van het product, haal altijd de stekker van
dit product uit het stopcontact.
PAS DE STEKKER OP GEEN ENKELE MANIER AAN OF GEBRUIK
snoer. Trek nooit de stekker aan het snoer uit het stopcontact. Zorg ervoor
dat het snoer niet beschadigt. De filterpomp mag niet in aanraking komen
met scherpe voorwerpen, olie, bewegende delen en hitte.
OPMERKING:
Controleer de uitrusting voor gebruik. Meld beschadigingen of missende
onderdelen bij aankoop aan de klantenservice van Bestways (de gegevens
staan in deze handleiding). Controleer of de onderdelen van de installatie
overeenkomen met het model dat u wilde aanschaffen.
OPMERKING:
Plaats de pomp op een stevige ondergrond of op een vlakke plaat. Let erop
dat de filterpomp minstens een meter van de wand van het zwembad af
staat. Zorg ervoor dat het zwembad en de pomp zo zijn opgesteld dat er
voldoende ventilatie, afvoer en mogelijkheid tot schoonmaken zijn. Plaats de
pomp nooit op een plek waar zich water kan verzamelen of in de loopzone
rond het zwembad.
De stekker moet ook toegankelijk blijven als het zwembad is geïnstalleerd.
LET OP:
Houd de transformator op een afstand van meer dan 3,5 meter van het
zwembad en de filterpomp.
OPMERKING:
De weersomstandigheden kunnen de werking en de levensduur van uw
filterpomp negatief beïnvloeden. Blootstelling van de pomp aan kou, hitte of
zonlicht kan onnodige slijtage veroorzaken. Waar mogelijk dient u de pomp
tegen deze omstandigheden te beschermen.
Het is belangrijk dat u met de bijgeleverde blauwe stoppen de
vuilopvangschermen in de aanvoer- en afvoeropeningen vervangt voordat u
onderhoudswerkzaamheden aan de pomp uitvoert of de pomp verwijdert.
LET OP:
Doe geen chemicaliën in de filterpomp.
Steek de stekker nooit in het stopcontact of haal de stekker nooit uit het
stopcontact met een natte hand
Haal de stekker altijd uit het apparaat:
• Op regenachtige dagen
• Voorafgaand aan reiniging of ander onderhoud
19
S-S-004060

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway FLOWCLEAR