Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside 800 B2 Originalbetriebsanleitung

Pendelhubstichsäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
JIGSAW PSTK 800 B2
SZÚRÓFŰRÉSZ
Az originál használati utasítás fordítása
PŘÍMOČARÁ PILA
Překlad originálního provozního návodu
PENDELHUBSTICHSÄGE
Originalbetriebsanleitung
IAN 282403
NIHAJNA VBODNA ŽAGA
Prevod originalnega navodila za uporabo
PRIAMOČIARA PÍLA
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside 800 B2

  Inhaltszusammenfassung für Parkside 800 B2

 • Seite 1 JIGSAW PSTK 800 B2 SZÚRÓFŰRÉSZ NIHAJNA VBODNA ŽAGA Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo PŘÍMOČARÁ PILA PRIAMOČIARA PÍLA Překlad originálního provozního návodu Preklad originálneho návodu na obsluhu PENDELHUBSTICHSÄGE Originalbetriebsanleitung IAN 282403...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrákat tartalmazó mindkét oldalra és végezetül ismerje meg a készülék minde- gyik funkcióját. Pred branjem obe strani s slikami odprite navzven in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si odklopte obě dvě strany s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte obidve strany s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 3 LASER P max.: < 1 mW • λ: 650 nm • EN 60825-1:2014...
 • Seite 4 Ø 30 mm 110 mm 395 mm 150 mm 260 mm 30 mm Ø 30 mm x 400 mm...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat fordítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 PSTK 800 B2  ...
 • Seite 6: Bevezető

  . Csak a leírtak szerint és a meg- Műszaki adatok adott célokra használja a készüléket . A készülék harmadik személynek történő továbbadása esetén Szúrófűrész: Parkside PSTK 800 B2 adja át a készülékhez tartozó valamennyi leírást is . Névleges feszültség: 230 V ∼ 50 Hz (váltóáram) Rendeltetésszerű használat Névleges...
 • Seite 7: Általános Biztonsági Előírások Elektromos Kéziszerszámokhoz

  át) üzemeltetett elektromos kéziszerszámokra kábelt használjon, ami kültérre is engedélye- és akkumulátoros elektromos kéziszerszámokra zett. A kültéri használatra alkalmas hosszabbító (hálózati kábel nélkül) vonatkozik . kábellel csökkentheti az áramütés veszélyét . PSTK 800 B2   │  3 ■...
 • Seite 8: Személyi Biztonság

  . ruházat, az ékszer vagy a hosszú haj beleakad- hat a mozgó részekbe . g) Az elektromos kéziszerszámot, a tartozékokat, a betétszerszámokat stb. a használati utasítás- nak megfelelően használja. Vegye figyelembe ■ 4  │   PSTK 800 B2...
 • Seite 9: Szerviz

  ■ Ne fékezze le a fűrészlapot a kikapcsolás közöket használjon, amelyek szerepelnek után oldalirányú ellennyomással . A fűrészlap a használati útmutatóban, illetve amelyek megsérülhet, eltörhet, vagy visszacsapódást befogója kompatibilis a készülékkel. okozhat . PSTK 800 B2   │  5 ■...
 • Seite 10: Fűrészlapokra Vonatkozó Információk

  Fűrészlapokra vonatkozó Párhuzamos ütköző felszerelése információk A párhuzamos ütköző balról vagy jobbról rögzíthető a készülékre . A Parkside alapfelszereltség már tartalmaz a fő alkalmazási területekre, fa és fém fűrészelésére ♦ Lazítsa meg a betolónyílások mindkét alkalmas fűrészlapokat . rögzítőcsavarját ▯...
 • Seite 11: Használat

  . ■ A készüléket minden fűrészelési munka után tisztítsa meg . ■ Távolítsa el a szennyeződéseket (pl . forgácsot) . A fűrészlap-befogót szükség esetén ecsettel vagy sűrített levegős kifújással tisztítsa meg . PSTK 800 B2   │  7 ■...
 • Seite 12: Jótállási Tájékoztató

  A termék megnevezése: Gyártási szám: Szúrófurész IAN 282403 A termék típusa: A termék azonosításra alkalmas részeinek PSTK 800 B2 meghatározása: A gyártó cégneve és címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: KOMPERNASS HANDELS GMBH Szerviz Magyarország / Hornos Ltd .
 • Seite 13 A jótállási igény bejelentésének és javításra A hiba oka: átvételi időpontja: A fogyasztó részére történő visszaadás A hiba javításának módja: időpontja: A szerviz bélyegzője, kelt és aláírása: A javításra tekintettel a jótállás új határideje: PSTK 800 B2   │  9 ■...
 • Seite 14: Ártalmatlanítás

  EN 60745-2-11: 2010 EN 55014-1:2006 / A2: 2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 A gép típusmegjelölése: Szúrófűrész PSTK 800 B2 Gyártási év: 12 - 2016 Sorozatszám: IAN 282403 Bochum, 2016 .12 .14 . Semi Uguzlu - minőségbiztosítási vezető - A továbbfejlesztés érdekében fenntartjuk a műszaki...
 • Seite 15 Prevod izvirne izjave o skladnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 PSTK 800 B2  ...
 • Seite 16: Uvod

  . Ob predaji izdelka Vbodna žaga tretji osebi zraven priložite vso dokumentacijo . z nihalno funkcijo: Parkside PSTK 800 B2 Nazivna napetost: 230 V∼ 50 Hz Predvidena uporaba (izmenični tok)
 • Seite 17: Splošni Varnostni Napotki Za Električna Orodja

  . f) Če uporabe električnega orodja v vlažni oko- lici ni mogoče preprečiti, uporabite zaščitno stikalo za okvarni tok. Uporaba zaščitnega stika- la za okvarni tok zmanjša tveganje električnega udara . PSTK 800 B2   │  13 ■...
 • Seite 18: Varnost Oseb

  . priključene in se pravilno uporabljajo. Uporaba naprave za sesanje prahu lahko zmanjša nevar- nost zaradi prahu . ■ 14  │   PSTK 800 B2...
 • Seite 19: Servis

  če bi ga držali z eno roko . ■ Električni kabel zmeraj speljite zadaj za napra- vo in hkrati vstran od nje . ■ Ne obdelujte navlaženih materialov ali vlažnih površin . PSTK 800 B2   │  15 ■...
 • Seite 20: Informacije O Žaginih Listih

  Informacije o žaginih listih Vgradnja vzporednega omejevalnika Osnovna oprema izdelkov Parkside že obsega Vzporedni omejevalnik lahko pritrdite na levi ali žagine liste za glavne vrste obdelave lesa in kovin . desni strani naprave . ▯ 3 žagini listi za splošno rezanje lesa ♦...
 • Seite 21: Poraba

  Vklop/izklop laserja/delovne luči NEMČIJA Stikalo za vklop/izklop: www .kompernass .com Pritiskajte na stikalo za VKLOP/IZKLOP , dokler želena funkcija ni aktivna . LASER in DELOVNA LUČ → DELOVNA LUČ → LASER → IZKLOP PSTK 800 B2   │  17 ■...
 • Seite 22: Servis

  11 . Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu . Prodajalec: Lidl Slovenija d .o .o . k .d ., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda ■ 18  │   PSTK 800 B2...
 • Seite 23: Prevod Izvirne Izjave O Skladnosti

  EN 60745-2-11: 2010 EN 55014-1:2006/A2: 2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 Oznaka tipa stroja: Nihajna vbodna žaga PSTK 800 B2 Leto izdelave: 12 – 2016 Serijska številka: IAN 282403 Bochum, 14 .12 .2016 Semi Uguzlu – vodja kakovosti –...
 • Seite 24 ■ 20  │   PSTK 800 B2...
 • Seite 25 Překlad originálu prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 PSTK 800 B2  ...
 • Seite 26: Úvod

  . Výrobek používejte pouze Technické údaje předepsaným způsobem a pro uvedené oblasti pou- žití . Při předávání výrobku třetím osobám předejte Přímočará pila: Parkside PSTK 800 B2 spolu s ním i tyto podklady . Jmenovité napětí: 230 V ∼ 50 Hz Použití v souladu s určením (střídavý...
 • Seite 27: Obecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrické Nářadí

  (síťovým kabelem) a elektrické jež jsou schváleny i pro venkovní použití. Použí- nářadí napájené akumulátorem (bez síťového váním prodlužovacího kabelu vhodného pro ven- kabelu) . kovní použití se snižuje riziko úrazu elektrickým proudem . PSTK 800 B2   │  23 ■...
 • Seite 28: Bezpečnost Osob

  částmi zachyceny . g) Pokud lze namontovat zařízení pro odsávání a zachytávání prachu, ujistěte se, zda jsou připojena a správně použita. Použitím odsává- ní prachu se může snížit ohrožení prachem . ■ 24  │   PSTK 800 B2...
 • Seite 29: Servis

  Obrobek zajistěte . K upevnění obrobku použí- vejte upínací přípravky / svěrák . Obrobek je tím zajištěn bezpečněji než vaší rukou . ■ Síťový kabel veďte od přístroje vždy zadem . ■ Neopracovávejte navlhčené materiály ani vlhké plochy . PSTK 800 B2   │  25 ■...
 • Seite 30: Informace K Pilovým Listům

  Informace k pilovým listům Montáž paralelního dorazu Standardní vybavení Parkside již obsahuje pilové Paralelní doraz lze na přístroji připevnit vlevo listy pro základní práci s dřevem a kovy . nebo vpravo . ▯ 3 pilové listy pro všeobecné řezy do dřeva ♦ Povolte oba zajišťovací šrouby zasouvacích otvorů...
 • Seite 31: Obsluha

  Přístroj čistěte ihned po řezání . Vypnutí přístroje: ■ Odstraňte nečistoty (např . od třísek) . V případě Posuňte vypínač do polohy „0“ . potřeby vyčistěte upínání pilového listu štětcem nebo je vyfoukejte stlačeným vzduchem . PSTK 800 B2   │  27 ■...
 • Seite 32: Záruka Společnosti Kompernass Handels Gmbh

  Vás bez poštovného na adresu, kterou Vám oznámí servis . Na webových stránkách www .lidl-service .com si můžete stáhnout tyto a mnoho dalších příruček, videí o výrobku a software . ■ 28  │   PSTK 800 B2...
 • Seite 33: Servis

  EN 61000-3-3: 2013 žďována odděleně a odevzdána k ekologické recyklaci . Typové označení stroje: Přímočará pila PSTK 800 B2 Informace o možnostech likvidace vysloužilého přístroje vám podá obecní nebo městská správa . Rok výroby: 12-2016 Sériové číslo: IAN 282403 Bochum, 14 .12 .2016...
 • Seite 34 ■ 30  │   PSTK 800 B2...
 • Seite 35 Preklad originálneho vyhlásenia o zhode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 PSTK 800 B2  ...
 • Seite 36: Úvod

  Prístroj je určený na rovné a zakrivené rezy a sko- Kyvadlová senia do 45° na hranatých obrobkoch z plastu, priamočiara píla: Parkside PSTK 800 B2 dreva a ľahkých kovov . Prístroj je určený výlučne na súkromné používanie v suchých priestoroch . Menovité napätie: 230 V ∼...
 • Seite 37: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Náradie

  ťažké poranenia . stroja. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú Pre prípad budúceho použitia uschovajte riziko úrazu elektrickým prúdom . všetky bezpečnostné pokyny a upozornenia. V bezpečnostných upozorneniach používaný pojem „elektrické náradie“ sa týka elektrického PSTK 800 B2   │  33 ■...
 • Seite 38: Bezpečnosť Osôb

  Použitie elektrických náradí za iným, ako určeným lov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu účelom použitia, môže mať za následok nebez- byť zachytené pohybujúcimi sa časťami prístroja . pečné situácie . ■ 34  │   PSTK 800 B2...
 • Seite 39: Servis

  Zaistite obrobok . Používajte upínacie zaria- denia/zverák na uchytenie obrobku . Takto je upevnený bezpečnejšie ako vo vašich rukách . ■ Sieťový kábel smerujte vždy od prístroja sme- rom dozadu . ■ Neopracovávajte žiadne navlhčené materiály alebo vlhké plochy . PSTK 800 B2   │  35 ■...
 • Seite 40: Informácie O Pílových Listoch

  Informácie o pílových listoch Montáž paralelnej zarážky V základnom vybavení Parkside sa už nachádzajú Paralelnú zarážku môžete na prístroj pripevniť pílové listy na hlavné aplikácie na drevo a kov . vľavo alebo vpravo . ▯ 3 pílové listy na všeobecné rezanie dreva ♦...
 • Seite 41: Obsluha

  Posuňte spínač ZAP/VYP do polohy „0“ . ■ Po ukončení pílenia prístroj vyčistite . ■ Odstráňte znečistenie (napr . od pilín) . Uchy- tenie pílového listu v prípade potreby vyčistite štetcom alebo vyfúkaním stlačeným vzduchom . PSTK 800 B2   │  37 ■...
 • Seite 42: Záruka Spoločnosti Kompernass Handels Gmbh

  Vám bude oznámená . Na webových stránkach www .lidl-service .com si môžete stiahnuť tieto a mnoho ďalších príručok, videá o výrobkoch a softvéry . ■ 38  │   PSTK 800 B2...
 • Seite 43: Servis

  V súlade s európskou smernicou č . 2012/19/EU sa opotrebované elektrické náradia musia zberať Typové označenie stroja: oddelene a odovzdať za účelom ekologickej Priamočiara píla PSTK 800 B2 recyklácie . Rok výroby: 12 ‒ 2016 Informácie o možnostiach likvidácie vyslúženého Sériové...
 • Seite 44 ■ 40  │   PSTK 800 B2...
 • Seite 45 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 PSTK 800 B2 DE │...
 • Seite 46: Einleitung

  Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshin- weisen vertraut . Benutzen Sie das Produkt nur wie Technische Daten beschrieben und für die angegebenen Einsatzberei- Pendelhubstichsäge: Parkside PSTK 800 B2 che . Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe Nennspannung: 230 V ∼ 50 Hz des Produkts an Dritte mit aus .
 • Seite 47: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene verringert das Risiko eines elektrischen Schlages . Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube- triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel) . PSTK 800 B2 DE │ AT │ CH   │  43 ■...
 • Seite 48: Sicherheit Von Personen

  Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen bewegenden Teilen erfasst werden . Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die ■ 44  │   DE │ AT │ CH PSTK 800 B2...
 • Seite 49: Service

  Gegendrücken die in der Bedienungsanleitung angegeben ab . Das Sägeblatt kann beschädigt werden, sind bzw. deren Aufnahme mit dem Gerät brechen oder einen Rückschlag verursachen . kompatibel ist. PSTK 800 B2 DE │ AT │ CH   │  45 ■...
 • Seite 50: Informationen Zu Sägeblättern

  Informationen zu Sägeblättern Parallelanschlag montieren Der Parallelanschlag kann links oder rechts am Die Parkside-Grundausstattung beinhaltet bereits Gerät befestigt werden . Sägeblätter für Hauptanwendungen in Holz und Metall . ♦ Lösen Sie die beiden Feststellschrauben der Einschuböffnungen ▯ 3 Sägeblätter für allgemeine Holzschnitte ♦...
 • Seite 51: Bedienung

  ■ Entfernen Sie Verschmutzungen (z .B . durch Säge- Position „0“ . späne) . Reinigen Sie die Sägeblattaufnahme ggf . mit einem Pinsel oder durch Ausblasen mit Druckluft . PSTK 800 B2 DE │ AT │ CH   │  47...
 • Seite 52: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Teile . Eventuell schon beim Kauf vorhan- dene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig . ■ 48  │   DE │ AT │ CH PSTK 800 B2...
 • Seite 53: Service

  Tel .: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .at Service Schweiz Tel .: 0842 665566 (0,08 CHF/Min ., Mobilfunk max . 0,40 CHF/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .ch IAN 282403 PSTK 800 B2 DE │ AT │ CH   │  49 ■...
 • Seite 54: Original-Konformitätserklärung

  EN 60745-2-11: 2010 EN 55014-1:2006 / A2: 2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 Typbezeichnung der Maschine: Pendelhubstichsäge PSTK 800 B2 Herstellungsjahr: 12 - 2016 Seriennummer: IAN 282403 Bochum, 14 .12 .2016 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten .
 • Seite 55 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Információk állása · Stanje informacij Stav informací Stav informácií · Stand der Informationen: 12 / 2016 Ident.-No.: PSTK800B2-122016-1 IAN 282403...