Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway FLOWCLEAR Benutzerhandbuch Seite 14

Filterpumpe
Vorschau ausblenden

Werbung

WAARSCHUWING
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
LEES ALLE INSTRUCTIES EN VOLG ZE OP
WAARSCHUWING-RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK- laat de
filterpomp nooit werken wanneer mensen in het zwembad zwemmen.
De pomp moet gevoed worden door een scheidingstransformator of
via een aardlekschakelaar (RCD) met een aardlekstroom van
maximaal 30 mA.
De voedingsbron moet meer dan 4 meter van het zwembad verwijderd
zijn en op een hoogte van tenminste 1,2 m.
De pompeenheid moet enkel gevoed worden op ongevaarlijke
spanning (SELV) overeenkomstig de markering op het toestel.
Verlengsnoeren mogen niet worden gebruikt.
GRAAF HET SNOER NIET IN. Zorg ervoor dat het snoer niet kan
worden beschadigd door grasmaaiers, heggenscharen of andere
machines.
WAARSCHUWING - De stroomkabel kan niet worden vervangen.
Als de kabel beschadigd is, moet het toestel afgevoerd worden.
WAARSCHUWING – Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of
mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij
onder supervisie staan of instructies hebben gekregen over het
gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren ervan
begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen en
gebruiksonderhoud mag niet door kinderen worden verricht zonder
supervisie.
Reiniging en gebruikersonderhoud moeten worden uitgevoerd door
een volwassene die ouder is dan 18 jaar en bekend is met het risico
op een elektrische schok.
LET OP – Deze pomp mag uitsluitend worden gebruikt voor
zwembaden die opgeslagen kunnen worden. Gebruik de pomp niet
voor blijvend geïnstalleerde zwembaden. Een zwembad dat
opgeslagen kan worden, is zo gebouwd dat het snel kan worden
ontmanteld voor opslag en ook weer snel kan worden opgebouwd.
Een blijvend geïnstalleerd zwembad staat zodanig in of op de grond of
in een structuur dat het niet snel kan worden ontmanteld voor opslag.
BELANGRIJK – Het gebruik van de pomp met een niet-bijpassende
stroombron is gevaarlijk en brengt onherstelbare schade aan de pomp
toe. Als u dat verzuimt, loopt u het risico een schok of een verwonding
18
S-S-004060

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway FLOWCLEAR