Herunterladen Diese Seite drucken

Grundfos ALPHA2 L xx-60 Series Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

GRUNDFOS INSTRUCTIONS
ALPHA2 L
www.grundfos.com/ALPHA2L

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Grundfos ALPHA2 L xx-60 Series

 • Seite 1 GRUNDFOS INSTRUCTIONS ALPHA2 L www.grundfos.com/ALPHA2L...
 • Seite 2 °C...
 • Seite 3 Max. 1.0 MPa (10 bar) Max. 95% RH IP 42 [kPa] ALPHA2 L XX-60 ALPHA2 L XX-50 ALPHA2 L XX-40 Q [m³/h] Q [l/s] Min. Min. Min. 0.005 MPa 0.028 MPa 0.108 MPa 0.05 bar 0.28 bar 1.08 bar 75°C 90°C 110°C...
 • Seite 8 § Min. ø5 mm Max. ø10 mm Max. 1.5 mm 7 mm 7 mm 12 mm 17 mm...
 • Seite 9 + 6% 1 x 230 V , 50 Hz -10% Click...
 • Seite 10 Udlufter (A) Brugsvand (N) Gulvvarme Udlufter (A) Radiator Gulvvarme Brugsvand (N) Radiator Udlufter (A) Gulvvarme Radiator...
 • Seite 11 ALPHA2 L ALPHA2 L POWER POWER ALPHA2 L ALPHA2 L POWER POWER ALPHA2 L ALPHA2 L POWER POWER...
 • Seite 12 BYPASS ALPHA2 L POWER min. AUTO ALPHA2 L POWER...
 • Seite 13 ALPHA2 L POWER ALPHA2 L POWER...
 • Seite 14 Gulvvarme Gulvvarme °C °C Radiator Max. 40 - 70 Radiator 35 - 90 20 - 110 2 - 110 Min. Min.- Max. ALPHA2 L POWER...
 • Seite 15 Max. 125°C < 43 dB(A)
 • Seite 16 ALPHA2 L Product number 25 - XX 3/4" 529921 1" 529922 32 - XX 1" 509921 " 509922 15 - XX 505821 25 - XX 32 - XX 595562...
 • Seite 18 Européenne sledećim smernicama EU: suivantes: Grundfos vakuuttaa, että nämä Grundfos izjavlja, da so ti izdelki tuotteet täyttävät seuraavien v skladu z naslednjimi smernicami EU direktiivien vaatimukset: Grundfos declares that these Firma Grundfos prehlasuje, products are in conformity with že výrobky sú...
 • Seite 19 UP, UPS, UPD, UPSD Warning The use of this product requires experience with and knowledge of the product. Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities must not use this product, unless they are under supervision or have been instructed in the use of the product by a person responsible for their safety.
 • Seite 20 Η χρήση αυτού του προϊόντος απαιτεί σχετική εμπειρία και γνώση του προϊόντος. Άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν, εκτός αν είναι υπό επίβλεψη, ή έχουν καθοδηγηθεί για τη χρήση αυτού του προϊόντος από άτομο υπεύθυνο...
 • Seite 21 Użycie tego produktu wymaga doświadczenia i wiedzy o produkcie. Osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych nie mogą używać tego produktu, chyba że są pod nadzorem lub zostały poinstruowane o zasadach użytkowania produktu przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Dzieciom nie wolno używać...
 • Seite 22 sigurnost. Djeca ne smiju koristiti ili se igrati ovim proizvodom. Korišćenje ovog proizvoda zahteva iskustvo i poznavanje proizvoda. Osobe sa smanjenim fizičkim, osetnim ili mentalnim sposobnostima ne smeju koristiti ovaj proizvod, osim ako su pod nazdorom ili su podučene o upotrebi ovog proizvoda od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
 • Seite 23 Telefax: +387 33 659 079 Ltd. GRUNDFOS Pumper A/S Turkey e-mail: grundfos@bih.net.ba Phone: +852-27861706/ Tlf.: +47-22 90 47 00 GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. 27861741 Brazil Telefax: +47-22 32 21 50 Ltd. Sti. Telefax: +852-27858664 Mark GRUNDFOS Ltda. Phone: +90 - 262-679 7979...
 • Seite 24 95047553 0210 Repl. 95047553 0608...

Diese Anleitung auch für:

Alpha2 l xx-50 seriesAlpha2 l xx-40 series