Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSTD 800 A1 Originalbetriebsanleitung

Pendelhubstichsäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
JIGSAW PSTD 800 A1
JIGSAW
Translation of original operation manual
SZÚRÓFŰRÉSZ
Az originál használati utasítás fordítása
PRIAMOČIARA PÍLA
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 90967
WYRZYNARKA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
NIHAJNA VBODNA ŽAGA
Prevod originalnega navodila za uporabo
PENDELHUBSTICHSÄGE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSTD 800 A1

 • Seite 1 JIGSAW PSTD 800 A1 JIGSAW WYRZYNARKA Translation of original operation manual Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi SZÚRÓFŰRÉSZ NIHAJNA VBODNA ŽAGA Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo PRIAMOČIARA PÍLA PENDELHUBSTICHSÄGE Preklad originálneho návodu na obsluhu Originalbetriebsanleitung IAN 90967...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrákat tartalmazó mindkét oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Seite 4 Ø 30 mm 110 mm 395 mm 150 mm 260 mm 30 mm Ø 30 mm x 400 mm...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Disposal ............8 Declaration of conformity/Manufacturer ......8 PSTD 800 A1...
 • Seite 6: Introduction

  JIGSAW PSTD 800 A1 Pivoting guard Quick-release chuck Introduction ON/OFF switch laser/working light Congratulations on the purchase of your Clamping screw new appliance. You have selected a high- Toothing quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important Allen key information on safety, use and disposal.
 • Seite 7: General Safety Instructions For Electric Tools

  Even a simple to accidents. lapse of attention while using an electrical hand b) Do not work with the electric tool in potentially tool can lead to serious injuries. explosive areas in which fl ammable liquids, PSTD 800 A1...
 • Seite 8: Use And Handling Of The Electric Tool

  Contact with a live switched on or off is dangerous and must be cable may also cause metal parts of the appli- repaired. ance to become live and lead to electric shock. PSTD 800 A1...
 • Seite 9: Original Accessories/Additional Equipment

  Information on saw blades ■ Always run the power cord away from the appliance to the rear. The Parkside basic equipment includes saw blades for use with wood and metal. ■ Never work on moistened materials or wet surfaces.
 • Seite 10: Initial Operation

  Switching to continuous operation: When working on sensitive surfaces, you can fi t Press the ON/OFF switch and lock it in this the sliding shoe on the baseplate to avoid position with the ON/OFF switch lock button scratching the surface. PSTD 800 A1...
 • Seite 11: Switching The Laser/Working Light On/Off

  Clean the appliance after completing your sawing work. BURGSTRASSE 21 ■ Remove any dirt (e.g. sawdust). If necessary, 44867 BOCHUM clean the saw blade mounting with a brush or GERMANY blow it out with compressed air. www.kompernass.com PSTD 800 A1...
 • Seite 12: Disposal

  EN 55014-1 / A2: 2011 EN 55014-2 / A2: 2008 EN 61000-3-2 / A2: 2009 EN 61000-3-3: 2008 Type designation of machine: Jigsaw PSTD 800 A1 Year of manufacture: 07 - 2013 Serial number: IAN 90967 Bochum, 31/07/2013 Semi Uguzlu...
 • Seite 13 Deklaracja zgodności / producent ........17 PSTD 800 A1...
 • Seite 14: Wstęp

  WYRZYNARKA PSTD 800 A1 Przełącznik ruchu wahadłowego brzeszczotu Ogranicznik równoległy Wstęp Rolka prowadząca Gratulujemy zakupu naszego urządzenia. Brzeszczot Wybrany produkt charakteryzuje się Otwory do wsuwania ogranicznika wysoką jakością. Instrukcja obsługi stanowi (wraz ze śrubą mocującą) część niniejszego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki na temat bezpieczeństwa, użytkowania...
 • Seite 15: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  Wtyk urządzenia musi pasować do gniazda zasilania. Dokonywanie zmian we wtyku jest zabronione. Nigdy nie używaj adapterów wtyków w połączeniu z urządzeniami posia- dającymi uziemienie. Oryginalne wtyki oraz pasujące gniazda zasilania zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym. PSTD 800 A1...
 • Seite 16: Bezpieczeństwo Osób

  Elektronarzędzie, którego nie kasku ochronnego lub nauszników ochronnych, można włączyć ani wyłączyć, stanowi duże w zależności od rodzaju zastosowania elektrona- zagrożenie i musi być niezwłocznie przekazane rzędzia, zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń. do naprawy. PSTD 800 A1...
 • Seite 17: Serwis

  W ten sposób przedmiot odpowiedniego bezpieczeństwa użytkowania obrabiany jest unieruchomiony pewniej, niż elektronarzędzia po naprawie. przy użyciu siły rąk. ■ Kabel sieciowy prowadź zawsze za urządzeniem. ■ Nie używaj urządzenia do obróbki wilgotnych materiałów ani mokrych powierzchni. PSTD 800 A1...
 • Seite 18: Oryginalne Akcesoria I Części Zamienne

  ■ Zagrożenie spowodowane pyłem! Podczas Informacje dotyczące brzeszczotów dłuższego obrabiania drewna, a w szczegól- Wyposażenie podstawowe wyrzynarki Parkside ności materiałów, które powodują powstawanie zawiera już brzeszczoty do głównych zastosowań pyłów szkodliwych dla zdrowia, podłącz urzą- przy obróbce drewna i metalu.
 • Seite 19: Podłączanie Odciągu Wiórów

  (pozy- wyłączyć oraz wyjąć wtyk sieciowy z gniazda. cja 1 - 3) uzyskuje się szybszy postęp w pracy. ■ Pamiętaj, aby urządzenie było zawsze czyste, suche oraz aby nie było wysmarowane olejem ani smarem. PSTD 800 A1...
 • Seite 20: Gwarancja I Serwis

  Skontaktuj się z najbliższym urzędem gminy w celu zowanymi punktami serwisowymi. Niniejsza gwa- uzyskania informacji na temat możliwości utylizacji rancja nie ogranicza ustawowych praw nabywcy urządzenia. urządzenia. Wykonanie usługi gwarancyjnej nie przedłuża czasu gwarancji. Dotyczy to również części PSTD 800 A1...
 • Seite 21: Deklaracja Zgodności / Producent

  EN 55014-1 / A2: 2011 EN 55014-2 / A2: 2008 EN 61000-3-2 / A2: 2009 EN 61000-3-3: 2008 Oznaczenie typu maszyny: Wyrzynarka PSTD 800 A1 Rok produkcji: 07 - 2013 Numer seryjny: IAN 90967 Bochum, 2013-07-31 Semi Uguzlu - Zarządzanie jakością - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych służących ulepszeniu urządzenia.
 • Seite 22 PSTD 800 A1...
 • Seite 23 Megfelelőségi nyilatkozat / Gyártó ....... . . 26 PSTD 800 A1...
 • Seite 24: Bevezető

  SZÚRÓFŰRÉSZ PSTD 800 A1 gyorsbefogó BE/KI kapcsoló lézer-/munkavilágítás Bevezető szorítócsavarok Gratulálunk új készüléke megvásárlásához! fogazat Vásárlásával kiváló minőségű termék mel- imbuszkulcs lett döntött. A használati utasítás a termék része. Fontos tudnivalókat tartalmaz a biztonságra, A csomag tartalma használatra és ártalmatlanításra vonatkozóan.
 • Seite 25: Általános Biztonsági Utasítások Elektromos Kéziszerszámokhoz

  Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkate- használjon hibaáram-védőkapcsolót. A hiba- rületét. A rendetlenség és a rosszul megvilágí- áram-védőkapcsoló alkalmazása csökkenti az tott munkaterület balesetet okozhat. elektromos áramütés veszélyének kockázatát. PSTD 800 A1...
 • Seite 26: Személyi Biztonság

  útmutató szerint használja. Vegye eközben hogy az csatlakoztatva van és használata fi gyelembe a munkafeltételeket és az elvég- helyesen történik. A porelszívó alkalmazása zendő tevékenységet. Az elektromos kéziszer- csökkentheti a por általi veszélyeztetést. számok az előirányzottól eltérő használata veszélyes helyzeteket teremthet. PSTD 800 A1...
 • Seite 27: Szerviz

  Csak olyan tartozékot és kiegészítő esz- ■ Biztosítsa a munkadarabot. Használjon a közöket használjon, amelyek meg vannak munkadarab befogásához szorítóeszközt/satut. adva a kezelési útmutatóban, ill. amelyek Ezek biztosabban fogják be a munkadarabot, fogadórésze a készülékkel kompatibilis. mintha ezt kézzel tenné. PSTD 800 A1...
 • Seite 28: Tájékoztatás A Fűrészlapokról

  Tájékoztatás a fűrészlapokról Forgácselszívó csatlakoztatása A Parkside alapfelszereltség már tartalmazza a fő ♦ Dugja bele az elszívócsonkot az elszívócsa- alkalmazási területekre, fára és fémre a fűrészla- tornába, amíg az ott nem rögzül. pokat. ♦ Engedélyezett por- és forgácselszívót csatlakoz- ▯...
 • Seite 29: Bekapcsolás / Kikapcsolás

  és hiányokat azonnal kicsomagolás után, vagy leg- később 2 nappal a vásárlás dátuma után jelezni ■ A készülék mindig legyen tiszta, száraz és kell. A garanciaidő lejárta után esedékes javítások olaj- vagy kenőanyagmentes. díjkötelesek. ■ A burkolat tisztításához használjon száraz kendőt. PSTD 800 A1...
 • Seite 30: Gyártja

  EN 61000-3-3: 2008 elhasznált elektromos kéziszerszámokat külön kell gyűjteni és környezetbarát újrahasznosításra le kell A gép típusmegjelölése: adni. szúrófűrész PSTD 800 A1 A helyi vagy városi önkormányzat tájékoztatást ad Gyártási év: 2013. július Önnek a régi készülék eltávolításának lehetőségeiről. Sorozatszám: IAN 90967 Bochum, 2013.07.31.
 • Seite 31 Izjava o skladnosti/proizvajalec ........35 PSTD 800 A1...
 • Seite 32: Uvod

  Tehnični podatki Naprava je primerna le za ravne in ukrivljene reze ter zajeralne reze do 45° pri oglatih obdelovancih Vbodna žaga: Parkside PSTD 800 A1 iz umetne snovi, lesa ali lahke kovine. Naprava je Nazivna napetost: 230 V ∼ 50 Hz predvidena le za zasebno uporabo v suhih prostorih.
 • Seite 33: Splošni Varnostni Napotki Za Električna Orodja

  1. Varstvo pri delu stikalo za okvarne tokove. Uporaba zaščitnega stikala za okvarne tokove zmanjšuje tveganje a) Svoje delovno področje ohranjajte čisto in električnega udara. dobro osvetljeno. Nered in neosvetljena delov- na področja lahko privedejo do nezgod. PSTD 800 A1...
 • Seite 34: Varnost Oseb

  Če lahko montirate priprave za sesanje ali nih situacij. prestrezanje prahu, se prepričajte, da so te priključene in se pravilno uporabljajo. Upo- raba priprave za sesanje prahu lahko zmanjša nevarnost zaradi prahu. PSTD 800 A1...
 • Seite 35: Servis

  Obdelovanec zavarujte. Za pritrditev obdelovanca ■ Uporabljajte samo pribor in dodatne uporabite vpenjalne naprave/primež. Tako je priprave, ki so navedeni v navodilih za bolje pritrjen, kot če bi ga držali z eno roko. uporabo oziroma imajo pritrdilne nastavke, skladne z napravo. PSTD 800 A1...
 • Seite 36: Informacije O Žaginih Listih

  Informacije o žaginih listih Priključitev sesanja iveri Osnovna oprema izdelkov Parkside že obsega ♦ Vtaknite sesalni nastavek v sesalni kanal, žagine liste za glavne vrste obdelave lesa in kovin. tako da se tam zatakne. ▯ 3 žagini listi za splošno rezanje lesa ♦...
 • Seite 37: Vklop/Izklop

  Vzdrževanje in čiščenje OPOZORILO! NEVARNOST TELESNIH POŠKODB! Pred vsemi deli na napravi to izklopite in električni vtič potegnite iz vtičnice. ■ Naprava mora biti zmeraj čista, suha in brez olja ali maziv. ■ Za čiščenje ohišja uporabljajte suho krpo. PSTD 800 A1...
 • Seite 38: Proizvajalec

  5. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu. 6. V primeru, da proizvod popravlja nepoobla- ščeni servis ali oseba, kupec ne more uvelja- vljati zahtevkov iz te garancije. PSTD 800 A1...
 • Seite 39: Izjava O Skladnosti/Proizvajalec

  EN 55014-1 / A2: 2011 EN 55014-2 / A2: 2008 EN 61000-3-2 / A2: 2009 EN 61000-3-3: 2008 Oznaka tipa stroja: Nihajna vbodna žaga PSTD 800 A1 Leto izdelave: 07 – 2013 Serijska številka: IAN 90967 Bochum, 31.7.2013 Semi Uguzlu –...
 • Seite 40 NL SI PSTD 800 A1...
 • Seite 41 Vyhlásenie o zhode / Výrobca ........44 PSTD 800 A1...
 • Seite 42: Úvod

  úkosov do 45° hranatých obrobkov Technické údaje z plastu, dreva a ľahkých kovov. Zariadenie je určené výlučne na súkromné používanie v suchých Priamočiara píla: Parkside PSTD 800 A1 priestoroch. Rešpektujte upozornenia výrobcu. Akýkoľvek iný spôsob používania alebo prebudova- Menovité napätie: 230 V ∼ 50 Hz nie zariadenia sa považuje za používanie v rozpore...
 • Seite 43: Všeobecné Bezpečnostné Upozornenia Pre Elektrické Náradie

  „elektrické náradie“ sa týka zo siete pohá- používajte len predlžovacie káble, ktoré sú ňaných elektrických náradí (so sieťovým káblom) schválené pre exteriér. Používanie predlžo- a elektrických náradí prevádzkovaných akumuláto- vacieho kábla vhodného pre prácu v exteriéri rom (bez sieťového kábla). znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom. PSTD 800 A1...
 • Seite 44: Bezpečnosť Osôb

  Zohľadnite pritom pracovné dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie môžu byť zachytené pohybujúcimi sa časťami elektrického náradia na iné než predpísané zariadenia. použitie môže viesť k nebezpečným situáciám. PSTD 800 A1...
 • Seite 45: Servis

  Používajte len príslušenstvo a doplnkové zverák na uchytenie obrobku. Je to bezpečnejšie zariadenie, ktoré sú uvedené v návode než držať ho rukou. na obsluhu, príp. ktorých uchytenie je ■ Sieťový kábel veďte vždy preč od zariadenia kompatibilné so zariadením. dozadu. PSTD 800 A1...
 • Seite 46: Informácie O Pílových Listoch

  Informácie o pílových listoch Pripojenie odsávania pilín V základnom vybavení Parkside sa už nachádzajú ♦ Zasuňte odsávacie hrdlo do odsávacieho pílové listy pre hlavné aplikácie pre drevo a kov. kanála až sa toto pevne upne. ▯ 3 pílové listy pre všeobecné rezanie dreva ♦...
 • Seite 47: Zapnutie A Vypnutie

  Opravy, vykonané po uplynutí záručnej doby, sa musia za- ■ Zariadenie musí byť vždy čisté, suché a zbavené platiť. oleja alebo mazacieho tuku. ■ Na čistenie telesa náradia používajte suchú handru. PSTD 800 A1...
 • Seite 48: Dovozca

  EN 61000-3-3: 2008 oddelene a odovzdať na ekologickú recykláciu. Typové označenie strojového zariadenia: Možnosti zneškodňovania nepotrebného zariade- Priamočiara píla PSTD 800 A1 nia zistíte na miestnej alebo mestskej správe. Rok výroby: 07 - 2013 Sériové číslo: IAN 90967 Bochum, 31.07.2013 Semi Uguzlu - Manažér kvality -...
 • Seite 49 Konformitätserklärung / Hersteller ........53 PSTD 800 A1...
 • Seite 50: Einleitung

  Bestimmungsgemäßer Gebrauch Technische Daten Das Gerät ist für gerade und kurvige Schnitte sowie Gehrungsschnitte bis 45° an kantigen Werkstücken Pendelhubstichsäge: Parkside PSTD 800 A1 aus Kunststoff , Holz und Leichtmetall geeignet. Das Nennspannung: 230 V ∼ 50 Hz Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch in trockenen Räumen zugelassen.
 • Seite 51: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Außenbereich „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene zugelassen sind. Die Anwendung eines für den Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube- Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel). verringert das Risiko eines elektrischen Schlages. PSTD 800 A1...
 • Seite 52: Sicherheit Von Personen

  Teilen. Lockere Kleidung, g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Schmuck oder lange Haare können von sich Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen bewegenden Teilen erfasst werden. Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die PSTD 800 A1...
 • Seite 53: Service

  Bremsen Sie das Sägeblatt nach dem Aus- rende Flächen, Personen oder Tiere. Bereits ein schalten nicht durch seitliches Gegendrücken kurzer Sichtkontakt mit dem Laserstrahl kann zu ab. Das Sägeblatt kann beschädigt werden, Augenschäden führen. brechen oder einen Rückschlag verursachen. PSTD 800 A1...
 • Seite 54: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Einschuböff nungen Informationen zu Sägeblättern ♦ Schieben Sie den Parallelanschlag in die Einschuböff nungen Die Parkside-Grundausstattung beinhaltet bereits Sägeblätter für Hauptanwendungen in Holz und ♦ Schrauben Sie die beiden Feststellschrauben Metall. wieder fest. ▯ 3 Sägeblätter für allgemeine Holzschnitte Spanabsaugung anschließen...
 • Seite 55: Hubzahl Einstellen

  Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter bis die gewünschte Funktion aktiv ist. LASER und ARBEITSLICHT → ARBEITSLICHT → LASER → AUSSCHALTEN Spanblasfunktion Spanblasfunktion einschalten: ♦ Schieben Sie den Schalter Späneblasvorrichtung nach hinten. Absaugfunktion unterstützen: ♦ Schieben Sie den Schalter Späneblasvorrichtung nach vorne. PSTD 800 A1...
 • Seite 56: Garantie Und Service

  Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 90967 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 90967 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) PSTD 800 A1...
 • Seite 57: Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 62233: 2008 EN 55014-1 / A2: 2011 EN 55014-2 / A2: 2008 EN 61000-3-2 / A2: 2009 EN 61000-3-3: 2008 Typbezeichnung der Maschine: Pendelhubstichsäge PSTD 800 A1 Herstellungsjahr: 07 - 2013 Seriennummer: IAN 90967 Bochum, 31.07.2013 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager -...
 • Seite 58 PSTD 800 A1...
 • Seite 59 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stan informacji · Információk állása Stanje informacij · Stav informácií · Stand der Informationen: 07 / 2013 · Ident.-No.: PSTD800A1-042013-2 IAN 90967...